Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ASYSTENT RODZINY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KRASIEJKO Izabela : Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny : przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązania. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2011
Sygn. : 35490 Filia Radomsko

MATYSIAK-BŁASZCZYK Agata, ŚCIUPIDER Mirosława : Poznańskie doświadczenia asystentury rodzinnej // W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 355-372
Sygn.: 100010

SZPUNAR Małgorzata : Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin wieloproblemowych // W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 331-354
Sygn.: 100010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CICZKOWSKA-GIEDZIU Małgorzata : Pracownicy socjalni o asystentach rodziny raz jeszcze // Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 47-58

DRACHAL Halina : Asystent poradzi? // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 16, s. 10
Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rządowe pomysły na zmiany w systemie opieki nad dzieckiem.

KOWALCZYK Barbara : Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjalnym // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 3-15

KRAJEWSKA Beata : Asystenci rodziny w nowym systemie wsparcia // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 102-113

KRASIEJKO Izabela : Asystent rodziny - profesjonalista, ale nie cudotwórca // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 16-38

KRASIEJKO Izabela : Asystent rodziny - proponowane zmiany ustawowe, opinie i podejmowane działania // Praca Socjalna .-2010 , nr 5 , s. 4-13

KRASIEJKO Izabela : Nowe role pracownika pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 6, s. [92]-112
Asystent rodziny, asystent osoby niepełnosprawnej, streetworker, koordynator pieczy zastępczej.

KRASIEJKO Izabela, PRZEPERSKI Jarosław : Nowoczesne formy wsparcia rodziny : asystentura rodzin i Konferencja Grupy Rodzinnej // Praca Socjalna. - R. 26, nr 2 (2011), s. 3-22

LICIŃSKI Marek : Praca z rodziną - alternatywa opieki zastępczej // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 71-74

LISIECKA Joanna : Asystentura rodzin - nowa forma pracy środowiskowej // Świat Problemów. - 2011, nr 7,, dod. "W Samorządach o problemach alkoholowych" s. I-III
Asystent rodziny - nowy zawód, którego celem jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej.

LISOTA Joanna : Asystentura rodzin - nowa forma pracy środowiskowej / 
Asystent rodziny - nowy zawód, którego celem jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej // Świat Problemów. - 2011, nr 7, Dodatek   W Samorządach o problemach alkoholowych s. I-III

LUBERADZKA-GRUCA Joanna : Wspieranie rodziny i piecza zastępcza w świetle nowej ustawy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 11-19

MRÓZ Małgorzata, KRASIEJKO Izabela : Asystent rodziny w roli koordynatora zespołu interdyscyplinarnego // Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s. 63-75

NOWAK Izabela : Asystentura rodziny z perspektywy praktyka // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 107-120

PIETKIEWICZ Barbara : Asystent z odsieczą // Polityka. - 2011, nr 9, s. 34-35

SZAROTA Zofia : Asystent rodziny : między interwencjonizmem państwa a spolegliwym opiekuństwem - konteksty edukacyjne. - Bibliogr. // Edukacja. - 2011, nr 4, s. 49-65
Problemy polskich rodzin - najistotniejsze kwestie społeczne. Społeczno-demograficzne i kulturowe zmiany dotykające rodziny, alternatywne modele życie rodzinnego. Kontrowersje wokół projektu ustawy o zawodzie asystenta rodziny.

SZPUNAR Maria : Asystent rodziny w opinii klientów pomocy społecznej w Gdyni - doniesienie z badań // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 83-94

 

 


Oprac. Sylwia Brzeżańska, Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna