Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
W EDUKACJI SZKOLNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMEK Irena : Rozwiązywanie problemów przez dzieci. - Kraków : "Impuls", 1998

BOWKET Stephen : Wyobraź sobie, że... : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. - Warszawa : WSiP, 2000

CHAPMAN Weston Denise, WESTON Mark S. : Co dzień mądrzejsze : 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka. - Warszawa : Prószyński i Spółka, 2000

CHOMCZYŃSKA-MILISZKIEWICZ Mariola, PANKOWSKA Dorota : Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. - Warszawa : WSiP, 1995

DAVIS Mark H. : Empatia : o umiejętności współodczuwania. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999

GRUPA bawi się i pracuje : zbiór grupowych ćwiczeń psychologicznych / oprac. Małgorzata Jachimska. - [B.m.] : Oficyna Wydaw. UNUS, 1994

HAMER Hanna : Oswoić nieśmiałość : scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum : 17 tematów. - Warszawa : Wydaw. Veda, 2000

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydaw. Veda, 1999

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : lektura niezbędna dla osób wkraczających w dorosłe życie. - Warszawa : Wydaw. Veda, 1999

HAMER Hanna : Demon nietolerancji : nie musisz stać się prześladowcą ani ofiarą. - Warszawa : WSiP, 1994

JAK żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne): program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe / oprac. tekstu A. Kobiałka. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej MEN, 1997

LEARY Mark : Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999

MIKA Stanisław : O różnych drogach samodoskonalenia. - Warszawa : WSiP, 1992

MILLER Rowland S. : Niepewność i zakłopotanie : o pokonywaniu niechcianych uczuć. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999

PARIS Scott G., AYRES Linda R. : Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem. - Warszawa : WSiP, 2001

PIJAROWSKA Renata, SEWERYŃSKA Anna Maria : Sztuka prezentacji : dać szansę młodzieży, czyli jak uczyć prezentacji : poradnik dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 2000

RYLKE Hanna : Pokolenie zmian : czego boją się dorośli?. - Warszawa : WSiP, 1999

RYLKE Hanna, KLIMOWICZ Grażyna : Szkoła dla ucznia : jak uczyć życia z ludźmi. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1992

SELIGMAN Martin E. P. : Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. - Poznań : Media Rodzina, 1993

SELIGMAN Martin E.P. : Co możesz zmienić, a czego nie możesz (ucząc się akceptować siebie) : poradnik skutecznego samodoskonalenia. - Poznań : Media Rodzina, 1995

STEPHAN Walter G., Stephan Cookie W. : Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychol., 2000

WSPOMAGANIE procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi / red. Anatol Bogdanko. - Kraków :"Impuls", 1999

ZIMBARDO Philip G. : Nieśmiałość : co to jest : jak sobie z nią radzić. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEISERT Marian : Porozumiewanie się ludzi - sztuka czy umiejętność? // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 1, s. 3-10

BIEGAJŁO Małgorzata : Wychowanie do twórczości // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 1, s. 26-35

BIŃCZYCKA Jadwiga : Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych między dorosłymi i dziećmi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1, s. 11-13

BOGDANOWICZ Małgorzata : Lekcje moralnego wsparcia . - Lekcje wychowawcze // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 28-30

BRECKA-BIERNAT Danuta : Kwestionariusz strategii radzenia sobie młodzieży w trudnej sytuacji kontaktu społecznego // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 1, s. 18-32

BORECKA-BIERNAT Danuta : Poziom samooceny a zachowania agresywne w trudnej sytuacji społecznej interakcji // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 233-241

BUSIEL Wojciech : Szkoła jako miejsce rozwoju osobistego // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 58-65

CHABER-DĄDELA Anna : Program profilaktyczny "Akademia umiejętności interpersonalnych" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 31-32

CYRAŃSKA Barbara, KOSSAK Danuta : Współpraca z rodzicami jako ważny element pracy nad kształtowaniem umiejętności życiowych uczniów // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia. - Nr 5 (2002), s. 42-44

DUDZIŃSKA Bogumiła : Samodzielność zdobywana w szkole // Nauczyciel i Szkoła. 2002, nr 1/2, s. 152-157

FURMAŃSKA Elżbieta : Samoocena i samoakceptacja we wczesnej adolescencji // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 1, s. 24-29

GARBACIAK Wiesław : Kształtowanie umiejętności życiowych na zajęciach z wychowania fizycznego // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia. - Nr 5 (2002), s. 44-47

GAWRYŚ Maria : Kształcenie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów // Szkoła Zawodowa. - 2000 , nr 3, s, 41-43

GRABIEC Aleksandra : Decyzja to codzienny dylemat // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 2, s. 58-65

HAMER Hanna : Asertywność, skuteczność w porozumiewaniu się // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 5, wkł. s. 6-8

HORECKA Iwona, ŚLEPOWROŃSKA Dagna : Warsztaty doskonalenia komunikacji międzyludzkiej i ekspresji twórczej // Lider. - 1998, nr 4, s. 11-15

JAKUBOWSKA Urszula : Porozumiewanie się na lekcjach. Umiejętności komunikacyjne nauczyciela // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 3, s. 224-234

KAWECKA Aneta, JASKÓŁKA Jolanta : Rozmawiamy, by żyć z ludźmi. Program komunikacji interpersonalnej // Nowe w Szkole. - 2002, nr 3, dod. s. I-II

KAWECKI Michał J. : Studium umiejętności kierowania i samorozwoju // Lider. - 1993, nr 11, s. 24-27

KAWECKI Michał J. : Edukacja alternatywna. Warsztaty samorozwoju // Lider. - 1994, nr 10, s. 4-8

KORDOWICZ Aleksandra, MIELCAREK Dorota : Trening antystresowy dla maturzystów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 3, wkł. s. (42)-(45)

KOŚIŃSKA-DEC Katarzyna, JELONKIEWICZ Irena : Poczucie koherencji a style radzenia sobie // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 217-225

KOTLICKA Joanna : Program " Nie dotykaj mnie, kiedy mówię nie" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 10, wkł. s. (15)-(16)

KUBIŃSKA Zofia, DANIELEWICZ Jolanta : Metody aktywizujące jako sposób modelowania zachowań prozdrowotnych ucznia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 17-20

KUDRYŃSKA Genowefa, MITORAJ Ewa, POGAN Jolanta : Stałe elementy lekcji jako sposób wdrażania edukacji umiejętności życiowych do praktyki szkolnej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia. - Nr 5 (2002), s. 37-41

KUKOROWSKA Paulina : Model wzajemności i współpracy (1) // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 29-32

KUKOROWSKA Paulina : Praca w modelu współpracy (2) // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 45-49

LIPIEŃ Małgorzata : Samoświadomość, akceptacja siebie, pozytywne myślenie jako droga do budowania poczucia własnej wartości // Gestalt. - 2002, nr 2, s. 31-34

ŁAGUNA Mariola : Zmiany obrazu siebie pod wpływem oddziaływań o charakterze edukacyjnym // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 5, s. 402-407

ŁOMIŃSKA Bogusława : Negocjacje w pracy wychowawczej // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 39-41

MULARSKA Małgorzata : Uczeń i stres // Lider. - 2002, nr 1, s. 9-10

MYSIŃSKA Agnieszka, ULISZEWSKA Renata, ABRATYŃSKA Katarzyna : Stres we wczesnej adolescencji // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 34-37

NERŁO Mirosława : Zachowania antyspołeczne w okresie dorastania // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 54-60

OKOŃ Zofia : Komunikacja interpersonalna w szkole // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 50-53

PACHOCIŃSKI Ryszard : Nauczyć rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji // Nowe w Szkole. - 1998/1999, nr 6, s. 7-10

PILŚNIAK Urszula : Jak przygotowuję uczniów do życia poza szkołą // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 555-557

PISULA Ewa, BAUM Mirosław : Jak dzieci radzą sobie ze stresem? // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 8, s. 11-14

POSZWA Julita : Komunikacja interpersonalna a relacje wychowawca - wychowanek // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 2, s. 17-20

PUFAL-STRUZIK Irena : Zagrożenia odczuwane przez młodzież i radzenie sobie w praktycznych sytuacjach problemowych // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 4, s. 338-343

RYLKE Hanna : Mediacje uczniowskie // Remedium. - 1994, nr 2, s. 25-27

SIKORSKI Wiesław : Kształtowanie twórczego myślenia // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 53-58

SIKORSKI Wiesław : Kształtowanie postaw prospołecznych uczniów jako wariant "nauczania wychowującego" // Opieka Wychowanie Terapia. - 1997, nr 4, s. 22-26

SOBIERAJSKA Elżbieta : Kształtowanie twórczego myślenia młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s.33-35

STEMPSKA Elżbieta : Kształcenie cech przedsiębiorczości // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 36-38

STRÓŻYŃSKI Klemens : Trening zaradności . - Trening twórczego pisania // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 55-57

SZENEJKO Joanna : Poznaj samego siebie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 38-45

TARACHA Marta : Kompetencje osobiste // Remedium. - 2001, nr 7/8, s. 44-45

TARACHA Marta : Kompetencje społeczne // Remedium. - 2001, nr 12, s. 20-21

TUCHOLSKA Stanisława : Jak dzieci radzą sobie ze stresem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 1, s. 12-13

WĄTOR Agnieszka : Twórczość a rozwój i zdrowie // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 64-67

WIĘCH Walerian : Scenariusz programu zajęć z profilaktyki wychowawczej "Uwierzmy w siebie" // Lider. - 2000, nr 3, s. 21-24

WOLTMAN Ewa : Kształcenie polonistyczne a edukacja emocjonalna // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 2, s. 42-46

WOYNAROWSKA Barbara : Kształtowanie umiejętności życiowych u dzieci i młodzieży - wyzwanie dla szkoły // Chowanna. - 2002, t.1, s. 57-69

WOYNAROWSKA Barbara : Rozwijanie umiejętności życiowych w edukacji szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 1, s. 9-13

WOYNAROWSKA Barbara : Strategia włączania kształtowania umiejętności życiowych do programu szkoły // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia. - Nr 5 (2002), s. 26-36

WOYNAROWSKA Barbara : Umiejętności życiowe i ich kształtowanie u dzieci i młodzieży w szkole // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia. - Nr 5 (2002), s. 12-23

WANIEK Zdzisława : Uwarunkowania prawno-organizacyjne kształcenia umiejętności życiowych uczniów // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia. - Nr 5 (2002), s. 24-26

WOSIK- KAWALA Danuta : Rozwijanie samooceny dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 31-34

WYSOKOWSKA Genowefa : Miejsce i rola szkoły w procesie kształtowania się człowieka // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 4/5, s. 18-20

ZABOROWSKI Zbigniew : Zachowania konstruktywne i destruktywne wobec siebie samego // Ruch Pedagogiczny. - 1991, nr 3/4. 102-109

ZYGMUNT Teresa : Zabawy tematyczne kształtujące umiejętności rozwiązywania problemów indywidualnie i grupowo // Lider. - 2001, nr 5, s. 20

ŻWIRBLIŃSKA Alina : Kształtowanie postaw tolerancji poprzez wychowanie integracyjne w programie "Odkrywcy Nieznanego Świata" // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 132-134

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.02.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna