Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA NA ŁOTWIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata : Kierunki rozwoju edukacji dorosłych na Litwie, Łotwie i w Estonii po 2004 r. // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 571-594  

RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata : Systemy oświatowe państw nadbałtyckich : (Litwy, Łotwy, Estonii). - Toruń : "Adam Marszałek", 2002. - S. 47-84 : Łotwa

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIERNAT Tomasz : Nauczanie w szkołach polskich na Łotwie-niektóre problemy i rozwiązania // Wychowanie na co dzień. - 1994, nr 10, s. 6-8

JURGENA Inese : Die Besonderheiten der beruflichen Tatigkeit des Lehrers im weckselnden sozialen Kontext Lettlands. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1998, nr 1, s. 115-125
Artykuł na temat edukacji na Łotwie napisany w j. niemieckim

KARULAK K. : Kształcenie i charakter // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 35, s. 4
Szkolnictwo łotewskie

KMITA A. : Uczniowie wybierają biznes // Nowa Szkoła. - 1992, nr 2, s. 95
Szkoła młodych menedżerów w Łotwie

NOWICKA R. : Co nowego u ,,nowych'' // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 302-304
Oświata w Estonii, na Łotwie, w Słowenii, Czechach

PIEBAŁGS A. : Niech się wiedzie // Głos Nauczycielski. - 1992, nr 42, s. 8
Rozm. z... ministrem edukacji Łotwy o przemianach oświatowych i edukacyjnych w postkomunistycznej Łotwie przepr. Krzysztof Karulak

RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata : Polityka oświatowa Litwy, Łotwy i Estonii w dobie integracji z Unią Europejską. - Summ. Zsfg. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2003, nr 2, s. [131]-137

WALASEK Stefania : Problemy polskiego średniego szkolnictwa ogólnokształcącego na Łotwie w latach 1918-1940. - Bibliogr.. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2002, nr 3/4, s. [43]-58

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna