Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

 

DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze z lata 2005-2010

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIAŁA Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008. - S. 78-82 : Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka. Depresja u dzieci
Sygn.: 97190
Sygn.: 29826 Filia Opoczno
Sygn.: 34877 Filia Radomsko

BOMBA Jacek : Depresja młodzieńcza // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2005. - S. 266-279
Sygn.: 95374
Sygn.: 29067 (Wyd. z 2004 r.) Filia Bełchatów
Sygn.: 34365 Filia Radomsko

BRYŃSKA Anita : Psychoterapia behawioralno-poznawcza // W : Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Wyd. 1 [dodr.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - s. 425-447
M. in. w odniesieniu do zaburzeń depresyjnych.
Sygn.: 95374
Sygn.: 29067 Filia Bełchatów
Sygn.: 34365 Filia Radomsko

CARR Alan : Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / przekł. Jarosław Rybski. - Wyd. 1 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - (Biblioteka Wychowawcy)
Sygn.: 97174, 92692 (Wyd. z 2004 r.), 93266 (Wyd. z 2004 r.)
Sygn.: Magazyn Bełchatów 30325;
Sygn.: Magazyn Opoczno 29402
Sygn.: Radomsko 34292 (Wyd. z 2004 r.)

CARSON Robert C., BUTCHER James N., MINEKA Susan : Psychologia zaburzeń. Vol. 2 . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - S. 802-828 : Zaburzenia okresu dzieciństwa
Sygn.: 90605, 94542W (Wyd. z 2005 r.)
Sygn.: 39142 Filia Tomaszów

CHILES John : Depresje nastolatków a narkotyki / [tł. z ang. Adam Bujnik]. - Warszawa : "Profi", 1994. - ("Encyklopedia Wiedzy o Uzależnieniach")
Sygn.: 98556 - 98557,
Sygn. : 35327 Filia Radomsko
Sygn.: 29884 Filia Opoczno

CIŻKOWICZ Barbara : Bezradność intelektualna a styl wyjaśniania zdarzeń // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007. - s. 180-187, bibliogr.
Badania na temat depresji i lęku wśród studentów
sygn. 9720 W

CLARKE Gregory N., DEBAR Lynn L., LEWINSOHN Peter M. : Poznawczo-behawioralna terapia grupowa depresji młodzieńczej // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 134-151
Sygn.: 96629, 93885W
Sygn.: 30076 Filia Bełchatów
Sygn.: 39917, 40799 Filia Tomaszów

COLLADOS ZORRAQUINO Jose : Depresja u dzieci i młodzieży. - Kraków : "eSPe", 2002
Sygn.: 90547

ELLIOTT Julian, PLACE Maurice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. - Warszawa, WSiP, 2000. - S. 185-201: Depresja u dzieci
Sygn.: 87698
Sygn.: 27281 Filia Bełchatów
Sygn.: 32166 Filia Radomsko
Sygn.: 38393, 38087 Filia Tomaszów

FRIESEN Astrid von : Od agresji do czułości : czyli prawie wszystko o sztuce wychowania : poradnik dla rodziców i pedagogów. - Kielce : "Jedność", 2006. - S. 182-185 : Samotność, depresja, skłonności samobójcze
Sygn.: 29537 Filia Bełchatów

GRESZTA Elżbieta : Depresja wieku dorastania : zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci. - Warszawa : "Academica", 2006. - (Szkiełko i Oko)
Sygn.: 94527

JABŁOŃSKI Ryszard : Szkoła a zachowania samobójcze młodzieży // W: Zjawiska patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży : współczesne uwarunkowania i interpretacje zagrożeń / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2001 . - S. 291-295
Sygn.: 28274 Filia Bełchatów

JUNDZIŁŁ Elżbieta, PAWŁOWSKA Róża : Pedagog wobec osoby chorego. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, S. 94-124 : Młodzież - choroba, diagnostyka i wsparcie

Rozdział zawiera podrozdział o depresji s. 104-108
Sygn.: 98009

KĄKOL Joanna : Zaburzenia psychiczne występujące u młodzieży - wybrane zagadnienia // W: Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Kott. - Warszawa : Wydaw. Min. Edukacji Narodowej i sportu, 2005. - S. 75-80
M.in. zawiera podrozdział o depresji młodzieńczej s. 76-77
Sygn.: 92985-92991
Sygn.: 29221-222 Filia Bełchatów
Sygn.: 28428-429 Filia Opoczno
Sygn.: 33975976 Filia radomsko
Sygn.: 39620-621 Filia Tomaszów

KENDALL Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - S. 113-122 : Depresja
Sygn.: 94432, 92895
Sygn.: 29258 Filia Bełchatów

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyk. - Warszawa : "Difin", cop. 2007. - S. 108-111 : Depresje dziecięce: pojęcie, rodzaje, etiologia, leczenie i profilaktyka
Sygn.: 95715 W
Sygn.: 30739 Filia Bełchatów
Sygn.: 29553 Filia Opoczno
Sygn.: 34601 Filia Radomsko
Sygn.: 41253 Filia Tomaszów

KUTSCHER Martin L., ATTWOOD Tony, WOLFF Robert R. : Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "K. E. Liber", 2007
Sygn.: 95603
Sygn.: 30378 Filia Bełchatów
Sygn.: 40308 Filia Tomaszów
Sygn.: 34834 Filia Radomsko

LECZENIE depresji młodzieńczej - program terapeutyczny ACTION / Kevin D. Stark [i in.] // W: Terapia dzieci i młodzieży : procedury poznawczo-behawioralne / red. Philip C. Kendall. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 161-205
Sygn.: 29820 Filia Opoczno

LEDWOCH Marian : Pomiar egzystencjalnego wymiaru depresji i jej osobowościowe korelaty u młodzieży akademickiej // W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości : metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży / pod red. Marii Oleś. - Lublin : Towarzystwo Nauk. KUL, cop. 2005. - S. 197-221
Sygn.: 93659 W

LEMAŃSKA Wanda : O sile emocji pozytywnych : zapobieganie depresji dzieci i młodzieży. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. - ("Psychologia - Pedagogika")
Sygn.: 33914, 34202 Filia Radomsko

MADANES Cloe : Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - S. 117-136 : Desperacja wieku dojrzewania
Sygn.: 96162
Sygn.: 28416 Filia Bełchatów
Sygn.: 33483 Filia Radomsko
Sygn.: 39078 Filia Tomaszów

MIŁKOWSKA Agnieszka : Lęk i depresyjność u młodzieży w świetle systemowych zasobów rodzinnych // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : "Impuls". - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 123-127
Materiały z Jubileuszowej Konferencji
Sygn.: 97708

MUFSON Laura, POLLACK DORTA Kristen : Psychoterapia interpersonalna dla depresyjnych adolescentów // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 167-185

Sygn.: 96629, 93885W

Sygn.: 30076 Filia Bełchatów

Sygn.: 39917, 40799 Filia Tomaszów

OSZWA Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 51-58 : Depresja u dzieci i młodzieży
Sygn.: 94945
Sygn.: 29815 Filia Bełchatów
Sygn.: 35384 Filia Radomsko

PRUIT David B. : Twoje dziecko. - Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2005. - S. 373-378 : Depresyjne zaburzenia nastroju
Sygn.: 92797 W

PSYCHOTERAPIA dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazein, John R. Weisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 186-208 : Trening wzmocnienia pierwotnej i wtórnej kontroli młodzieży z depresją. Zastosowanie modelu systematycznego wdrażania jako modelu rozwijania i testowania metod terapeutycznych / John R. Weisz [i in.]
Sygn.: 96629, 93885 W
Sygn.: 30076 Filia Bełchatów
Sygn.: 39917, 40799 Filia Tomaszów

PUŻYŃSKI Stanisław : Depresje i zaburzenia afektywne. - Wyd. 5 rozsz. i uakt. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop 2009
Sygn.: 97203

RABE-JABŁOŃSKA Jolanta : Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży // W : Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Wyd. 1 [dodr.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - s. 324-335
Sygn.: 95374
Sygn.: 29067 Filia Bełchatów
Sygn.: 34365 Filia Radomsko

RADZIWIŁŁOWICZ Wioletta, SZADZIEWSKA Barbara, SULSKA Ewa : Depresja młodzieży w kontekście funkcjonowania rodziny // W: Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 123-174
Sygn.: 95027 W
Sygn.: 29770 W Filia Bełchatów

RIBNER Neil G. : Terapia nastolatków. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - S. 47-73 : Opis problemu

Dot. zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania, zagadnień związanych z obrazem własnego ciała i tożsamością
Sygn.: 93270
Sygn.: 29419 Filia Bełchatów
Sygn.: 34300 Filia Radomsko
Sygn.: 40020 Filia Tomaszów

ROLA Jarosław : Diagnoza i symptomatologia zaburzeń depresyjnych u dzieci z upośledzeniem umysłowym // W: Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Roli. - Wyd. z zm. -Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Marii Grzegorzewskiej, 1998. - S. 45-63
Sygn.: 87158

SERVAN-SCHREIBER David : Pokonać stres, lęk i depresję bez leków i psychoanalizy / przeł. Barbara Krupa. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2004]
Sygn.: 95975

TATAROWICZ Jan : Depresje // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przew. Kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak", 2003. - S. 643-649 : Depresja
M.in. Depresje dzieci i młodzieży
Sygn.: 90390 Czyt.
Sygn.: 28692 P Filia Bełchatów
Sygn.: 33356 CZT Filia Radomsko
Sygn.: 39013 P Filia Tomaszów

TRICKETT Shirley : Lęk i depresja : jak radzić sobie z lękiem i depresją / [przeł. Piotr Żak]. - Wyd. 4 zm.. - Kielce : "Jedność", 2006
Sygn.: 95651

TURNO Monika : Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. - (One Są Wśród Nas. Seria 2)
Sygn.: 100046, 100053
Sygn.: 31094, 31101 Filia Bełchatów

WEERSING V. Robin BRENT David A. : Terapia poznawczo-behawioralna depresji młodzieńczej : porównawcza skuteczność eksperymentalna, mediatory, moderatory i skuteczność rzeczywista // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S.152-166
Sygn.: 96629, 93885W
Sygn.: 30076 Filia Bełchatów
Sygn.: 39917, 40799 Filia Tomaszów

ZORRAQUINO Jose Collados : Depresja u dzieci i młodzieży. - Kraków : "eSPe", 2002
Sygn.: 90547

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRONISZ Dorota : Młodzi ludzie nie chcą żyć : co trzeci nastolatek myśli o śmierci // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 7

CYRULNIK Boris : Dziecięca melancholia / rozm. przepr. Joanna Peiron // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 137-142

DENST- SADURA Aleksandra : Depresja - smutek nastolatków // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 46, s. 12

DENST-SADURA Aleksandra : Depresja - smutek nastolatków // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 46, s. 12

DEPTUŁA Maria : Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieje // Remedium . - 2006, nr 12, s. 30-31

KLUCZYŃSKA Sylwia : Oblicza depresji // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 5-8, bibliogr.
O depresji dziecięcej

KOMOROWSKA Marta : Depresja u dzieci i młodzieży // Remedium. - 2010, nr 6, s. 8-9

KUTIAK-ZAKRZEWSKA Krystyna : Alkohol w internacie : zagrożenia i niepokoje // Wychowanie na co Dzień. - 2006, 10/11, s. 18-19

MOLICKA Maria : Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1-2 // Remedium. - 2005, nr 2, s. 10-11 ; 2005, nr 4, s. 8-9

PAWŁOWSKA Małgorzata, SADŁOWSKA Anna : Ciemny świat depresji // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4 , s. 131-140
Depresja psychiczna dzieci ; Depresja psychiczna młodzieży

PILARSKA Aleksandra : Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 36-42

PRAJSNER Mira : Zapobieganie depresji wśród nastolatków // Remedium . - 2009, nr 6, s. 24-25

SOWA Katarzyna : Problemy dorastania: to może być depresja! // Wszystko dla Szkoły . - 2008, nr 11, s. 3-4

ŚWIERCZYŃSKA Katarzyna : Piekło naszych dzieci// Wprost. - 2010, nr 48, s. 42-45

ŚWIST Jacek : Profilaktyka rozwojowa : realizowana metodą spotkań w małej grupie // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 4-5, s. 24-32

TADYCH Natalia, HANĆ Tomasz : Czy depresja sezonowa występuje u dzieci? // Remedium. - 2011, nr 4, s. 4-5

WOJCIECHOWSKA Anna : Dla ciebie zabiję się... : pokolenie z depresją // Głos Nauczycielski - 2004, nr 29, s. 5

ZAWADZKI Patryk : Poczucie alienacji, samotności i depresji u współczesnej młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 10-13, bibliogr.

ZDUNEK Aneta : W stronę ucznia // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 21-23
Dotyczy chorób okresu dojrzewania u młodzieży takich jak: anoreksja, bulimia, depresja, nerwica. Rola nauczyciela w zapobieganiu i zwalczaniu tych chorób

 


Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna