Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

PRACOWNIK SOCJALNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 2007-2012)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AULEYTNER Julian, GŁĄBICKA Katarzyna : Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000. - S. 167-168 : Opiekun społeczny - pracownik socjalny

BIEDERMAN Victoria : Problemy kształcenia pracowników socjalnych // W: Praca socjalna służbą człowiekowi : materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997 / red. Ludwik Malinowski, Małgorzata Orłowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Katedra Nauk Społecznych. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 1998. - S. 38-43

CZAPKA Elżbieta : Społeczne modele radzenia sobie w sytuacjach trudnych jako przedmiot kształcenia pracowników socjalnych // W : Społeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2000. - S. 234-240

CZEKAJ Krzysztof, GORLACH Krzysztof, LEŚNIAK Małgorzata : Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych. - Katowice : "Śląsk", 1998. - ("Biblioteka Pracownika Socjalnego")

CZEKANOWSKI Piotr : Nauczanie pracy socjalnej ze społecznościami. Teoria a praktyka // W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, red. nauk. Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2003. - S. 251-260
Artykuł zawiera przedstawienie treści kształcenia pracowników socjalnych o specjalizacji "organizowanie społeczności lokalnej" (tj. specjalistów potrafiących pracować zarówno w pomocy społecznej jak i umiejących pobudzać i wspomagać społeczności lokalne w aktywnym rozwiązywaniu własnych problemów).

DZIĘCIOŁ Bogusław : Rola pracownika socjalnego w lokalnym systemie profilaktyki wykolejenia młodzieży // W: Dziecko : edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Poznań Wągrowiec : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : "Garmond", 2005. - S. 447-451

GAJEWSKA Grażyna : Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki. - Wyd. 3 popr.- Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2006. - S. 39-45 : Działalność opiekuńczo-wychowawcza a praca socjalna
Specyficzne właściwości opieki, pomocy, ratownictwa, wychowania. Zjawiska nie sprzyjające tworzeniu spójnego systemu społecznego. Kompetencje opiekuna-wychowawcy, pracownika socjalnego, animatora kulturalnego

GAJEWSKA Grażyna : Rola pracownika socjalnego w kompensacji opuszczenia (sieroctwa) społecznego dzieci // W: Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka / pod red. Józefy Brągiel i Piotra Sikory. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 167-178

GAWĘCKA Mirosława : Model promocyjny pracy socjalnej z rodziną w ujęciu paradoksu czasu przemian // W: Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji. T. 2 / red. Helena Marzec. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 2011. - S. 159-170

GIELAROWSKA Danuta : Postrzegane i niepostrzegane funkcje wyższego kształcenia pracowników socjalnych // W: Praca socjalna służbą człowiekowi : materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997 / red. Ludwik Malinowski, Małgorzata Orłowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Katedra Nauk Społecznych. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 1998. - S. 29-37

GOLCZYŃSKA-GRONDAS Agnieszka : Postawy pracowników instytucji społecznych wobec klientów enklaw // W: Żyć i pracować w enklawach biedy : (klimaty łódzkie) / red. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska. - Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT, 2001. - S. 165-179
M.in. cechy pracownika socjalnego

GRANOSIK Mariusz : Profesjonalny wymiar pracy socjalnej. - Katowice : "Śląsk", 2006. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego / przew. Rady Red. Ewa Marynowicz-Hetka)

GRUCA-MIĄSIK Urszula : Moralna powinność pracowników domu pomocy społecznej w aspekcie poczucia sensu życia jej mieszkańców // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / red. Adam Horbowski, red. Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 260-279

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E. : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006. - S. 721-763 : Pracownicy służb społecznych w kryzysie: wypalenie

KANTOWICZ Ewa : Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia. - [Wyd. 2]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - S. 187-232 : Europejskie wymiary profesjonalizacji oraz rozwój kształcenia do pracy socjalnej
M.in. geneza zawodu pracownika socjalnego w Europie, kształcenie pracowników socjalnych w Europie (Anglia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy)

KANTOWICZ Ewa : Refleksyjna praktyka pracy socjalnej wobec problemu niepełnosprawności // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, red. Czesław Kosakowski, red. Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - S. 39-48

KAWCZYŃSKA-BUTRYM Zofia : Identyfikacja zawodowa pracowników socjalnych // W : Społeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2000. - S. 195-203

KĘDZIOR Jolanta : Zasada komunikacji jako jeden z elementów skuteczności pracy socjalnej // W: Komunikacja społeczna w świecie realnym / red. Marzena Baryluk, red. Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. - S. 91-102

KIELAR Małgorzata, KOWOLIK Piotr : Społeczno-środowiskowe uwarunkowania w pracy pedagoga szkolnego i pracownika socjalnego // W: Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce / red. Andrzej Radziewicz-Winnicki. - Katowice : "Śląsk", 1995. - S. 393-407
M.in. zadania i obszary działalności pracowników socjalnych i pedagogów szkolnych na rzecz rodziny i środowiska

KOJS Wojciech : Wolność i odpowiedzialność w pracy socjalnej i opiekuńczej // W: Opieka, wychowanie, kształcenie : moduły edukacyjne / pod red. nauk. Wandy Woronowicz, Danuty Apanel. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 45-59

KONCEPCJE opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / red. Zofia Kawczyńska-Butrym. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001

KOTLARSKA-MICHALSKA Anna : Pracownik socjalny jako badacz i strateg - nowe wyzwania w kształceniu // W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, red. nauk. Andrzej Olubiński. (- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2003. - S. 31-43

KROMOLICKA Barbara : Dylematy etyczne pracownika - komunikat z badań // W : Społeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2000. - S. 211-220

KROMOLICKA Barbara : Styl działania pracowników socjalnych w polu pracy socjalnej // W: Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka / pod red. Józefy Brągiel i Piotra Sikory. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 115-121

KROMOLICKA Barbara : Wybrane bariery działania społecznego pracowników socjalnych // W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, red. nauk. Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2003. - S. 241-250
Stan wiedzy pracowników socjalnych uprawniający do wykonywania zawodu, umiejętności zawodowe sprzyjające działaniu społecznemu pracownika socjalnego. Trudności wynikające z pracy z podopiecznym. Opinie badanych pracowników socjalnych o czynnikach utrudniających im działanie społeczne.

KRUK Anna Monika : Pracownik socjalny - profesja wspomagająca rodzinę dysfunkcjonalną // W: Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasynstaw : dr. Polianna, 2010?. - S. 113-132
M.in. kwalifikacje pracowników socjalnych. Pracownik socjalny jako profesja wspomagająca rodzinę. Metody pracy pracowników socjalnych

KRZESIŃSKA-ZACH Beata : Pracownik socjalny // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / pod red. Tadeusza Pilcha. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2005. - S. 833-835

KRZYSZKOWSKI Jerzy : Środowiskowa pomoc społeczna w Łodzi. Determinanty funkcjonowania, koncepcje zmian //W: Żyć i pracować w enklawach biedy : (klimaty łódzkie) / red. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska. - Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT, 2001. - S. 105-120

KURCZ Alicja : Rodziny zastępcze jako obszar działania pracowników socjalnych // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 402-414

LYTVAK Oksana : Proces kształcenia pracowników socjalnych na Ukrainie w kontekście doświadczeń edukacyjnych w Polsce // W: Praca socjalna : kształcenie, działanie, konteksty / pod red. nauk. Anny Kanios i Marty Czechowskiej-Bielugi. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 45-51

ŁOJKO Maja : Rola komunikacji interpersonalnej w edukacji i działaniach pracowników socjalnych // W: Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji : praca zbiorowa / red. Urszula Ostrowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S. 185-196
M.in. Umiejętności i wartości w pracy socjalnej. Podstawowe cechy i rola komunikacji w pracy socjalnej. Relacje pracownik socjalny - klient. Najczęstsze błędy praktyki zawodowej w trakcie komunikacji pracownika socjalnego z klientem. Sposoby pokonywania barier komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej

ŁUCZYŃSKA Marta : Instytucja pomocy społecznej // W : Kaźmierczak Tomasz, Łuczyńska Marta : Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia. - Katowice : "Śląsk", 1998- (Biblioteka Pracownika Socjalnego / przew. Rady Red. Ewa Marynowicz-Hetka). - S. 65-96
M.in. podrozdziały o kadrze instytucji pomocy społecznej - pracownikach socjalnych i ich role zawodowe

ŁUCZYŃSKA Marta : O odpowiedzialności etycznej pracownika socjalnego // W : Kaźmierczak Tomasz, Łuczyńska Marta : Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia. - Katowice : "Śląsk", 1998- (Biblioteka Pracownika Socjalnego / przew. Rady Red. Ewa Marynowicz-Hetka). - S. 97-136
M.in. zawiera Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, Kodeks Etyczny Kanadyjskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych

MARZEC-HOLKA Krystyna : Profesjonalizm pracownika socjalnego a jakościowe formy jego rozwoju // W: Pedagogika społeczna : tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwania / red. Edmund Trempała, Mariusz Cichosz. - Olecko : Wszechnica Mazurska, 2001. - S. 247-256

MATEJEK Józefa : Pracownik socjalny wobec problemów współczesnej rodziny // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, red. Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 55-60

MATYJAS Bożena : Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004). - Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2005. - S. 307-314 : Profesje społeczne ukierunkowane na opiekę i pomoc - założenia i implikacje praktyczne

MROCZEK Ilona Maria : Uniwersytecka oferta kształcenia pracowników socjalnych na terenie Lublina // W: Praca socjalna : kształcenie, działanie, konteksty / pod red. nauk. Anny Kanios i Marty Czechowskiej-Bielugi. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 79-88

ŁOJKO Maja : Rola komunikacji interpersonalnej w edukacji i działaniach pracowników socjalnych // W: Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji : praca zbiorowa / red. Urszula Ostrowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S. 185-196

O etyce służb społecznych / red. Wanda Kaczyńska. - Wyd. nowe popr. i rozsz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010

OLUBIŃSKI Andrzej : Znaczenie wiedzy w praktyce pracy socjalnej // W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, red. nauk. Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2003. - S. 45-61

OLUBIŃSKI Andrzej : Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka. - Toruń : "Akapit", 2004. - (Problemy Pracy Socjalnej / Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Pracy Socjalnej). - S. 41-71 : Praca socjalna jako zawód i profesja
M.in. charakterystyka zawodu pracownika socjalnego, aktywność zawodowa pracowników w świetle wyników badań, osobowość pracownika socjalnego jako źródło jego zawodowych osiągnięć lub porażek, badania nad osobowością pracownika socjalnego, praca socjalna a problemy etyki zawodowej, elementarne standardy postępowania etycznego a problem kodeksu etycznego pracownik socjalnego, dylematy etyczne pracownika socjalnego w świetle badań

OLUBIŃSKI Andrzej : Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka. - Toruń : "Akapit", 2004. - (Problemy Pracy Socjalnej / Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Pracy Socjalnej). - S. 210-217 : Motywy wyboru zawodu pracownika socjalnego

OLUBIŃSKI Andrzej : Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna // Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T. 2, Debata / pod red. Ewy Murynowicz-Hetki. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 2007. - S. 254-268

OLUBIŃSKI Andrzej : O postawie twórczej w pracy socjalno-opiekuńczej // W: Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej / pod red. nauk. Andrzeja Olubińskiego. - Toruń : "Akapit" , 2001. - S. 87-98

PEDAGOGIKA specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej, Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004

PEDAGOGIKA społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : "Żak", cop. 1995. - S. 118-122 : Teoretyczne podstawy pracy socjalnej. Służby społeczne i pracownicy socjalni

PIEKUT-BRODZKA Danuta M. : Wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej niezbędna w pracy socjalnej // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, red. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - S. 8-14

POLITYKA społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie / redakcja wyd. polskiego Maria Kolankiewicz, Anna Zielińska. - Warszawa : "Żak", 1998

PRACA socjalna w środowisku lokalnym : praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej / Anna Banaszak-Dankowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2005. - (Fachowa Książka : Pomoc Społeczna)

PRACA socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005

PRACA socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. - Katowice : "Śląsk", 1998. - ("Biblioteka Pracownika Socjalnego")

PRACOWNICY socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998

PRACOWNIK socjalny : wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej / red. Józefa Brągiel, Alicja Kurcz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002

PUSZCZEWICZ Renata : Warsztat metodologiczny pracownika socjalnego w pracy ze społecznością lokalną // W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, red. nauk. Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2003. - S. 275-284

SIERPOWSKA Iwona : Prawo pomocy społecznej. - Kraków : "Zakamycze", 2006. - (Seria Akademicka - Zakamycze). - S. 210-228 : Status prawny pracownika socjalnego

SIERPOWSKA Iwona : Prawo socjalne dla pedagogów. - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej] , cop. 2004. - S. 181-185 : Pracownicy socjalni

SOCJOLOGIA a edukacja socjalna / red. nauk. Krzysztof Piątek ; Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. - Toruń : "Akapit", 1996

STARCZEWSKA Aneta : Pracownik socjalny w służbie zdrowia // W : Społeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2000. - S. 315-324

STEPULAK Marian Zdzisław : Wybrane problemy etyczno-zawodowe w pracy socjalnej = Vybrane eticko-odborné problémy sociálnej práce. - Lublin : Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, 2012. - (Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji). - S. 21-42 : Problemy etyczno-zawodowe pracownika socjalnego w pracy z bezdomnymi ; S. 43-67 : Problemy etyczno-zawodowe pracownika socjalnego w pracy z więźniami ; S. 69-85 : Problemy etyczno-zawodowe pracownika socjalnego w pracy z bezrobotnymi ; S. 91-111 : Problemy etyczno-zawodowe pracownika socjalnego w pracy z osobami osamotnionymi ; S. 117-137 : Problemy etyczno-zawodowe pracownika socjalnego w pracy z osobami w kryzysie

SUTTON Carole : Psychologia dla pracowników socjalnych / przeł. Elżbieta Józefowicz. - Wyd. 1 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - (Psychologia dla Praktyków)

SZLUZ Beata : Pracownik socjalny wobec zjawiska przemocy w rodzinie // W : Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / pod red. Beaty Szluz. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 190-201

SZYMCZAK Wioletta : Metody pracy socjalnej w aspekcie etycznym // W: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej / red. Wioletta Szymczak. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawała II, cop. 2009. - S. 179-194

THOMPSON Neil, OSADA Martina, ANDERSON Bob : Praktyczna nauka pracy socjalnej. - Katowice : "Śląsk", 1999. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego / przew. Rady Red. Ewa Marynowicz-Hetka)

TRAWKOWSKA Dobroniega : Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej - skuteczny czy pozorny instrument przeciwdziałania wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznej? // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki. - Toruń : "Akapit", 2008. - S. 95-108

TRAFIAŁEK Elżbieta : Predyspozycje, kompetencje i umiejętności pracownika socjalnego w kontekście wyzwań aktywnej polityki społecznej // W : Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej / red. Wioletta Szymczak. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawała II, cop. 2009. - S. 103-118

TRAWKOWSKA Dobroniega : Pracownicy socjalni w poszukiwaniu tożsamości zawodowej // W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, red. nauk. Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2003. - S. 231-240

TRAWKOWSKA Dobroniega : Wypalenie zawodowe wśród pracowników socjalnych i sposoby przeciwdziałania // W: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż. - Wyd. 2 (uzup.) . - Toruń : "Akapit" , 2007. - S. 47-60

WILLAN-HORLA Lidia : Wypalenie zawodowe u pracowników socjalnych // W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, red. nauk. Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2003. - S. 261-273

WITKOWSKA Bogumiła : Osobowościowe uwarunkowania postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 102)

WOKÓŁ problemów działania społecznego : wybór tekstów i przykładów projektów działania / wybór i oprac. Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski. - Katowice : "Śląsk", 1998. - (Biblioteka Pracownika Socjalnego / przew. Rady Red. Ewa Marynowicz-Hetka)

Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006
M.in. rola pracownika socjalnego w procesie usamodzielniania

ZASADA-CHORAB Anna : Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce. - Częstochowa : Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych. Centrum AV, 2004

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 [od 1979 r.] ; No 2355). - S. 94-144 : Pracownik socjalny jako bezpośredni wykonawca pracy socjalnej
M.in. formy kształcenia zawodowego pracowników socjalnych, uprawnienia i obowiązki profesjonalnego pracownika socjalnego, umiejętności i trudności pracowników socjalnych w ich samoocenie, postawy przyjmowane wobec zadań zawodowych (role zawodowe, typy zachowań zawodowych)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOCHENEK Jarosław : Kontrakt socjalny - jego ograniczenia i pułapki // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, s. 15-18

BRENK Mikołaj : 45 lat zawodu "pracownik socjalny" w Polsce // Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 102-106

BRZEZIŃSKA Małgorzata, MARIAŃCZYK Katarzyna : Zasoby osobiste, a stres pracowników domów pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 3-16

BUKOWSKA Iwona, MAŃKOWSKA Beata : Warunki pracy i ich wpływ na poziom stresu pracowników socjalnych // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 3, s. [51]-67
Na podstawie badań, których celem była analiza związku warunków pracy z poziomem stresu, doświadczanego przez pracowników socjalnych

CICHLA Joanna : Współpraca pracownika socjalnego z ofiarą przemocy seksualnej // Praca Socjalna. - 2007, nr 3, s. 90-99

CICZKOWSKA-GIEDZIUN Małgorzata : Pracownicy socjalni o asystentach rodziny raz jeszcze // Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 47-58

CHOJAK Małgorzata : Rola pracownika socjalnego w procesie usamodzielniania wychowanków // Praca Socjalna. - 2008, nr 6, s. 104-110

CHRĄŚCIEL Katarzyna : Miejsce pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej // Praca Socjalna. -2009, [nr] 1, s. [42]-60
Polityka społeczna a pomoc społeczna. Praca socjalna jako profesja. Zawód pracownika socjalnego. Kluczowe kompetencje pracownika socjalnego. Kompetencje społeczne i etyka pracownika socjalnego

CZECHOWSKA- BIELUGA Marta : Preferencja wartości a rozwój : (wybrane zagadnienia) // Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. 3-13

CZECHOWSKA-BIELUGA Marta : Pracownicy socjalni o klientkach ośrodków pomocy społecznej // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 1, s. 71-78

CZECHOWSKA- BIELUGA Marta, LYTVAK Oksana : Realizacja praktyk zawodowych - doświadczenia polskie i ukraińskie // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 95-110

DROZDOWSKA Joanna : Pracownik socjalny wobec aktywnej integracji // Praca Socjalna. - 2009, [nr 3], s. [68]-74
Zadania pracownika socjalnego

DUDKIEWICZ Magdalena : Społeczny odbiór pomagania // Świat Problemów. - 2012, nr 1, s. 5-9

FICHT Adrian : Refleksja o zawodzie // Praca Socjalna. - 2007, nr 3, s. 111-113

GIRCZYC Elżbieta : Praca socjalna - osiemdziesiąt lat kształcenia // Praca Socjalna. - 2006, nr 3, s. 111-120

GLOBALNE standardy edukacji i szkolenia w zakresie pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2005, nr 3, s. 103-135

GOETZ Magdalena : Stres w zawodach usług społecznych // Niebieska Linia. - 2011, nr 5, s. 16-20

GRZEGORZEWSKA Iwona : Rola pracownika socjalnego w budowaniu odporności psychicznej dzieci i ich rodzin // Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 3-14

JARKOWIEC Maciej : Socjalni i ich klienci // Wprost. - 2011, nr 49, s. 62-63
Codzienny trud pracowników socjalnych

JASIŃSKI Piotr : Twórczość w działaniu pracownika socjalnego jako animatora // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 95-106

KANIOS Anna : Wokół profesjonalizmu pracowników socjalnych - analiza badawcza // Praca Socjalna. - 2012, nr 3, s. 81-93

KANIOS Anna, CZECHOWSKA-BIELUGA Marta : Preferencje wartości a wypalenie zawodowe osób profesjonalnie świadczących pomoc // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 56-67

KANIOS Anna, CZECHOWSKA-BIELUGA Marta : Typy kompetencji społecznych osób zatrudnionych w zawodach pomocowych // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 3, s. [39]-50
Wyniki badań, których celem była charakterystyka typów kompetencji społecznych osób profesjonalnie świadczących pomoc oraz ich wybranych osobowościowych uwarunkowań. Hasło przedmiotowe  

KANTOWICZ Ewa : O profesjonalizacji pracy socjalnej raz jeszcze // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 1, s. [26]-41
Koncepcje pracy socjalnej jako profesji. Kształcenie pracowników socjalnych - ważny wskaźnik profesjonalizacji pracy socjalnej

KANTOWICZ Ewa : Profesjonalizm czy osobiste zaangażowanie - dylematy etyczne pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2010, nr 2, s. 51-65

KANTOWICZ Ewa : Refleksyjna praktyka i jej aplikacje w kształceniu pracowników socjalnych // Praca Socjalna. - 2005, nr 2, s. 3-14

KANTOWICZ Ewa : Rola badań w kształceniu pracowników socjalnych w Europie // Edukacja. -2008, nr 3, s. 84-92

KLUZ Marek : O realizację wartości moralnych w działaniu pracowników socjalnych // Praca Socjalna. - 2012, nr 3, s. 26-39

KOPIŃSKA Ewa : Praca socjalna w ochronie zdrowia psychicznego // Praca Socjalna. - 2005, nr 2, s. 51-58

KOWALCZYK Barbara : Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjalnym // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 3-15

KRASIEJKO Izabela : Kilka uwag o warsztacie pracownika socjalnego // Praca Socjalna. - 2006, nr 4, s. 105-110

KRASIEJKO Izabela : Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym klientem // Praca Socjalna. - 2005, nr 1, s. 29-45

KRASIEJKO Izabela : Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 28-38

KUKUŁA Zygmunt : Prawnokarna ochrona pracowników socjalnych // Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 65-77

KURULISZWILI Sergo : E-learning - potencjał możliwości // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 2, s. [96]-105
Możliwości, jakie dają techniki kształcenia zdalnego, oraz propozycje ich wykorzystania w doskonaleniu pracowników społecznych

LUSEK Joanna L: Przygotowanie pracowników socjalnych na Górnym Śląsku do 1945 roku // Praca Socjalna. - 2012, nr 3, s. 108-131

ŁOJKO Marta : Wykorzystanie kontraktu socjalnego w pracy z bezrobotnymi // Praca Socjalna. - 2011, nr 2, s. 90-103

ŁUSZCZYŃSKA Maria : Rola pracownika socjalnego we wsparciu osób starszych - teoria, praktyka, postulaty // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 57-75

MARKIEWICZ Leszek : Zmniejszać skalę wstydliwych problemów społecznych czy zaspokajać potrzeby jednostek? : refleksje pracownika socjalnego // Praca Socjalna. - 2006, nr 4, s. 95-104

MAUSCH Karol : Kompetencje osobowościowe pracowników pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 5, s. [3]-18
Pracownicy pomocy społecznej narażeni są w swojej pracy na sytuacje stresujące, wypalenie zawodowe oraz choroby. Wśród wielu cech osobowości, które należy wziąć pod uwagę przy doborze osób do pracy w obszarze pomagania należy uwzględnić: poziom inteligencji poznawczej, emocjonalnej, duchowej oraz społecznej. Artykuł jest poświęcony omówieniu wymienionych cech osobowości i wskazaniu na ich praktyczne znaczenie w pracy społecznej.

MAUSCH Karol : Zastosowanie metody Grup Balinta w pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 3-13

MAŻUL Ewa : "Pomagacz" w opresji // Niebieska Linia. - 2011, nr 2, s. 12-17

MIELCZAREK Andrzej : Symptomy i przyczyny wypalenia zawodowego pracowników socjalnych // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 1, s. [115]-123

MŁYŃSKI Józef : Obowiązki pracownika socjalnego wobec rodziny // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 5, s. [24]-46
Ogólny zakres działań pracownika socjalnego na rzecz rodziny, zadania pracownika socjalnego wobec rodziny, działalność pracownika socjalnego na rzecz osób starszych

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Postawy pracowników domów pomocy społecznej wobec pracy // Polityka Społeczna. - 2004, nr 8, s. 19-23

OLECH Anna : Etyka pracy socjalnej jako etyka zawodowa // Praca Socjalna. - 2008, nr 1, s. 3-36

ORŁOWSKA Małgorzata : Fenomen Państwowej Szkoły Pracowników Socjalnych w Warszawie // Praca Socjalna. - 2010, nr 2, s. 102-115

OSOWSKI Marek, WESOŁOWSKA Agata : Wyzwania aktywnej polityki społecznej i profesjonalnej pracy socjalnej a kształcenie służb społecznych w Polsce i na Słowacji. Konferencja w Toruniu // Polityka Społeczna. - 2010, nr 11-12, s. 32-33

OWCZAREK Dominik : O zjawisku wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych // ŚwiatProblemów. - 2011, nr 7, s. 10-14
Wyniki badań pracowników socjalnych w Polsce, przeprowadzone w 2010 roku, na temat przyczyn i objawów wypalenia w tej grupie zawodowej.

PASZKIEWICZ Wanda : Predyspozycje osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie // Świat Problemów. - 2012, nr 5, s. 25-28

PASZKIEWICZ Aneta : Zastosowanie metody kontraktu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 33-39

PAWLAS-CZYŻ Sabina : Profesjonalna praca socjalna z rodzinami osób z niepełnąsprawnością // Praca Socjalna. - 2012, nr 3, s. 40-59

PODKOŃSKA Aleksandra : Profesjonalizacja pracy socjalnej a rzeczywistość polska // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 6, s. [56]-74
Analiza sytuacji pracowników socjalnych, ich codziennej pracy, ścieżki kariery, motywacji podejmowanych działań, które mają największe znaczenie w kontekście profesjonalizacji pracy socjalnej

POGODZIŃSKA Renata, WÓJCIK Dominika : Kontrakt socjalny w praktyce // Praca Socjalna. -2009, nr 4, s. 81-106

POLKOWSKI Tomasz, BOROWIEC Sylwia : Praca z rodziną dziecka umieszczonego w instytucji opiekuńczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 7, s. 14-26

RIAHL Agnieszka : Pierwsza linia frontu : postawy, doświadczenia zawodowe i kompetencje profesjonalistów pomagających ofiarom przemocy // Niebieska Linia. - 2005, nr 2, s. 26-29

ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej .-2005 , nr 154 , poz. 1289

SANDER Aleksandra : Diagnoza rodziny w aktywności zawodowej pracowników socjalnych : wybrane zagadnienia // Wychowanie na co Dzień .-2009 , nr 6 , s. 28-31

SIWEK Agata : O potrzebie istnienia kodeksu etyki zawodowej pracownika socjalnego // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 5, s. [97]-103

SIWEK Agata : Wpływ czynników indywidualnych na syndrom wypalenia zawodowego // Praca Socjalna. - 2008, nr 6, s. 91-103

SŁOVENKO Karolina : Antydyskryminacyjna i antyopresyjna praktyka pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 35-46

SMOLIŃSKA-THEISS Barbara :Siła i bezsilność pracy socjalnej // Pedagogika Społeczna. - [2006], [nr 4] , s. 215-226

SROCZYŃSKI Wojciech : O odpowiedzialności aksjologicznej pracownika socjalnego // Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 3-13

SROCZYŃSKI Wojciech : Zadania pracownika socjalnego w okresie przemian społecznych// Praca Socjalna. - 2007, nr 5, s. 21-36

SZCZEŚNIAK Patrycja : Osobowość pracownika socjalnego a wypalenie zawodowe // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 4, s. [38]-52
Rozważania dotyczące osobowości pracownika socjalnego i jej związku z wypaleniem zawodowym.

SZMAGALSKI Jerzy : Współczesne procesy rozwojowe pracy socjalnej jako zawodu i dziedziny kształcenia akademickiego // Praca Socjalna. - 2006, nr 3, s. 5-24

SZUMIGALSKA Maria : Pracownicy socjalni wobec wyzwań współczesności // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 3, s. [25]-38
Działania pracowników socjalnych w związku z zachodzącymi przemianami w kraju, a szczególnie pogłębiającą się pauperyzacją spowodowaną m.in. bezrobociem, niepewnością społeczną, kłopotami mieszkaniowymi oraz zjawiskami patologii indywidualnej i grupowej.

SZWEDA- LEWANDOWSKA Zofia : Domy pomocy społecznej i sieci wsparcia seniorów // Polityka Społeczna. - 2009, nr 7, s. 17-21
Domy pomocy społecznej badanie w Łodzi

TERMIŃSKI Bogumił : Rola samorządu zawodowego w projektach ustaw o zawodzie pracownika socjalnego // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 5, s. [69]-88
Samorząd zawodowy instrumentem wzmocnienia środowiska pracowników socjalnych. Samorząd w projektach ustaw (2004-2008)

TRAFIAŁEK Elżbieta : O modernizacji systemu kształcenia kadr pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2008, nr 6, s. 3-17

TRAFIAŁEK Elżbieta : Praca socjalna między stereotypem a europeizacją // Praca Socjalna. - 2010, nr 2, s. 37-50

TRAWKOWSKA Dobroniega : Działania pozorne w ośrodkach pomocy społecznej - przyczyny i skutki
// Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 3-25

TRAWKOWSKA Dobroniega : Kreatorzy czy współtwórcy ról zawodowych? // Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 14-52

TRAWKOWSKA Dobroniega : Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 13-23

TRAWKOWSKA Dobroniega : Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki. Cz. 2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 11-17

URBANIAK-ZAJĄC Danuta : "Wskaźnikowy" model profesji i jego ograniczenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 3-10
Historia zawodu w Niemczech

ZBYRAD Teresa : O pomocy człowiekowi z perspektywy egzystencjalnej // Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 20-34

ZBYRAD Teresa : Pracownik socjalny - zawód czy powołanie? // Praca Socjalna. - 2007, nr 3, s. 17-38

ZBYRAD Teresa : Pracownicy socjalni o sobie i swoim zawodzie // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 3, s. [39]-55
Satysfakcja z pracy pracowników socjalnych. Wady zawodu pracownika socjalnego i propozycje zmian

ZBYRAD Teresa : Pracownik socjalny w służbie drugiemu człowiekowi // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 1, s. [49]-67
Krótki rys filantropii i dobroczynności publicznej. Służebność zawodu pracownika socjalnego

ZBYRAD Teresa : Źródła stresu pracowników socjalnych // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5-6, s. 22-28

ZBYRAD Teresa : O pomocy człowiekowi z perspektywy egzystencjalnej // Praca Socjalna. - 2006, nr 6, s. 20-34

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Edukacja do pracy socjalnej - standardy i minima programowe w zakresie kierunkowego kształcenia zawodowego na poziomie uczelni akademickich // Edukacja. - 2008, nr 3, s. 92-107

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Kształcenie zawodowe kandydatów do służb społecznych w Polsce // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 45-58

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : W stronę rozwoju i aktywizacji sił ludzkich // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 3, s. [13]-24
Umiejętność spożytkowania sił ludzkich w zawodach służby społecznej

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna