Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 1990-2003)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHOLEWA- GAŁUSZKA Bogusława, GWIZDAK Antoni : Święta, zwyczaje, obrzędy szkolne i ich senswychowawczy // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej. - Kraków : "Impuls" , 2001. - S. 455-465
Sygn.: 90883

SZEWCZYK Joanna : Szkolne obrzędy i rytuały w kontekście mitycznej podróży bohatera . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002
Sygn.: 93959

UROCZYSTOŚCI w szkole podstawowej : scenariusze inscenizacji, scenki teatralne, konkursy, bajki dydaktyczne, pantomima. T. 2 / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Bea, 2006
Sygn.: 40343 Filia Tomaszów

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARŁOWSKI E. S. : Wybieramy patrona szkoły // News - Nowości Oświaty. - 1993, nr 11, s. 20-21

BIEGAŃSKA Arleta : Jak organizować szkolne uroczystości? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 102-104

BIEGAŃSKA Arleta : Patron szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 28-29

BODOŃ Izabela : Zapoznajmy się z sylwetką patrona szkoły : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. -2007, nr 2, s. 20

BOJARSKA Lucyna : Rytuały i ceremonie // Dyrektor Szkoły. -2011, nr 2, s. 30-34

BRUDNIK Maria : Rytuały uczniowskie na lekcjach wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne Zdrowotne. - 2011, nr 2, s. 35-42
Przykłady rytuałów

CHABIOR Anna : Patron szkoły, edukacja regionalna, biblioteka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 6-7

CHABIOR Anna : Przepis na szkolne wybory patrona : opis przykładu zastosowanego w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 13-15
Ceremoniał szkolny

CHYŁA Marta : Rola obrzędów i rytuałów w procesie wychowania // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 6, s. 12-14

DĄBROWSKA Liliana, BUDKOWSKA Teresa : Rola dyrektora w tworzeniu i kultywowaniu tradycji szkolnych // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 60-62

DEMBIŃSKI Mariusz : Obrzędowy charakter lekcji // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 41-43
Ceremoniał szkolny

DZIEŃ Patrona przy ognisku : scenariusz spotkania klas młodszych / [aut.] Irena Banasik [i in.] // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 10-11

DZIKOWSKA Antonina : Patron szkoły - szczególna tożsamość // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 14-15

GARBULA-ORZECHOWSKA Joanna : Wiedza uczniów klas początkowych o symbolach narodowych // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s. 101-103

GOŁĘBIOWSKA Bożena : Dzieje i symbolika sztandaru : scenariusz lekcji // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 29-30

JAKUBCZAK Bożena, KARWAT Tadeusz : Symbolika i obrzędowość w edukacji szkolnej // Nowa Szkoła . - 1996, nr 10, s. 29-32
Komunikacja symboliczna i obrzędowość szkolna w procesie dydaktycznym - rozwój rozumienia obrazów o treści symbolicznej.

KACZOR Stanisław : Tradycja w życiu szkoły zawodowej // Pedagogika Pracy. - 1990, nr 17, s. 3-12

KNOP Barbara, WOLDAN Bogusław : Patron szkoły inspiracją do organizowania pracy wychowawczej // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 12, s. 29-31

LISIECKA Jadwiga : Patron szkoły inspiracją do jej rozwoju // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 34-36
Ceremoniał szkolny

LISZKA Edward : Ceremoniał szkolny i tradycja szkolna // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 6-11

LISZKA Edward : Tradycja i ceremoniał szkolny // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s. 4-6
Sztandar szkolny. Poczet sztandarowy. Udział sztandaru w uroczystościach. Uroczystości rocznicowe. Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły

ŁUKOWSKA Jadwiga : Historia i tradycja - ważny element pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 9, s. 28-30

MACIOSZEK Alicja, WARZYSZAK Bożena : Metoda projektów w praktyce. Jak przygotowaliśmy obchody dni patrona // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s.10-11

MATYJASZKIEWICZ Elżbieta : Nadanie imienia przedszkolu // Nowe w Szkole. - 200/2001, nr 5, s. 17-18

NOWAK Małgorzata : Patron szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 19-20

NOWAK Małgorzata : Procedury wyboru imienia // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 18

OCHMANN-PSZENICZNA Joanna : Nasz patron : projekt edukacyjny na święto patrona szkoły // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 24-25
Ceremoniał szkolny

PEŁCZYŃSKI Józef : Patron szkoły i związana z nim praca wychowawcza // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1991, nr 5, s. 202-203

PYLA Grażyna : Zwyczaje związane z rozpoczęciem nauki w szkole // Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 29-30

PIETRASZKO Kazimierz : Ceremoniał Pocztu Sztandarowego // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. [18]-23
Ceremoniał wejścia na Mszę świętą. Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego wraz z uroczystym przekazaniem sztandaru. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych. Ceremoniał powitania szczególnych gości w czasie oficjalnego wchodzenia do szkoły itp. Opis komend i chwytów.

SAWISKI Lew : Nie dopuszczaj do "rzutu kotem", czyli warto zorganizować otrzęsiny // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 20

SKOMRO Marian : Patron biblioteki : i co dalej? // Bibliotekarz. - 2005, nr 3, s. 17-20

STRAMEK Bożena : Bohater - patron szkoły w pracy wychowawczej placówki // Nowa Szkoła. - 2002, nr 6, s. 39-41

SUCHOWERA A. : Wykorzystanie ceremoniału szkolnego do kształcenia postaw młodzieży // Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole. - 1993, nr 3, s. 146-148

SZEWCZYK Joanna : Szkolne rytuały // Psychologia w Szkole . - 2005, nr 1, s. 3-20
Pojęcie rytuału. Rytuały słowne i myślenie magiczne. Rytuały stwarzające, czyli rytuały zaklinania. Rytuały ochraniające. Rytuały odczyniające. Rytuały walki i oporu

ŚLIWERSKI Bogusław : O badaniach rytuałów w szkole // Ruch Pedagogiczny. - 2004, [nr] 3/4, s. 7-16
Czym jest rytuał. Jaką rolę spełniają rytuały. Rytuały w poszczególnych okresach życia i edukacji.

ZIĘTEK Joanna : Potyczki anielsko-diabelskie : (otrzęsiny dla klas I) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7/8, s. 7

 


Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna