Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
(PROFILAKTYKA ANTYNARKOTYKOWA)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 339-361 : Zapobieganie narkomanii
Sygnatura:96642 W

KLIMEK ZBIGNIEW : Profilaktyka zagrożeń w praktyce. - Jelenia Góra : nakładem autora, 2008. - S. 20-37 : Narkotyki
Sygnatura:96672-96673;
sygnatura:40868 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura:30103 Filia w Bełchatowie
Sygnatura:29074 Filia w Opocznie
Sygnatura:34617 Filia w Radomsku

OSTAZEWSKI Krzysztof : Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych // W: Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / red. cz. II Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 483-517
Artykuł zawiera również scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 15-19 lat, temat: "Marihuana".
Sygnatura:95773,95690 W ; 97160 (wyd. 1, dodr. 1)
Sygnatura:40404Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 29948 Filia w Bełchatowie
Sygnatura:34950 Filia w Radomsku
Sygnatura:29778 (wyd. z 2010 r.) Filia w Bełchatowie

PROFILAKTYKA uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy. Cz. 1, Dla młodzieży / [aut. Beata Kiełbasa ; red. nacz. Katarzyna Mitka ; red. merytoryczna Natalia Szala]. - Sosonowiec : "Projekt-Kom", 2007
Sygnatura: 34578 Filia w Radomsku

PROFILAKTYKA uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy. Cz. 2, Dla pedagogów i terapeutów / [aut. Beata Kiełbasa ; red. nacz. Katarzyna Mitka ; red. merytoryczna Natalia Szala]. - Sosonowiec : "Projekt-Kom", 2007
Sygnatura: 34579 Filia w Radomsku

PROFILAKTYKA uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy. Cz. 3, Dla rodziców / [aut. Beata Kiełbasa ; red. nacz. Katarzyna Mitka ; red. merytoryczna Natalia Szala]. - Sosonowiec : "Projekt-Kom", 2007
Sygnatura: 34580 Filia w Radomsku

WIEGEROVA Adriana : Projekt profilaktyki wychowania antynarkotykowego w programach nauczania I stopnia w szkołach podstawowych w Czechach i na Słowacji // W: Socjologiczne i psychopedagogiczneaspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 231-237
Sygnatura:96158
Sygnatura: 30137 Filia w Bełchatowie

WOJCIESZEK Krzysztof : Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych - wybrane problemy // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 361-383
Czynniki ryzyka sięgania po narkotyki i sposoby ich redukcji. Dostępność narkotyków jako czynność ich brania. Czynniki chroniące przed używaniem narkotyków i sposoby ich wzmacniania, tym rola rodziców. Rola programów psychoedukacyjnych w przeciwdziałaniu narkomanii.
Sygnatura: 98349

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, cop. 2009. - S. 449-457 : Przeciwdziałanie narkomanii
Wykrywanie narkotyków i leków. Objawy po przyjęciu oraz objawy zespołu abstynencyjnego. Unormowania prawne. Kilka uwag o leczeniu narkomanii. Anonimowi Narkomani.
Sygnatura: 97693W

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 2, s. 16-17
Czynniki wpływające na efektywność realizowanych programów profilaktycznych oraz informacja na temat rekomendowanych programów profilaktycznych, z jakich można korzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 1, s. 16-17
Zintegrowane działania profilaktyczne - efektywność programów. Profilaktyka w szkole, standardy programów profilaktycznych, kompetencje realizatorów programów.

BONIN Michał : Możliwości finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 22-28
Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest pierwszym zatwierdzonym przez Komisję Europejską programem spośród programów operacyjnych na lata 2007-2013. Składa się z 9 priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Podział środków w latach 2007-2013 na regiony w ramach Priorytetów VI-IX PO Kapitał Ludzki. Priorytety realizowane centralnie, projekty systemowe, projekty konkursowe.

BIAŁKIEWICZ Jerzy : Rola Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w profilaktyce i terapii uzależnień // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 41-45
Działalność organizacji.

BONIN Michał : Nowe możliwości pozyskania funduszy unijnych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 10-16
Działania, w ramach których istnieje możliwość realizacji projektów dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz szeroko pojętych projektów środowiskowych dla młodzieży.

BORKOWSKA Anna, SZYMAŃSKA Joanna : Standaryzacja, selekcja i rekomendowanie programów profilaktycznych // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 4-6
Edukacyjne programy profilaktyczne.

BRAŁEŚ? Nie jedź! / SOC // Remedium. - 2010, nr 9, s. 12
Adresatami drugiej edycji kampanii jest młodzież oraz młodzi dorośli kierowcy sięgający po narkotyki. Program DRIID

BRAŁEŚ? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 3, s. 5-7
Cele ogólnopolskiej kampanii społecznej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

BUKOWSKA Bogusława : Gminne programy przeciwdziałania narkomanii // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 4-6
Opis gminnych programów zapobiegania narkomanii mających na celu zaktywizowanie społeczności lokalnych oraz wzmocnienie roli samorządów terytorialnych w planowaniu i realizacji strategii walki z narkotykami na podległym terenie.

BUKOWSKA Bogusława : Podsumowanie kampanii promocyjno-szkoleniowej // Remedium. - 2007, nr 12, s. 28-29
Omówienie kluczowych założeń projektu "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii - kampania promocyjno-szkoleniowa" (wdrażanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii) oraz sposobu jego realizacji i osiągniętych rezultatów.

BUKOWSKA Bogusława : Podsumowanie projektu "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii - kampania promocyjno-szkoleniowa" // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 45-48
Omówienie kluczowych założeń projektu, sposobu jego realizacji oraz osiągniętych rezultatów.

BUKOWSKA Bogusława : Transition Facility - szkolenia dla społeczności lokalnych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 32-35
Prezentacja projektu, którego głównym celem jest wspieranie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii.

CHOJECKI Dawid : Ewaluacja europejskiego programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników substancji psychoaktywnych "Fred goes net" // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 4-7

CHOJECKI Dawid, KIDAWA Michał : Szybka informacja, skuteczne działanie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 22-25
Wymiana informacji w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach, którego celem jest zapobieganie tragicznym w skutkach wydarzeniom.

CHOJECKI Jan Dawid : Źródła informacji wykorzystywane przy wykrywaniu, analizowaniu i monitorowaniu nowych trendów na europejskiej scenie narkotykowej - projekt E-POD // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 34-36

CHROBOT Agnieszka : Sygnały ostrzegawcze - rola pediatry i lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu uzależnienia // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 31-34

CZYŻ-ZALESKA Iwona : Toruński "Bezpieczny Parasol" // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 75-76
Cykliczne imprezy profilaktyczne organizowane przez Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

FALIŃSKI Krzysztof : Profilaktyka antynarkotykowa w województwie zachodniopomorskim - wybrane działania // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, NR 3, S. 40-45
Specyfika województwa. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2006-2015. Działania realizowane przez Wydział Współpracy Społecznej. Internetowy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny "Pogadaj.eu". Współpraca z innymi instytucjami. Działania profilaktyczne zlecane organizacjom pozarządowym.

FALIŃSKI Krzysztof, KUNCEWICZ Małgorzata, KLEBAŃSKI Kamil : Czas zmienić przyzwyczajenia - wojewódzka antynarkotykowa kampania społeczna. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 44-48
Opis społecznej kampanii antynarkotykowej "Czas zmienić przyzwyczajenia", adresowanej do osób dorosłych sięgających po środki psychoaktywne sporadycznie, okazjonalnie.

FIAŁKIEWICZ Jerzy, MARKIEWICZ Aleksander, GAZICKI Andrzej : Rola Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w profilaktyce i terapii uzależnień // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 41-45

FRĄCZEK Robert, ZIN-SĘDEK Marta : Ile profilaktyki w profilaktyce? // Świat Problemów. - 2010, nr 11, s. 16-19
Profilaktyka oraz działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

GMINNE Programy Przeciwdziałania Narkomanii / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 11, s. 26-27
Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Założenia projektu. Historia i zadania projektu. Działania edukacyjne.

GOETZ Wolfgang : Prowadzić europejską politykę antynarkotykową w oparciu o rzetelne dane / rozm. przepr. Klaudia Palczak // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 2-3
Wywiad Wolfgangiem Goetzem, dyrektorem Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), na temat działalności tej organizacji, jej wpływu na europejską politykę narkotykową oraz o nowych trendach narkotykowych w Europie.

JABŁOŃSKI Piotr : Międzyinstytucjonalne spotkanie koordynacyjne // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 9-10
Relacja ze spotkania Międzyrządowej Grupy ds. Współpracy na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami - Grupy Pompidou, którego celem było znalezienie możliwości usprawnienia współpracy i koordynacji działań pomiędzy europejskimi organizacjami przeciwdziałającymi zjawisku narkomanii.

JABŁOŃSKI Piotr : Najważniejsza jest komunikacja ze społeczeństwem / rozm. przepr. Tomasz Kowalewicz // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 2-7
Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na temat tego jak zmieniło się instytucjonalne działanie antynarkotykowe w ciągu 10 lat. Rola samorządów w profilaktyce narkotykowej, rynek narkotykowy, podejście do problemu narkomanii po wejściu do UE, szkolenie kadr leczniczych, rozwój programów substytucyjnych, reakcja opinii publicznej na ten problem.

JABŁOŃSKI Piotr : Moda na chemię / rozm. przepr. Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 3, s. 4-5
Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na temat działań profilaktycznych w odniesieniu do używania dopalaczy i narkotyków.

JABŁOŃSKI Piotr : Priorytety i zadania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 3-5
Nowe wyzwania dla Programu. Filary polityki antynarkotykowej. Realizatorzy i ewaluacja strategii. Cele i odbiorcy Programu.

JĘDRUSZAK Łukasz : Główne założenia programu "Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach" // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 28-29

JĘDRUSZAK Łukasz : Międzyinstytucjonalna Grupa Koordynacyjna - nowa inicjatywa Grupy Pompidou / // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 25-26
Priorytet Międzyinstytucjonalnej Grupy Koordynacyjnej - osiągnięcie poprawy sytuacji w obszarze informacji i współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie narkomanii. Prezentacja działalności Grupy Pompidou podczas polskiego przewodnictwa.

JĘDRUSZAK Łukasz : Nie tylko Unia // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 20-22
Opis współpracy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z Chorwacją (krajem spoza Unii Europejskiej).

JĘDRUSZAK Łukasz : 50 [Piędziesiąta] sesja Komisji Środków Odurzających w Wiedniu // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 31-34
Działalność Komisji Środków Odurzających przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), zajmującej się przeciwdziałaniem narkomanii. Uczestnictwo Polski w pracach tej komisji.

JĘDRUSZAK Łukasz : 51 [Pięćdziesiąta pierwsza] sesja Komisji Środków Odurzających w Wiedniu // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 27-29
Przedstawienie działań Komisji Środków Odurzających w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie walki z narkomanią, a w szczególności z ograniczeniem podaży narkotyków.

JĘDRUSZAK Łukasz : Rada Unii Europejskiej i jej grupy robocze - Horyzontalna Grupa Robocza ds. Narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 35-36
Działalność Horyzontalnej Grupy Roboczej zajmującej się koordynacją polityk antynarkotykowych na poziomie UE.

JĘDRUSZAK Łukasz, MALCZEWSKI Artur : Polityka walki z narkotykami według ONZ, a sytuacja w Polsce. Cz. 2 // Remedium. - 2009, nr 4, s. 28-29
Sposoby postępowania z osobami, które wytwarzają i/lub posiadaja marihuanę na własny użytek - poglądy respondentów na sposoby walki z problemem narkotyków w Polsce oraz wybranych krajach Europy. Przeciwdziałanie narkomanii w Polsce.

JĘDRUSZAK Łukasz, MALCZEWSKI Artur : Współpraca międzynarodowa w obszarze przeciwdziałania narkomanii // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 53-57
Opis współpracy międzynarodowej takich instytucji jak: Komisja ds. Środków Odurzających, Horyzontalna Grupa Robocza ds. Narkotyków, Grupa Pompidou Rady Europy, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Rola Polski w pracach Grupy Pompidou.

KAMPANIE antynarkotykowe i działania edukacyjne w 2010 roku na świecie - wybór // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. III-IV okł.

KIDAWA Michał : System Ostrzegania o Nowych Narkotykach. - Bibliogr. // Remedium. - 2007, nr 5, s. 28-29
Etapy działania Systemu powstałego z inicjatywy Rady Unii Europejskiej. Zakres wymiany informacji. Polski system Wczesnego Ostrzegania.

KOLBOWSKA Agnieszka : Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii - podsumowanie działań // Remedium. - 2007, nr 11, s. 28-29
Prezentacja wybranych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w ramach Krajowego Programu 2006 r.

KOLBOWSKA Agnieszka, KRĘT Agata : Nowe media w profilaktyce uzależnień // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 9-14
Przedstawienie trzech programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii, wykorzystujących Internet jako medium trafiające do młodych odbiorców: program terapeutyczny "Quit the shit", serwis internetowy "Talk to Frank" oferujący informacje, pomoc i wsparcie, strona Instytutu Jellinka z Holandii, na której można zrobić test diagnozujący stopień uzależnienia od wybranych narkotyków.

KOPIŃSKA Violetta : Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii - w stronę restrykcyjnej polityki antynarkotykowej?. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 13-15
Omówienie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 8 października 2010 roku.

KRAWCZYK Waldemar : Antynarkotykowy plan działań Unii Europejskiej na lata 2009-2012 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 5-10
Strategia narkotykowa UE na lata 2005-2012. Narkotykowy plan działań na lata 2009-2012.

KRĘT Agata : Udział Polski w europejskim projekcie "FreD goes net" // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 11-12
Projekt ma na celu przystosowanie i rozpowszechnienie w Europie metody krótkiej interwencji profilaktycznej, stosowanej wobec osób młodych, które po raz pierwszy zostały zatrzymane w związku z wykroczeniem na tle narkotykowym.

KRYPEL Bożena, KAPAŁKA Beata : Profilaktyka uzależnień : warsztaty dla rodziców // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 28-29
Poszerzanie wiedzy rodziców na temat środków uzależniających. Załączniki - Strategie zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, Jak pomóc?

KRZYWICKA Iwona : Instytucje Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu problemom narkomanii // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 42-58
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) - struktura organizacyjna, zadania, obszary aktywności i działalność. Europol - struktura, zadania. Jednostka Europolu ds. Narkotyków (EDU). Grupa Pompidou - struktura, programy pracy grupy oraz konferencje.

KRZYWICKA Iwona : Współpraca państw Unii Europejskiej w dziedzinie zwalczania narkotyków i narkomanii po reformie amsterdamskiej. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s. 57-71
Traktat Amsterdamski wobec problemu narkotyków i narkomanii. Charakterystyka współpracy w latach 1998-2004. Plan i Strategia Antynarkotykowa Unii Europejskiej. Zwalczanie problemu narkomanii i narkotyków. Regulacje prawne.

LIS Małgorzata : Profilaktyka narkomanii w pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2001, nr 3, s. 106-116
M.in. zadania pracowników socjalnych w tym zakresie, objawy uzależnienia od narkotyków, definicja zespołu uzależnienia, dane dotyczące zażywania narkotyków.

MACANDER Dorota : Nauczyciel - realizator profilaktyki szkolnej. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 38-42
Wskazówki dla nauczycieli - jak realizować zadania wynikające z programu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży ujęte w szkolnych programach profilaktyki. Doskonalenie wiedzy w tym zakresie przez nauczycieli.

MACANDER Dorota : Profilaktyka uzależnień w szkole // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 15-21
Wyjaśnienie, czym jest profilaktyka osób narażonych na ryzyko używania narkotyków, jakie są poziomy i strategie profilaktyczne, jakie są cechy, sytuacje i warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej. Jakie powinno być przygotowanie zawodowe realizatora działań profilaktycznych w szkole. Szkolny program profilaktyki.

MALCZEWSKI Artur : Europejski projekt badawczy dotyczący standardu programu profilaktycznego // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 30
Omówienie projektu mającego na celu określenie minimalnego unijnego standardu programu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania narkomanii, opartego na istniejących kryteriach i naukowych danych.

MALCZEWSKI Artur : Europejski projekt standardu jakości antynarkotykowego programu profilaktycznego // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 7-10
Struktura proponowanych standardów .

MALCZEWSKI Artur : Europejskie standardy jakości programu profilaktycznego. Cz. 1 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 26-30
"Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień" - pierwszy projekt o zasięgu ogólnoeuropejskim, który wskazuje, w jaki sposób planować i realizować skuteczną, opartą na dowodach profilaktykę uzależnień. Omówiono stan prac mających na celu przygotowanie "Europejskich standardów jakości w profilaktyce antynarkotykowej".

MALCZEWSKI Artur : Europejskie standardy jakości programu profilaktycznego. Cz. 2 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 7-13

MALCZEWSKI Artur : Hiszpański system przeciwdziałania narkomanii - wizyta studyjna w Madrycie i Saragossie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 29-30
Przeciwdziałanie narkomanii w Hiszpanii: instytucje na szczeblu centralnym oraz lokalnym, istotne dokumenty dla działań profilaktycznych, monitoring zjawiska narkomanii.

MALCZEWSKI Artur : Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na przykładzie Frankfurtu i Hamburga. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 44-46
Monitoring problemu narkomanii - systematyczna, naukowa, powtarzana i stała obserwacja prowadzona w celu podjęcia na czas działań zapobiegawczych oraz uchwycenia specyfiki lokalnej problemu narkotyków i alkoholu oraz analiza trendów i dynamiki zjawiska używania substancji psychoaktywnych.

MALCZEWSKI Artur : Profilaktyka narkotykowa w Europie - badania // Remedium. - 2010, nr 3, s. 28-29
Cele powołanego w 2009 r. Europejskiego Stowarzyszenia Badań Dotyczących Profilaktyki (EUSPR). Rodzaje badań realizowane w Europie, ze szczególnych uwzględnieniem profilaktyki. Źródła finansowania projektów realizowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

MALCZEWSKI Artur : Programy wymiany igieł i strzykawek w Polsce i Europie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 21-23

MALCZEWSKI Artur : Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 1 // Remedium. - 2010, nr 4, s. 30-31
Etapy projektu "Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków". Przegląd standardów jakości, wytycznych oraz rekomendacji. Analiza standardów: badanie Delphi oraz grupy focusowe.

MALCZEWSKI Artur : Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 2 // Remedium. - 2010, nr 5, s. 28-29
Przegląd Europejskich standardów jakości w profilaktyce antynarkotykowej oraz wyniki analizy Delphi.

MALCZEWSKI Artur : Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 3 // Remedium. - 2010, nr 6, s. 28-29
Rezultaty polskiej edycji badań nad europejskimi standardami jakości w profilaktyce antynarkotykowej. Porównanie wyników polskich do UE.

MALCZEWSKI Artur : Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 4 // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 48-49
Omówienie polskich rezultatów zogniskowanych wywiadów grupowych (tj. grup fokusowych).

MALCZEWSKI Artur : Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 5 // Remedium. - 2010, nr 9, s. 28-29
Omawianie wyników grup fokusowych - analiza trzeciego cyklu projektowego, cykl projektowy "Końcowa ewaluacja", ostatni etap projektowy "Rozpowszechnianie i doskonalenie".

MALCZEWSKI Artur : Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 6 // Remedium. -2010, nr 10, s. 28-29
Potrzeby szkoleniowe osób zajmujących się profilaktyką - wyniki badań ankietowych. Tematy, których pogłębianiem są zainteresowani realizatorzy programów profilaktycznych - odsetki badanych. Przeszkody uniemożliwiające poświecenie większej ilości czasu na profilaktykę.

MALCZEWSKI Artur, JAŚKIEWICZ Anna : Wybrane dane z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez gminy w latach 2006-2008 // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 4, s. 5-25
Działania gmin w zakresie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych.

MROCZEK Anna : Przede wszystkim profilaktyka // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 47-48
Rozmowa z dyrektorem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy Urzędzie Marszałkowskim na temat przeciwdziałania narkomanii w województwie.

MUSZYŃSKA Danuta : Brałeś? : nie jedź! : po narkotykach rozum wysiada // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 16-18
Opis przebiegu kampanii społecznej "Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada".

MUSZYŃSKA Danuta : Pilnuj drinka // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 21
Kampania informacyjna Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotycząca bezpieczeństwa młodzieży podczas imprez muzycznych w klubach i dyskotekach. Działanie substancji odurzających (m.in. tzw. pigułek gwałtu") wykorzystywanych w celach przestępczych.

NAWARA Filip : Profilaktyka i pomoc w Internecie na przykładzie serwisu drugcom.de // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 16-21
Prezentacja aplikacji oraz serwisu drugcom.de poświęconego profilaktyce i poradnictwu on-line dla osób używających narkotyków oraz ich otoczenia.

OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Wybrane strategie profilaktyczne // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 12-17
Opis koncepcji teoretycznych dotyczących zapobiegania narkomanii, najczęściej wykorzystywanych w praktyce profilaktycznej. Opis strategii profilaktycznych: strategii przekazywania informacji, strategii edukacyjnej, strategii działań środowiskowych, strategii alternatyw, strategii przemian w społeczeństwach lokalnych, strategii wczesnej interwencji.

PLAN działania UE wobec narkotyków // Świat Problemów. - 2006, nr 12, s. 12-14
Cele Europejskiej Strategii Antynarkotykowej na lata 2005-2012.

PRASUŁA Beata : Lokalny program profilaktyki uzależnień w warszawskiej dzielnicy Mokotów // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 37-43
Omówienie szerokiego programu profilaktyki uzależnień (m.in. od narkotyków): Zadania Działu ds. Uzależnień, Punkty Informacyjno-Konsultacyjne, świetlice socjoterapeutyczne i zajęcia dla dzieci i młodzieży, programy profilaktyczne, szkolenia.

PROJEKT Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii / oprac. Ewa Jastrun // Świat Problemów. - 2006, nr 6, s. 19-25
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii określa kierunki i rodzaje działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna. Ograniczenie podaży.

RADOMSKA Anna : EDDARA - europejska baza programów przeciwdziałania narkomanii // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 22-24
Charakterystyka trzech programów przeciwdziałania narkomanii certyfikowanych przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, realizowanych w Polsce i dostępnych na stronie www.emcdda.europa.eu.: Program profilaktyki szkolnej pn. "Interwencja profilaktyczna wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne", Pozaszkolny program dla dzieci i młodzieży pn. "Środowiskowa profilaktyka uzależnień", Program profilaktyki środowiskowej pn. "Pracownia Profilaktyki Dzieci i Młodzieży Altum".

RADOMSKA Anna : Standardy i kryteria oceny jakości programów promocji zdrowia i profilaktyki w ramach systemu rekomendacji : (projekt) // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 36-39
System rekomendacji programów profilaktyki antynarkotykowej. Prezentacja jednej z prób standaryzacji programów profilaktycznych w obszarze uzależnień.

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 // Dziennik Ustaw. - 2006, nr 143, poz. 1033

SEREDYN Elżbieta : Przeciwdziałanie narkomanii na Lubelszczyźnie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 36-39
Prezentacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii.

SEREDYN Elżbieta : ReLION na Lubelszczyźnie // Serwis Informacyjny Narkomania.. - 2006, nr 4, s. 32-34
ReLION, opracowany we Francji system obserwacji działań prewencyjnych związanych z legalnymi i nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi. Pilotażowe wdrożenie programu w województwie lubelskim.

SIEROSŁAWSKI Janusz : Gminne programy przeciwdziałania narkomanii // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 42-47
Badania mające na celu dostarczenie obrazu postaw wobec problemu narkomanii i gotowości wzięcia odpowiedzialności za zapobieganie narkomanii na poziomie gminnym, a także dokonanie diagnozy stanu zaawansowania prac nad gminnymi programami przeciwdziałania narkomanii.

SOBIECH Robert : Ciągłość i zmiana : polski system redukcji popytu na narkotyki // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 4, s. 7-12
Przedstawienie działań administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym redukcji popytu na narkotyki.

SOBIECH Robert : Ciągłość i zmiana : polski system redukcji popytu na narkotyki // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 30-35
Przeciwdziałanie narkomanii przez administrację publiczną i organizacje pozarządowe. Polityka wobec narkomanii - ocena badanych organizacji. Redukcja popytu - prowadzone działania.

STANDARDY programów promocji zdrowia i profilaktyki / oprac. JAC // Remedium. - 2008, nr 6, s. 26-28
Wybrane elementy projektu standardów i poziomów rekomendacji programów promocji zdrowia i profilaktyki.

STRUZIK Marta, KIDAWA Michał : Badania z obszaru narkotyków i narkomanii w Polsce. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 27-32
Badania naukowe a polityka antynarkotykowa państwa. Badania w ujęciu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Podstawy instytucjonalne i finansowe działalności badawczej. Metody rozpowszechniania wyników badań. Problemy i ograniczenia oraz perspektywy na przyszłość. Przegląd wybranych badań finansowanych lub realizowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2002-2007.

SZELIGA Agnieszka : Przeciwdziałanie narkomanii w województwie małopolskim. Cz. 1 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 42-46
Opis podejmowanych działań, kampanii i akcji profilaktycznych, m.in. Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013, projektu "Wsparcie środowisk lokalnych w przeciwdziałaniu narkomanii - system lokalnego monitoringu - Małopolska 2009"

SZELIGA Agnieszka : Przeciwdziałanie narkomanii w województwie małopolskim. Cz. 2 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 46-48
Opis elementów programu przeciwdziałania narkomanii, rodzajów terapii, współpracy zagranicznej.

SZOPIŃSKA Teresa : Warszawska strategia przeciwdziałania narkomanii // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 41-44
Wywiad z Teresą Szopińską, naczelnikiem Wydziału ds. Uzależnień Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Warszawy na temat miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii.

TRANSITION Facility 2004 / oprac. Mar // Remedium. - 2007, nr 7, s. 30-31
Projekt Transition Facility 2004 - "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym".

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii // Dziennik Ustaw. - 2009, nr 63, poz. 520
Środki odurzające grupy I-N.

USTAWA z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 7, poz. 48

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Seks i narkotyki - nowe obszary profilaktyki // Remedium. - 2007, nr 8, s. 30-31
Profilaktyka zachowań ryzykownych. Narkotyki a zachowania seksualne młodych ludzi.

WOJTYŁA Andrzej : Koordynacja i współdziałanie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 2-3
Rozmowa redakcyjna z Ministrem Andrzejem Wojtyłą na temat działalności Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii mającej za zadanie koordynowanie działań różnych resortów i podległych jej służb publicznych, w celu walki z narkomanią.

WSPARCIE unijne dla Azji Centralnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 41
Unijny program działań antynarkotykowych dla państw Azji Centralnej (w którym uczestniczą: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan) - Central Asia Drug Action Programme (CADAP) - zakres programu.

WSZOŁEK Jan : Małopolska w walce z narkomanią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 14-19
Projekt Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii realizowany przy pomocy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na terenie Polski od lipca 2006 do października 2007 r.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Lokalna kampania społeczna. [Cz. 1], Praktyczne aspekty realizacji // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 22-26
Planowanie pierwszego etapu antynarkotykowej kampanii społecznej adresowanej do społeczności lokalnej.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Lokalna kampania społeczna - jak realizować skuteczne i efektywne działania? Cz. 2. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 43-47
Wskazówki zwiększające prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu działań informacyjnych lub perswazyjnych w procesie planowania i realizacji kampanii informacyjnej na poziomie lokalnym.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Lokalna kampania społeczna. Cz. 2, Jak realizować skuteczne i efektywne działania? // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 43-47
Konkretne wskazówki, których zastosowanie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu działań informacyjnych lub perswazyjnych.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Nowy serwis internetowy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - platforma wymiany informacji i wiedzy // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 47-IV s. okł.
Serwis www.narkomania.gov.pl jest nowoczesną platformą wymiany informacji służącą m.in. specjalistom terapii uzależnień, specjalistom ds. profilaktyki, animatorom lokalnych działań edukacyjnych, dyrektorom placówek edukacyjnych, rodzicom, nauczycielom oraz osobom poszukującym pomocy dla siebie bądź swoich bliskich uzależnionych od narkotyków.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Współpraca z mediami na poziomie lokalnym jako narzędzie edukacji publicznej. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 40-43
Problem kształtowania relacji instytucji publicznych z mediami w obszarze uzależnień. Etapy procesu tworzenia systemu komunikacji z mediami. Korzyści ze współpracy z mediami w celu spełnienia społecznej misji instytucji w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Współpraca z mediami na poziomie lokalnym jako narzędzie edukacji publicznej. Cz. 2. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 3, s. 39-42
Prezentacja sposobu planowania prac działu odpowiedzialnego w strukturze instytucji władz lokalnych za obszar public relations w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

ZARZĄDZENIE Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie statutu Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii // Monitor Polski. - 2006, nr 2, poz. 31


Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna