Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W JAPONII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CYLKOWSKA-NOWAK Mirosława : Ijime, hikikomori i edukacja alternatywna w Japonii // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 175-194

KUPISIEWICZ Czesław : Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. - Wyd. 3. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 48-56 : Japonia - próba sprostania edukacyjnym wyzwaniom

KUPISIEWICZ Czesław : Przemiany edukacyjne w świecie : na tle raportów oświatowych. - Warszawa : Wiedza Powszechna Raport Radziecki, 1978. - S. 135-157 : Raport japoński

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. - 121-129 : Japonia

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych w Japonii// W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 236-281

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych za granicą. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. - S. 131-154 : Edukacja dorosłych w Japonii

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2000. - S. 97-101 : System edukacyjny Japonii

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARAŃSKI Szczepan : Czas Azji // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 44-48
Edukacja w Japonii (na podstawie jednego z odcinków serialu BBC o Japonii)

BRONISZ Dorota Anna : Szkoły niepubliczne na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56
Niemcy, Dania, Szwajcaria, Austria, Kanada, Japonia

CIESIELSKA-KRUCZEK Renata : Międzynarodowa Biblioteka Literatury Dziecięcej w Japonii. Działalność, zbiory, rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne. [Świat książki dziecięcej nr 7-8/2011] // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7-8, s. 1-5

CYLKOWSKA-NOWAK Mirosława : Kształcenie lekarzy w Japonii // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 2, s. 16-26

CYLKOWSKA-NOWAK Mirosława : Równość możliwości w edukacji japońskiej - kontynuacja i zmiana. - Summ. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2009, nr 1, s. [55]-66
Wybrane teoretyczne wyjaśnienia równości edukacyjnych szans w powojennej Japonii

CYLKOWSKA-NOWAK Mirosława : Szkolnictwo wyższe w Japonii - między elitaryzmem a umasowieniem // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 3-4, s. 85-102

CYLKOWSKA-NOWAK Mirosława : Wybór szkoły w Japonii - uwarunkowania polityczne i społeczne a polityka oświatowa // Edukacja. - 2008, nr 2, s. 74-84
Opis i analiza wprowadzenia w ramach kolejnych reform japońskiej edukacji w latach 1980-2002 wyboru szkoły oraz wybranych kontekstów społecznych i politycznych tego przedsięwzięcia

D.Sz. : Dylematy japońskiej edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 1, s. 28-31

EGZAMINY maturalne w innych krajach // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 5, s. 3-7
Matura we Włoszech, Słowacji, Czechach, Niemczech, Japonii, Szwecji

GILL Alice, MCPICE Liz : Czego możemy nauczyć się od Japończyków? // Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 60-61

GROMKOWSKA-MELOSIK Agnieszka : Edukacja, kultura i rekonstrukcje kobiecości we współczesnej Japonii : (ucieczka do/od równości i wolności). - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2004, nr 2, s. [55]-83
Edukacja, kariera, status i dochody kobiet w Japonii

JASIECKI Krzysztof : Japonia - nowe możliwości szkolenia i edukacji // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 2, s. 41-42

KACZOR Stanisław : Kształcenie zawodowe w Japonii // Szkoła Zawodowa. - 1994, nr 7, s. 40-42

KURODA Tamiko : Świadomość historyczna i rozliczanie się z przeszłością w Japonii // Wiadomości Historyczne. - 1995, nr 1, s. 43-48
M.in. kształtowanie podręczników szkolnych

MANEGOLD C.S. : Japonia, znużona zapożyczaniem pomysłów amerykańskich, szuka nowych dróg rozwoju // Nowa Szkoła. - 1992, nr 9, s. 550-551

MANEGOLD Catherine S. : Japoński model // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 21, s. 6

MELOSIK Zbyszko : Być liderem : dyrektorzy japońscy i amerykańscy : próba porównania // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 38, dod. "Głos Dyrektora Menedżera" s. I
Dyrektorzy szkół w USA i Japonii

MELOSIK Zbyszko : Od trzeciego roku życia. - (Edukacja japońska ; cz. 1) // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 3, s. 13-14
O japońskim szkolnictwie elementarnym, które rozpoczyna się w przedszkolu w wieku lat 3 i trwa 3 lata, a kończy na obowiązkowej 6-letniej nauce w szkole elementarnej rozpoczynającej się w wieku lat 6-ciu

NOWICKA Renata : Czego możemy nauczyć się od Japończyków? // Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 60-61
Porównanie systemów edukacyjnych i wyników nauczania w USA i Japonii

NOWICKA Renata : W kraju wschodzącego słońca // Nowa Szkoła. - 1994, nr 8, s. 492-493
Sukcesy uczniów w dziedzinie matematyki w japońskich szkołach średnich

PETRY-WĘCŁAWOWICZ M. : Wychowanie plastyczne w szkole japońskiej // Plastyka i Wychowanie. - 1993, nr 5, s. 36-38

POTOCKA Elżbieta : Czy można oszukać historyczną pamięć? : podręcznikowa wojna // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 41-43
Kontrowersyjny japoński podręcznik historii do gimnazjum. Sposób przedstawienia historii Korei i Chin

POTOCKA Elżbieta : Japonia - patologie szkolne // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 50-52
Przejawy agresji w szkole

POTOCKA Elżbieta : Japonia - wychowanie dla społeczeństwa // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 50-54
Poszczególne etapy nauczania. Pozycja nauczyciela w szkole

POTOCKA Elżbieta : Koreańczycy w Japonii - obcy we własnym kraju // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 53-54
Szkolnictwo prywatne: podstawowe, średnie i wyższe. Środowisko Koreańczyków w Japonii .

POTOCKA Elżbieta : Nawet w sobotę, nawet w wakacje... // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 13
Zajęcia w szkole w Japonii i Chinach

RABCZUK Wiktor : Edukacyjne problemy Japonii // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 3, s. 47-50
Wysoka jakość japońskiego systemu szkolnego i uniwersyteckiego

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Najlepsze szkoły świata // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39
Opisany został system szkolny Holandii, Francji, Japonii, Belgii, Szkocji, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Australii

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Szkolnictwo w Japonii // Edukacja. - 1998, nr 1, s. 93-99
Japoński system kształcenia

SEKIGUCHI Tokimasa Po detronizacji literatury - sprawozdanie z polonistyki japońskiej // Polonistyka. - 2001, [nr] 5, s. 266-272

STAWIAK-OSOSIŃSKA Małgorzata : Formy współpracy rodziny ze szkołą w wybranych krajach świata // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2004, nr 2, s. 37-43
Współpraca rodziców ze szkołą w Danii, Holandii, Stanach Zjednoczonych w Japonii

SUCHOŃSKI Adam : Szkolna edukacja historyczna w Japonii // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 4, s. 224-228

WARZYŃSKA Hanna : Byłam w Japonii // Geografia w Szkole. - 1999, nr 2, s. 123-125

WEISS Katarzyna : Polska a japońska rzeczywistość oświatowa // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 37-38

WŁOCH Stanisława : Wychowanie przedszkolne w Japonii // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 10, s. 591-593

WNUK M. : Oświata w Japonii // Szkoła Zawodowa. - 1992, nr 1, s.29-31
Trzecia reforma oświaty w Japonii

WOŁOSIK Anna : Jak nie zwariować w japońskiej szkole ? // Społeczeństwo Otwarte. - 1993, nr 5, s. 44-46

ZAWADOWSKA Janina : Indie stają się wzorcem systemu edukacji dla Japonii // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 10, s. 40-41

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna