Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

PATOLOGIA RODZINY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADURA-MADEJ Wanda, DOBRZYŃSKA-MESTERHAZY AGINESZKA : Przemoc w rodzinie : Interwencja kryzysowa i psychoterapia. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. UJ, 2000

BROWNE Kevin, HERBERT Martin : Zapobieganie przemocy w rodzinie. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999

DUTTON Donald G.: Przemoc w rodzinie. - Warszawa: "Diogenes", 2001

LOWE Geoff, FOXCROFT David R., SIBLEY David : Picie młodzieży a style życia w rodzinie. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

POSPISZYL Irena : Przemoc w rodzinie. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2000

POSPISZYL Irena : Razem przeciw przemocy. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999

PRZEMOC w rodzinie i w szkole: materiały z sesji naukowej Toruń 5 kwietnia 2001 r. / red. Violetta Kwiatkowska-Darul. - Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEJGER Halina : Praca socjalna w rodzinie z problemem alkoholowym // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 4, s. 49-52

BIAŁA Jolanta : Wsparcie czy bezpośrednia pomoc rodzinom ryzyka - dylematy organizacji pomocy społecznej // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 97-102

BIELECKA Elżbieta, SAWICKI Krzysztof : "Chyba jestem czegoś wart" - analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 3, s. 41-45

BOGUSZ Lidia, KLIMEK Lilianna : Sieroctwo społeczne i jego przyczyny w świetle dokumentów Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Lublinie // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 3, s. 16-20

BOREK Magdalena : Schizofrenia - rezultat destrukcyjnych relacji rodzinnych // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 57-60

CHOJNACKA Wiesława : Reakcja dziecina rozwód rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 41-42

DUDEK Tomasz : Społeczne przyczyny uzależnień // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 40-45

DUTKIEWICZ Kazimierz : Rodzinne przyczyny zachowań agresywnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 50-58

FARNICKA Marzanna : Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, wkładka: Przygotowanie do Życia w Rodzinie, s. 6-8

FARNICKA Marzanna : Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci // Wychowanie na co Dzień - 2000, nr 3, s. 19-22

GROMIŃSKA Anna : Szkoła w trosce o dzieci z rodzin alkoholowych // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 46-48

KLIMEK Lilianna : Skąd się biorą sieroty społeczne? // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 1, s. 5-8

KŁOSOWSKA Elżbieta : Gdy rodzice piją... // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 53

KŁOSOWSKA Elżbieta, SZCZEPKOWSKI Jacek : O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 37-39

KOŁODZIEJCZAK Katarzyna : Alkoholowe dziedzictwo // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 43

KOŹLAK Joanna : "A rodzice narkomanów cierpią" - relacja z badań rodziców młodych narkomanów // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 36-38

ŁUCZAK Elżbieta, Przybysz Małgorzata : Rodzina alkoholowa a rozwój i wychowanie dzieci // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 18-22

MAKOWSKA Jolanta : Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 61-63

NIEDŹWIEDZKA Barbara : Z pracy z dzieckiem z rodziny zagrożone dewiacją // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 38-39

PALEJ Elżbieta : Nie bij, żebym nie biła! // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 33-35

PRZYBYSZ Małgorzata : Alkoholizm rodziców a przejawy niedostosowania społecznego młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 32-35

SOŁTYSIAK Teresa : Picie alkoholu przez rodziców zagrożeniem dla rozwoju dziecka // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 41-43

SOŁTYSIAK Teresa, LATOŚ Agnieszka : Przeżycia nieletnich w rodzinie a wyobrażenia o pełnieniu przeszłych ról w dorosłym życiu // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 28-31

STAŃCZAK Małgorzata Anna : Program Al-Anon a zdrowienie relacji rodzinnych // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 23-26

STELMACH Jacek : "Gniazdo rodzinne" - uwarunkowania rodzinne przestępczości nieletnich // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 20-22

SZCZEPKOWSKI Jacek : Dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 16-17

SZCZEPKOWSKI Jacek : Pomaganie ofiarom przemocy domowej i rodzinie z problemem alkoholowym // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 9, s. 23-25

SZCZEPKOWSKI Jacek : Przeciw przemocy domowej // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 38-40

SZCZEPKOWSKI Jacek : Rodzina z problemem uzależnień // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 20-23

WYRZYKOWSKI Piotr : Elementy środowiska rodzinnego wpływające na nadużywanie alkoholu // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 10-14

ŻUŁAWNIK-RUSNAK Katarzyna : Wpływ rodziny na zachowanie dzieci // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 4-7

Oprac. Iwona Ziajka
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Tomaszowie Maz.
Aktualizacja: 10.01.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna