Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


OŚWIATA W ESTONII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata : Kierunki rozwoju edukacji dorosłych na Litwie, Łotwie i w Estonii po 2004 r. // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 571-594

RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata : Systemyoświatowe państw nadbałtyckich : (Litwy, Łotwy, Estonii). - Toruń : "Adam Marszałek", 2002. - S. 85-114 : Estonia

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DUNIN-WILCZYŃSKA Ewa : SMArT HOMES IN EUROPE - spotkanie nauczycieli w Estonii // Nowa szkoła. - 2012, nr 1, s. 13-18

NOWICKA R. : Co nowego u ,,nowych'' // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 302-304
Oświata w Estonii, na Łotwie, w Słowenii, Czechach

PIŁAT Walenty : Nauczanie języków obcych w Estonii // Języki Obce w Szkole. - 1995, nr 6, s. 489-491

RUNIEWICZ Renata : Stan nauczania języka polskiego w Estonii po 1991 roku. - Summ. Zsfg. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2002, nr 4, s. [145]-154

RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata : Polityka oświatowa Litwy, Łotwy i Estonii w dobie integracji z Unią Europejską. - Summ. Zsfg. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2003, nr 2, s. [131]-137

R.N. : Prywatne szkoły w Estonii // Nowa Szkoła. - 1995, nr 4, s. 44

SOOM Eleri-Riin : Estońska Strategia Uczenia się Przez Całe Życie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 3, s. 111-114

STRUŻYNA K. : Edukacyjne metamorfozy // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 42, s. 4
Słowacja, Rumunia, Węgry, Ukraina, Litwa, Bułgaria, Estonia, Chorwacja - przemiany oświatowe

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna