Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


JULIAN TUWIM
Propozycje metodyczne dla nauczycieli
(scenariusze zajęć, konkursy czytelnicze, montaże poetyckie)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

SCENARIUSZE (KONSPEKTY) ZAJĘĆ, SUGESTIE METODYCZNE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

BORTNOWSKI STANISŁAW : Scenariusze półwariackie czyli Poezja współczesna w szkole. - Warszawa : "Stentor", cop. 1997. - S. 61-73 : Szalone, wielokrotne, olśniewające "Rwanie bzu" Juliana Tuwima.
Sygnatura: 83644

DYKA FRANCISZKA, KIDA Jan : Metodyczne opracowanie lektur dla uczniów klas początkowych. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000. - S. 50-53 : Julian Tuwim "Wiersze dla dzieci", O Panu Tralalińskim ; S. 81-82 : Julian Tuwim "Słoń Trąbalski"
Sygnatura: 88944  

JASKÓŁOWA Ewa : Przełom antymodernistyczny, nurt skamandrycki. Przykład wiersza J. Tuwima "Patriota" : sugestie metodyczne // W: Jaskółowa Ewa, Opacka Anna : Prądy i konwencje w poezji : konspekty lekcji dla szkół średnich. - Wyd. 2. - Kraków : "Od nowa", 1996. - S. 86
Dotyczy wiersza pt. "Patriota".
Sygnatura: 83605

KLUSEK Jerzy : Julian Tuwim "Dwa wiatry" // W: Zadania do lektury dla klas IV-VI : praca zbiorowa / red. Tadeusz Patrzałek, Gertruda Wichary. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 40
Sygnatura: 73175 
Sygnatura: 22820; 26881 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35894 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 23415 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29499-29501 Filia w Radomsku

PEŁZOWSKA Elżbieta : Uczyć radośnie i twórczo : scenariusze lekcji języka polskiego dla nauczycieli klas IV-VI. - Łódź : "Literatura", 1999. - S. 64-66 : Julian Tuwim: Dwa wiatry ; S.73-75 : Julian Tuwim : Rwanie bzu ; S. 90-92 : Julian Tuwim: Gorące mleko
Sygnatura: 88213

SACHAJSKA Elżbieta : Uczymy poprawnej wymowy : metodyka postępowania ortofonicznego z dziećmi w wieku przedszkolnym. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - (Biblioteka Pedagogiczna Nauczyciela Przedszkola). - S. 125-131 : Automatyzacja głosek w wyrazach, zdaniach i tekstach [List do dzieci, Spóźniony Słowik, Rzeczka] ; S. 138-141 : Wykorzystanie utworów literatury dziecięcej w pracy nad poprawną wymową [Lokomotywa]
Sygnatura: 63466, 63464 W, 63465
Sygnatura: 34123, 34120 Filia w Tomaszowie Maz. 
Sygnatura: 23251 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 24374-24375 Filia w Opocznie
Sygnatura:. 28353-28354 Filia w Radomsku

WICHARY Gertruda : Julian Tuwim "Gałąź" // W: Zadania do lektury dla klas IV-VI : praca zbiorowa / red. Tadeusz Patrzałek, Gertruda Wichary. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 145
Sygnatura: 73175 
Sygnatura: 22820; 26881 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35894 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 23415 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29499-29501 Filia w Radomsku

WICHARY Gertruda : Julian Tuwim "Gorące mleko" // W: Zadania do lektury dla klas IV-VI : praca zbiorowa / red. Tadeusz Patrzałek, Gertruda Wichary. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 145-146
Sygnatura: 73175 
Sygnatura: 22820; 26881 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35894 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 23415 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29499-29501 Filia w Radomsku

WICHARY Gertruda : Julian Tuwim "Rwanie bzu" // W: Zadania do lektury dla klas IV-VI : praca zbiorowa / red. Tadeusz Patrzałek, Gertruda Wichary. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 146-147
Sygnatura: 73175 
Sygnatura: 22820; 26881 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35894 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 23415 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29499-29501 Filia w Radomsku

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III : poradnik metodyczny dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000. - S. 164-167 : Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci
Sygnatura: 87972
Sygnatura: 32485 Filia w Radomsku

ŻUCHOWSKA WIESŁAWA : Oswajanie ze sztuką słowa : początki edukacji literackiej. -
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 94-98 : Uporządkowane zamieszanie (poetyka "świata na opak") [Cuda i dziwy] ; S. 105-110 : Zabawy słowem : (inwencja językowa w poezji) [Julian Tuwim "Pan Tralaliński]
Sygnatura: 74647, 74583, 74584, 74582 W
Sygnatura: 26817 Filia w Opocznie
sygnatura: 23793 - 23794 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 30299; 30272 Filia w Radomsku
Sygnatura: 35741, 35742 Filia w Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BORAS Anetta : Dokąd zawiezie nas lokomotywa : scenariusz zajęć dla klasy II // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 50-53
Scenariusz dwugodzinnych zajęć w ramach projektu "Wyprawa w krainę wierszy Juliana Tuwima".

CIBOROWSKA-LIPKO Bożena : Spójrz na świat przez różowe okulary : (propozycja metodyczna dla klasy IV) // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2003/2004, nr 4, s. 62-68

CIURLA Małgorzata : Z poezją za pan brat // Guliwer. - 1996, nr 2, s. 44-47
Recepcja liryki Juliana Tuwima w klasach IV i VI.

DENIS Danuta, MIKOŁAJCZAK Agnieszka : Utwory Juliana  Tuwima  w opracowaniach metodycznych: zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr  7/8, s. 45-48

DROBOT Jolanta : Świat malowany słowami w wierszu Juliana Tuwima ,,Sitowie'' : [konspekt zajęć] // Drama. - 1995, z. 15, s. 29-30

DZIADURA Grażyna : Scenariusz zajęć w klasie I : Temat : Wielka podróż pierwszaków ["Lokomotywa"] // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 92-97

FEJKEL Gabriela : Dyzio marzyciel - zabawy z wierszami Juliana Tuwima // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 26-27

GAŁUSZKIEWICZ Edyta, WAWRZYN  Joanna : Bawmy się wierszami dla dzieci Juliana  Tuwima // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 40-45

GOGOLEWSKA-TOŚKA Małgorzata: Wykorzystanie wiersza Juliana Tuwima Słówka i sufka w nauce ortografii - scenariusz zajęć dla klasy II // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 76-83

HRYNIEWIECKA Janina : Deszcz zza okna i z wierszy // Polonistyka. - 1998, nr 2, s. 125-126
"Kapuśniaczek" - sugestie metodyczne.

KIERNOŻYCKA Krystyna : Gwary miejskie w utworach literackich ["Kwiatach polskich" Juliana Tuwima i "Ludziach bezdomnych" Stefana Żeromskiego] - propozycja metodyczna dla kl. III ZSZ // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, z. 4, s. 48-52

KREMIEC Anna : Wyobraźnio, przybądź na ratunek! // Polonistyka. - 1995, nr 7, s. 481-485
Praca nad wierszami Leopolda Staffa ,,Kieszeń' i Juliana Tuwima ,,Gorące mleko''.

LACHOWSKA Jadwiga : Tuwimowskie wiatry malowane słowem, ruchem, dźwiękiem, obrazem: propozycja lekcji w klasie IV // Inspiracje Polonistyczne. - 1999, nr 14, s. 17-20

LECH Iwona, WYSOCKA Jolanta : ,,Słoń Trąbalski'' Julian Tuwima  // Nauczanie Początkowe. - 1993/1994, nr 6, s. 16-18

LEWANDOWICZ Iwona : Śladami wiersza - Łódź Juliana Tuwima // Polonistyka. - 2010, nr 6, s. 37-39
Scenariusz zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych - Łódzkie ślady Juliana Tuwima - "przystanki" na trasie wycieczki.

LISIECKA Zofia : Anioł zaniemówił najpiękniejszym wierszem - sugestie metodyczne na temat "Choinki" Juliana Tuwima // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 5, s. 81-84

LISIECKA Zofia : Propozycja wykorzystania różnorodnych technik dramowych na lekcji języka polskiego poświęconej analizie wiersza ,,Spóźniony Słowik'' Juliana Tuwima : (do zastosowania na dowolnym poziomie edukacji) //  Drama. - 1993, z. 7, s. 23-26

LISIECKA Zofia : "Dwa wiatry" Juliana Tuwima w klasie IV - cykl jednostek lekcyjnych // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1993/1994, z. 1/2, s. 45-57

ŁUGOWSKA Krystyna : Propozycje pozawerbalne analizy ,,Antka '' B. Prusa, ,, Wiosny'' B. Leśmiana, ,,Przypowieści o maku'' Cz. Miłosza i ,,Dwóch wiatrów'' J. Tuwima // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1998/1999, nr 3, s. 42-45

MATYSIUK Irena : Propozycja opracowania wiersza Juliana Tuwima "Spóźniony słowik" w kl. IV-VI // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 4, s. 39-42

MATUSZNY Dariusz : "Udajemy się do brzozowego gaju, aby nadać audycję z ptasiego kraju" - na podstawie wiersza "Ptasie radio" Juliana Tuwima // Drama. - 1999, z. 29, s. 23-24
Konspekt zajęć dla klasy III.

MACHNOWSKA Maria: Tuwimowe cuda i dziwy // Guliwer. - 1993, nr 1, s. 35-39
Propozycja zajęć w przedszkolu.

MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja : Jak wstaje świt : na podstawie wiersza Juliana Tuwima "Świt" : [konspekt zajęć] // Drama. - 1996, z. 17, s. 21-22

MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja : Wiosenny bez, przedstawiony w wierszu Juliana Tuwima : [konspekt zajęć] // Drama. - 1994, z.10, s. 16-17

MATYSIUK  Irena : Propozycja opracowania wiesza Juliana Tuwima ,,Spóźniony słowik'' w kl. IV-VI // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, nr 4, s. 39-42

MOSLER-KOWALCZYK Ewa : Julian Tuwim - setna rocznica urodzin poety: gromadzenie materiałów o Julianie Tuwimie  // Poradnik Bibliotekarza. ­- 1994, nr 9, s. 29-30

NADOLNA Małgorzata : Opracowanie lektury dla I klasy ,,Lokomotywa '' J. Tuwima // Życie Szkoły. - 1998, nr 5, s. 281-284

OSTASZ Maria : Zabawa wierszem paidialnym // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 23-30
Paidia w wierszach J. Tuwima i J. Brzechwy.

PASEK Mariola : W gniazdku na akacji wielkie zmartwienie - J. Tuwim, ,,Spóźniony słowik'' : lekcja w klasie V wg podręcznika ,,Ja i świat'' // Inspiracje Polonistyczne. - 2001, nr 23/24, s. 46-49
Scenariusz lekcji.

PASZKIEWICZ Józefa : Spotkanie pierwszoklasistów z Julian Tuwimem : [konspekt spotkania] // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 7

PYKA Gotfryd : ,,Lokomotywa''  Juliana Tuwima // Życie Szkoły. - 1984, nr 7/8, s. 411-420
Propozycja analizy utworu na lekcjach języka polskiego w klasie I.

SMUNIEWSKA Jolanta, WASĄŻNIK Anna : Szukaj wiatru w polu... : impresje na temat wiersza Juliana Tuwima "Dwa wiatry": scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 11-15

SZEFLER Elżbieta : Ilustracje do wiersza ,,Okulary'' Juliana Tuwima // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s. 22-28

SZEFLER Elżbieta : Klasa II : temat bloku : Julian Tuwim, twórca poezji dziecięcej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2000/2001, nr 3, s. 42-61

SZEFLER Elżbieta : Zabawy słowem dzieci pięcioletnich inspirowane ilustracjami różnych twórców do wiersza J. Tuwima "Okulary" // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 171-187

SZYMIK Eugeniusz : "Nie chcę mleka" : gry dramatyczne formą kształcenia sprawności językowej uczniów // Polonistyka. - 1995, nr 8, s. 540-543 
Inscenizacja wiersza Juliana Tuwima pt. "Gorące mleko''.

WALIGÓRA Janusz : Chińczyk na lekcji, czyli "Rwanie bzu" Juliana Tuwima na zajęciach z języka polskiego // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 1, s. 20-23

WALIGÓRA Janusz : Czytanie Tuwima : wokół wiersza ,,W lesie'' : [sugestie metodyczne] // Polonistyka. - 2000, nr 2, s. 108-112

WINIARCZYK Jolanta : Propozycja metodycznego opracowania utworu ,,Dwa wiatry '' Juliana Tuwima // Język Polski w Szkole dla klas IV- VIII. - 1993/1994, nr 1/2, s. 58-60

WOJCIECHOWICZ-SUSFAŁ Anna : "Rübchen" dla początkujących // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr , s. 171-173 

WOŹNIAK Regina : Opracowanie dwujęzyczne bajki "Rzepka" // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 2, s. 47-50

ZWOLIŃSKA Wanda : Różne sposoby utrwalania tekstu na podstawie wierszy Juliana Tuwima : (lekcja biblioteczna dla kl. I)  // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 10, s. 2

ŻUCHOWSKA Dorota : O Julianie Tuwimie po łacinie // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 241-248 

 

KONKURSY CZYTELNICZE

CHRANIUK Renata : Cudowna i zabawna kraina Juliana Tuwima : konkurs czytelniczy dla klas I-III // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 13-14

GAŁUSZKIEWICZ Edyta, WAWRZYN Joanna : Bawmy się wierszami dla dzieci Juliana Tuwima //  Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 40-45

KLEMBA Dorota : Czy znasz wiersze Juliana Tuwima? : (konkurs dla kl. II z okazji przypadającej w 1994 roku setnej rocznicy urodzin pisarza)  // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 6, s. 26

KWIECIEŃ Ewa : Poznajemy wiersze Juliana Tuwima : konkurs czytelniczy // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 372-374

OPARCZYK Beata : Wiersze Juliana Tuwima bawią i uczą - konkurs czytelniczy // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 17

PODNIESIŃSKA Barbara : Czy znasz Juliana  Tuwima wiersze dla dzieci? : scenariusz konkursu czytelniczego dla klas II - III // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 27-28

SKIBA Elżbieta : Przepytywanka dla wielbicieli twórczości Juliana Tuwima // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 1, s. 26-28

WITEK Janina : Ptasie radio nadało : konkurs czytelniczy // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 12, s. 26

WITEK Janina : Zagadki literowe : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej promujący twórczość Juliana Tuwima i Jana Brzechwy // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 15

WÓJCICKA Elżbieta : Magiczne wiersze Juliana Tuwima: konkurs[dla uczniów klas III] // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 15-19

 

MONTAŻE POETYCKIE (SŁOWNO-MUZYCZNE)

KIERCZ Joanna : Przykłady inscenizacji utworów Juliana Tuwima // Nauczanie Początkowe. - 1992/93, nr 6, s. 41-57
Lokomotywa, Rzepka, Warzywa, Trudny rachunek, Taniec, Ptasie plotki, Spóźniony słowik, O Grzesiu kłamczuchu, Dyzio marzyciel, Zosia Samosia.

KOŁTUN Joanna : Wakacyjna lokomotywa z wierszami Juliana Tuwima : [scenariusz imprezy dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 7/8, s. 36-38

KOZŁOWSKA Grażyna : Julian Tuwim : godzina literacka - montaż słowno-muzyczny : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej] // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 6, s. 34-35

KTO podróżuje , ten nie leniuchuje //Wychowanie w Przedszkolu. - 2008 ,nr 7, s. 34-38 
Scenariusz dziecięcych warsztatów teatralnych na motywach utworu Juliana Tuwima "Pan Maluśkiewicz i wieloryb".

ŁAKOMY Grażyna : Z Tuwimem weselej! : propozycja scenariusza imprezy // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 6, s. 34-35
Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy VI szkoły podstawowej - adresowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

PELKA Witold : I co pan na to? : scenariusz spektaklu o Julianie Tuwimie : scenariusz z okazji roku poety : przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 25-27

PIOTROWSKA Wacława : Julian Tuwim : wieczór literacki dla młodzieży kl. IV-VIII // Poradnik Bibliotekarza. - 1981, nr 9, s. 214-218

PTAK-CHOWAŃSKA Małgorzata : Tuwim znany i mniej znany : scenariusz montażu literacko-muzycznego dla szkół ponadpodstawowych // Biblioteka w Szkole. - 2004, n 12, s. 16-17

STAWOWSKA Agnieszka : Tuwim znany i lubiany : scenariusz inscenizacji : przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 23-24

WÓJCICKA Elżbieta : Pasje i namiętności Juliana Tuwima : scenariusz spotkania : [dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum] // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 12-14

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna