Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


JULIAN TUWIM - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BALCERZAN Edward : Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2, Ideologie artystyczne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - S. 152-165 : Poetyka stylizacji : "Kwiaty polskie" Tuwima
Sygnatura : 66115, 93061
Sygnatura : 34435 Filia w Tomaszowie Maz.

BALCERZAN Edward : Poezja polska w latach 1939-1968. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - S. 46-57
M. in. formy stylizacji w "Kwiatach Polskich".
Sygnatura: 84599

BALUCH Alicja : Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2005. - S. 58-61 : Trochę o magii w literaturze dla dzieci
M.in o wierszu "Cuda i dziwy" J. Tuwima.
Sygnatura: 94620 W

BALUCH Alicja : Od ludus do agora : rozważania o książkach dla dzieci i młodzieży i o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - S. 39-41 : Liryczne "biedy" budują harmonię tematyczną Dotyczy wiersza pt. "Rok i bieda".
Sygnatura: 90921

BALUCH Alicja : Tuwim Julian // W: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej/ red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. - S. 400
Sygnatura : 90528 Czyt.

BARAŃCZAK Stanisław : Pomyślane przepaście : osiem interpretacji / posłowie Ireneusz Opacki ; układ i oprac. Jolanta Tambor, Romuald Cudak. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; 1488)
Zemsta na słowie (Julian Tuwim: Bal w Operze).
Sygnatura: 27493Filia w Bełchatowie 

BARTELSKI Lesław M. : Polscy pisarze współcześni 1939-1991 : leksykon : informator 1944-1974. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - S. 436-437 : Tuwim Julian
Sygnatura: 99821, 82021 Czyt. (Sw 46)

BARTELSKI Lesław M. : Sylwetki polskich pisarzy współczesnych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. - S. 305-308 : Julian Tuwim [życie i twórczość] ; S. 309-322 : Obudzony w środku życia [życie i twórczość J. Tuwima po 1918 r.]
Sygnatura: 29795
Sygnatura: 10769 - 10770 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 18796; 20427 Filia w Radomsku

BIAŁEK Józef Zbigniew : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939 : zarys monograficzny. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1987. - S. 85-92 : Sztuka poetycka Juliana Tuwima i Jana Brzechwy
Sygnatura: 64864 - 64865; 
Sygnatura: 24281; 23480; 22815; 22037 Filia w Bełchatowie
Sygnatura:  26726; 24528 - 24529 Filia w Opocznie
Sygnatura:  28658 - 28660 Filia w Radomsku
Sygnatura: 35509; 40233 Filia w Tomaszowie Maz.

BOGUSZ Ewa : Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2, Pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność. - Rzeszów : "Fosze", 2007. - S. 161-164 : Julian Tuwim
Krótki rys biograficzny, problematyka twórczości J. Tuwima.
Sygnatura: 96634

BRUSKA Danuta : Liryka w liceum : odbiór, kompetencje, kontekst kulturowy (badania) /  Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2004. - S. 269-273 : Odbiór wiersza Juliana Tuwima "Patriota"
Sygnatura: 92161

CIEŚLIKOWSKI Jerzy : Literatura osobna. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985. - S. 122-128 : Najbardziej popularny wiersz Tuwima [Lokomotywa ]
Sygnatura: 56782-56783 
Sygnatura: 20000 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27141 Filia w Radomsku
Sygnatura: 32107 - 32109 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 64207 W

DANILEWICZ-ZIELIŃSKA Maria : Szkice o literaturze emigracyjnej. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 157-160 : [Julian Tuwim]
Sygnatura: 74391, 74238, 73673 W
Sygnatura: 26828 Filia w Opocznie

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, STACHOWICZ Aleksandra : Język polski : 100 bohaterów lektur - Warszawa : 2003. - (Poradnik Licealisty). - S. 344-348 : Piotr Płaskin (Julian Tuwim "Piotr Płaskin")
Sygnatura: 90932

DUNIN Janusz : W Bi - Ba - Bo i gdzie indziej : o humorze i satyrze z Miasta Łodzi : od Rozbickiego do Tuwima. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1966. - S. 69-79
Sygnatura: 19640, 69680

DYMARA Bronisława : Fikcja, fantazja i rzeczywistość w zabawach inspirowanych książkami Juliana Tuwima i Kornela Makuszyńskiego // W: Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / Bronisława Dymara, Alina Górniok-Naglik, Jadwiga Uchyła-Zroski. - Wyd. 1 popr. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 47-52
Sygnatura: 97706

EPOKI literackie : wielki leksykon literatury polskiej / Justyna Bajda [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. - S. 888 : Tuwim Julian
Sygnatura: 93685 Czyt (Sw 65)

EUSTACHIEWICZ Lesław : Dwudziestolecie 1919-1939. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - (Biblioteka "Polonistyki" / red. J. Z. Jakubowski). - S. 84-87 ; S. 310-316
Sygnatura: 76912, 76913-76916, 70700 74340,
Sygnatura: 35981-35984 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 24278 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 26614 Filia w Opocznie
Sygnatura: 30470-30471, 30260 Filia w Radomsku

FALKOWSKI Stanisław, STĘPIEŃ Paweł : Ciężkie norwidy czyli Subiektywny przewodnik po literaturze polskiej. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2009. - S. 443-460 : Mieszkanie, dom z ogrodem i ocean wieczności. O poezji Juliana Tuwima
Sygnatura: 97377W

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2, Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 309-310 : [Julian Tuwim - biogram] ; S. 78-82 : [Poezja satyryczna i groteskowa dla dzieci J. Tuwima] ]
Sygnatura: 76876-76884, 95801
Sygnatura: 30488-30490 Filia w Radomsku
Sygnatura: 26622-26624, 26322 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35511 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 24282; 23440;  (z 1988 r.) Filia w Bełchatowoie

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Tuwim Julian // W: Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP, 1999. - S. 377-377
Sygnatura: 87404 Czyt.

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta, BOJDA Wioletta : Tuwim Julian // W: Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2007. - S. 738-739
Sygnatura: 95920 Czyt. (Em 93)

GAŁĄZKA Mirosława, MIATKOWSKA Dorota : Język polski dla maturzystów. - Wyd. 2, rzut 10. - Łódź : "Piątek Trzynastego" ; Wrocław : "Croma", 2006. - (Seria Klucz). - S. 307-308 : Julian Tuwim (1894-1953)
Krótki rys biograficzny. Krótkie omówienia wierszy: Do krytyków, Wiosna, Rzecz czarnoleska, Mieszkańcy.
Sygnatura: 93689

GAWLIKOWSKA Joanna : Analizy lektur szkolnych : wybór tekstów źródłowych z ćwiczeniami : poradnik dla licealisty. - Warszawa : "Agmen", cop. 2001. - (Nowa Matura). - S. 244-246 : Analiza utworu Juliana Tuwima: Rzuciłbym to wszystko
Także tekst wiersza.
Sygnatura: 90102

GAWLIŃSKI Stanisław : Julian Tuwim - poezja przeciwieństw // W: Lektury polonistyczne: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. T. 1. - Kraków : "Universitas", 1997. - S. 111-125
Julian Tuwim jako: futurysta - klasycysta, witalista - mortalista, nowator poezji - skamandrycki tradycjonalista. Krytycznoliterackie stereotypy i oceny poezji J. Tuwima.
Sygnatura: 85161

GŁOWIŃSKI Michał : Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. - (Historia i Teoria Literatury : studia / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; 7)
Sygnatura: 16282; 21068 - 21069
Sygnatura: 2615 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 6449 Filia w Radomsku

GRADKOWSKI Henryk : Analiza wybranych wierszy Juliana Tuwima // W: Spotkania maturzysty z poezją miłosną : od starożytności do współczesności / red. Stanisław Żak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995
Sygnatura: 36612 Filia w Tomaszowie Maz.

GRONCZEWSKI Andrzej : Obroty "Rzeczy czarnoleskiej" - Julian Tuwim // W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. [T.] 2 / pod red. Ireny Maciejewskiej. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. - S. 351-406
Twórczość J. Tuwima.
Sygnatura: 99481

GRYDZEWSKI Mieczysław : Listy do Tuwima i Lechonia (1940-1943). - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986
Sygnatura: 62819
Sygnatura: 33851 Filia w Tomaszowie Maz.

HISTORIA literatury polskiej w zarysie. T. 2 / red. Marian Stępień, Aleksander Wilkoń ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej. - Wyd. 3 poszerz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - S. 102-104 : [Julian Tuwim]
Sygnatura: 47471

HUTNIKIEWICZ Artur : Portrety i szkice literackie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - S. 205-213: O poezji Tuwima
Sygnatura: 32373; 75232, 79578, 92549 
Sygnatura: 19093 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 11800 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 13357; 12662 Filia w Opocznie
Sygnatura: 19661 Filia w Radomsku

INGLOT Mieczysław : Między romantyzmem a współczesnością : poezja w szkole - od Adama Mickiewicza do Wisławy Szymborskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. - S. 101-106 : Rola tradycji romantycznej w "Balu w Operze" J. Tuwima
Sygnatura: 83648

JAKUBOWSKI Jan Zygmunt : Trwałe przymierza /  wybór i oprac. Jadwiga Jakubowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - (Biblioteka Filologii Polskiej. Seria B, Literaturoznawstwo / red. Tadeusz Ulewicz). - S. 423-427: Rodowód i przeobrażenie "sarenki Horacjańskiej" ("Na ulicy" J. Tuwima ).
Sygnatura: 66985
Sygnatura: 34623; 37250 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 29025 Filia w Radomsku

JANUSZEWSKI Tomasz : Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich. - Warszawa : "Delta W-Z", [1995]. - S. 303-305 : Tuwim Julian [twórczość]
Sygnatura: 84712 Czyt., 99328
Sygnatura: 26977 c Filia w Opocznie

JASKÓŁOWA Ewa : Przełom antymodernistyczny - Skamander // W: Jaskółowa Ewa, Opacka Anna : Prądy i konwencje w poezji : konspekty lekcji dla szkół średnich. - Wyd. 2. - Kraków : "Od nowa", 1996. - S. 81-86
Dotyczy wiersza pt. "Patriota".
Sygnatura: 83605

KAMIŃSKI Leszek : Leksykon dzieł literackich. - Warszawa : "Panda", [1996]. - S. 18-19 : Bal w Operze ; S. 47 : Czyhanie na Pana Boga ; S. 143-144 : Kwiaty polskie
Sygnatura: 82665 Czyt . (Sw 47)

KANIEWSKA Bogumiła, LEGEZYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : : Literatura polska XX wieku. -
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - S. 67-75 : Dlaczego Julian Tuwim napisał "Bal w Operze?"
Sygnatura: 94947
Sygnatura: 28616 Filia w Opocznie

KOWALCZYKOWA Alina : Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. - S. 30-32 : ["Wiosna" Tuwima]
Sygnatura: 38554, 93730
Sygnatura: 22505, 22540 Filia w Tomaszowie Maz.

KOWALCZYKOWA Alina : Wojenne wiersze emigrantów (wrzesień 1939 - czerwiec 1940) // W: Polskie środowiska twórcze na emigracji we Francji : wrzesień 1939 - czerwiec 1940 : [praca zbiorowa] / pod red. Michała Tymowskiego. - Warszawa : Polska Fundacja Kościuszkowska, 1995. - S. 137-149
Sygnatura: 81542

KRZEMIŃSKA Wanda: Literatura dla dzieci i młodzieży : zarys dziejów. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1963. - S. 167-168
Twórczość J. Tuwima dla dzieci, m.in. o "Słoniu Trąbalskim", "Lokomotywie"
Sygnatura: 35986
Sygnatura: 35985 W
Sygnatura: 4687 Filia w Opocznie
Sygnatura: 7096 Filia w Radomsku

KRZYŻANOWSKI Julian : W kręgu wielkich realistów. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962. - (Biblioteka Studiów Literackich / red. Henryk Markiewicz). - S. 353-385 : Pegaz dęba w krainie nauki (gawęda o Julianie Tuwimie)
Sygnatura: 42688-42689, 75190, 16316
Sygnatura: 6288 Filia w Radomsku

KUNCEWICZ Piotr : Agonia i nadzieja. T. 2, Literatura polska od 1939. - Warszwa : "BGW", cop. 1993. - S. 23-27 : [Julian Tuwim]
Sygnatura: 76235, 76236 W

KUNCEWICZ Piotr : Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2, N-Ż. - Warszawa : "Graf-Punkt", cop. 1995. - S. 366-368 : Julian Tuwim [twórczość]
Sygnatura: 79438 W,  79280 Czyt. (Sw 42/2)

KWIATKOWSKI Jerzy : Literatura Dwudziestolecia. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - (Dzieje Literatury Polskiej : synteza uniwersytecka / red. Jerzy Ziomek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich). - S. 42-45 ; S. 50-53 ; S. 87-89 ; S. 97-99 ; S. 128-130 ; S. 139-141
M.in. o twórczości J. Tuwima.
Sygnatura: 73188
Sygnatura: 26336 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35531 Filia w Tomaszowie Maz. 
Sygnatura: 30191 Filia w Radomsku

LAM Andrzej : Polska awangarda poetycka : programy lat 1917-1923. T. 1, Instynkt i ład. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969. - S. 73-75
O współpracy J. Tuwima z pismem artystycznej młodzieży akademickiej "Pro Arte et Studio".
Sygnatura: 71324, 24683, 36806 W

LEGEŻYŃSKA Anna : Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 28-31 : Dom metaforyczny
Dom metaforyczny w poezji J. Tuwima.
Sygnatura: 81980

LITERATURA, wiedza o kulturze / [przew. kom. red. Andrzej Z. Makowiecki] ; aut. Włodzimierz Appel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006. - (Encyklopedia Szkolna). - S.847-848 : Tuwim Julian [twórczość]
Sygnatura: 94536 Czyt. (Em 92)

ŁAZARCZYK Bohdan : Sztuka translatorska Juliana Tuwima. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979
Sygnatura: 40835
Sygnatura: 23429 Filia w Radomsku
Sygnatura: 24959-24960 Filia w Tomaszowie Maz.
 

MACIĄG Włodzimierz : [Julian Tuwim - mistrzostwo słowa poetyckiego, "Kwiaty polskie" poemat dygresyjny] // W: Zarys dziejów literatury polskiej / napisał cz. I i II (od początków do 1918 r.) Juliusz Kleiner ; napisał cz. III (1918-1966) Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 4. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. - S. 484-486
Sygnatura: 56778

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Nowa matura : język polski : poezja : interpretacje. - Warszawa : "Świat Książki" : Bertelsmann Media, 2006. - S. 157-159 : Prośba o piosenkę ; S. 160-163 : Wspomnienie [jeden z najpiękniejszych liryków w poezji polskiej]
Sygnatura: 94075

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. "[T.] 2, Od romantyzmu do współczesności : literatura polska i obca , filozofia, sztuka. - Warszawa : "Świat Książki", 2005. - (Nie tylko dla Maturzystów). - S.269-274 : Julian Tuwim (1894-1953)
Omówienie wierszy: Do krytyków, Prośba o piosenkę, Pogrzeb Prezydenta Naruszewicza, Mieszkańcy.
Sygnatura: 93599

MAŁY słownik literatury dla dzieci i młodzieży / red. Krystyna Kuliczkowska, Irena Słońska 
Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964. - S. 324-326 
Dot. utworów: Cuda i dziwy, Lokomotywa, Pan Maluśkiewicz i wieloryb, Słoń Trąbalski, Wiersze dla dzieci (wyd. 1 z 1954 r.), Zosia Samosia i inne wierszyki.
Sygnatura: 42632 W, 18247 Czyt.
Sygnatura: 7561 Filia w Tomaszowie Maz.

MARX JAN : Skamandryci : Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Stanisław Baliński. - Warszawa : "Alfa", 1993
Sygnatura: 24428 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 30571 Filia w Radomsku
Sygnatura: 36269 Filia w Tomaszowie Maz.

MATOSZKO-CZWALIŃSKA Jadwiga : Szkolny słownik tematów literackich. - Wyd. 5 poszerz. - Białystok : "Printex", 2003. - S. 148-149 : Julian Tuwim "Mieszkańcy", W. Broniewski "Ulica Miła" [motyw miasta] ; S. 194-195 : J. Tuwim - wiersze [motyw miłości do ojczyzny] ; S. 225-226 : J. Tuwim - wiersze [motyw poety i poezji]
Sygnatura: 97762 Czyt.

MATUSZEWSKI Ryszard : Literatura na przełomie. - Warszawa : "Czytelnik", 1951. - S. 66-78 : Próba epiki
Dotyczy poematu "Kwiaty polskie".
Sygnatura: 79311

MATUSZEWSKI Ryszard : Literatura polska 1939-1991. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 226-228 : Julian Tuwim (1894-1953)
Sygnatura: 75297, 74566 W
Sygnatura: 26546 Filia w Opocznie

MATUSZEWSKI Ryszard : Powroty i pożegnania. - Warszawa : "Czytelnik", 1987. -S. 7-158 : Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych (o recepcji twórczości Juliana Tuwima)
Sygnatura: 64426
Sygnatura: 34221 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 21934 Filia w Bełchatowie

MATUSZEWSKI Ryszard : Tuwim Julian // W; Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, P-Ż / red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam. - Wyd. 1 popr. 
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 240-241
Sygnatura: 89151 Czyt (Sw 52/2)

MATUSZEWSKI Ryszard : Tuwim Julian // W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, N-Ż / [przew. kom. red. Julian Krzyżanowski] Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 506-507
Sygnatura: 56740 W (Sw 38/2)

MATUSZEWSKI Ryszard : Z bliska : szkice literackie. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981. - S. 21-30 : Tuwim
Sygnatura: 47074, 99471

MATYWIECKI Piotr : Bibliografia // W:Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 2 / zespół red. Jerzy Kądziela, Jerzy Kwiatkowski, Irena Wyczańska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. - (Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku / red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczyńska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; Seria 6). - S. 230-237
Twórczość (pierwodruki książkowe i ważniejsze pozycje w czasopismach, wydania zbiorowe, wybory, korespondencja, ważniejsze przekłady, najważniejsze adaptacje i prace redakcyjne). Opracowania (materiały bibliograficzne, najważniejsze sądy krytyczne, prace o poszczególnych utworach i problemach, prace syntetyczne, ważniejsze recenzje, opracowania bibliograficzne).
Sygnatura: 39955, 60266, 39956 W
Sygnatura: 23866-23868 Filia w Tomaszowie Maz.

MATYWIECKI Piotr : Twarz Tuwima. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007
Sygnatura: 100702
Sygnatura: 29281 Filia w Opocznie

MILSKA Anna : Pisarze polscy : wybór sylwetek (1543-1970). - Wyd. 8. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. - S. 325-332 : Julian Tuwim
Sygnatura: 31323, 68968

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej dla szkół podstawowych i średnich. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1998. - S. 504 : Bal w operze ; S.505 : Kwiaty polskie ; S. 505-506 : Poezje
Sygnatura: 84164 Czyt.

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Słownik pisarzy i lektur dla gimnazjów. - Warszawa : "Delta W-Z", [2000]. - S. 266-268 : Tuwim Julian [twórczość]
Sygnatura: 86946 Czyt.

MIŁOSZ Czesław : Historia literatury polskiej do roku 1939 /  przeł. [z ang.] Maria Tarnowska 
Kraków : "Znak", 1993. - S. 445-448 : Julian Tuwim (1894-1953)
Sygnatura: 76551, 76552, 76207 W
Sygnatura: 36047 Filia w Tomaszowie Maz.

MOKŁYCJA Maria : Typologia ukraińskiego i polskiego modernizmu : twórczość Eugeniusza Małaniuka i Juliana Tuwima // W: Polska w literaturze ukraińskiej - Ukraina w literaturze polskiej : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 10-11 czerwca 2002 r. / red. Stanisław Frycie ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej . - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2003. - S. 21-29
Sygnatura: 91319

NASIŁOWSKA Anna : Trzydziestolecie 1914-1944. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - (Mała Historia Literatury Polskiej / red. nauk. Alina Brodzka, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich). - S. 12-16 : Młoda poezja w młodym państwie [m.in. o "Wiośnie" Juliana Tuwima] ; S. 51-56 : Skamandryci i satelici [m.in. o twórczości J. Tuwima] ; S. 181-185 : Emigracyjni wieszczowie [m. in. o "Kwiatach polskich" J. Tuwima
Sygnatura: 93240

NAWARECKI Aleksander : Rzeczy i marzenia : studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów. - Katowice : "Śląsk", 1993. - S. 71-98 : Od harfy do megafonu : muzyka w poezji Juliana Tuwima ; S. 159-165 : Postscriptum: "Kwiaty polskie", graty polskie
Sygnatura: 77272

NEUGER Leonard : Juliana Tuwima "De Revolutionibus" : propozycje interpretacyjne "Balu w Operze" // W: Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 2 / red. Ryszard Nycz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999. - S. 266-288
Sygnatura: 86168, 85985

NEUGER Leonard : Pomysły do interpretacji : studia i szkice o literaturze polskiej. - Kraków : Oficyna Literacka, 1997. - S. 37-56 : Juliana Tuwima "De Revolutionibus" : propozycje interpretacyjne "Balu w Operze"
Sygnatura: 87080
Sygnatura: 32087 Filia w Radomsku

NOWY słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny / red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984. - S. 356-357 : [Tuwim Julian]
Sygnatura: 50284 W, 50285 P
Sygnatura: 18816 P Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 26154-CZT Filia w Radomsku

O POETACH i pisarzach inaczej / Jolanta Borkowska [i in.]. - Płock : "Korepetytor", 1997. - S.241-246 : Julian Tuwim
Sygnatura: 84426

OPACKI Ireneusz : Poetyckie dialogi z kontekstem : szkice o poezji XX wieku. - [Katowice] : "Śląsk", cop. 1979. - S. 225-253 : Mówione rytmem : o "Zadymce" J. Tuwima
Sygnatura: 72842
Sygnatura: 24393-24394 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 15428 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 23254; 23092 Filia w Radomsku

PORADECKI JERZY : Prorocy i sztukmistrze : eseje o poezji polskiej XX wieku. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. -S. 104-118 : Julian Tuwim - wtajemniczony słowożerca ; S. 119-131 : Pokoje umeblowane Juliana Tuwima [dom, rodzina w twórczości poety]. 
Sygnatura: 85997

PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum, [technikum]. - Kraków : "Greg", [2007]. - S. 392-396 : Julian Tuwim
Krótki rys biograficzny oraz omówienie wierszy: (Życie?---), Do krytyków, Prośba o piosenkę, Pogrzeb Prezydenta Naruszewicza, Do prostego człowieka, Mieszkańcy, Do losu.
Sygnatura: 101928, 96590

PYSZNY Joanna, ZAWADA Andrzej : Literatura XX wieku. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999. - S. 206-207 : Tuwim Julian
Sygnatura: 85290 Czyt. (Sw 48)

RATAJCZAK Józef : Julian Tuwim. - Poznań : "Rebis", 1995
Sygnatura: 27232 Filia w Opocznie

RATAJSKA Krystyna : Kraj młodości szczęśliwy : śladami Juliana Tuwima po Łodzi i Inowłodzu. - Łódź : "Literatura", cop. 2002.
Sygnatura: Filia w Tomaszowie Maz.

RYMKIEWICZ Jarosław Marek : Julian Tuwim // W: Literatura polska 1918-1975. T. 1, 1918-1932 / red. nauk. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975. - (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). - S. 292-298
Sygnatura: 59214, 35181 W
Sygnatura: 18645, 20489, 18730, 18649, 18647 Filia w Tomaszowie Maz .

RYMKIEWICZ Jarosław Marek : Klasycyzm Juliana Tuwima // W: Literatura polska 1918-1975. T. 1, 1918-1932 / red. nauk. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975. - (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). - S. 329-333
Sygnatura: 59214, 35181 W
Sygnatura: 18645, 20489, 18730, 18649, 18647 Filia w Tomaszowie Maz .

SANDAUER Artur : O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku : (rzecz, którą nie ja powinienem był napisać...). - Warszawa : "Czytelnik", 1982. - S. 26-30 : Julian Tuwim, czyli Żyd - allosemita
Sygnatura: 45802 
Sygnatura: 18141-18142 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29066 Filia w Tomaszowie Maz.

SANDAUER Artur : Poeci trzech pokoleń. - Wyd. 4 rozsz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. ­- S. 23-47 : Julian Tuwim
Sygnatura: 28043, 75101 ;
Sygnatura: 80245-80246; 20559 (wyd. 3 z 1966 r.)
Sygnatura: 36711-36712; 22417-22418 (wyd. 2 uzup. z 1962 r.)
Sygnatura: 9298 (wyd. 4 rozsz. z 1973 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 7812 (wyd. 3 z 1966 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 4080 (wyd. 2 uzup. Z 1962 r.)) Filia w Opocznie
Sygnatura: 10196 (wyd. 4 uzup. z 1973 r.) Filia w Oppocznie
Sygnatura: 16547 (wyd. 4 rozsz. z 1973 r.) Filia w Radomsku
Sygnatura: 6422; 6203 (wyd. 2 uzup. Z 1962 r.)) Filia w Radomsku

SANDAUER Artur : Poeci czterech pokoleń. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. - S. 43-63 : Julian Tuwim ; S. 64-83 : O człowieku, który był diabłem (Julian Tuwim po raz wtóry)
Twórczość J. Tuwima. J. Tuwim jako Żyd - Polak, kabareciarz - metafizyk, witalista - moralista.
Sygnatura: 68265, 75794, 37863 W
Sygnatura: 13944 - 13945 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 21783 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 21471 Filia w Radomsku

SANDAUER Artur : Samobójstwo Mitrydatesa : eseje. - Warszawa : "Czytelnik", 1968. - S.41-67 : O człowieku, który był diabłem
Julian Tuwim jako Żyd - Polak, kabareciarz - metafizyk, witalista - moralista.
Sygnatura: 81236; 23483; 36645;

SAWICKA Jadwiga : "Filozofia słowa" Juliana Tuwima /  Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, ISSN 0084-4411 [od 1979 r.]; T. 40)
Sygnatura: 69704, 30795
Sygnatura: 18290 Filia w Radomsku

SAWICKA Jadwiga: Julian Tuwim. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986
Książka zawiera również bibliografię twórczości J. Tuwima oraz kalendarz życia i twórczości J. Tuwima.
Sygnatura: 59917
Sygnatura: 20984 - 20985 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 23470 Filia w Opocznie
Sygnatura: 27766 Filia w Radomsku

SAWICKA Jadwiga : Julian Tuwim (1894-1953) // W:Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 2 / zespół red. Jerzy Kądziela, Jerzy Kwiatkowski, Irena Wyczańska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. - (Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku / red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczyńska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; Seria 6). - S. 205-229
Sygnatura: 39955, 60266, 39956 W
Sygnatura: 23866-23868 Filia w Tomaszowie Maz.

SINIELNIKOFF Roxana : Ze studiów nad językiem Juliana Tuwima. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968
Sygnatura: 6478 Filia w Bełchatowie

SKAMANDER. T. 3, Studia o poezji Juliana Tuwima / red. Ireneusz Opacki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1982. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 502)
Zawiera:
Makles Tadeusz : Człowiek "rusoistyczny" i jego ojczyzny, s. 7-43;
Tokarz Bożena : Mit rzeczywistości w poezji Tuwima, s. 46-75;
Kowalczykowi Alina : Jak Tuwim swój młodzieńczy wizerunek korygował, s. 78-85;
Nawarecki Aleksander : Ewolucja motywu muzycznego w poezji Tuwima, s. 87-110;
Węgrzyniakowa Anna : Echa piosenki legionowej w twórczości Tuwima, s. 113-132;
Stępień Tomasz : Z czego "zrobiony" był Bal w Operze (kabaretowe konteksty poematu Juliana Tuwima), s. 135-153;
Neuger Leonard : Juliana Tuwima "De revolutionibus" (propozycje interpretacyjne "Balu w Operze), s. 156-173.
Sygnatura: 46345
Sygnatura: 29279 Filia w Tomaszowie Maz.

SŁOWNIK poezji : szkoła podstawowa : podmiot liryczny, temat i treść wiersza, budowa i środki stylistyczne / [oprac. haseł Barbara Włodarczyk i in.]. - Kraków : "Greg", 2004. - S. 22-23 : Brzózka kwietniowa ; S. 58-60 : Dwa wiatry ; S. 70-71 : Figielek ; S. 73-74 : Gałąź ; S. 80-82 : gorące mleko ; S. 99-100 : Kapuśniaczek ; S. 181-182 : Mowa ptaków ; S. 183 : Mróz ; S, 276 : Ptasie radio ; S. 295-296 : Rwanie bzu ; S. 318-320 : Strofy o późnym lecie ; S. 352-353 : Tuwim Julian [rys biograficzny i twórczość]
Sygnatura: 93237 Czyt.

SŁOWNIK lektur dla liceum / red. Henryk Sułek. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006. - S.310-311 : Kwiaty polskie ; S. 602-603 : Julian Tuwim [życie i twórczość] ;
Sygnatura: 94646 Czyt.

STĘPIEŃ Marian : Pięćdziesiąt lat literatury polskiej (1939-1989) : wprowadzenie. - Kraków : "Impuls" : "Text", 1996. - S. 49 : [Julian Tuwim]
Sygnatura: 81861

STRADECKI Janusz : Julian Tuwim : bibliografia. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959
Sygnatura: 80144
Sygnatura: 10577 Czyt.
Sygnatura: 3307 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 4718 2853 c Filia w Opocznie
Sygnatura: 4631 Filia w Radomsku

STRADECKI Janusz : Julian Tuwim : bibliografia personalna // W: Literatura polska 1918-1975. T. 2, 1933-1944 / red. nauk. Alina Brodzka, Stefan Żółkiewski ; [aut. Małgorzata Baranowska i in.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1993. - (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). - S. 1013-1014
Sygnatura: 77922-77923, 77848 W

STRADECKI Janusz : O Julianie Tuwimie 1894-1953 : poradnik bibliograficzny / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1964
Sygnatura: 5489 Filia w Opocznie

STRADECKI Janusz : O Julianie Tuwimie 1894-1953 : poradnik bibliograficzny /  Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Wyd. 2 rozszerz. i uzup. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1969.
Sygnatura: 4899 B - 4900 B
Sygnatura: 12672 Filia w Radomsku

STRADECKI Janusz : W kręgu Skamandra. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977
Sygnatura: 68954
Sygnatura: 20521-20523 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 12771 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 20744 Filia w Radomsku

SZAŁAGAN Alicja : Tuwim Julian // W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 8, Ste-V / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej, Alicji Szałagan . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - S. 385-405
Sygnatura: 92620 Czyt. (Sw 27/8)

SZTACHELSKA Jolanta : Tuwim Julian // W: Słownik poetów polskich / aut. haseł Dariusz Kulesza i in. ; red. nauk. Jolanta Sztachelska. - Białystok : "Łuk", cop. 1997. - S. 258
Sygnatura: 83294 Czyt. (Sw 36)

ŚWIĘCH Jerzy : Literatura polska w latach II wojny światowej / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - S. 355-357 : [Kwiaty polskie]
Sygnatura: 82814, 84413 W

TARNOGÓRSKA Maria : Poemat międzywojenny : studium z poetyki historycznej gatunku. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. - (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego / przew. Rady Red. Jan Łukasiewicz). - S. 238-240 : [Bal w Operze]
Sygnatura: 85461
Sygnatura: 27362 Filia w Opocznie

TOKARZ Bożena : Mit literacki : od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. - Katowice : "Śląsk", 1983. - S. 16-52 : Mit rzeczywistości w poezji Tuwima
Sygnatura: 48855
Sygnatura: 18664 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 30181 Filia w Tomaszowie Maz.

TOMKOWSKI Jan : Literatura polska / pomysł, tekst i układ Jan Tomkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993. - S. 255 : Julian Tuwim (1894-1953)
J. Tuwim - wczesna twórczość, twórczość okresu dojrzałego.
Sygnatura: 77547
Sygnatura: 76599 Czyt. (Sw 40)

TUWIM Irena : Łódzkie pory roku. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956
Sygnatura: 71729
Sygnatura: 24209 Filia w Tomaszowie Maz.

TYLICKA Barbara : Bohaterowie naszych książek : przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży. - Łódź : "Literatura", cop. 1999. - S. 249-250 : Zosia Samosia
Sygnatura: 86365 Czyt. (Em 76)
Sygnatura: 39028 P Filia w Tomaszowie Maz,
Sygnatura: 26597 Filia w Bełchatowie

URBANEK Mariusz : Tuwim. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. - (A to Polska Właśnie)
Sygnatura: 28753 Filia w Bełchatowie

URBANOWSKI Maciej : Tuwim Julian // W: Słownik pisarzy polskich / aut. haseł Elwira Buszewicz i in. ; red. Arkadiusz Latusek. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003. - S. 508-509
Sygnatura: 90305 Czyt. (Sw 59)
Sygnatura: 42046 P Filia w Tomaszowie Maz. 

VADEMECUM maturzysty : język polski 2 : literatura w motywach / [aut.] Małgorzata Nowakowska [i in.]. - Warszawa : "Lynx-SFT", 1999. - S. 190-191 : Julian Tuwim "Mieszkańcy" [motyw miasta] ; S. 261- 266 : Julian Tuwim "Wybór wierszy" [Sitowie, Trawa, Słowisień, To było tak. - motyw przyrody]
Sygnatura: 93285

WAKSMUND Ryszard : Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej : tematy - gatunki - konteksty. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - S. 281-284
M. in. o J. Tuwimie.
Sygnatura: 90905
Sygnatura: 27567 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 33520 Filia w Radomsku

WĘGRZYNIAKOWA Anna : Julian Tuwim // W: Literatura emigracyjna 1939-1989. T. 1 / kom. red. Józef Garliński. - Katowice : "Śląsk", 1994. - (Z Prac Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego). - S. 66-72
Sygnatura: 79168

WĘGRZYNIAKOWA Anna : Julian Tuwim "Z wierszy o państwie" // W: Literatura i historia : interpretacje / pod red. Tadeusza Bujnickiego i Ireneusza Opackiego. Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1982. - S. 23-43
Sygnatura: 29941 Filia w Tomaszowie Maz.

WĘGRZYNIAKOWA Anna : Satyra polityczna Juliana Tuwima // W: Studia skamandryckie i inne / red. Ireneusz Opacki, Tomasz Stępień. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1985. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 676). - S. 9-31
Sygnatura: 56638
Sygnatura: 31936 Filia w Tomaszowie Maz.

WEINTRAUB Wiktor : Od Reja do Boya. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - S. 386-399 : Pierwszy w Polsce futurysta
Sygnatura: 72794
Sygnatura: 21791 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 13928-13929 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 21671-21672 Filia w Radomsku

WSPOMNIENIA o Julianie Tuwimie / red. Wanda Jedlicka [i in.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1963
Sygnatura: 17263 - 17264
Sygnatura: 4663 Filia w Opocznie
Sygnatura:  6895 Filia w Radomsku

WYKA Marta : Poezja Juliana Tuwima // W: Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / red. Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 4 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. - S. 16-27
Sygnatura: 61428-61429
Sygnatura: 33533-33534 Filia w Tomaszowie Maz.

WYKA Kazimierz : Rzecz wyobraźni. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - S. 82-88 : Drzewo poezji polskiej [dot. twórczości J. Tuwima] ; S. 89-103 : Rzecz czarnoleska ; S. 104-124 : Bukiet z całej epoki [dot. "Kwiatów polskich"] ; S. 241-258 : Z lawy metafor [m.in. o J. Tuwimie] ;
Sygnatura: 37876; 75168;
Sygnatura: 21798 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 13927 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 21462 Filia w Radomsku
Sygnatura: 36085 - 36088 (wyd. z 1959 r.)
Sygnatura: 2094 (wyd. z 1959 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 13927 (wyd. z 1977 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 2829 (1959 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 4637 (wyd. z 1959 r.) Filia w Radomsku

Z TYSIĄCEM serdeczności : korespondencja z lat 1911-1953 / Leopold Staff, Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski, Irena Maciejewska, Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
Sygnatura: 28548
Sygnatura: Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 17545 Filia w Radomsku  

ZAWODZIŃSKI Karol Wiktor : Wśród poetów / oprac. Wanda Achremowiczowa; wstęp Jerzy Kwiatkowski Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - (Biblioteka Studiów Literackich / red. Henryk Markiewicz). - S. 239-247 : Pod auspicjami Kochanowskiego i Norwida [dot. "Rzeczy czarnoleskiej] ; S. 248-249 : ["Biblia cygańska" Juliana Tuwima] ; S. 250-252 : ["Jarmark rymów" Juliana Tuwima] ; S. 253-256 : ["Treść gorejąca" Juliana Tuwima]
Sygnatura: 17782, 36124

ZAWORSKA Helena : Skamander w latach trzydziestych. Julian Tuwim // W: Literatura polska 1918-1975. T. 2, 1933-1944 / red. nauk. Alina Brodzka, Stefan Żółkiewski ; [aut. Małgorzata Baranowska i in.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1993. - (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). - S. 403-411
Sygnatura: 77922-77923, 77848 W

ZIÓŁEK Agnieszka : Julian Tuwim // W: Leksykon lektur szkolnych / [red. Bożena Dembińska]. - Wrocław : "Europa", 2005. - S. 459-467
Krótki rys biograficzny. Charakterystyka twórczości i filozofii. Problemy, tematy, motywy, język i styl. Analiza wybranych utworów: Do prostego człowieka, Sitowie, Odyseusz, Bal w operze, Kwiaty polskie.
Sygnatura: 92877 Czyt. (Em 85)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALCERZAN Edward : "Kwiaty polskie" - arcydzieło stylizacji // Odra. - 1987, nr 6, s. 47-55

BALUCH Alicja : Liryczne ,,biedy'' w wierszach dla dzieci Juliana Tuwima // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 12-13

BALUCH Jacek : O tłumaczeniu "Lokomotywy" na czeski // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 14-21
Artykuł zawiera przekład.

BORYS Władysława : Odkrywanie piękna "Lokomotywy" // Życie Szkoły. - 1988, nr 11, s. 624-637

CHRZĄSTOWSKA Bożena, WYSŁOUCH Seweryna : Bokser jako zbawca? // Polonistyka. - 2006, nr 4, s. 49-50
Dotyczy wiersza Juliana Tuwima "Apokalipsa". 

DENIS Danuta, MIKOŁAJCZAK Agnieszka : Utwory Juliana Tuwima w opracowaniach metodycznych. Zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 7/8, s. 45-48

DOROSZ Beata : Julian Tuwim : [bibliografia analityczna podmiotowo - przedmiotowa] // Poradnik Bibliotekarza. - 1984, nr 2, s. 53-58

DUZINKIEWICZ Albert : "Pracowita pszczółka" i kalendarze // Teksty Drugie. - 2000, nr 1/2, s. 189-208
Parodie Antoniego Słonimskiego i Juliana Tuwima wydawnictw kalendarzowych.

DYLO Andrzej : Moje dzieciństwo z Tuwimem // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 7-8
Związki Juliana Tuwima z Inowłodzem.

Galopem z miejsca // Poznaj Swój Kraj. - 1998, nr 9, s. 16
Życie Juliana Tuwima w Lodzi.

GAŁUSZKIEWICZ Edyta, WAWRZYN Joanna : Bawmy się wierszami dla dzieci Juliana Tuwima // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 40-45

GÓRNY Ewa : Gatunek i styl : poezja // Cogito. - 2004, nr 18, s. 86-87 
Omówienie wiersza J. Tuwima "Hymn librecisty".

GÓRZAŃSKI Jerzy : Bryk Pegaza // Literatura. - 1987, nr 4, s. 51

GRADKOWSKI Henryk : Intertekstualne czytanie Tuwima // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, z. 4, s. 30-40

GRADKOWSKI Henryk : Poeci II Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej - cz. II (W. Broniewski, J. Tuwim, J. Czechowicz) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, z. 4, s. 5-15

GRIMSTAD Knut Andreas : Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji // Teksty Drugie. - 2009, nr 3, s. 47-62

KEMPA Andrzej : Świat książek Juliana Tuwima. W setną rocznicę urodzin poety // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 35-37

KOZŁOWSKA : Rzeczy atakują - "Meble" J. Tuwima i "Ukrzesłowienie I" A. Wróblewskiego // Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 32-37
Przedwojenna twórczość kabaretowa Juliana Tuwima źródłem wprowadzania żydowskości na scenę.

KEMPA Andrzej : Świat książek Juliana Tuwima : w setną rocznicę urodzin poety // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 35-37

KOWALCZYKÓWNA Jolanta  : Mag słowa // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 10, s. 1- 2

KRASOŃ Katarzyna : Śmiechu warte, czyli o poezji Brzechwy i Tuwima dla dzieci // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 6-9

KRAWCZYK Alicja Maria: Zacząć od słowa : u źródeł etyki mówienia// Polonistyka. - 1997, nr 6, s. 340-343 
Jak uczyć różnorodności znaczenia słów, jakie słowo niesie wartości - na przykładzie tekstów Juliana Tuwima i Czesława Miłosza.

KUCZYŃSKA-KOSCHANY : "Lokomotywa" Tuwima : wariacje i konteksty (od wiersza dla dzieci do wiersza o Zagładzie) // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 6-13

KUCZYŃSKI Janusz : Polskość uniwersalistyczna - różnorodność, dialog, synteza // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 4, s. 1-22
Artykuł poświęcony rozumieniu pojęcia polskości przez pisarzy, m.in. Witolda Gombrowicza, Cypriana Kamila Norwida, Juliana Tuwima

LEWINE Madeleine : Motyw węża jako czynnik integracyjny w "Kwiatach polskich" Juliana Tuwima // Ruch Literacki. - 1972, nr 4, s. 227-232

LOEW Ryszard : Julian Tuwim : w kręgu hebrajskim // Literatura na Świecie. - 1992, nr 5/6, s. 376-379
O zainteresowaniach J. Tuwima poezją hebrajską.

ŁUKASIEWICZ Jacek : Dwa nawiązania do "Pana Tadeusza": "Kwiaty polskie" i "Trans - Atlantyk" // Pamiętnik Literacki. - 1984, z. 3, s. 51-84

MALESZYŃSKA Joanna : Pan z pierwszego pietra // Polonistyka. - 2008, nr 9, s. 30-35
Dotyczy wiersza "Żydek".

MALICKI Jan : Tuwiniana, czyli groch z kapustą //Guliwer. - 2003, nr 3, s. 22-25

MATUSZEWSKI Ryszard : "Będę ja pierwszy w Polsce futurystą": wokół problemów twórczości Juliana Tuwima // Miesięcznik Literacki. - 1983, nr 3, s. 52-64

MATUSZEWSKI Ryszard : "Czyściec" Juliana Tuwima // Twórczość. - 1982, nr 8,

MATUSZEWSKI Ryszard : Mity liryczne, kabaret i eschatologia : wokół problemów recepcji twórczości Juliana Tuwima // Literatura. - 1984, nr 4, s. 18-21 

MICHAŁOWSKI Piotr : "Beniowski" i "Kwiaty polskie" - reguły montażu (filmowego) // Ruch Literacki. - R. 50, z. 6 (2009), s. 463-477

MICHAŁOWSKI Piotr : Bukiet, wiecheć, ikebana: uwagi o kompozycji "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima // Teksty Drugie. - 1996, nr 6, s. 113-131

MICHAŁOWSKI Piotr : Prywatne kolekcje w depozycie fikcji: "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 179-195

MICHAŁOWSKI Piotr : Za sztachetami gęstych jambów : o wersyfikacji "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima // Ruch Literacki. - 1997, z. 1, s. 55-69

MIKOŁEJKO Zbigniew: Nie ma mnie : [analiza wiersza Juliana Tuwima] // Twórczość. - 1999, nr 11, s. 96-113

MOSKALEWICZ Marcin : "Murzynek Bambo - czarny, wesoły..." :   próba postkolonialnej interpretacji tekstu // Teksty Drugie. - 2005, nr 1/2, s. 259-270

MOSLER-KOWALCZYK Ewa : Julian Tuwim - setna rocznica urodzin poety // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 29-30

OSTASZ Maria : Agon, alea, ilinx, i mimicry w wierszach Tuwima i Brzechwy // Guliwer. - 2003, nr 1, s. 10-18

PIECHAL Marian : Tuwim i Gałczyński po latach // Miesięcznik Literacki. - 1973, nr 12, s. 24-28

PILAR Jan : Tuwim, Gałczyński i Czechosłowacja // Miesięcznik Literacki. - 1973, nr 12, s. 29-34

PRYZWAN Mariola : Poeta  - czarodziej // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 10, s. 1

PRZEWIESIOWA Urszula : Nieznany pierwodruk Tuwimowej "Ballady o śmierci Izaaka Kona" // Ruch Literacki. - 1988, z. 4/5, s. 365-366

RATAJSKA Krystyna : Symbioza kultur wpisana w biografię młodego Tuwima // Przegląd Edukacyjny. - 2004, nr 4, s. 2-6

ROBAK Tadeusz : Tuwim - tłumacz // Przegląd Humanistyczny. - 1960, nr 1, s. 169-188

RYCHLEWSKI Marcin : Tuwim kontra Ważyk, czyli "Oniegin" w służbie socjalizmu // Polonistyka. - 2000, nr 6, s. 347-352

RYMKIEWICZ Anna : Nie tylko Skamander // Guliwer. - 2004, nr 1, s. 54-57

SADKOWSKI Wacław: Leśmian i Tuwim w przekładach Langera // Literatura na Świecie. - 2000, nr 12, s. 322-325

SAWICKA Jadwiga : "Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza", czyli o autotematycznej twórczości Juliana Tuwima // Przegląd Humanistyczny. - 1971, nr 4, s. 41-67

SINIELNIKOFF Romana : Język listów do przyjaciół - pisarzy Juliana Tuwima // Poradnik Językowy. - 1991, z. 9/10, s. 353-360

STRUMIŃSKI Bohdan : Zapożyczenia Juliana Tuwima z Ambros'a Bierce'a // Pamiętnik Literacki. - 1980, z. 1, s. 237-243
J. Tuwim jako poeta - "satanolog" - humorysta słowa.

SZCZEPAŃSKI Henryk :Polski Hindukusz niebieski :   z Tuwimem po Katowicach // Twórczość. - 2012, nr 1, s. 127-131
Katowice w literaturze polskiej.

SZCZOT Monika : Kiedy autorytet staje się przyjacielem... // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 162-164
Przyjaźń Leopolda Staffa z Julianem Tuwimem.

SZEWCZYK Katarzyna : "I trwać w uporze": Julian Tuwim o poecie i poezji // Polonistyka. - 2000, nr 2, s. 103-107
Tuwimowska koncepcja roli natchnienia i tradycji w procesie twórczym. Nawiązanie do poety J. Kochanowskiego.

SZÓSTAK Anna : Dydaktyzm inaczej, czyli o proweniencji oraz dydaktycznych i ludycznych walorach nonsensu w poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci // Edukacja Humanistyczna. - 1998, nr 4, s. 41-54

SZÓSTAK Anna : Nowoczesna dydaktyka oraz kształcenie świadomości językowej i estetycznej w wierszach Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci // Edukacja Humanistyczna. - T. 3 (2003), s. 35-42

TUWIM Julian : To było w Łodzi: [wspomnienia poety o początkach znajomości z Leopoldem Staffem] // Guliwer. - 1993, nr 1, s. 41-42

WALIGÓRA Janusz : Czytanie Tuwima : wokół wiersza "W lesie" // Polonistyka. - 2000, nr 2, s. 108-112

WIATR Aneta : Expres Tuwim // Twórczość. - 2001, nr 5, s. 41-53

WÓJCIK Mirosław : Julian Tuwim w listach Emila Zegadłowicza // Akcent. - 2001, nr 3, s. 154-162

WYSŁOUCH Seweryna : "Lokomotywa" Tuwima w książce i na ekranie : o ilustracjach G. Gurowskiej i adaptacji Z. Rybczyńskiego // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 22-24

ZAWODNIAK Mariusz : Socrealistyczna palinodia : "Jamby polityczne" Juliana Tuwima // Pamiętnik Literacki. - 1995, z. 3, s. 35-43

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Świat dziecka w poezji Julian Tuwima // Wychowanie Przedszkolu. - 1994, nr 10, s. 579-586

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna