Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI
Bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

Józef Ignacy Kraszewski (ur. 28 lipca 1812 w Warszawie, zm. 19 marca 1887 w Genewie) - powieściopisarz i podróżopisarz, publicysta, krytyk literacki, felietonista,, wydawca, historyk, działacz społeczny i polityczny, autor z największą liczbą wydanych książek w historii literatury polskiej. Pseudonimy literackie: Bogdan Bolesławita, Kaniowa, Dr Omega, Kleofas Fakund Pasternak, JIK, B.B.

Polecamy stronę www poświęconą J. I. Kraszewskiemu:  http://www.ignacy.kraszewski.pl/index.htmll

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

BARTOSZEWICZ Antonina : O poglądach Kraszewskiego przed rokiem 1863 na zadania społeczne i cechy formalne powieści // W: Filologia polska. T. 6. - Toruń ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne ; Z. 17). - S. 175-206
Świadomość teoretyczna powieści młodego Kraszewskiego. Powieść o tematyce współczesnej oraz koncepcja powieści historycznej w rozważaniach Kraszewskiego w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku.
Sygnatura: 61088

BARYCZ Henryk : JÓZEF Ignacy Kraszewski - czterokrotny kandydat do katedry uniwersyteckiej. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. - (Cracoviana. Seria 2, Ludzie i Wydarzenia)
Sygnatura: 40470
Sygnatura: 15446, 15536 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 24381 Filia w Tomaszowie Maz.

BORKOWSKA Grażyna : Pozytywiści i inni. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 9-24 : Przed bitwą i po bitwie
Powstanie styczniowe w twórczości J. I. Kraszewskiego
Sygnatura: 83106

BUDREWICZ Tadeusz : Józef Ignacy Kraszewski // W: Romantyzm. Cz. 2 / [Józef Bachórz i in.]. - Bochnia [i in.] : "SMS", [2003]. - (Historia Literatury Polskiej w Dziesięciu Tomach / red. Anna Skoczek ; T. 5). - S. 127-154
Rys biograficzny i twórczość J. I. Kraszewskiego.
Sygnatura: 91378 Czyt. (Sw 62/5b)
Sygnatura: 28768 Filia w Opocznie

BUDZYK Kazimierz : Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". T. 12,Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny / red. Kazimierz Budzyk. ­- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966
Sygnatura: 79613, 20652, 25908 Czyt.
Sygnatura:  28998 P Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 11037-CZT Filia w Radomsku

BURKOT Stanisław : Kraszewski Józef Ignacy, pseud. B. Bolesławia i in. // W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. Tom 1, A-M / red. Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 504-506
Twórczość J. I. Kraszewskiego
Sygnatura: 53872 Czyt. (SW 38/1)
Sygnatura: 26418-CZT. Filia w Radomsku

BURKOT Stanisław : Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967. - (Monografie Historycznoliterackie)
Sygnatura: 32271
Sygnatura: 10560 Filia w Radomsku

BURKOT Stanisław : Uwikłani w historię : szkice o literaturze, autorach i utworach XIX i XX wieku. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. - S. 29-35 ; S. 58-67 ; S. 71-77 ; S. 79-83, S. 85-88, S. 90-94 ; S. 110-120
Sygnatura: 97311

BURSZTYŃSKA Halina : Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1977. -
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 202)
Sygnatura:  53152
Sygnatura: 14155 Filia w Bełchatowie

BURSZTYŃSKA Halina : J. I. Kraszewski o poetach i poezji polskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1982. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 561)
Sygnatura:46138-46139  

CHLEBOWSKI Bronisław : Od Kochanowskiego do Brzozowskiego / wybór i słowo wstępne Andrzej Biernacki. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - (Biblioteka Filologii Polskiej. Seria B, Literaturoznawstwo / red. Tadeusz Ulewicz). - S. 489-528 : Stanowisko Kraszewskiego w literaturze i życiu społeczeństwa : 1812-1912
Sygnatura : 72274, 40497, 40291
Sygnatura: 24224-24225 Filia w Tomaszowie Maz.

CSAPLÁROS István : Kraszewski a Węgry. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964
Sygnatura: 18984

CZACHOWSKI Kazimierz : Między romantyzmem a realizmem /  oprac. Adam Czachowski ; wstępem poprzedził Jarosław Maciejewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. - S. 58-186 : [Józef Ignacy Kraszewski - m.in. jego tradycje szlacheckie, rodowe i krajowe, dzieciństwo i środowisko rodzinne, pasja bibliofilska, powołanie literackie, Lublin w twórczości, poglądy społeczno-polityczne, powieści obyczajowe, ludowe i historyczne] ; S. 235-242 : Poglądy Kraszewskiego na dramat polski ; S. 383-422 : [Bibliografia prac J. I. Kraszewskiego]
Sygnatura: 72522, 22930, 72523W
Sygnatura: 6645 Filia w Opocznie
Sygnatura: 10486 Filia w Radomsku

DANEK Wincenty : Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973. - (Profile)
Sygnatura: 75155, 28068DANEK Wincenty : Józef Ignacy Kraszewski : zarys biograficzny. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976
Sygnatura: 76035

DANEK Wincenty : Matejko i Kraszewski : dwie koncepcje dziejów Polski. - Wrocław [in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. - (Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; Nr 23)
Sygnatura: 95293

DANEK Wincenty : Pisarz wciąż żywy : studia o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego. - [B.m.] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969
Sygnatura: 36900, 24339
Sygnatura: 7172 Filia w Bełchatowie

DANEK Wincenty : Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966
Sygnatura: 36915, 19318, 19909
Sygnatura: 4696 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 9799 Filia w Opocznie

DANEK Wincenty : Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859-1872. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957. - ( Studia Historycznoliterackie ; T. 17)
Sygnatura: 5676, 36994, 36995

DĄBROWOLSKA Halina Maria : Tytan pracy : opowieść o J. I. Kraszewskim. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957
Sygnatura: 36847, 4650 ; 8322 (wyd. z 1955 r.)
Sygnatura: 3247 Filia w Radomsku
Sygnatura: 1716 Filia w Opocznie

DOBROWOLSKA Danuta : Romantyzm // W: Język polski : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Fryciego. - Warszawa : "Oświata", 1992. - (Vademecum Maturzysty). - S. 177-201
S. 198 - notka biograficzna dot. J. I. Kraszewskiego
Sygnatura: 74241

DUBOWIK Henryk, KONIECZNY Jerzy, MALINOWSKI Jan : Polska powieść historyczna : wybrane zagadnienia z dziejów recepcji i warsztatu twórczego. - Bydgoszcz : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - (Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria B / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe ; Nr 3). - S. 7-31 : Zarys rozwoju powieści historycznej w Polsce do 1939 r.
M. in. powieści historyczne J. I. Kraszewskiego.
Sygnatura: 77215, 81161, 80587, 37102, 32349

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / [red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : "Greg", 2006. - S. 387-388 : Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887) ; S. 793-804 : Stara baśń
Sygnatura: 93570 Czyt (Em 89)

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. prowadzący Agnieszka Nawrot. - Kraków : "Greg", 2005. - S. 481-482 : Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887)
Sygnatura: 93571 Czyt (Em 88)

EPOKI literackie : wielki leksykon literatury polskiej / Justyna Bajda [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. - S. 383 : Kraszewski Józef Ignacy
Sygnatura: 93685 Czyt. (Sw 65)

FELDMAN Wilhelm : Współczesna literatura polska / okresem 1919-1930 uzupełnił Stefan Kołaczkowski. - Wyd. 8. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1930. - S. 85-97 : [Józef Ignacy Kraszewski i jego powieści po roku 1863)
Sygnatura: 71712

FRYCIE Stanisław : Literatura i szkoła : studia i szkice literackie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP, 2000. - S. 75-79 : Józef Ignacy Kraszewski
Literatura romantyczna (J. I. Kraszewskiego) w szkolnych i domowych lekturach młodzieży w galicyjskich szkołach średnich w latach 1863-1918.
Sygnatura: 91123

GOIK Magdalena : Kobiety w literaturze. - Warszawa : Wydawnictwo. Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "Park" , cop. 2009. - S. 28-31: Zonia - "Szalona" Józefa Ignacego Kraszewskiego 
Sygnatura: 97870 W

HOROSIN-KLAMRA Jolanta : Stara baśń. Powieść z IX wieku // W: Słownik lektur dla liceum / red. Henryk Sułek. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006. - S. 553-554
Sygnatura: 94646 Czyt. (Em 90)

IHNATOWICZ Ewa : Literatura polska drugiej połowy XIX wieku : (1864-1914). - Warszawa : "Trio", 2000. - S. 53-54 : Józef Ignacy Kraszewski (pseud. Bolesławita, 1812-1887) ; S. 146-148 : Powieść dokumentarna. Kraszewski
Sygnatura: 92657

JACKIEWICZ Mieczysław : Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku : rozprawa habilitacyjna. -  Olsztyn : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993. - (Studia i Materiały WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej] w Olsztynie, ISSN 0860-7273 ; nr 51). - S. 171-182 : Twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego o tematyce litewskiej i jej recepcja na Litwie Sygnatura: 78906

JANION Maria : Kobiety i duch inności. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, cop. 1996. - S. 50-77 : Szalona
Motyw kobiety w twórczości J. I. Kraszewskiego - postać Zoni z powieści pt."Szalona".
Sygnatura: 84916

JANION Maria : Niesamowita słowiańszczyzna : fantazmaty literatury. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. - S. 29-31 : "Stara baśń" Kraszewskiego i Singera ; S. 92-95 : Idea narodu i blask krzyża [dotyczy powieści "Masław"] ; S. 105-112 : Słowiańska anarchia [dotyczy powieści "Masław"]
Sygnatura: 95195
Sygnatura: 40198 Filia w Tomaszowie Maz.

JANION Maria : Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. - S. 265-350 : Wallenrodowie powstania styczniowego i Kraszewski
Sygnatura: 72385 
Sygnatura: 35401 Filia w Tomaszowie Maz .

JANUSZEWSKI Tomasz. : Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich. - Warszawa : "Delta W-Z", [1995]. - S. 145-146 : Kraszewski Józef Ignacy
Biografia i twórczość J. I. Kraszewskiego oraz krótkie opracowania dotyczące powieści "Stara baśń" i "Dziecię starego miasta"
Sygnatura: 99328, 84712 Czyt. (Em 67),
Sygnatura: 26977 c Filia w Opocznie

JÓZEF Ignacy Kraszewski / materiały zebrał i wstępem opatrzył Wincenty Danek. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. - (Biblioteka "Polonistyki" / red. J. Z. Jakubowski)
Sygnatura: 18559-18560, 19907-19908 ; 20999, 21170 - 21171, 16112 (wyd. z 1962 r.)
Sygnatura: 3938 ; 3035 (wyd. z 1962 r.) Filia w Bełchatowie

JÓZEF Ignacy Kraszewski : listy do Władysława Maleszewskiego / Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim ; oprac. Maria Obrusznik-Partyka. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011
Sygnatura: 100422

KAMIŃSKI LESZEK : Leksykon dzieł literackich. - Warszawa : "Panda", [1996]. - S. 36-37 : Chata za wsią ; S. 64 : Dziecię Starego Miasta ; S. 98 : Hrabina Cosel ; S. 273 : Stara baśń ; S. 300 : Ulana ; S. 336 : Zygmuntowskie czasy
Sygnatura: 82665 Czyt.

KAWYN Stefan : Literatura polska w kraju w latach 1831-1863 : wykłady / oprac. Krystyna Poklewska, Barbara Stelmaszczyk. - Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 104-116 : Powieść obyczajowa współczesność odtwarzająca: Józef Ignacy Kraszewski
Programowy realizm Kraszewskiego: świat mieszczański i świat szlachecki w jego wczesnych utworach. "Latarnia czarnoksięska" jako realistyczna powieść środowiskowa. Powieści ludowe Kraszewskiego: "Ulana", "Budnik", "Ostap Bondarczuk", "Jaryna". Krytyczny stosunek do arystokracji - powieści "Komedianci" i "Dwa światy". Powieść chłopska - "Historia kołka w płocie". Powieści o artyście i świecie - "Poeta i świat", "Pamiętniki nieznajomego", "Sfinks", "Powieść bez tytułu".
Sygnatura: 33671-33680, 75665-75666
Sygnatura: 30687 Filia w Radomsku

KIJAS Juliusz : "Stara baśń" Józefa Ignacego Kraszewskiego. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. - (Biblioteka Analiz Literackich ; 12)
Sygnatura: 59333W, 36021-36023, 17558-17559
Sygnatura: 3207-3208 Filia w Bełchatowie

KLEINER Juliusz : [J. I. Kraszewski] // W: Zarys dziejów literatury polskiej / napisał cz. I i II (od początków do 1918 r.) Juliusz Kleiner ; napisał cz. III (1918-1966) Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 4. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. - S. 350-352
J. I. Kraszewski - tytan pracy. Początki twórczości. Powieści o doli chłopskiej i o dziejach Polski.
Sygnatura: 56778
Sygnatura: 19860-19861 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27082 Filia w Radomsku

KLEINER Juliusz : Zarys dziejów literatury polskiej : od początków do 1918 r. / przejrz. i uzup. Stefan Kawyn, Józef Spytkowski, Tadeusz Ulewicz. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. - S. 393-398 : [J. I. Kraszewski, tytan pracy]
Początki twórczości. Powieści o doli chłopskiej i o dziejach Polski .
Sygnatura: 37678, 81162, 23354
Sygnatura: 6337; 6305-6306 Filia w Bełchatowie

KOWALCZYKOWA Alina : Romantyzm : nowe spojrzenie. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2008. - S. 224-225 : Kraszewski [biogram]
Sygnatura: 97347

KRZYŻANOWSKI Julian : Dzieje literatury polskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cop. 1979. - S. 336-350 : Kraszewski i powieść romantyczna
Sygnatura: 46000

KRZYŻANOWSKI Julian : Dzieje literatury polskiej : od początków do czasów najnowszych. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 316-330 : Kraszewski i powieść romantyczna
Sygnatura: 67462, 71308-71309, 37589 ; 93379 (wyd. 1 dodruk z 1970 r. )
Sygnatura: 15508 Filia w Radomsku
Sygnatura: 9750-9751 Filia w Opocznie
Sygnatura: 7624; 7542 (wyd. z 1970 r.) - 7543 Filia w Bełchatowie

LESZCZYŃSKI Grzegorz : Kraszewski Józef Ignacy // W: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej / pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2002. - S. 200
Sygnatura: 90528 Czyt. (Em 81)
Sygnatura: 28483 P Filia w Bełchatowie

LEWIŃSKI Henryk : Zwięzły podręcznik historii literatury polskiej. - Kraków : Wydawnictwo Książek Popularnych, 1946. - S. 111-114 : [Józef Ignacy Kraszewski]
Sygnatura: 81748

LITERATURA, wiedza o kulturze / [przew. kom. red. Andrzej Z. Makowiecki] ; aut. Włodzimierz Appel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. - (Encyklopedia Szkolna). - S. 352-354 : Kraszewski Józef Ignacy
Sygnatura: 94536 Czyt. (Em 92)

LITERATURA polska. [T. 1], Od średniowiecza do pozytywizmu / oprac. Zespół Jadwiga Pietrusiewiczowa [i in.] ; red. Zygmunt Jakubowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Polskiej. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - S. 484-489 : Józef Ignacy Kraszewski
Sygnatura: 72168

LITERATURA polska w szkole średniej : praca zbiorowa / red. Stanisław Grzeszczuk. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990
Sygnatura: 76917-76921, 73331-73333 ; 56847 W (wyd. 3 z 1985 r.) ; 68486 (wyd. 2 z 1979 r.)
Sygnatura: 26651 - 26652 Filia w Opocznie 
Sygnatura: 35677 - 35678 Filia w Tomaszowie Maz.

MACIĄG Kazimierz : Spór o wartości literackie w powieściach o artyście Józefa Ignacego Kraszewskiego // W: Antynomie wartości : problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce / pod red. Arkadiusza Morawca, Renaty Jagodzińskiej i Anny Klepaczko. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. - S. 177-189 
Sygnatura: 30127-30128 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35059-35060 Filia w Radomsku

MAKOWIECKI Andrzej Zdzisław : Słownik postaci literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000. - S. 48 : Aza [jedna z głównych postaci powieści "Chata za wsią"] ; S. 93 : Bondarczuk Ostap [bohater powieści pt. "Ostap Bondarczuk"] ; S. 155: Cosec Anna [ bohaterka powieści pt. "Hrabina Cosel"] ; S. 183 : Doman [jedna z głównych postaci powieści pt. "Stara baśń"] ; S. 206 : Dziwa [jedna z głównych postaci powieści pt. "Stara baśń"] ; S. 315 : Honczar Ulana [tytułowa bohaterka powieści pt. "Ulana"] ; S. 373 : Kazimierz III Wielki ; S. 516 : Motruna [jedna z głównych postaci powieści "Chata za wsią"] ; S. 646 : Raszkówna Zonia [tytułowa postać powieści pt. "Szalona"] ; S. 718 : Stańczyk ; S. 782 : Tumry [jedna z głównych postaci powieści "Chata za wsią"] ; S. 785 : Twardowski, czarnoksiężnik [m. im.in. n. bohater powieści pt. "Mistrz Twardowski"] ; S. 857-858 : Zawisza Czarny [m. in. postać obecna w powieści pt. "Krzyżacy 1410"]
Sygnatura: 86356 Czyt. (Sw 54)

MARKIEWICZ Henryk : Zabawy literackie. - Wyd. 2 znacznie rozsz.. - Kraków : Oficyna Literacka, 1998.- (Kolekcja Konesera Literatury). - S. 193-205 : Wiedeńskie spotkania Kraszewskiego
Sygnatura: 86617

MILSKA Anna : Pisarze polscy : wybór sylwetek (1543-1970). - Wyd. 8. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. - S. 200-205 : Józef Ignacy Kraszewski
Sygnatura: 31323, 68968

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Słownik pisarzy i lektur dla gimnazjów. - Warszawa : "Delta W-Z", [2000]. - S. 126-127 : Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887)
Krótki rys biograficzny oraz krótkie oprac. dot. utworów: "Dziecię Starego Miasta", "Stara baśńi".
Sygnatura: 86946 Czyt. (Em 78)

MIŁOSZ Czesław : Historia literatury polskiej do roku 1939 / przeł. [z ang.] Maria Tarnowska. - Kraków : "Znak", 1993. - S. 297-299 : Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)
Sygnatura: 76551-76552, 76207 W
Sygnatura: 36047 Filia w Tomaszowie Maz.

NOWACKA Teresa : Józef Ignacy Kraszewski: Jak się dawniej listy pisały [opowiadanie] // W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej. - Wyd. nowe poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 17-25
Sygnatura: 90923

O POETACH i pisarzach inaczej / Jolanta Borkowska [i in.]. - Płock : "Korepetytor", 1997. - S. 109-113 : Józef Ignacy Kraszewski
Sygnatura: 84426

OLANDER Luiza : Ukraina w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego : recepcja i poetyka // W: Polska w literaturze ukraińskiej - Ukraina w literaturze polskiej : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 10-11 czerwca 2002 r. / red. Stanisław Frycie ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2003. - S. 167-174
Sygnatura: 91319

OWCZARZ Ewa : Dydaktyka społeczna w powieściach J. I. Kraszewskiego : o sposobach realizowania funkcji wychowawczej w powieściach społeczno-obyczajowych z lat 1831-1863. - Warszawa ; Poznań ; Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; T. 31 z. 2)
Sygnatura: 33866 Filia w Tomaszowie Maz .  

PIOTROWSKI Wojciech : Studia o prozie / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2003. - S. 62-122 : Dwór w twórczości literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego
Sygnatura: 92165

ROSZKOWSKA-SYKAŁOWA Wanda, ALBRECHT-SZYMANOWSKA Wiesława : Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887) // W: Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 2, I-Me / koordynator całości Roman Loth ; aut. haseł Wiesława Albrecht-Szymanowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. - (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). - S. 259-270
Rys biograficzny. Twórczość, przekłady, wydania zbiorowe i wybory, wybory utworów w przekładach, prace edytorskie, opracowania.
Sygnatura: 92618 Czyt. (Sw 63/2)

SIWICKA Dorota : Romantyzm 1822-1863. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - (Mała Historia Literatury Polskiej / red. nauk. Alina Brodzka, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich). - S. 200-204 : [Józef Ignacy Kraszewski - życie i twórczość]
Sygnatura: 83646

SZWEYKOWSKI Zygmunt : Nie tylko o Prusie : szkice. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967. - S. 148-158 : Klasyfikacja powieści historycznych Kraszewskiego pisanych po roku 1863
Sygnatura: 20669; 36571-36572, 72524 W
Sygnatura: 4941 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 9669 Filia w Radomsku

TOMKOWSKI Jan : Literatura polska / pomysł, tekst i układ Jan Tomkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993. - S. 154-155 : Józef Ignacy Kraszewski
Powieści współczesne i historyczne J. I. Kraszewskiego.
Sygnatura: 76599 Czyt., 77547
Sygnatura: 24182 P Filia w Bełchatowie

TREPIŃSKI Antoni : Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - (Małe Portrety Literackie)
Sygnatura: 37805, 82405, 30510
Sygnatura: 12224 Filia w Opocznie

TREPIŃSKI Antoni : Romans Kraszewskiego z wiedenką. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970
Sygnatura: 36955, 85862, 25990

WARNEŃSKA Monika : Chłopiec z Romanowa : opowieść o młodym Kraszewskim. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1965
Sygnatura: 23276, 42596
Sygnatura: 14331 Filia w Bełchatowie

WARZENICA Ewa : J. I. Kraszewski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1963
Sygnatura: 36173, 17499, 2828
Sygnatura: 2828 Filia w Bełchatowie

WITKOWSKA Alina : Literatura romantyzmu. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - (Dzieje Literatury Polskiej : synteza uniwersytecka / red. Jerzy Ziomek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich). - S. 268-277 ; S. 324-325 : Józef Ignacy Kraszewski
Proza narracyjna okresu międzypowstaniowego.
Sygnatura: 63211, 95825
Sygnatura: 68735 [wyd. 3 z 1989 r.]
Sygnatura: 58892-58894, 58891W (wyd. z 1986 r.)
Sygnatura: 21522 ; 20715 - 20716 (wyd. z 1986 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 23254-23255 (wyd. z 1986 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 27626 (wyd. z 1986 r.) Filia w Radomsku
Sygnatura: 33044 (wyd.. z 1986 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

WITKOWSKA Alina, PRZYBYLSKI Ryszard : Romantyzm / Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wyd. 8 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - (Wielka Historia Literatury Polskiej). - S. 480-481 : [Anafielas] ; S. 504-507 : [Romantyczna powieść ludowa J. I. Kraszewskiego] ; S. 526-527 : [dot. utworu Zygmuntowskie czasy] ; S. 563-564 : [o komediach J. I. Kraszewskiego] ; S. 583-584 : [J. I. Kraszewski jako krytyk literacki] ; S. 621-622 : [Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budzaku ; Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy] ; S. 668 : [notka biograficzna]
Sygnatura: 93585
Sygnatura: 84410; 84409 W (wyd. 3 z 1997 r.)
Sygnatura: 36976 Filia w Tomaszowie Maz. (wyd. 3 z 1997 r.)

ZARYCH Elżbieta : Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887) // W: Słownik pisarzy polskich / red. Arkadiusz Latusek. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003. - S. 266-267
Sygnatura: 90305 Czyt. (Sw 59)
Sygnatura: 42046 P Filia w Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

AJK : W Internecie o. Józefie Ignacym Kraszewskim // Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 4, s. 36

BACHÓRZ Józef : Józef Ignacy Kraszewski i polski wiek XIX // Ruch Literacki. - 1987, z. 3, s. 181-193

BACHÓRZ Józef : Kraszewski w oczach autora "Lalki" // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. - 1988, r. 21 (1986), s. 5-18

BACHÓRZ Józef : O zainteresowaniach Kraszewskiego literaturą niemiecką // Przegląd Humanistyczny. - 1988, nr 8/9, s. 105-115

BACHÓRZ Józef : Twórczość gawędowa Kraszewskiego // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 4, s. 27-54

BAJOR Ewa : Komiks na lekcjach języka polskiego w klasie IV // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. - 2000/2001, nr 3, s. 17-28

Scenariusze lekcji - projektowanie komiksu wg baśni J. I. Kraszewskiego ,,Kwiat paproci''.

BATOROWSKA Hanna : Jan Nepomucen Bobrowicz i Józef Ignacy Kraszewski : "Karta z Przeszłości (1863-1881)" // Ruch Literacki. - 1992, z. 3 s. 231-238 
O znajomości J. I. Kraszewskiego z księgarzem Janem Nepomucenem Bobrowiczem.

BUJNICKI Tadeusz : Historyczna powieść epistolarna "Rzym za Nerona" Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 1987, z. 3, s. 195-206

BUJNOWSKA Anna : Kraszewski i Lenartowicz // Teksty Drugie. - 2005, nr 6, s. 192-202

BURKOT Stanisław : Autor - narracja - czytelnik w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - 1993, r. 26/27 (1991/1992), s. 11-25

BURKOT Stanisław : Józefa Ignacego Kraszewskiego literatura dla ,,powszechności'' // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 4, s. 3-26
Próba rekonstrukcji światopoglądu artystycznego autora "Starej baśni". Kraszewski przedstawiony jest jako twórca oryginalnej koncepcji literatury "powszechnej" - różnej od literatury elitarnej i popularnej.

BURKOT Stanisław : Kraszewski i Orzeszkowa // Ruch literacki. - 1968, z. 6, s. 339-350

BURKOT Stanisław : Kraszewski jako teoretyk powieści // Ruch Literacki. - 1962, z. 6, s. 284-297

BURKOT Stanisław : Podróże Józefa Ignacego Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 1987, z. 3, s. 165-179

BURKOT Stanisław: Rękopisy Kraszewskiego //  Ruch Literacki. - 1989, z. 2, s. 157-158 
Omówienie rękopisów J. I. Kraszewskiego znajdujących się w zespole archiwaliów, przejętych przez Państwowe Archiwum na Wawelu z pałacu Potockich w Krzeszowicach.

BURKOT Stanisław : "Ulana" : powieść "malownicza" i powieść o ludzkich namiętnościach // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - 1988, r. 21 (1986), s. 19-33

BURSZTYŃSKA Halina : Nieznane listy Kraszewskiego do Syrokomli // Ruch Literacki. - 1977, z. 1, s. 55-59

BURSZTYŃSKA Halina : Z korespondencji Agatona Gillera do J. I. Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 1987, z. 3, s. 207-224

CIESZKOWSKA Halina : W Dreźnie u pana Józefa // Poznaj Swój Kraj. - 2002, nr 2, s. 9
Biografia Józefa Ignacego Kraszewskiego, informacja o pobycie pisarza w Dreźnie, gdzie obecnie znajduje się jego muzeum. 

CZEPULIS-RASTENIS Ryszarda : Inteligencja nieromantyczna : korespondenci Kraszewskiego z lat międzypowstaniowych // Przegląd Historyczny. - 1989, z. 3, s. 487-509

CZOBODZIŃSKA­-PRZYBYSŁAWSKA Anna : Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - 1988, r. 21 (1986), s. 93-101

DANEK Wincenty : J. I. Kraszewski jako współpracownik "Diabła" // Ruch Literacki. - 1962, z. 6, s. 333-341

DANEK Wincenty : J. I. Kraszewski o Komisji Edukacji Narodowej // Ruch Literacki. - 1973, z. 5, s. 277-290

DANEK Wincenty : J. I. Kraszewskiego "Lubonie" na tle problemów Tysiąclecia Państwa Polskiego // Ruch Literacki. - 1966, z. 4, s. 178-188

DANEK Wincenty : O małżeństwie powieści z historią // Ruch literacki. - 1964, z. 1, s. 1-18

DANEK Wincenty : Sylwetka ideowa J. I. Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 1962, z. 6, s. 271-283

GAWROŃSKI Ludwik : Kraszewski a muzyka // Akcent. - 2007, nr 4, s. 173-177 

IHNATOWICZ Ewa : O "Chacie za wsią" Kraszewskiego // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. -1988, r. 21 (1986), s. 35-51

IHNATOWICZ Ewa : "Sprawa kryminalna" Kraszewskiego // Przegląd Humanistyczny. - 2011, nr 5, s. 117-126

INGLOT Mieczysław : Nieznany epizod twórczości J. I. Kraszewskiego w latach 1830-1833 // Ruch Literacki. - 1962, z. 6, s. 328-332

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Powracałem ciągle myślą do... Romanowa : scenariusz z okazji Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 22-24

JANION Maria : Szalona // Twórczość. - 1988, nr 10, s. 72-85
Egzogeza literacka "Szalonej", powieści niezwykle oryginalnej w ogromnym dorobku pisarskim Józefa Ignacego Kraszewskiego. Analizując dwie poprzedzające "Szaloną" powieści - "Parę czerwoną" i "Zagadki" - autorka pokazuje kontekst powstania utworu. Głównym tematem szkicu jest jednak rodowód bohaterki - Zoni z Kijowa. Autorka śledzi patriotyczną emancypację obywatelską, jaką przechodzą kobiety w kolejnych powieściach Kraszewskiego, od matrony, anioła, siostry - ewoluują w kierunku femme fatale, jaką jest bohaterka "Szalonej". Przedstawiono również genezę powieści i romantyczne konotacje jej wątków oraz przytoczono hipotezy interpretacyjne.  

JANION Maria: Wallenrodowie powstania styczniowego i Kraszewski // Pamiętnik Literacki. - 1989, z. 2, s. 119-147

JAROWIECKI Jerzy : Stosunek Kraszewskiego do źródeł historycznych w powieściach Stanisławowskich // Ruch Literacki. - 1960, z. 1/2, s. 97-106

JÓZEF Ignacy Kraszewski (1812-1887) // Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 4, s. 38 Z
Kalendarium. Wykaz wybranych utworów.

KAJTOCH Jacek : Spadkobiercy Filomatów : (aresztowanie Kraszewskiego w roku 1830) // Ruch Literacki. - 1960, z. 3, s. 199-203

KALICKA Manuela : Józef Ignacy Kraszewski // Polityka. - 2012, nr 1, s. 82
Rys biograficzny J.I. Kraszewskiego. J. I. Kraszewski jako pisarz, publicysta, redaktor, banita, aresztant.

KALICKA Manuela : Umysłowe zajęcia // Polityka. - 2012, nr 1, s. 80-82

KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja : Jeszcze o muzie "Starej baśni" // Pamiętnik Literacki. - 2000, z. 2, s. 175-179
Korespondencja pisarza z Jadwigą Kuleszanką .

KALINOWSKI Szczepan : Kraszewskiego związki z Podlasiem // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 2, s. 5-7 

KAMIONKA-STRASZAK Janina : Obraz kultury europejskiej w "Kartkach z podróży" Józefa Ignacego Kraszewskiego // Przegląd Humanistyczny. - 1993, nr 6, s. 37-48

KARWALA Marek : Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej osobie i twórczości Jozefa Ignacego Kraszewskiego - W setną rocznicę śmierci pisarza // Ruch Literacki. - 1987, z. 4/5, s. 404-408

KAUPUZ Anna : Apollon Skalkowski o pobycie J. I. Kraszewskiego w Odessie // Ruch Literacki. - 1969, z. 6, s. 361-364

KIJAS Julian : O "Krzyżakach" Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 1962, z. 6, s. 312-321

KONIECZNY Jerzy : Listy z Pomorza do Józefa Ignacego Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 1962, z. 6, s. 322-327

KORPAŁA Józef : O przyjaźni Estreichera z Kraszewskim // Życie Literackie. - 1987, nr 12 s. 6 

KRASZEWSKI Józef Ignacy : Nieznane listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Wacława Aleksandra Maciejowskiego /  [oprac.] Tadeusz Szperna // Studia i Materiały Polonistyczne. - T. 7 (2007), s. 83-96
Sygnatura: 98101

KRZYSIAK Urszula : Józef Ignacy Kraszewski w świetle korespondencji Pauliny Wilkowskiej // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - 1993, r. 26/27 (1991/1992), s. 127-135

KUCHARSKA-ZARZYCKA Danuta : Uroniony list Jana Kasprowicza do J. I. Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 1962, z. 6, s. 342-343

KULKA Bronisław : Józef Ignacy Kraszewski w szkole średniej pod zaborami i w szkole współczesnej // Polonistyka. - 1989, nr 9, s. 653-664

KULKA Bronisław : Wilnianie - Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2002, nr 1/2, s. 129-134

LINKNER Tadeusz: Ze świątyni natury do mitycznego Knezia (Mitologia i mit w "Starej baśni" Józefa Ignacego Kraszewskiego) // Ruch Literacki. - 1989, z. 2, s. 111-125

LISTY Sygurda Wiśniowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego (1877-1881) / oprac. Kazimiera Zdzisława Szymańska // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 4, s. 141-166

MAKOWSKI Stanisław : Malownicza proza Kraszewskiego // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - 1988, r. 21 (1986), s. 97-104
Recenzje utworów: "Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy" , "Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku".

MAZAN Bogdan : Ahaswerus polski według "Nocy bezsennych" Józefa Ignacego Kraszewskiego // Pamiętnik Literacki. - 2000, z. 2, s. 45-73 

MUCHA Bogusław : Józefa Ignacego Kraszewskiego związki z twórczością Gogola //Studia Słowianoznawcze. - T. 6 (2006), s. 177-200
Sygnatura: 94842

NAWROCKI Witold : "My i oni"- dylematy polsko-rosyjskie // Studia i Materiały Polonistyczne. - T. 1 (1994), s. 13-23
My i oni - powieść o tematyce spiskowej, dzieje "kamerdynerskiego" punktu widzenia, Janusowa twarz rosyjskiej demokracji, polskie nadzieje i polskie rozczarowania, polityczne losy powieści politycznej.
Sygnatura: 82126

OBRUSZNIK-PARTYKA Maria : Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława Maleszewskiego  // Studia i Materiały Polonistyczne. - T. 8 (2008), s. 45-60
Sygnatura: 97107

OGONOWSKA Agnieszka : Białogłowy, wiedźmy i rusałki, czyli kreacje kobiet w "Starej baśni" Kraszewskiego : powieść i film : analiza porównawcza // Ruch Literacki. - 2007, nr 2, s. 161-174

OWCZARZ Ewa : Kraszewski, Orzeszkowa i Prus o powieści : studium porównawcze // Ruch Literacki. - 1980, z. 1, s. 35-51

OWCZARZ Ewa : "Morituri" - przedmiotowość i tendencja // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 4, s. 81-104
Szczegółowa analiza technik narracyjnych stosowanych przez Kraszewskiego w powieści "Morituri".

PIECHOWIAK Irena : Problematyka serbołużycka w publicystyce i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 1975, z. 2, s. 89-99

PIETRACZYK Katarzyna : Adaptacje filmowe powieści Kraszewskiego // Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 4, s. 12-13

PIHAN Alicja: Archaizmy językowe w utworach J.I. Kraszewskiego z lat 1838-1859 // Poradnik Językowy. - 1992, z. 1, s. 1-14

PIOTROWSKI Wojciech : Dwór w twórczości literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. [Cz. 1] // Studia i Materiały Polonistyczne. - T. 6 (2002), s. 25-52
Sygnatura: 92150

PIOTROWSKI Wojciech : Dwór w twórczości literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego.  Cz. 2 // Studia i Materiały Polonistyczne. - T. 7 (2007), s. 71-81
Sygnatura: 98101

PRZYBYLSKA Jolanta : Jak rodziła się sympatia do ksiąg : Józef Ignacy Kraszewski // Biblioteka. Szkolne Centrum, Informacji. - 2012, nr 4, s. 4-8
Dzieciństwo i młodość J. I. Kraszewskiego.

PRZYBYLSKA Jolanta : To i owo o Kraszewskim // Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 9-10
M.in. dorobek twórczy, korespondencja, nakłady książek, sytuacja rodzinna, miejsca zamieszkania pisarza w dorosłym życiu.

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna : Życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887) // Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr 1/2, s. 58-59

ROGUSKI Piotr : Niemiecka panna i ubogi polski chłopak : ("Nad Sprewą" J. I. Kraszewskiego // Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 5/6, s. 115-120

RUDKOWSKA Magdalena : Stanisław August Poniatowski - dekadencja władzy? : obraz ostatniego króla Polski w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 2001, nr 4, s. 451-463

SIEKIERSKI Stanisław : Piśmiennictwo Kraszewskiego - fenomen czytelniczy // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - 1988, r. 21 (1986), s. 75-88

SIWICKA Dorota : Kraszewskiego nieznośna lekkość bytu // Twórczość. - 1988, nr 10, s. 86-93
O pasji kolekcjonerskiej J. I. Kraszewskiego.

STARNAWSKI Jerzy: Józef Ignacy Kraszewski biografem Jana Łaskiego - reformatora // Ruch Literacki. - 1990, z. 1, s. 55-57

STĘPIEŃ Bogusława : "Nie ma szczęścia dla człowieka, jeżeli się nim z drugim podzielić nie może" // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1999/2000, nr 1, s. 41-45

STĘPNIK Krzysztof : Fizjonomista monarchów i karłów : Kraszewskiego technika portretu // Akcent. - 1996, nr 3, s. 82-92

STĘPNIK Krzysztof : Kraszewski jako ''sowietolog'' // Akcent. - 1997, nr 3, s. 66-74
Przemyślenia pisarza o Rosji carskiej, na podstawie ''Rachunków'' ' i ''Programu polskiego''.

STĘPNIK Krzysztof : Metafory paradygmatyczne w powieściach historycznych Kraszewskiego : okres 1833-1863 // Pamiętnik Literacki. - 1987,  z. 4, s. 55-80 
Kraszewski ukazuje okres historii Polski od wieku XVI po XVIII z perspektywy ostatecznej katastrofy: rozbiorów Polski i rewolucji francuskiej.

SZARGOT Maciej : Dziekoński i Kraszewski : literatura, polityka, obyczaje // Ruch Literacki. - 2007, nr 2, s. 147-159

SZELĄG Zdzisław : Dwa listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Franciszka Kuhna // Ruch Literacki. - 1969, z. 6, s. 364-365

SZELĄG Zdzisław : Nieznane listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Christie del Negro // Ruch Literacki. - 1973, z. 4, s. 261-264

SZELĄG Zdzisław : Trzy listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Edwarda Lwa // Ruch Literacki. - 1975, z. 2, s. 107-109

SZPERNA Tadeusz : Nieznane listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Wacława Aleksandra Maciejowskiego // Studia i Materiały Polonistyczne. - T. 7 (2007), s. 83-96
Sygnatura: 98101

SZYMANIS E. : Miejsce Jozefa Ignacego Kraszewskiego w literaturze pięknej : zarys problematyki // Polonistyka. - 1987, nr 9, s. 650-658

ŚLUSARCZYK M. : Historia legendami malowana - J. I Kraszewski. (klasa VII) // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1986/87, z.1, s. 58-78

ŚNIEDZIEWSKI Piotr : Imię skroić na miarę // Twórczość. - R. 63, nr 2 (2007), s. 130-133
Dotyczy powieści pt. "Poeta i świat".

ŚWIERZEWSKI Stefan : Charakter i cel podróży J. I. Kraszewskiego do Włoch // Ruch Literacki. - 1968, z. 2, s. 109-116

ŚWIERZEWSKI Stefan : Sztuki piękne w twórczości J. I. Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 1969, z. 6, s. 351-366

TABORSKI Roman : Trzy dziewiętnastowieczne relacje polskich autorów z podróży do Włoch : [Kraszewski, Józef Ignacy, Kremer, Józef, Wiszniewski, Michał] // Przegląd Humanistyczny. - R. 50, nr 5/6 (2006), s. 299-305
Literatura podróżnicza polska.

TAZBIR Janusz : Stare i nowe baśnie : co nam zostało z Kraszewskiego? // Polityka. - 1987, nr 48, s. 9 

TOMALA Stanisław: Krytyka literacka Kraszewskiego w okresie drezdeńskim // Przegląd Humanistyczny. - 1988, nr 8/9, s. 117-124

TREPIŃSKI Antoni : Muzeum im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie // Ruch Literacki. - 1962, z. 6, s. 344-345

TROSZYŃSKI Marek : Kraszewski w rekonesansie po Europie // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - 1988, r. 21 (1986), s. 104-108
Recenzja "Kartek z podróży 1858- 1864".

TUMOLSKA H. : ,,Saskie ostatki'' J. I. Kraszewskiego w kl. I zsz - propozycja metodyczna // Język Polski w Szkole Średniej. -1988/89, z.3, s.309-317
Konspekt lekcji.

UNUSOV Rustem : "Fałszywi przyjaciele tłumacza" w kontekście rosyjskich przekładów powieści J.I. Kraszewskiego "Hrabina Cosel"  // Ruch Literacki. - R. 45, z. 6 (2004), s. 635-640

WARZENICA-ZALEWSKA E. : Kraszewski dawniej i dzisiaj // Polonistyka. - 1989, nr 9, s. 643-652

WARZENICA-ZALEWSKA Ewa : Powieści współczesne Kraszewskiego z lat 1863-1887 w kontekście literatury pozytywistycznej // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - 1988, r. 21 (1986), s. 53-73

WENERSKA Wioletta : Literacki zielnik "Starej baśni" Józefa Ignacego Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 2006, nr 4/5, s. 431-443
Rośliny w literaturze polskiej.  

WENERSKA Wioletta : Na granicy światów : literackie portrety wiedźm w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego // Literatura Ludowa. - 2008, nr 1, s. 25-32

WIŚNIOWSKI Sygurd : Listy Sygurda Wiśniowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego (1877-1881) / oprac. Kazimiera Zdzisława Szymańska // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 4, s. 141-166

WYCHODZIMY do muzeum : przygotowanie do obejrzenia kolekcji grafiki i rysunku Józefa Ignacego Kraszewskiego : konspekt lekcji wiedzy o kulturze dla uczniów klasy I technikum // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8, dod. Biblioteka Centrum Informacji s. 21-22

ZIELONKO Elżbieta : Józef Ignacy Kraszewski. w wydaniach Ludowej Spółdzielni Wydawniczej // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - 1988, r. 21 (1986), s. 89-92

ZYGA Aleksander : Józef Ignacy Kraszewski i Aleksander Kraushar : dzieje przyjaźni // Ruch Literacki. - 1992, z. 3, s. 213-229

ZYGA Aleksander : Listy J. I. Kraszewskiego do J. N. Deszkiewicza // Ruch Literacki. - 1968, z. 4, s. 229-236

ŻUCHOWSKA-NOWICKA Hanna : Stara baśń - konkurs czytelniczy ... // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s 20-21


Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.11.2014


© Biblioteka Pedagogiczna