Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

COACHING. MENTORING
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i jej Filii

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KUPAJ Lilianna, KRYSA Wiesława : Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014
Sygn.: 104320
Sygn.: 32551 Filia Bełchatów 

Mentoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer, 2014
Sygn.: 104158
Sygn.: 32525 Filia Bełchatów  

ATKINSON Marilyn, CHOIS Rae T. : Krok po kroku / [tł. Anna Niedzieska]. - Warszawa : "New Dawn", 2010. - (Sztuka i Nauka Coachingu ; T. 2)
Sygn.: 103334

BENNEWICZ Maciej : Coaching czyli Przebudzacz neuronów. - Warszawa : "G+J Gruner + Jahr Polska", cop. 2009
Sygn.: 103166

BENNEWICZ Maciej : Coaching czyli Restauracja osobowości : jak odkryć tajemnice szczęściarzy i potem uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty?. - Warszawa : "G+J Gruner + Jahr Polska", cop. 2008
Sygn.: 41094 Filia Tomaszów

BENNEWICZ Maciej : Coaching i mentoring w praktyce. - Warszawa : "G+J Gruner + Jahr Polska", cop. 2011
Sygn.: 103032

BENNEWICZ Maciej : Miłość toksyczna, miłość dojrzała : coaching relacji. - Warszawa : "G+J Gruner + Jahr Polska", 2011
Sygn.: 99696

BERENDT Joanna, SENDOR Magdalena : Dogadać się z dzieckiem : coaching, empatia, rodzicielstwo. - Warszawa : "CoJaNaTo Blanka Łyszkowska-Zacharek", cop. 2013. - (Słucham, Mówię, Wspieram)
Sygn.: 102873

BLANCHARD Kenneth H., JOHNSON Spencer : JEDNOMINUTOWY menedżer : najpopularniejsza na świecie metoda zarządzania / przekł. Magda Witkowska. - Warszawa : "MT Biznes", 2011
Sygn.: 103022 - 103023

COACHING jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu / red. nauk. Lidia D. Czarkowska ; Centrum Coachingu. Akademia Leona Koźmińskiego. - Warszawa : "Poltext", cop. 2012
Sygn.: 103335

CZYŻEWSKA Monika : Uczelnia równych szans : o praktycznym wymiarze wprowadzania tutoringu na polskie uczelnie // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. -Warszawa : Difin, 2010. - S. 160-167
Sygn.: 98983

DEMBKOWSKI Sabine, ELDRIDGE Fiona, HUNTER Ian : COACHING kadry kierowniczej / przekł. Grażyna Skoczylas ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 (Wydawnictwa Profesjonalne PWN. HR)
Sygn.: 36456 Filia Radomsko

FRYSZKIEWICZ Małgorzata : Coaching w biznesie // W: Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. -Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - S. 159-169
Sygn.: 100483
Sygn.: 41603 Filia Tomaszów Maz.

HARDINGHAM Alison : Praca w zespole / przeł. Ilona Morżoł. - Warszawa : "Petit", 1999. - (To, Co Najważniejsze). - S. 37-38 : Kim jest dla zespołu "coach"? ; S. 39 : Sześć podstawowych umiejętności szefów i coachów zespołów
Sygn.: 86725

HARGROVE, Robert : Mistrzowski coaching / przeł. Iwona Podsiadło. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Sygn.: 102930

HOLLIDAY, Micki : Coaching, mentoring i zarządzanie : jak rozwiązywać problemy i budować zespół : niech menedżerowie staną się trenerami, mentorami i doradcami / Micki Holliday ; [tł. Małgorzata Głogowska]. - Gliwice : "Helion", cop. 2006. - (Onepress Exclusive)
Sygn.: 103669

HUFLEJT-ŁUKASIK Mirosława : Zasady etyczne pomocy psychologicznej w psychoterapii i coachingu // W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa / pod red. Wandy Kaczyńskiej. -Wyd. nowe, popr. i rozsz. -Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 199-210
Sygn.: 101711
Sygn.: 35489 Filia Radomsko

JASIŃSKI Robert : Coaching kariery jako forma wspierania rozwoju zawodowego // W; Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka : wybrane obszary / pod red. nauk. Daniela Kukli ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki im. Św. Jana Bosko. Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy. - Warszawa ; Brzesko : Oficyna Wydawnicza, 2009. - 368-377
Sygn.: 100884

KAMINSKI Eva : 30 minut dla osiągania sukcesu metodą coachingu / [tł. z niem. Emilia Ołbińska]. - Katowice : "Kos", 2008. - (W 30 Minut)
Sygn.: 102977

KĘDZIERSKA Bogna : Coaching psychologiczny jako meoda wspierania rozwoju zawodowego // W:
Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych : podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z : monografia = Psychological methods of promoting personal and social development of adults : the basics of lifelong education from A to Z : monograph / red. Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska. - Łódź : "Ego", 2011. - S. 125-144
Sygn.: 100254, 100646
Sygn.:41838 FiliaTomaszów

KORDZIŃSKI, Jarosław : Nauczyciel, trener, coach. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2013. - (ABC A Wolters Kluwer Business)
Sygn.: 102538
Sygn.: 31918 Filia Bełchatów
Sygn.: 36395 Filia Radomsko

KOWALSKA Katarzyna Helena : SKUTECZNY coaching : jak zostać najlepszym trenerem osobistym i zmieniać życie innych na lepsze. - Gliwice : "Helion", cop. 2011. - (Onepress Exclusive)
Sygn.: 102953, 103683

KOWALSKA Katarzyna Helena : SKUTECZNY coaching dla zaawansowanych. - Gliwice : "Helion", cop. 2012. - (Onepress Exclusive)
Sygn.: 102952

KOZAK, AGNIESZKA : PROCES grupowy : poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. - Wyd. 2 rozsz.. - Gliwice : "Helion", cop. 2014. - (Onepress Exclusive)
Sygn.: 103710

KREYENBERG Jutta : Coaching, czyli Wspieranie rozwoju pracowników : 99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu : coaching jako cudowna broń?, przełożony w roli coacha, efektywne interwencje coachingowe / [przekł. Beata Moryl]. - Warszawa : "BC.edu", 2010. - (BC.edu Biznes)
Sygn.: 103307

KUPAJ Lilianna, KRYSA Wiesława : Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014
Sygn.: 104320
Sygn.: 32551 Filia Bełchatów 

LAW Ho, IRELAND Sara, HUSSAIN Zulfi : PSYCHOLOGIA coachingu / przekł. [z ang.] Grażyna Skoczylas ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Sygn.: 102924, 103058
Sygn.: 31527FiliaBełchatów

ŁYCHMUS Patrycja : Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych. - Warszawa : "C. H. Beck", 2010. - (Zarządzanie)
Sygn.: 102926

MACKIN Deborah : Budowanie zespołu : zestaw narzędzi / przeł. Michał Jóźwiak. - Poznań : "Rebis", 2011
Sygn.: 103034

MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : Logodydaktyka : droga rozwoju. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 351-378 : Ja -trener
Sygn.: 102726
Sygn.: 30985 Filia Opoczno
Sygn.: 42579 Filia Tomaszów Maz.

MAŁOTA Wioletta : Jak z menedżera stać się przywódcą? : poradnik dla menedżerów i coachów. - Warszawa : "Difin", 2012
Sygn.: 102957
Sygn.: 36394 Filia Radomsko

MARCINIAK, Łukasz T., ROGALA-MARCINIAK Sylwia : Coaching : zbiór narzędzi wspierania rozwoju . - Wyd. 2 poszerz.. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2013. - Teka (456 s.) : il. ; 32 cm + 1 dysk optyczny. - (ABC A Wolters Kluwer Business)
Sygn.: 103368 W + CD

MAURER Robert : Filozofia kaizen : jak mały krok może zmienić Twoje życie / [tł. Cezar Matkowski]. - Gliwice : "Helion", cop. 2007. - (Sensus)
Sygn.: 102979

MENTORING w działaniu / David Megginson, David Clutterbuck, Paul Stokes, Ruth Garrett-Harris ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Poznań : "Rebis", 2008
Sygn.: 29694 Filia Opoczno

MENTORING : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer, 2014
Sygn.: 104158
Sygn.: 32525 Filia Bełchatów

MISKIMIN David, STEWART Jack : Coaching rodzicielski / przeł. Marzena Sobczak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2011
Sygn.: 100498

MOC coachingu : poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste / Maja Wilczyńska, Małgorzata Nowak, Jolanta Kućka, Joanna Sawicka, Katarzyna Sztajerwald. - Wyd. 2 rozsz. - Gliwice : "Helion", 2013
Sygn.: 103184
Sygn.: 30930, 30984 Filia Opoczno
Sygn.: 36330 Filia Radomsko

NIECKARZ Zdzisław, CELIŃSKA-NIECKARZ Sylwia, GODLEWSKA-WERNER Dorota : Psychologia coachingu biznesowego. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2013. - (Psychologia Biznesu - Harmonia Universalis)
Sygn.: 36469 Filia Radomsko

O'NEILL Mary Beth : Coaching dla kadry menedżerskiej : siła i wrażliwość coacha w sytemowym podejściu do problemów w zarządzaniu / przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Poznań : "Rebis", cop. 2005
Sygn.: 29693 Filia Opoczno

PAKULNIEWICZ-BŁOŃSKASylwia : Współczesne tendencje w poradnictwie zawodowym: poradnictwo zawodowe a coaching kariery - próba porównania // W; Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka : wybrane obszary / pod red. nauk. Daniela Kukli ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki im. Św. Jana Bosko. Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy. - Warszawa ; Brzesko : Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 349-37
Sygn.: 100884

PARSLOE, Eric : Coaching i mentoring / [tł. Ilona Morżoł]. - Warszawa : "Petit", 1998. - (To, Co Najważniejsze)
Sygn.: 86453

PELTIER Bruce : Psychologia coachingu kadry menedżerskiej : teoria i zastosowanie / przeł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : "Rebis", cop. 2005
Sygn.: 94353

PIASECKA Agnieszka : Coaching jako metoda wsparcia pracownika // W: Poradnictwo : kolejne przybliżenia / red. nauk. Magdalena Piorunek ; [aut. Aouil Bassam i in.]. -Toruń : Adam Marszałek, 2011. - S. 287-304
Sygn.: 100592 W

ROGERS Jenny : Coaching : podstawy umiejętności / [tł. [z ang.] Katarzyna Konarowska], Dorota Porażka. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
Sygn.: 98373, 99081
Sygn.: 35208 Filia Radomsko

ROSINSKI Philippe : Globalny coaching : podejście zintegrowane / przedmowa John Whitmore. - Warszawa : "New Dawn", 2011
Sygn.: 102869, 103035

SCHULZ VON THUN Friedemann : JAK SKUTECZNIE prowadzić warsztaty z zakresu komunikacji : praca metodą aktywizującą przeżywanie / [tł. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2012
Sygn.: 103238

SIDOR-RZĄDKOWSKA Małgorzata : Profesjonalny coaching : zasady i dylematy etyczne w pracy coacha. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2012. - ( Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Sygn.: 102881

SIUDEM Ireneusz : Psychologiczny wymiar coachingu// W: Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - S. 149-157
Sygn.: 100483
Sygn.: 41603 Filia Tomaszów Maz.

STARR Julie : Podręcznik coachingu : sprawdzone techniki treningu personalnego / [tł. Agata Trzcińska]. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2011. - (HR - Wolters Kluwer Polska)
Sygn.: 102921
Sygn.: 42532 Filia Tomaszów

STOLTZFUS Tony : Sztuka zadawania pytań w coachingu : jak opanować najważniejszą umiejętność coacha? / [przekł. Bożena Olechnowicz]. - Wrocław : "Aetos Media", cop. 2012
Sygn.: 103077

SZMIDT, Henryk : Coaching line : nowe wyzwania dla kadr, menedżerów i dla Ciebie. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2012
Sygn.: 103308

WHITMORE John : Coaching : trening efektywności : rozwój ludzkiego potencjału w oparciu o model GROW zasady oraz praktyka coachingu i przywództwa / przeł. Małgorzata Sobczak. - Warszawa : "Gruner+Jahr Polska", cop. 2011
Sygn.:103306


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRITZKOW Mirosława : Coaching rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 47-52
Profesjonalne towarzyszenie osobie potrzebującej wsparcia zarówno w życiu zawodowym, jak i w prywatnym.

BRONIKOWSKI Michał : Perspektywy w zawodach - związanych z aktywnością fizyczną // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 4, s. 8-11
Wnioski z badań finansowanych w ramach projektu Unii Europejskiej i Erasmusa, których celem było zaproponowanie unifikacji programów wychowania fizycznego i sportowego z wytycznymi procesu bolońskiego dla krajów europejskich oraz zidentyfikowanie potrzeb rynkowych w czterech głównych obszarach : Physical Education, Sport Coaching, Healt and Fitness, Sport Management.

BRZEZIŃSKI Artur : Coaching - trzeba umieć się uczyć... // Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 35-36
Propozycja dostosowania nauczania w szkole do odmiennego funkcjonowania umysłów uczniów w związku z używaniem przez nich technologi informacyjno-komunikacyjnych od najmłodszych lat.

DĘBSKA Ewa : Mentor, coach, facylitator - trzy role doradcy zawodu. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 77-89

ER Danuta : Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli : Tak! Ale jakich? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 16-17

GÓRECKI Mirosław : Nowe formy pracy wolontariackiej // Praca Socjalna. - 2013, nr 1, s. 3-40

JANKOWSKI Bogdan : Organizowanie doskonalenia w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 43-46
Słabe strony polskiego systemu doskonalenia nauczycieli. Propozycje nowego modelu doskonalenia. Szkoła jako organizacja ucząca się. Outsourcing. Coaching. Konsultacje koleżeńskie.

KONASZEWSKI Karol, CHAŃKO Anna : Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 3, s. 24-28
Coaching społeczny jako sposób postępowania mający na celu pomóc młodym ludziom w kształtowaniu tożsamości społecznej i indywidualnej przy wykorzystaniu ich zasobów.

Kozińska Beata : Koncepcja rodzicielskiego "coachingu" regulacji emocji w świetle teorii przywiązania // Ruch Pedagogiczny. - R. 84, nr 4 (2013), s. 39-53

NOWAK-JUSTYNA Bożena : O metodach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 3, s. 3, 5
Benchmarking, coaching, edukacja na odległość, mentoring, rozmowa kreatywna.

PARZENIOWSKA Justyna : Coaching - nowe słowo na określenie znanej metody // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 62-66
Forma szkolenia indywidualnego pracownika pomagająca rozwijać własne umiejętności i osiągać określone kompetencje.

PAWLAK Agnieszka : Interakcje rówieśnicze -zjawisko tutoringu dziecięcego // Nowa Szkoła. -2006, nr 3, s. 41-47, bibliogr.

PAWLAK Agnieszka : Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 29-34, bibliogr.

PAWŁOWSKA Monika : Rodzina "patchworkowa" // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 18-21

PECZKO Benedykt K. : Coaching a psychoterapia - podobieństwa i różnice // Remedium. - 2011, nr 2, s. 22-23
Definicja coachingu. Podobieństwa i różnice między psychoterapią a coachingiem osobistym i coachingiem biznesowym.

POKRZYCKA Lidia : Coaching w pracy nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 46-49
Warsztaty coachingowe dla nauczycieli - charaterystyka i ocena przydatności zajęć dla pedagogów.

POMIANOWSKA Małgorzata, SZCZEPKOWSKA Katarzyna : Szkoła miejscem wsparcia społecznego? : ależ tak! // Meritum. - 2012, nr 3, s. 25-29
Wsparcie społeczne to pomoc dostępna dla jednostki lub grupy w sytuacjach trudnych, stresowych lub przełomowych, których bez wsparcia innych osób nie jest się w stanie przezwyciężyć. Istotna jest relacja między ludźmi: altruizm, współczucie, poczucie bezpieczeństwa, akceptacja i empatia. Rodzaje wsparcia: emocjonalne, informacyjne, instrumentalne, rzeczowe (materialne), spostrzegane oraz otrzymywane. Mentoring, tutoring, coaching i consulting w szkole.

RACZYŃSKA Anna : Niewidzialna ręka // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 38-41

ROTGERS-FERCHLAND Eva : Coaching - alternatywne pole działania terapeutów gestalt?! // Gestalt. - 2001, nr 1, s. 15-17
Jakim rodzajem terapii jest coaching?

ROWICKA Agnieszka : Tutoring w pracy nauczyciela tematem konferencji naukowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 54-56

RYSZKA Rafał : Mistrz i przewodnik // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 5-7

SADOWSKA Jadwiga : Na marginesie zarządzania - mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej // Bibliotekarz. - 2009, [nr] 10, s. 5-8
W czerwcu (25-27.06.2009) odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku konferencja poświęcona sprawom marketingu wewnętrznego, czyli kierowaniu kadrami i takim zarządzaniu biblioteką, w którym uwzględnia się tzw. kapitał ludzki.

SAJDERA Jolanta : Nauczanie nieformalne : tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 23-26

SARNAT-CIASTKO Adrianna, BUDZYŃSKI Mariusz : Osobisty opiekun ucznia// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 131-139

SITKO Maria : Tutoring szansą dla systemu edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 4, s. 27-32

SITKO Maria : Tutoring we wrocławskich gimnazjach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 43-50

URBAŃSKA-BULAS Monika : Coaching dla dyrektorów przedszkoli // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 70-71
Czym jest coaching.

URBAŃSKA-BULAS Monika : Coaching menadżerski dla dyrektora : zarządzanie grupą pracowników. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 58-59
Pożądane cechy dyrektora przedszkola. Proces coachingu epizodycznego. Narzędzia skutecznego przełożonego. 10 zasad skutecznego zarządzania przedszkolem.

URBAŃSKA-BULAS Monika : Coaching menadżerski dla dyrektora : zarządzanie zmianą // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 66-[68]
Dotyczy także dyrektora przedszkola. Cechy dobrego menadżera. Dla kogo zmiana. Jak zachodzi zmiana w placówce.

URBAŃSKA-BULAS Monika : Dyrektor coachem // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 66-67
Kiedy dyrektor przedszkola powinien zmienić się w coacha. Coaching - spodziewane korzyści dla przedszkola. Co dyrektor może zaoferować pracwnikowi jako coach. Kim jest coach.

URBAŃSKA-BULAS Monika : Z tobą zawsze są problemy - coaching komunikacji // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 21-[23]
Bariery komunikacji werbalnej. Bariery komunikacji niewerbalnej. Komunikacja pracowników przedszkola na radach pedagogicznych. Odległość i dyskurs w komunikacji: strefa intymna, strefa społeczna, strefa publiczna. Komunikatory, które nie budują porozumienia.

COACHING - jako alternatywna technika pracy socjalnej / Katarzyna Wasilewska-Ostrowska // Praca Socjalna. - 2013, nr 4, s. 34-42

WERNER Iwona, DERĘGOWSKA Justyna : Coaching w szkole // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 15, s. 18
Coaching sposobem na lepszą współpracę dyrektora z nauczycielami.

 

 


Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna