Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W AUSTRALII I OCEANII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DERYŃSKA Karolina : Edukacja dorosłych w Nowej Zelandii // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 453-459

NECZAJ-ŚWIDERSKA Roksana : Nowoczesne formy i metody edukacji dorosłych w Australii // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 416-430

SMOLICZ Jerzy Jarosław : Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym / przeł. Elżbieta Grabczak-Ryszka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALLARD Andrea, COOPER Mamine : Reforma programowa : problemy płci i wielokulturowości w podręcznikach i dokumentach programowych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 1/2, s. 69-92

BIŃCZYCKA Jadwiga : Australijskie refleksje // Nowa Szkoła. - 1996, nr 9, s. 32-37

CZECHOWSKI Marcin : Edukacja olimpijska w Australii // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 1/2, s. 9-12

CZERWIŃSKA Elżbieta : Z wizytą w Nowej Zelandii // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 1, s. 19-21

DADEJ Ewa : System edukacji w Australii // Ruch Pedagogiczny. - 1990, nr 3/4, s. 153-161

KARPIŃSKI Wiesław : Edukacja zawodowa w Australii // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 14-16

KASZULANIS Magdalena : Jak uczą się w Australii? [rozmowa z prof. Jenny Wajsenberg] // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 21, s. 7

ŁACEK Marianna : Integracja nauczania w szkole australijskiej // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 5, s. 39-41
Szkoła podstawowa.

ŁACEK Marianna : Kształcenie j ę zykowej biegło ś ci. Zało ż enia - programy - praktyka w szkołach Nowej Południowej Walii // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 1, s. 39-47
Nauczanie j ę zyka angielskiego w szkołach australijskich.

ŁACEK Marianna : Matura z języka angielskiego w szkołach Nowej Południowej Walii // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 1, s. 3-8

ŁACEK Marianna : Media masowe w programie szkolnym// Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 4, s.3-10

ŁACEK Marianna : Od tekstu do tekstu// Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 4, s.32-37
Kształcenie umiej ę tno ś ci czytania i pisania dla róžnorodnych potrzeb socjalnych, ekonomicznych, politycznych itp. w szkołach australijskich.

ŁACEK Marianna : Sprawa ocen i egzaminów w szkołach Nowej Południowej Walii// NowaPolszczyzna. - 1998, nr 4, s. 37-46
Kontrola i ocenianie umiej ę tno ś ci uczniów z j ę zyka angielskiego w szkołach australijskich. Egzamin ko ń cowy po latach nauki w kl.0-10.

ŁACEK Marianna : Ścieżki międzyprzedmiotowe po australijsku // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 3/4, s. 62-64

KRZYSZTOŃ P. : System oświatowy w Nowej Zelandii // Nowa Szkoła. - 1988, nr 4, s. 240-244

NECZAJ- Ś WIDERSKA Roksana : Nowoczesne formy i metody edukacji dorosłych w Australii // Edukacja Dorosłych / ATA. - 2008, nr 1/2, s. 69-78

PACHOCIŃSKA E. : Szkolnictwo australijskie // Nowa Szkoła. - 1988, nr 11, s. 691-694

PACHOCIŃSKI Ryszard : Ideologia reformy a ideologia nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 31-34
Oświata w Anglii, Austrii i Nowej Zelandii

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Najlepsze szkoły świata // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, S. 32-39
Oświata w Australii, Belgii, Francji, Holandii, Japonii, Niemczech, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii

SOBECKI Władysław : "Szkoły przyszłości" // Nowa Szkoła. - 1999, nr 4, s. 49-51

STAWIARSKA Urszula : Szkoła w zaniedbanym środowisku - strategie nauczycieli // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 110-112

STAWIŃSKI Wiesław : Nauczanie biologii w Stanach Zjednoczonych i Australii // Biologia w Szkole. - 1993, nr 2, s. 86-92

SZAROTA Zofia, WALLET Steven : Kształcenie dorosłych w Australii // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1-2, s. 183-190

THIELE Maria : Kształcenie dzieci z uszkodzonym słuchem w Południowej Australii // Szkoła
Specjalna. - 1999, nr 1, s. 14-19

WAJSENBERG Jenny : Jak ucz ą si ę w Australii? / rozm. przepr. Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 21, s. 7

WA Ś NIOWSKA Natalia : Szkoła na antypodach// Gazeta Szkolna : aktualno ś ci. - 2002, nr 32/33, s. 15
Australijski system o ś wiaty.

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna