Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


OŚWIATA W SŁOWENII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DYBOWSKA Agnieszka : Kształcenie mniejszości narodowych w wybranych krajach europejskich // Języki Obce w Szkole . - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 174-176
Na Węgrzech, w Czechach, Słowenii i w Holandii

ERĆULJ Justina : Sieć uczących się szkół. Cz. 1 / tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 18-20
Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe. Opis projektu. Zespołowe uczenie się w sieci. Słowenia

ERĆULJ Justina : Sieć uczących się szkół. Cz. 2 / tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 24-26
Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe. Opis projektu. Zespołowe uczenie się w sieci. Słowenia. Opinie uczestników biorących udział w projekcie na temat mocnych i słabych stron zespołowego uczenia się

KOPROWSKA Dorota, HARB Darja : Edukacja dla rynku pracy w Słowenii // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, [nr] 2, s. 117-123

KOWALCZYK-SZYMAŃSKA Mirosława : Reformy edukacyjne w Polsce i w Słowenii - komunikat z sympozjum pedagogicznego w Lublanie // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 58-59

NOWICKA, R. : Co nowego u ,,nowych'' // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 302-304
Oświata w Estonii, na Łotwie, w Słowenii, Czechach

PACŁAWSKA K. : Psychologia szkolna w kontekście społecznym. XII Kolokwium ISPA. Ljubljana, Słowenia , Jugosławia, 18-22 sierpnia 1989 r. // Edukacja. - 1990, nr 1, s. 120-122
ISPA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Szkolnej

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna