Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W AZJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

FRĄCKOWIAK Anna, PÓŁTURZYCKI Józef : Universitas Terbuka - otwarty uniwersytet w Indonezji, UT // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 386-389

GMEREK Tomasz : Edukacja dla sukcesu i stratyfikacja społeczna w Korei Południowej // W: Gromkowska-Melosik Agnieszka, Gmerek Tomasz : Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 163-185
M.in. zjawisko stratyfikacji w systemie szkolnictwa i na rynku pracy, egzaminy wstępne na wyższe uczelnie w Korei Południowej. Zawiera bibliografię do całości

JAKUBOWSKA Anna : Tamilski Uniwersytet Wirtualny[Indie] // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 349-358

KUPISIEWICZ Czesław : Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. - Wyd. 3. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 85-93 : Chiny - strategia "edukacyjnego skoku"

MOŻDŻER Jadwiga : Edukacja dorosłych w Indonezji // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 359-385

MYSTEK-PAŁKA Honorata : Edukacja dorosłych w Indiach // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 319-348

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. - 80-88 : Chiny ; S. 97-105 : Indie ; S. 106-112 : Iran ; S. 113-120 : Izrael

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych za granicą. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. - S. 155-181 : Edukacja dorosłych w Chinach

PÓŁTURZYCKI Józef : Rozwój i przemiany edukacji dorosłych w Chinach// W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 282-318

WOODHEAD Martin : Dążenie ku tęczy: poszukiwanie standardów jakości edukacji. - Warszawa : Żak, 1998. - S. 37-41 : Zróżnicowanie jakości : Indie

WUJEK Tadeusz : Oświata i szkolnictwo w krajach arabskich. - Warszawa : Państw. Wydaw. Nauk., 1980
Dotyczy : Egiptu, Iraku, Jordanii, Libii, Syrii, Algierii, Maroka, Tunezji, Arabii Saudyjskiej, Jemenu, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Omanu, Sudanu

ZABŁOCKI Roman : Uniwersytet otwarty w Tajlandii na tle systemu oświatowego // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 390-415

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

FURMAŃSKA Małgorzata : Szkolnictwo w Izraelu // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 50-52

KUBIAK-JURECKA Ewa : Wybrane problemy systemu edukacyjnego w Izraelu // Wychowanie na co dzień. - 1996, nr 6, s. 10-12

KUJAWSKA I., WOJCIECHOWSKA A., WOŹNISKA A. : Fakty, liczby, porównania. [informacje o statusie zawodowym, czasie pracy, zasadach wynagradzania, dokształcania we Francji, RFN, USA, na Węgrzech, w Izraelu i Rosji] // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 24, s. 8-9

MICHUŁKA Dorota, WÓJCIK Barbara : O szkole w Izraelu // Polonistyka. - 1992, nr 6, s. 369-37

MOŻDŻER Jadwiga : Współczesny system edukacji Republiki Indonezji - podstawy oraz rola rodziny, czyli "Niech rodzice nauczą dzieci tego, co dobre i ważne" // Edukacja. - 2008, nr 2, s. 85-88

MUCHA Danuta : Szkolnictwo podstawowe w Nepalu. Z Srijana Pun - redaktorem w kwartalniku "The Organisation" i Anną Adhikari - Polką, pracującą w Funduszu Ludnościowym ONZ w Nepalu rozmawia Danuta Mucha // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 60-64

NOWICKA Renata : A może ... sjesta, czyli jak uczą (się) na Tajwanie // Nowa Szkoła. - 1996, nr 7, s. 46-47

POTOCKI Jacek : Szkolnictwo w Iraku po wojnie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 38-40

POSPISZYL Kazimierz : PERACH : program opieki studenckiej nad dziećmi zaniedbanymi w Izraelu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 32-33

ROSTRON Magdalena : Kaganiec oświaty [korespondencja z Doha ] [Katar] // Polityka. - 2003, nr 24, s. 50-51

RYSIŃSKA Ewa : Edukacja w Izraelu // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 2, s. 173-179

RYSIŃSKA Ewa : Języki obce w Izraelu // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 58-60

SAGAN Michał, KUPIDURA Tomasz : Edukacja ustawiczna w Chińskiej Republice Ludowej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 1, s. 43-49

SING Angelika M. : Migawki edukacyjne z podróży do Indii // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 11, nr 2, s. 183-188

SZULC Wita : Edukacja wielokulturowa w Izraelu // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 21-25

TOKBERGENOWA Uazipa : Profilowane nauczanie w starszych klasach Republiki KazachstanuEdukacja. - 2008, nr 3, s. 108-112

TYTKE Ewa : Przedszkole w Bejrucie// Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 21-22

ZAWADOWSKA Janina : Edukacja w Korei Południowej // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 54-55

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna