Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W AFRYCE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ABDEL DAYEM Abdullah : Świat arabski w okresie przemian // : Oświata i wychowanie w toku przemian / adaptacja i redakcja naukowa Anna Mońka-Stanikowa. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1979. - S. 61-70

AL-KHAMISY Danuta : Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. - Warszawa : " Ż ak", 2006. - S. 180-194: Edukacja dzieci niepełnosprawnych w wybranych krajach Afryki oraz Bliskiego Wschodu

GROMADZKA Monika : Edukacja dorosłych w Republice Południowej Afryki // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 431-452

HENNION R. : Jak przedstawia się problem upowszechniania oświaty w Afryce // : Oświata i wychowanie w toku przemian / adaptacja i redakcja naukowa Anna Mońka-Stanikowa. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1979. - S. 58-61

KREFT Maria : Interakcjonizm w nauczaniu czy aktywne powtarzanie poleceń - w trosce o rozwój społeczeństwa poprzez edukację na przykładzie funkcjonowania szkoły radiowej w misji Chikuni w Zambii // W: Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / red. Alicja Komorowska-Zielony. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 98-110

LEGÉRINEL Beata : Kształcenie nauczycieli w Tanzanii // W: Edukacja w ś wiecie współczesnym : wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / red. Roman Leppert. - Kraków : "Impuls", 2000. - S.: 291-295

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. - 89-96 : Egipt ; S. 130-137 : Nigeria

PORTER Artur T. : O dostosowaniu edukacji do rzeczywistości afrykańskiej // : Oświata i wychowanie w toku przemian / adaptacja i redakcja naukowa Anna Mońka-Stanikowa. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1979. - S. 52-58

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych za granicą. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. - S. 282-285 : Uniwersytety ludowe w Afryce

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2000. - S. 104-107 : Systemy edukacyjne w Czarnej Afryce (na przykładzie Nigerii, Ghany, Kenii, Senegalu, Gabonu, Burundii)

WOODHEAD Martin : Dążenie ku tęczy: poszukiwanie standardów jakości edukacji. - Warszawa : Żak, 1998. - S. 32-27 : Zróżnicowanie jakości : Kenia

WUJEK Tadeusz : Oświata i szkolnictwo w krajach arabskich. - Warszawa : Państw. Wydaw. Nauk., 1980
Dotyczy : Egiptu, Iraku, Jordanii, Libii, Syrii, Algierii, Maroka, Tunezji, Arabii Saudyjskiej, Jemenu, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Omanu, Sudanu

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AWIB Saleh Ammar : Wzory i wartości kultury fizycznej uczniów szkół średnich i studentów w Trypolisie // Kultura Fizyczna. - 1999, nr 7/8, s. 20-24

BIAŁOŻYK Magdalena : Czyniąc dobro // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 49-51
Współpraca Przedszkola nr 29 w Kaliszu z Małymi Misjonarkami Miłosierdzia (Siostry Orionistki) w wiosce Laare w Kenii. Opis charakteru współpracy. Wizyta duchownych z Kenii w Przedszkolu. Podziękowania za pomoc materialną (żywność, zabawki, listy) i duchową (modlitwa, wsparcie i adopcja na odległość dzieci). Zapoznanie z trybem życia i edukacją dzieci kenijskich. Poznanie innej kultury. Rozbudzenie wśród dzieci w Przedszkolu potrzeby dbania o wodę, której brak ich rówieśnikom w Kenii. Wdrożenie w działania edukacyjne Przedszkola edukacji proekologicznej

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Sierra Leone // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 45-47
Afryka Zachodnia

GUTOWSKA Aleksandra : W Kamerunie też mają przedszkola // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, S. 34-35

GUTOWSKA Aleksandra : Przedszkole w Kituri // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s. [4]-[6]
Przybliżenie trudnej sytuacji systemu edukacji w Tanzanii (Afryka Wsch.). Prezentacja działań zmierzających do poprawy w dostępie do wczesnej edukacji

HENSHERI Khalifa Ali : Wychowanie fizyczne w libijskim systemie edukacyjnym // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 3/4, s. 28-29

HENSHERI Ali Khalifa : Wychowanie fizyczne w libijskim systemie edukacyjnym // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 7/8, s. 25-27
System oświaty w Libii

JAMSHEER Hassan A. : Reforma edukacji i systemu nauczania w arabskiej myśli społecznej czasów najnowszych. -  Streszcz. w jęz. ang. // Dzieje Najnowsze. - 2004, nr 2, s. 11-20

KITUDU Filip : Szkolnictwo w Tanzanii / rozm. przepr. Danuta Mucha // Ż ycie Szkoły . - 2008, nr 6, s. 54-58

KOLANKIEWICZ Maria : Dzieci w Nigrze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 4, s. 51-54
Opieka medyczna, edukacja i rodzina w Nigrze

KUŁAK Maciej : My Baobab. [szkoła na Madagaskarze] // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 51-52, S. 20

MAJEWSKA Anna : Misyjne polskie szkoły w Afryce // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 70-72
Ewangelizacja Afryki

PRUSINOWSKA Beata : Sukulu znaczy szkoła : nauczanie w Afryce // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 30/31, s. 16-17
Szkoła w Malawi - państwie afrykańskim dawnej zwanym Nyasalaud

RABCZUK Wiktor : Belgijska polityka oświatowa w Kongu Belgijskim w latach 1945-1960. - Summ. Streszcz. w jęz. ros. - Bibliogr. // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - T. 23 (1980), s. [177]-203
Funkcjonowanie szkolnictwa w Kongu Belgijskim. Kongo było terenem kolonizowanym przez Belgów

ROSTRON Magdalena : Kaganiec oświaty [korespondencja z Doha ] // Polityka. - 2003, nr 24, s. 50-51

SOBECKI Władysław : Oświata - światowy ,,węzeł gordyjski'' // Nowa Szkoła. - 1995, nr 5, s. 36-38
Szkolnictwo w Bangladeszu, Chinach, Egipcie, Indiach, Brazylii

SOBECKI Władysław : Są chęci - nie ma pieniędzy... Oświata w Trzecim Świecie // Nowa Szkoła. - 1995, nr 6, s. 44
Indonezja. Meksyk. Nigeria. Pakistan

SOBECKI Władysław : Trudne drogi do celów edukacji. W Trzecim Świecie // Nowa Szkoła. - 1996, nr 7, s. 42-43
Oświata w Egipcie i Republice Haiti

STRUŻYNA Krystyna : Słowniki w... jaskini // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 52, s. 6
Tunezyjskie dbanie o edukację

SZKOLNICTWO w Tanzanii : z Filipem Kitudu rozmawia Danuta Mucha // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 54-58
Rozmowa na temat systemu edukacji w Tanzanii (państwo w Afryce wsch.)

TYTKE Ewa : Przedszkole w Bejrucie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 21-22
Przedszkola w Libanie mają formę oddziałów i znajdują się w kompleksach ze szkołami podstawowymi

WRZESIŃSKA Alicja : Afryka w cieniu epidemii AIDS - rodzina, młodzież i problem edukacji seksualnej // Edukacja. - 2001, nr 3, s. 94-109

WRZESIŃSKA Alicja : Tradycje edukacyjne w krajach Czarnego Islamu - z badań nad problemami edukacyjnymi w świecie. - Bibliogr. // Edukacja. - 1999, nr 1, s. 90-106
Szkolnictwo muzułmańskie w państwach afrykańskich

 

ZARUDZKI Piotr : Klasyfikacja ucznia w Tunezji (wg systemu francuskiego) // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 39-40

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna