Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA NA BIAŁORUSI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

HARBATSKI Andrzej : Ogólnokształcąca szkoła białoruska - wczoraj i dziś // W : Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 97-104

JACKIEWICZ Siergiej : Białoruski system szkolny// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : " Ż ak", 2003. - S. 358-361

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

OCYTKO Małgorzata : Edukacja historyczna w szkołach Białorusi // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 6, s. 30-39

BERNACKI Bartłomiej : Oświata na terenie tzw. Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941 w oficjalnej prasie sowieckiej // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2000, nr 3/4, s. 151-156

BOBOWIK Alfons : Szkolnictwo na ziemiach polskich włączonych do Zachodniej Białorusi w systemie oświaty radzieckiej w latach 1939-1941 w świetle ostatnich badań archiwalnych // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2003, nr 1/2, s. 37-48

KALICKI Éduard M. : Otwarte kształcenie zawodowe drogą do przyszłości / tł. Mirosław Żurek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2000, [nr] 3, s. 47-51

KRYSZYŃ Teresa, LEWONIEWSKA Helena : Polska oświata na Białorusi // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 509-511

RUNIEWICZ Renata : Oświata polska na Białorusi // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 2, s. 111-119

SZYMAŃSKI Mirosław : Oświata na Białorusi - czas przemian // Nowa Szkoła. - 1993, nr 4, s. 218-221

WRÓBLEWSKA Walentyna : Założenia reformy edukacji na Białorusi // Nowa Szkoła. - 1995, nr 2, s. 40-41

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna