Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA NA LITWIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BILIKI Bogdan : Koncepcje reform oświatowych w niepodległej Republice Litewskiej // W: Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998. - 65-74

KAWULA Stanisław : Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja. - Warszawa ; Olsztyn : Ethos, 1991

RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata : Kierunki rozwoju edukacji dorosłych na Litwie, Łotwie i w Estonii po 2004 r. // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 571-594

RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata : Systemy oświatowe państw nadbałtyckich : (Litwy, Łotwy, Estonii). - Toruń : "Adam Marszałek", 2002. - S. 9-46 : Litwa

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AL-KHAMISY Danuta : Przedszkola na Litwie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 3, s. 141-143
Przedszkole polskie w Wilnie

AL-KHAMISY Danuta : Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 24-28

BOBOWIK Alfons : Oświata i szkolnictwo w Litwie Środkowej (1920-1922) // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1998, nr 1-2, s. 57-68

BUTRYMOWICZ Maria : Litewska reforma oświatowa a szkolnictwo polskie na Litwie // Edukacja. - 1995, nr 2, s. 83-88

CIEŚLIK Dorota : Na Litwie, czyli u siebie // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 6, s. 7

JAGLIŃSKI Walery : Matura po litewsku // Matematyka. - 2010, nr 8, s. 492-498

JAGLIŃSKI Walery : Sprawdzian po klasie 10 na Litwie // Matematyka. - 2010, nr 7, s. 417-425
Zadania z arkuszy egzaminacyjnych z matematyki z ogólnokrajowego sprawdzianu po 10 klasie na Litwie

JAGLIŃSKI Walery : W szkole polskiej na Litwie // Matematyka. - 2010, nr 5, s. 274-279

KATINIENIE Albina : Muzyka w litewskich przedszkolach // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 104-105

KOSTECKA Janina : Po klasie 4 na Litwie // Matematyka. - 2010, nr 5, s. 280-281

MISZCZAK Magdalena : Szkoła w sercu Litwy // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 48, s. 10
Szkoła na Litwie z punktu widzenia nauczycielki języka polskiego uczącej w szkole w Garliavie w regionie kowieńskim

NOWICKA Renata : Szkolnictwo na Litwie // Nowa Szkoła. - 1995, nr 3, s. 46

PIASECKA Beata, BOROWCZYK Jerzy : Z widokiem na dziedziniec Mickiewicza // Polonistyka. - 2001, [nr] 5, s. 300-301
Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim

RUNIEWICZ Renata : Reformy systemu szkolnictwa na Litwie po 1991 roku : zarys problemu // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 95-104

RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata : Polityka oświatowa Litwy, Łotwy i Estonii w dobie integracji z Unią Europejską. - Summ. Zsfg. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2003, nr 2, s. [131]-137

ŠETKUS Benediktas : Między tradycją a nowoczesnością : nauczanie historii w litewskich szkołach // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 3, s. 33-37
Edukacja historyczna na Litwie

SOKOŁOWSKI Aleksander : Szkolnictwo litewskie podczas okupacji hitlerowskiej (1941-1944) // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1999, nr 1-2, s. 7-33

STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata : Wizyta w "Szkole na Zielonym Wzgórzu" // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 4, s. 22-24
System edukacyjny na Litwie. Awans zawodowy litewskiego nauczyciela

STRUŻYNA K. : Edukacyjne metamorfozy// Głos Nauczycielski. - 1993, nr 42, s. 4
Słowacja, Rumunia, Węgry, Ukraina, Litwa, Bułgaria, Estonia, Chorwacja - przemiany oświatowe

SZERLĄG Alicja : Litewski system opieki nad dziećmi i młodzieżą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 7, s. 35-39

SZKOŁA promująca zdrowie w różnych krajach wnioski i rekomendacje // Lider. - 1997, nr 12, s. 29-32
Polska, Litwa, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Irlandia

TARKA Krzysztof : Szkolnictwo litewskie w Polsce powojennej // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 6, s. 41-44

TUBUTIENE Wilma : Wpółpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, władzami publicznymi i lokalnymi szkołami wyższymi sposobem na tworzenie sieci społecznej komunikacji na przykładzie Uniwersytetu Siauliai // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2009, nr 1, s. [178]-181
Ukazanie możliwości uczelni lokalnych w zakresie ustanawiania i rozwoju sieci edukacyjnych partnerstwa społecznego, na przykładzie projektu Uniwersytetu Siauliai - KOOPERIA (na Litwie). Opisanie zróżnicowanej roli uniwersytetu w tworzeniu społeczeństwa wiedzy

VYŠNIAUSKAS Arnas : Skandale podręcznikowe na Litwie // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 3, s. 12-18

WALCZAK Marian : Z badań nad szkolnictwem w krajach okupowanych i zaležnych od Niemiec hitlerowskich (1938-1945) // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1999, nr 3-4, s. 185-207
Polska, Czechy, Litwa, Słowacja, Austria

WOJCIECHOWSKA Anna : Mądrzy przed szkodą // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 24, s. 7
Reforma oświaty na Litwie

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna