Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2014

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

APANEL Danuta : Terapia pedagogiczna wspomagana komputerowo // W: Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / red. Apanel, Danuta (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 341-358
M.in. artykuł zawiera zasady terapii pedagogicznej, krótko omawia programy komputerowe wspomagające terapie pedagogiczną (program SFONEM, Dyslektyk 2, Sposób na Dysleksję, program Dysleksji STOP, Porusz Umysł, Sposób na Ortografię, Czytam Płynnie, Sylaba po Sylabie, Ortofrajda, Królik Bystrzak
Sygn.: 98301

BARAN Joanna : Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie głosek nosowych ą, ę oraz połączeń om, on, em, en. - Gdańsk : "Harmonia", 2011
Sygn.: 103912
Sygn.: 32000 (Wyd. z 2009 r.)Filia Bełchatów

BOGDANOWICZ Katarzyna Maria : Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją. - Gdańsk : "Harmonia", 2011
Sygn.: 103265
Sygn.: 31286 Filia Bełchatów

BOGDANOWICZ Marta : Diagnoza dysleksji rozwojowej // W : Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2012.- S. 121-176
Sygn.: 102516, 103073
Sygn.: 31251 (Wyd. z 2011 r.) Filia Bełchatów
Sygn.: 35539 Filia Radomsko
Sygn.: 41734 Filia Tomaszów Maz.

BOGDANOWICZ Marta : Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i I . - Wyd. 5 przejrz. i uzup.. - Gdańsk : "Harmonia", 2005
Sygn.: 90572
Sygn.: 34746 Filia Radomsko

BOGDANOWICZ Marta : Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas 1 i 2 / [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski]. - Wyd. 2. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012
Sygn.: 103270 - 103271
Sygn: 30292 Filia Opoczno
Sygn.: 35508 Filia Radomsko
Sygn.: 41644 (Wyd. z 2011 r.) Filia Tomaszów

BOGDANOWICZ Marta, ADRYJANEK Anna, ROŻYŃSKA Małgorzata : Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców. - Wyd. 3. - Gdynia : "Operon", 2014
Sygn.: 104482, 104483
Sygn.: 32663 Filia Bełchatów
Sygn.: 34814 (Wyd. z 2007 r.) Filia Bełchatów
Sygn.: 48014 (Wyd. z 2007 r.) Filia Tomaszów Maz.

BRONK Dorota : Kreatywność osoby z dysleksją - od wykluczenia do geniuszu // W: Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły... : dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej / pod red. Ewy Szatan i Doroty Bronk. - Gdańsk Sopot : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 69-76
Sygn.: 96569

CIESZYŃSKA-ROŻEK Jagoda : Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. - Wyd. 2 popr. i poszerz.. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Sygn.: 88443, 88481
Sygn.: 40392 Filia Tomaszów Maz.

DIAGNOZA dysleksji : najważniejsze problemy / red. Grażyna Krasowicz-Kupis. - Wyd. 2 popr.. - Gdańsk : "Harmonia", 2012
Sygn.: 103725
Sygn.: 35422 (Wyd. z 2009 r.) Filia Radomsko

DYSLEKSJA : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przekł. Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. - Wyd. 1 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - (Biblioteka Logopedy)
Sygn.: 31618, 31915 Filia Bełchatów
Sygn.: 41056 Filia Tomaszów

DYSLEKSJA rozwojowa : perspektywa psychologiczna / red. Grażyna Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2006
Sygn.: 102527
Sygn.: 29518 Filia Bełchatów

ELLIOTT Julian, PLACE Marice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. - Warszawa : Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. - S. 202-224 : Dysleksja
Sygn.: 87698
Sygn.: 27281 Filia Bełchatów
Sygn.: 32166 Filia Radomsko
Sygn.: 38087, 38393 Filia Tomaszów Maz.

FORYŚ Maria : Zdolności osób z dysleksją : przegląd literatury obcojęzycznej // W: : Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 64-81
Sygn.: 93976W

GŁADYSZEWSKA-CYLULKO Joanna : Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę. - S. 103-112 : Zaburzenia dyslektyczne
Sygn.: 99778, 102844
Sygn.: 31523 Filia Bełchatów
Sygn.: 35455 Filia Radomsko
Sygn.: 41602 Filia Tomaszów Maz.

GÓRNIEWICZ Ewa : Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000
Sygn.: 89734
Sygn.: 28228 Filia Bełchatów

GUNIA Grażyna : Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu // W: Gunia Grażyna , Lechta Viktor : Wprowadzenie do logopedii . - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011. - S. 123-140
Trudności w uczeniu się, dysleksja, dysleksja rozwojowa - ustalenia terminologiczne. Etiologia i klasyfikacja dysleksji. Symptomy dysleksji i dysgrafii. Diagnoza objawów ryzyka dysleksji w różnych grupach wiekowych - od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego (powyżej klasy IV). Profilaktyka i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Sygn.: 100687-100689W
Sygn.: 31313 Filia Bełchatów
Sygn.: 30493 Filia Opoczno
Sygn.: 41713 Filia Tomaszów Maz.

JAK przezwyciężać trudności w nauce? / [red. pracy zbiorowej Alicja Giermakowska, Aneta Jałowiecka]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008
Sygn.: 34837 Filia Radomsko

JEGIER Aneta, BARCIKOWSKA Iwona : Dys-problemy, czyli jak pomóc dziecku z dysleksją lub z dyskalkulią // W: Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. - S. 157-163
Sygn.: 103706
Sygn.: 41379 Filia Tomaszów Maz.

JĘDRZEJEWSKA Ewa : Dziecko ryzyka dysleksji w szkolnej rzeczywistości // W: Codzienność szkoły : uczeń. - pod red. Ewy Bochnio, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Impuls, 2014. - S. 259-270
Sygn.: 104498

JUREK Anna : Skoncentruj się : zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazówkami jak uczyć się skutecznie. - Wyd. 6. - Gdańsk : "Harmonia", 2012
Sygn.: 102900
Sygn.: 32033 Filia Bełchatów

KALINOWSKA-WITEK Barbara : Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / red. nauk. Wosik-Kawala, Danuta, Zubrzycka-Maciąg, Teresa. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls",2013. - S. 13-26
Sygn.: 104280, 103244
Sygn.: 31975 Filia Bełchatów
Sygn.: 42490 Filia Tomaszów Maz. 

KAMIŃSKA Dominika, ŚLĘZAK-STACHULAK Alicja : "Twardy orzech do zgryzienia" : rozumienie i stosowanie związków frazeologicznych : ćwiczenia nie tylko dla dzieci z dysleksją. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2012
Sygn.: 101674

KAZIENKO-SZCZERBAK Marta : Specyfika pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji // w : Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / red. nauk. Anna Guza, Bernadeta Niesporek-Szamburska
Sygn.: 103734

KRZYŻYK Danuta : Rozwój umiejętności pisania uczniów z dysleksją - ćwiczenia wspomagające kształcenie kompetencji językowo-komunikacyjnej // W: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. Katarzyna Węsierska, Natalia Moćko. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 [od 1979 r.] ; Nr 3103). - S. 213-228
Sygn.: 104173

KUROWSKA Barbara : Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu . - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; Nr 587)
Sygn.: 35640 Filia Radomsko

LIPOWSKA Małgorzata : Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2011
Sygn.: 104576

LITWIŃSKA Beata : Nie: -razem? -osobno?. Zeszyt 2 : Nie z czasownikiem : ćwiczenia dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich (szczególnie zalecane osobom z dysleksją i dysortografią). - Kraków : "Impuls", 2003
Sygn.: 35342 Filia Radomsko

ŁOCKIEWICZ Marta, BOGDANOWICZ Katarzyna Maria : Dysleksja u osób dorosłych. - Kraków : "Impuls", 2013
Sygn.: 102531
Sygn.: 31960 Filia Bełchatów
Sygn.: 42416 Filia Tomaszów Maz.

MAŁY Leksykon pedagoga wczesnoszkolnego / pod red. Jolanty Karbowniczek. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2014. - S. 64 : Dysgrafia ; S. 70 : Dysleksja ; S. 71 : Dysortografia
Sygn.: 104499 Czytelnia

MICKIEWICZ Janina : Jedynka z ortografii? : rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym. - Wyd. 2. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997
Sygn.: 90368
Sygn.: 37086 - 37087 Filia Tomaszów

MINI-MAX o dysleksji czyli Minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie pomóc / oprac. materiału Dorota Mielcarek. - Warszawa : "SEVENTH SEA", 2006
Sygn.: 40174 Filia Tomaszów

MŁYŃSKI Rafał:Terapia logopedyczna i wspomaganie edukacyjne dziecka dwujęzycznego z dysleksją (na przykładzie argentyńskiego ucznia w polskiej szkole)// W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / red. nauk. Anna Guzy, Danuta Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - S. 152-160
Sygn.: 101468

NIJAKOWSKA Joanna : Język obcy dla ucznia z dysleksją // W: Nauka języka obcego w perspektywie ucznia / red. nauk. Hanna Komorowska. - Warszawa : "ŁośGraf", 2011. - S. 312-331
Sygn.: 100877W
Sygn.: 41659 Filia Tomaszów Maz.

NOSOWSKA Dorota, KRECZMAN-MADEJ Renata : 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Warszawa : "Arystoteles", 2010
Sygn.: 41590 Filia Tomaszów

Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Zebrane w tomie artykuły dotyczą zagadnień niezwykle istotnych dla środowisk zainteresowanych problemami diagnozy i terapii logopedycznej oraz funkcjonowania psychospołecznego osób dotkniętych zaburzeniami mowy. Treści skupiają się wokół trzech bloków tematycznych: bilingwizmu, problematyki dysleksji i innych zaburzeń mowy. Publikacja z pewnością spotka się z zainteresowaniem logopedów, pedagogów oraz psychologów
Sygn.: 99688

PIETRAS Izabela : Młodzież z dysortografią - próba typologii // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : "Impuls" Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 167-173
Sygn.: 97708

POMIRSKA Zofia : Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania. - Warszawa : "Difin", 2011. - (Engram)
Sygn.: 99777
Sygn.: 30293 Filia Opoczno
Sygn.: 35472 Filia Radomsko
Sygn.: 41697 Filia Tomaszów

POMIRSKA Zofia, WIECZOREK Dorota : Wygraj z dysgrafią : zbiór ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w pisaniu. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006
Sygn.: 103087

POMIRSKA Zofia : Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2004
Sygn.: 97387

PÓŁTORAK Małgorzata : Poszukiwanie skutecznych metod diagnozy dzieci dyslektycznych jako profilaktyka ich niepowodzeń szkolnych // W: Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Berman. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. - S. 61-67
Sygn.: 104443

SAZON-BRYKAJŁO Janina : Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii. - Kraków : "Impuls", 2009
Sygn.: 97257

SCENARIUSZE zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / red. Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2010
Sygn.: 99675
Sygn.: 30024 Filia Opoczno
Sygn.: 36304 Filia Radomsko
Sygn.: 41617 Filia Tomaszów Maz.

SKOWROŃSKA Jolanta : Wspomaganie rozwoju integralnego dzieci z ryzykiem dysleksji - komunikat z badań // W: Babiarz Mirosław Z. : Rozwój integralny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2013. - S. 375-400
Sygn.: 104235

SŁOWNIK pedagogiki i psychologii : zagadnienia, pojęcia, terminy / oprac. Katarzyna Janus. - Warszawa : Buchmann, 2011. - S. 66 : Dysgrafia ; S. 66 : Dyskalkulia S. 67 : Dysleksja ; S. 68 : Dysortografia
Sygn.: 100530 Czytelnia

SOROKOSZ Irena : Czy posiadanie wiedzy na temat przyczyn trudności w uczeniu się zmienia postrzeganie siebie i swojego problemu // W: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka / red. nauk. Elżbieta Marek, Joanna Łuczak, Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2010. - S.77-82
Sygn.: 100421
Sygn.: 31381 Filia Bełchatów

SOROKOSZ Irena : Radzenie sobie ze stresem szkolnym a osobowość uczniów z dysleksją // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : "Impuls" Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 191-198
Sygn.: 97708

STRYCZNIEWICZ Barbara : Praca z uczniem mającym trudności z matematyką : książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum. - Opole : " Nowik". - 2012
Sygn.: 101678
Sygn.: 30990 Filia Opoczno
Sygn.: 39137 (Wyd. 2004) Filia Tomaszów Maz.

SZPAK Agnieszka : Zdolności twórcze uczniów dyslektycznych - diagnoza i implikacje edukacyjne // W: Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej . - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2011]. - S. 122-127
Sygn.: 101335, 101336
Sygn.: 31572-573 Filia Bełchatów
Sygn.: 30922-923 Filia Opoczno
Sygn.: 35696-698 Filia Radomsko
Sygn.: 42120-121 Filia Tomaszów Maz.

TANAJEWSKA Alicja, NAPRAWA Renata, STAWSKA Jadwiga : Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela. - Warszawa : "Difin", 2014. - S. 112-141 : Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Dotyczy dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, trudności w czytaniu i pisaniu, słabowidzących, słabosłyszących
Sygn.: 104025

THOMPSON Jenny : Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2013. - S. 51-65 : Dysleksja
Sygn.: 102845
Sygn.: 32035 Filia Bełchatów
Sygn.: 42715 Filia Tomaszów Maz.

TRUDNOŚCI w czytaniu i pisaniu - rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras. - Warszawa : "Difin", 2012. - (Engram)
M.in. uczeń z dysleksją rozwojową na lekcji języka niemieckiego
Sygn.: 101914, 101636 W

TURSKI Wojciech : Trudności w nauce 9-,16-letnich dzieci dyslektycznych // W: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka / red. nauk. Elżbieta .Marek, Joanna Łuczak. - Piotrków Trybunalski :  Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2010. - S. 83-90
Sygn.: 100421
Sygn.: 31381 Filia Bełchatów

WIATROWSKA Leokadia : Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013
Sygn.: 102510

WOLFF Robert R., KUTSCHER Martin L. : Trudności w nauce // W: Kutscher, Martin L., Attwood, Tony, Wolff, Robert R. : Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. - Warszawa : "K. E. Liber", 2007. - S. 73-101
Sygn.: 95603
Sygn.: 30378 Filia Bełchatów
Sygn.: 34834 Filia Radomsko
Sygn.: 40308 Filia Tomaszów Maz. 

WOKÓŁ dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / red. nauk. Zofia Pomirska. - Warszawa : "Difin", 2010. - (Engram)
Sygn.: 102508
Sygn.: 35219 Filia Radomsko

WOJTOWICZ Mirosława : Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010
Sygn.: 99675
Sygn.: 30024 Filia Opoczno
Sygn.: 36304 Filia Radomsko
Sygn.: 41617 Filia Tomaszów

WROŃSKA Jadwiga : Dysleksja // W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. - S. 354-365
Sygn.: 31255 Filia Bełchatów

WSPOMAGANIE rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / red. Aneta Rudzińska-Rogoża. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014
Sygn.: 102528
Sygn.: 32115 Filia Bełchatów

ZWOLIŃSKA Ewa Anna : Efektywność dydaktyczna zajęć korekcyjno-wyrównawczych. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010
Sygn.: 41409 Filia Tomaszów

ŻEGNAŁEK Kazimierz : Dydaktyka ogólna : wybrane zagadnienia. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2005. - S. 281-297 : Niepowodzenia dydaktyczne na etapie edukacji wczesnoszkolnej - rodzaje i przyczyny
Sygn.: 93346W, 93887
Sygn.: 30592 Filia Opoczno
Sygn.: 31476W Filia Bełchatów

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AMBROŻUK Katarzyna : Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka angielskiego. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 97-101
Refleksje na temat technik i metod stosowanych w nauczaniu uczniów z dysleksją

AUGUSTYNIAK Ewelina : Nauczyciel bibliotekarz a uczeń dyslektyczny : problem znany czy nieznany? // Biblioteka w Szkole. - 2011, [nr] 6, s. 5-7
Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące znajomości metod i form pracy z uczniami dyslektycznymi

BOGDANOWICZ Marta : Litery i piosenki lub wierszyki / oprac. Aneta Wojnarowska. - (Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz ; [cz.10.]). - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 61-[63]
Opis programów do zajęć z dziećmi dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Dla dzieci mających trudności z nauką czytania i pisania oraz z dysleksją. Propozycje podręczników dla nauczycieli ze scenariuszami zajęć, teczki z materiałami do ćwiczeń dla dzieci oraz płyty CD

BOGDANOWICZ Marta : Problem ryzyka dysleksji // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 6-7
Pojęcie ryzyka dysleksji i jego upowszechnianie się. Kwestie terminologiczne. Zespół specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

BOGDANOWICZ Katarzyna : Rozwijanie strategii pisania na lekcjach języków obcych u ucznia z dysleksją rozwojową. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 3, s. 72-78
Zaburzenia pisania w kontekście nauczania języków obcych

BOGDANOWICZ Marta : Symptomy ryzyka dysleksji // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 14-15
Definicje dysleksji. Symptomy zapowiadające wystąpienie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

BOGDANOWICZ Marta : Zdążyć przed... dysleksją : propozycja ćwiczeń doskonalących funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni / oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 32-35

BOGDANOWICZ Marta : Zdążyć przed dysleksją : propozycje ćwiczeń doskonalących dużą i małą motorykę / oprac. Aneta Wojnarowska. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 3, s. 24-[27]
Okres przedszkolny

BOKSA Ewa : Koncepcje socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 36, (58), nr 3 (2012/2013), s. 39-47
W artykule opisano koncepcję socjolingwistyczną

BOSKA Ewa : Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 36 (58), nr 3 (2012/2013), s. 64-66
Style uczenia się dzieci dyslektycznych wg J. Dyrdy. Scenariusz zajęć w ramach edukacji wczesnoszkolnej na temat: "Dobra baśń ma swój przepis, czyli jak "zrobić" dobre przedstawienie"

BREJNAK Wojciech : Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 40-46
Problemy związane z rozwojem mowy i rozwojem ruchowym. Wczesne symptomy ryzyka dysleksji w zakresie rozwoju mowy i rozwoju ruchowego. O zaburzeniach lateralizacji

BYKOWSKA Małgorzata Lidia : Terapeutyczna rola filatelistyki // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 18, 20-23
Właściwości terapeutyczne znaczków pocztowych w pracy z chorymi dziećmi oraz dorosłymi z objawami depresji. Młodzieżowe Koła Filatelistyczne. Praca w Młodzieżowym Kole Filatelistycznym. Wykorzystanie komputera i internetu w zajęciach filatelistycznych. Doświadczenia z dziećmi dyslektycznymi

CIESZYŃSKA Jolanta : Dysleksja jako problem linearnym przekształceń // Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 18-22
Przyczyny i objawy wskazujące na możliwość powstania u dziecka trudności w nauce czytania i pisania

CZAJA Natalia : Dyslektyczne implikacje // Remedium. - 2012, nr 4, s. 22-23
Pozytywne i negatywne aspekty dysleksji rozwojowej

CZAJA Natalia : Himalaje ortografii // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 114-121
Dysortografia - odmiana dysleksji czyli trudności w opanowaniu poprawnej pisowni i prawidłowego zapisu wyrazów

CZAJA Natalia : System pomocy dla dyslektyków w Polsce // Remedium. - 2012, nr 9, s. 30-31
Profilaktyka, diagnoza oraz pomoc dyslektykom

DĄBROWSKA Katarzyna, DĄBROWSKA Patrycja, JASTRZĄB Jadwiga : Konspekt zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu mówieniu // Wychowanie na Co Dzień. - 2013, nr 7/8, s. III-VIII
Konspekt dotyczący pisania nazw zawodów dla z uczniów dysleksją w klasie III szkoły podstawowej

DROZDOWSKA Małgorzata : Multimedialne potyczki z dysleksją // Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 12-14
Metody pracy z dziećmi mającymi problemy dyslektyczne. Zastosowanie programów multimedialnych w warsztacie terapeutycznym

DYSLEKSJA - jak pomóc dziecku? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. [27]
Przyczyny i objawy dysleksji (zarys)

GAŁĄZKA Ewa : Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej // Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 28
Plan działań wspierających uczniów z dysleksją

GIERMAKOWSKA Alicja : Ocena kompetencji słowotwórczej uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. - Summ. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2012, [nr] 5, s. 356-366
Artykuł poświęcono ocenie kompetencji słowotwórczych dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Na podstawie badań własnych ukazano dynamikę rozwojową umiejętności tworzenia wyrazów pochodnych, a także dokonano szczegółowej analizy trudności i błędów w utworzonych przez dzieci formach językowych

ISKIERKA-KASPEREK Ewa : Problemy uczniów z dysleksją // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 101-108

JABŁOŃSKI Sławomir : Poziom umiejętności czytania i pisania jako wskaźnik zdrowia społecznego. - Bibliogr. // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 65-77
Umiejętność czytania i pisania jako ważny zasób społeczny. Sytuacje krytyczne w kształceniu umiejętności czytania i pisania. Jakość nauczania czytania i pisania. Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu

JAŁOWIECKA Aneta : O potrzebie dialogu z dzieckiem z trudnościami w nauce. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33 (55), nr 1 (2009/2010), s. 55-61
Znaczenie i rola dialogu w kontekście sytuacji uczniów z dysleksją

JAŁOWIECKA Aneta : Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33 (55), nr 3 (2009/2010), s. 48-58
Refleksje i wskazówki dotyczące pracy z uczniem zdolnym z problemem dysleksji w edukacji wczesnoszkolnej

JAŁOWIECKA Aneta : Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33 (55), nr 2 (2009/2010), s. 54-60
O ważnej roli rodziców w terapii dziecka dyslektycznego, komponenty spotkań terapeutycznych z rodzicami

JAMRO Alicja : Praca z uczniem dyslektycznym // Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 24-25
Trudności w czytaniu i pisaniu. Opis przypadku chłopca z dysleksją

JAROŃ Alicja : Dyskalkulia nową chorobą cywilizacyjną? // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 70-71
Klasyfikacja dyskalkulii rozwojowej (wg L. Kosca). Teorie dotyczące przyczyn występowania dyskalkulii. Style nauczania dyskalkulików. Symptomy trudności w uczeniu się matematyki

JASTRZĄB Jadwiga : "Gdy zabraknie pytań skończą się odpowiedzi, zniknie nadzieja" - co sądzić o dysleksji? // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11,, dod. s. I-II
Dysleksja czy analfabetyzm funkcjonalny. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji (5-12 października 2009 r.) - płaszczyzną dialogu

JASTRZĄB Jadwiga : Metodyczne podstawy pracy korekcyjno-kompensacyjnej w terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 12, dod. s. I-II
Konstrukcja konspektu do zajęć terapeutycznych

JASTRZĄB Jadwiga : Metodyka interdyscyplinarna u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 4/5, dod. s. I-V
Diagnoza specyficznych trudności w poprawnym pisaniu pod względem ortograficznym. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową opracowany we współpracy z panią Izabelą Pufal i Agatą Winnicką. Scenariusz zawiera tok postępowania terapeuty w roli nauczyciela animującego proces poznawczy i treningi uczniów zmierzające do opanowania przez nich kompetencji ortograficznych w danej dziedzinie

JASTRZĄB Jadwiga : Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 3, dod. s. I-IV
Zadania nauczyciela-terapeuty. Konspekt do zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów klasy IV-V z dysleksją rozwojową

JASTRZĄB Jadwiga : Profilaktyka dysortografii w programie kształcenia pedagogów wczesnoszkolnych // Wychowanie na Co Dzień. - 2013, nr 7/8, s. I-II

JASTRZĄB Jadwiga : "Psychopedagogika stosowana" u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 1/2, dod. s. I-III
Scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w początkowej nauce czytania i pisania - zakwalifikowanych do grup ryzyka dysleksji.

JASTRZĄB Jadwiga : Rozpoznawanie wczesnej dysleksji rozwojowej a reforma programowa // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 9,, dod. s. I-IV
Edukacja wczesnoszkolna - propedeutyczny etap kształcenia i realizacji obowiązku szkolnego. Edukacja polonistyczna na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Psychopedagogiczne standardy czytania i pisania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

JASTRZĄB Jadwiga : Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 6, dod. s. I-IV
Profilaktyczna diagnoza ryzyka niepowodzeń edukacyjnych Skalą Ryzyka Dysleksji. Wskazówki metodyczne inspirujące się Skalą Ryzyka Dysleksji. Przykłady treści zapisu diagnozy

JASTRZĄB Jadwiga : Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej : egzemplifikacja // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 7/8, dod. s. I-V
Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat. Jak koncepcyjnie konstruować wczesną interwencję - wskazówki metodyczne. Skala Ryzyka Dysleksji

JASTRZĄB Jadwiga : Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 3, dod. s. I-V
Znaczenie wielostronnego nauczania w terapii pedagogicznej. Załączony scenariusz przedstawia konkretny sposób organizowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej w świetle teorii nauczania wielostronnego (dla uczniów z dysleksją rozwojową). Scenariusz przygotowany we współpracy z panią Agnieszką Boruszewską i Angeliką Mrozik

JASTRZĄB Jadwiga, RADECKA Karolina : "Bracia miesiące" : scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 6,, dod. s. IV-VI
Utrwalanie prawidłowej pisowni, wymowy i czytania nazw miesięcy

JĘDRYSZEK-GEISLER Aleksandra : Uczeń z dysgrafią // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 39-41
Podstawowe wiadomości na temat dysgrafii. Problemy związane z dysgrafią na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspieranie dziecka z dysgrafią na wczesnym etapie edukacyjnym.

JUREK Anna : Percepcja i rozumienie dźwięków mowy - zagadnienia wybrane z fizjologii, lingwistyki, psychologii, logopedii i patologii. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 3, s. 3-14
Dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej - przezwyciężanie trudności w zakresie percepcji i rozumienia dżwięków mowy w języku obcym. Badania przeprowadzone wśród uczniów z dysleksją oraz bez symptomów dysleksji. Prezentacja wybranych zagadnień z zakresu fonetyki i fonologii oraz logopedii

KOMOROWSKA Agnieszka : Zjawisko ryzyka dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie łódzkich szkół podstawowych. - Summ. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 3, s. [97]-112
Trudności w nauce związane z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym.

KONSPEKT zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb [i in.]. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 12, dod. s. II-V
Konspekt zajęć dla uczniów klasy IV-V. Przebieg realizacji metodycznej - temat przewodni - Pisownia wyrazów z niewymiennym "ó".

KORENDO Marta : Dysleksja zostaje na całe życie / rozm. przepr. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 4-7
Rozmowa z dr Martą Korendo, filologiem, logopedą, terapeutką dzieci upośledzonych i zagrożonych dysleksją o problemach dyslektyków i diagnozowaniu tej dysfunkcji

KORENDO Marta : Dysleksja - problem cywilizacyjny // Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 51-53
Problem zbyt późnej diagnozy dysleksji u dziecka i tego konsekwencji dla niego. Postulat wycofania zeszytów pracy z diagnozowania dysleksji. Odpowiedź na pytanie dlaczego u dzieci dyslektycznych nieskuteczna jest nauka ortografii przez reguły oraz dlaczego dzieci te mają problemy z nauka języka obcego

KRASOWICZ-KUPIS Grażyna : Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 85-[94]
Specyficzne trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją. Język dzieci z dysleksją. Deficyty językowe

LESZCZYŃSKI Roman : Dysleksja jako ciągle aktualny problem pedagogiczny. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. [9]-18
Typy, etiologia dysleksji. Objawy i skutki, terapia dysleksji

LEWKOWICZ Krystyna : Plan pracy z dzieckiem dyslektycznym. - Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 14, nr 2 (2012/2013), s. 87-96
Plan pracy z dyslektykiem oraz metody: drama, mapa myśli, wygłaszanie afirmacji, piktogramy, łańcuchowa metoda skojarzeń

LIBERADZKA Marianna : Przygotowanie grafomotoryczne do pisania : rozważania pedagoga terapeuty. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 26-31
Zapobieganie problemom dysgrafii (obserwacja ucznia, przygotowanie do pisania). Ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci 6-letnich

MACIEJEWSKA Eliza, MYTKO Marta, ZEUSCHNER Aleksandra : Dysortografia : diagnoza i planowanie działań wspierających // Życie Szkoły. - 2014, nr 9, s. 10-12
Przyczyny problemów z pisownią. Diagnoza i obszary pomocy dziecku z dysortografią

MIJAKOWSKA Zofia : Nowy gen dysleksji // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 18-19
Mutacje DNA, które mogą przyczynić się do powstawania trudności w czytaniu. Zaburzenia rozwojowe. Trudności w postawieniu diagnozy. Terapia dysleksji

OSZWA Urszula : Dyskalkulia - problem całego życia / rozm. przepr. Karolina Olszewska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 54-55
Rozmowa z dr Urszulą Oszwą - psychologiem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na temat sytuacji dyskalkulików w Polsce

PASZKIEWICZ Aneta : Sposoby pracy z uczniami z dysleksją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 50-56
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia - specyficzne trudności w uczeniu się. Wybrane programy edukacyjno-terapeutyczne do pracy z dzieckiem

PAWŁOWSKA-JAROŃ Halina : Wykorzystywanie komputerowego badania wzroku i słuchu w diagnostyce poziomu funkcji percepcyjnych warunkujących procesy czytania i pisania - porównanie wartości diagnostycznej programów "Widzę", "Słyszę" i skali ryzyka dysleksji. - Summ. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2009, [nr] 5, s. 346-357
Multimedialne techniki diagnostyczne w logopedii. Trudności w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej dzieci według SRD (Skala Ryzyka Dysleksji)

PIETRAS Izabela : Fakty o dysleksji // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 92-98
Definicje i diagnoza dysleksji

PODEMSKA-KAŁUŻA Anna: Kształcenie językowe w perspektywie edukacji uczniów dyslektycznych // Język Polski w Gimnazjum. - R. 11, nr 2 (2009/2010), s. 89-96
Trudności w pracy polonistów z uczniem dyslektycznym. Postulat funkcjonalnego dostosowania kształcenia językowego do możliwości uczniów dyslektycznych na poziomie gimnazjum, wprowadzenia przejrzystych procedur pracy z takim uczniem

PROŚCIAK Beata, KOSTEK Dorota : Jak pracować z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole średniej // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 48-54
Opis czym jest dysleksja rozwojowa i jak pracować z uczniem z dysleksją. Problemy związane z dysleksją dotyczące oceniania prac maturalnych z języka polskiego i języka obcego

PRZYBYSZ-PIWKO Maria : Wieloznaczność terminu błąd językowy w interdyscyplinarnym obszarze badań nad dysleksją. - Summ. - Bibliogr. // Poradnik Językowy. - 2012, nr 10, s. [52]-59
Pojęcie błędu językowego w lingwistyce i psycholingwistyce

RATAJEK Aneta : Uczeń z dysleksją w Internecie - zagrożenia i perspektywy rozwoju // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 35 (57), nr 1 (2011/2012), s. 49-57
Pozytywy i zagrożenia obecności dziecka dyslektycznego w gronie internautów

SCENARIUSZ zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową / oprac. Jadwiga Jastrząb, Agnieszka Boruszewska, Angelika Mrozik // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 3, dod. s. II-V
Temat scenariusza : "Głoski dźwięczne i bezdźwięczne w języku polskim"

SCENARIUSZ zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową / oprac. Jadwiga Jastrząb, Izabela Pufal, Agata Winnicka // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 4/5, dod. s. II-V
Temat konspektu : "Zasada pisowni ch wymiennego na sz w wyrazach pokrewnych".

SIERADZKA-SŁYK Agnieszka : Z obserwacji terapeuty... // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 29-31
Analiza przyczyn zwiększania się liczby dzieci z dysleksją.

SUDOŁ Anna : Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. [10]-[11]
Wsparcie rodziców, nauczycieli i terapeutów w uzyskaniu efektywnej pracy z dzieckiem "wymagającym" (opóźniony rozwój mowy, problemy szkolne, dysleksja, ADHD, jąkanie, zespół Aspergera, autyzm, zespół Downa) za pomocą terapii dźwiękiem i muzyką. Rozwój możliwości intelektualnych możliwy poprzez poprawę uwagi słuchowej. Wychowanie przedszkolne

TROJAN Elżbieta : Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 11
Zestawienie obejmuje wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism

TROJAN Elżbieta : Specyficzne problemy w uczeniu się matematyki : (zestawienie bibliograficzne)// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 9, s. 22-23
Zestawienie zawiera wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism na temat specyficznych trudności w uczeniu się matematyki, w tym dyskalkulii

URBANEK Bogdan : Poszukiwanie mocnych stron ucznia - każdego można za coś pochwalić. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 31-37
Analiza przypadków, w których podejmowano działania wychowawcze umożliwiające zebranie informacji o mocnych stronach uczniów

WNUK Aneta : Edukacja bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie Wielkiej Brytanii. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2011, [nr] 3, 209-215
Porady jak opracować zajęcia z wychowania komunikacyjnego dla dzieci z ADHD/ADD, autyzmem, dyspraksją i dysleksją. Prezentacja programu szkoleniowego dla rowerzystów wprowadzonego w 2007 r w Wielkiej Brytanii

WOJDON Joanna : Dysfunkcje a nauczanie historii // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 5, s. 17-31
Trudności w nauce historii, jak je przezwyciężyć

WÓJTOWICZ Mirosława : Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją : scenariusze zajęć. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 19-26
Scenariusze zajęć wzmacniających samoocenę i wiarę we własne możliwości, niwelujących poczucie osamotnienia i niezrozumienia przez otoczenie

WÓJTOWICZ Mirosława : Biblioterapeutyczne wspomagnaie uczniów z dysleksją. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 9-17
Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci z dysleksją

WYPYCH Agnieszka : Strategie czytania w dysleksji // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 95-100
Pomoc dziecku dyslektycznemu w rozumieniu procesu czytania

ZAKRZEWSKA Agnieszka, KUJAWA Barbara : Język angielski dla dyslektyków // Meritum. - 2012, nr 1, s. 76-77
Scenariusz lekcji języka angielskiego uwzględniający trudności ucznia z dysleksją

 

 


Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna