Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


JANUSZ KORCZAK
Opracowania utworów - materiały dla nauczycieli
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DAGIEL Małgorzata : Dziecko szczęścia czy bohater tragiczny - "Król Maciuś I" w konkretyzacjach plastycznych // W: Edukacja polonistyczna na rozdrożach: spotkania z językiem polskim w klasach I-III / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Dagiel. - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999. - S. 125-129
Warsztaty dla studentów.
Sygnatura: 88239

DAGIEL Małgorzata : Znów jestem uczniem. // W: Edukacja polonistyczna na rozdrożach: spotkania z językiem polskim w klasach I-III / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Dagiel. - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999. - S. 130-134
Warsztaty dla studentów zainspirowane tekstem J. Korczaka "Kiedy znów będę mały"
Sygnatura:88239

GRZEGORCZYK Jolanta, Wiśniewska Grażyna : Mocą największej perły powstała pieśń // W: Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom : (lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum): praca zbiorowa / pod red. Grażyny Wiśniewskiej ; aut. Jolanta Grzegorczyk i in. - Lublin, 2001. - S. 104-110
Konspekt zajęć dla uczniów klasy V - "Legenda o pieśni".
Sygnatura: 38585 Filia w Tomaszowie Maz.

KLUS-STAŃSKA Dorota : Percepcja myśli Korczaka - scenariusze warsztatów // W: Edukacja polonistyczna na rozdrożach : spotkania z językiem polskim w klasach I-III / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Dagiel. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999. - S. 135-143
Sygnatura: 88239

POZWÓLCIE nam marzyć : widowisko dla dzieci na podstawie udramatyzowanych fragmentów książek Janusza Korczaka "Kajtuś Czarodziej", Król Maciuś Pierwszy", "Sława" /  Janusz Korczak ; wybór materiału i adaptacja dramatyczna Janina Morawska ; uwagi inscenizacyjne Janina Pollakówna ; rysunki Krystyn Niedzielski. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1965
Sygnatura: 6422 Filia w Opocznie
Sygnatura: 10839 Filia w Radomsku

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRUDNICKA A. : Janusz Korczak - "Kajtuś Czarodziej" // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1982/83, z. 1, s. 53-59
Opracowanie lektury dla klasy V.

CZAPLOWA Kazimiera : "Król Maciuś I" Janusza Korczaka w klasie czwartej // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1992/93, nr 6, s. 9-15

GOŁASZEWSKA Ewa : Czy król Maciuś I mógłby zreformować czytelnictwo ? // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 25-29
Propozycje pracy nad lekturą "Król Maciuś Pierwszy" Janusza Korczaka - omówienie lektury w powiązaniu ze współczesnymi, aktualnymi problemami.

JAROSZYŃSKA Ewa, KASZTELAN Wioletta : O "Królu Maciusiu Pierwszym" inaczej - lekcja przybliżająca prawa dziecka // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, dod. wkładka metodyczna s. VI-VIII

KASPERKIEWICZ Kazimiera : Jak opanować złość i naprawić krzywdę? - na podstawie opowiadania pt. "Fatalna sobota" Janusza Korczaka // Drama. - 2000, z. 34, s. 20-23
Rozwijanie umiejętności prawidłowej oceny postępowania rówieśników, ćwiczenie umiejętności wyrażania własnych emocji. Zajęcia w ramach bloku humanistycznego dla kl. IV. Działania dramowe.

MAJEWICZ Violetta : Król Maciuś Pierwszy i sejm dziecięcy : (scenariusz przedstawienia dla klas I-III) // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 3-7
Przedstawienie przygotowane przez uczniów uczęszczających na kółko polonistyczne.

STĘPIEŃ Bogusława : Koleżeństwo i przyjaźń // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. - 1999/2000, nr 2, s. 21-28
Zawiera m.in. scenariusz zajęć dot. "Fatalnej soboty".

TORONCZAK Jolanta : Wychowanie dla pokoju : wykorzystanie lektury "Król Maciuś Pierwszy" Janusza Korczaka w zajęciach pozalekcyjnych // Biuletyn Pedagogiczny Pałacu Młodzieży w Katowicach. - 1984, nr 1, s. 10-19

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA M. : "Kajtuś czarodziej", czyli gorzki smak poznawania świata - klasa V // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1988/1989, nr 34, s. 158-169

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna