Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


JANUSZ KORCZAK - życie i twórczość literacka
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Janusz Korczak właśc. Henryk Goldszmit (1878-1942), był działaczem na rzecz praw dziecka, pedagogiem, lekarzem, pisarzem, publicystą oraz współtwórcą i dyrektorem Domu Sierot w Warszawie.
W 2012 roku przypada 100. rocznica założenia Domu Sierot w Warszawie oraz mija 70 lat od jego śmierci w obozie zagłady w Treblince.
Na posiedzeniu Sejmu RP, które odbyło się 16 września 2011 roku ustanowiono 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADRJAN Beata, WĄSOWSKA Elżbieta : Co wiemy o Korczaku // W: Edukacja polonistyczna na rozdrożach: spotkania z językiem polskim w klasach I-III / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Dagiel. - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999. - S. 118-121
Prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród studentów - przyszłych nauczycieli.
Sygnatura: 88239

BEKSIAK Janusz, PAPUZIŃSKA Joanna : Nauki ekonomiczne w powieściach Janusza Korczaka // W: Mój bajarz: studia i szkice o literaturze młodzieżowej. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2011. - S. 110-121
Sygnatura: 98517

BIAŁEK Józef Zbigniew : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939. - Wyd. 2. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - S. 254-261 : Janusz Korczak
Sygnatura: 64865
Sygnatura: 24281, 23480, 22815, 22037 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 26726 Filia w Opocznie
Sygnatura: 28658-28660 Filia w Radomsku
Sygnatura: 35509, 40233 Filia w Tomaszowie Maz.

BIAŁEK Józef Zbigniew : Korczak i literatura dla dzieci // W: Szkice z literatury dla dzieci i młodzieży / pod. red. Zofia Adamczykowej ; przy współpr. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981. - S. 18-26
Rola i miejsce Korczaka na tle literatury dziecięcej XX wieku.
Sygnatura: 43977W,  60108; 53098; 43988 - 43989

CO mi dał Janusz Korczak : pokłosie konkursu / wyboru dokonał Kazimierz Dębnicki ; wstęp i red. Eli Frydman. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962
Sygnatura: 19490; 22666; 16300
Sygnatura: 2608 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 6240 Filia w Radomsku
Sygnatura: 38840 Filia w Tomaszowie Maz.

FRYCIE Stanisław : Janusz Korczak // W: Lektury odległe i bliskie / wybór i oprac. Stanisław Frycie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - S. 248-249
Sygnatura: 73529
Sygnatura: 23645; 23677 Filia w Bełchatowie
Sygnatura:30154 Filia w Radomsku
Sygnatura: 26422; 35589 Filia w Tomaszowie Maz.

GAJDA Janusz : Oblicza miłości. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 58-61 : O. Maksymilian Kolbe i Janusz Korczak - ofiara życia dla innych
Sygnatura: 76469
Sygnatura: 30360-30361 Filia w Radomsku

GROŃSKI Ryszard Mrek : Planeta Ro. - Warszawa : "Czytelnik", 1984
Korczak Janusz - beletrystyka
Sygnatura: sygn. 55112 ; 40907 (wyd z 1979 r.)
Sygnatura: 19283 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 24958; (wyd. z 1979 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

GURYCKA Antonina : Korczakowskie inspiracje.... - Warszawa : "Scholar", 2002
Sygnatura: 28485 Filia w Bełchatowie

HUPPENTHAL Janina : Janusz Korczak: poradnik bibliograficzny / pod red. i ze wstępem Witolda Stankiewicza ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny, Książnica Miejska im. M. Kopernika. - Warszawa ; Toruń ; [s.n.], 1978 (Toruń : Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej).
Sygnatura: 14667 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 22528 Filia w Radomsku

JACZEWSKI Andrzej : Janusz Korczak jako lekarz // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Binczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 37-42
Sygnatura: 95671
Sygnatura: 40419 Filia w Tomaszowie Maz.

JANUSZ Korczak : życie i dzieło : materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r. / [kom. red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1982
Sygnatura: 45634, 48266-48267

KIRCHNER Hanna : Janusz Korczak // W:  Literatura okresu Młodej Polski. T. 3 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, Mirosława Puchalska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. - S. 297-328
Sygnatura: 83686; 60262-60263, 28012 W; 
Sygnatura: 13636, 9100 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 9878 Filia w Opocznie  

KRZEMIŃSKA Wanda : Idee i bohaterowie. Lektury młodego czytelnika. Zarys problemowy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. - S. 212 - 217
M. in. o twórczości J. Korczaka.
Sygnatura: 35940W,
Sygnatura: 7637 Filia w Opocznie
Sygnatura: 12007-12008 Filia w Radomsku

KRZEMIŃSKA Wanda : Idee i bohaterowie : lektury młodego czytelnika. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. - S. 212-217 : Dziecko inaczej widziane - twórczość
M. in. O twórczości J. Korczaka.
Sygnatura: 24153-24154, 35940 W
Sygnatura: 6894 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 7637 Filia w Opocznie
Sygnatura: 12007-12008 Filia w Radomsku

KRZEMIŃSKA Wanda : Literatura dla dzieci i młodzieży : zarys dziejów. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1963. - S. 125-127 : [Janusz Korczak]
Sygnatura: 35986, 35985 W
Sygnatura: 7096 Filia w Radomsku

KRZYWICKA Irena : Wielcy i niewielcy. - Warszawa : "Czytelnik", 1960. - S. 229-238 : Święty i Człowiek
Sygnatura: 36368

KWIATKOWSKI Jerzy : Dwudziestolecie międzywojenne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - S. 512 : Korczak Janusz [rys biograficzny]
Sygnatura: 93135

LESZCZYŃSKI Grzegorz : Książka dla dziecka a inspiracje filozoficzne : Korczak // W: Literatura i książka dziecięca : słowo, obiegi, konteksty. - Warszawa : CEBID, 2003. - S.93-100
Sygnatura: 29805 Filia w Bełchatowie

LEWIN Aleksander : Korczak znany i nieznany. - Warszawa : Ezop : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 1999
Sygnatura: 38051 Filia w Tomaszowie Maz.

LISOWSKI Witold : Ludzie zasługi niepospolitej : wybitni polscy lekarze XIII-XX w. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983. - S. 369-378 : Janusz Korczak (1878-1942) : lekarz i pedagog, żarliwy opiekun dzieci
Sygnatura: 50346
Sygnatura: 18910 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 30574 Filia w Tomaszowie Maz.

NOWAKOWSKA Izabela, MICHALSKA Iwonna : Poglądy pedagogiczne na szkołę i nauczyciela w literaturze dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie utworów Marii Dąbrowskiej, Janusza Korczaka i Gustawa Morcinka // W: Szkoła i nauczyciel w polskiej beletrystyce pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego : materiały pomocnicze do kształcenia historii wychowania / pod red. Tadeusza Jałmużny. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. - S. 58-82
Sygnatura: 96645

OKOŃ WINCENTY : Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 132 : Korczak Janusz
Sygnatura: 82491 Czyt [Ek 11]

OLCZAK-RONIKIER Joanna : Korczak : próba biografii. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011
Sygnatura: 100487
Sygnatura: 35551 Filia w Radomsku
Sygnatura: 41706 Filia w Tomaszowie Maz.

OLSZEWSKA Maria : "Król Maciuś Pierwszy" - od powieści do scenariusza filmowego // W: Studia z historii literatury dla dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / wyboru dokonała Wanda Grodzieńska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia', 1971. - S. 106-127
"Król Maciuś Pierwszy" jako baśń niezwykła oraz rola utworu w polskiej literaturze dla dzieci .
Sygnatura: 26535W

ONICHIMOWSKA Anna : Świat dzieci i świat dorosłych w powieściach Janusza Korczaka // W: Sztuka dla dzieci szkolnych : teoria - recepcja - oddziaływanie / red. Maria Tyszkowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - S. 92-108
Sygnatura: 54639-54641, 40564, 40500 W
Sygnatura: 15549 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 23275; 23251 Filia w Radomsku
Sygnatura: 25182, 24604, 24527 Filia w Tomaszowie Maz.

OKOŃ Wincenty : Wizerunki sławnych pedagogów polskich. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 220-249 : Janusz Korczak - pedagog heroiczny
Zawiera: Dzieciństwo i młodość (s. 220-223). Medyczno-pedagogiczna służba dzieciom (s. 223-226). Korczak w Domu Sierot (s. 226-232. O systemie pedagogicznym J. Korczaka (s. 232-238). Koncepcja samorządu dziecięcego (s. 238-245).
Sygnatura: 78327W
Sygnatura: 36063, 36416 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 26757 ; 28717 c; (z 2000 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 28717 c; (z 2000 r.)
Sygnatura: 32027 (z 2000 r.) Filia w Radomsku

PAPUZIŃSKA Joanna : Mój bajarz : studia i szkice o literaturze młodzieżowej. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010. - S. 110-121 : Nauki ekonomiczne w powieściach Janusza Korczaka ; S. 183-193 : Pieczątka z aniołem [dotyczy opowiadania pt. "Sława"]
Sygnatura: 98517

PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria : Literatura Młodej Polski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 239-241 : Proza skrajnego nonkonformizmu
M. in. o twórczości J. Korczaka
Sygnatura: 75907  

POLSKI słownik biograficzny.   T. 8, Girdwoyń Michał - Gross Adam / [przewod. kom. red. Kazimierz Lepszy] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1960. - S. 213-215 (Goldszmit Henryk)
Sygnatura: 15669 Czyt.

SZWAŁKIEWICZ Olga : Korczakowskie widzenie dziecka we współczesnej medycynie humanistycznej // W: Edukacja polonistyczna na rozdrożach: spotkania z językiem polskim w klasach I-III / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Dagiel. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999. - S. 122-124
Janusz Korczak jako prekursor pediatrii społecznej, filozof medycyny, rzecznik i obrońca dziecka.
Sygnatura: 88239

TWIERDISŁOWA Helena S. : Filozofia dobra i cnoty w życiu i twórczości Janusza Korczaka i Michała Priszwina (paralele typologiczne) // W: W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : interpretacje - przekłady - adaptacje / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998. - S. 157-163
Sygnatura: 85281

WAKSMUND Ryszard : Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - S. 27-28, 69, 70, 345, 346, 348, 354, 382, 405
Sygnatura: 90905
Sygnatura: 27567 Filia w Bełchatowie
Sygnatura; 33520 Filia w Radomsku

WSPOMNIENIA o Januszu Korczaku /   wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; [wstęp Igor Newerly] ; Instytut Badań Pedagogicznych, Zakład Badań Systemów Wychowawczych, Pracownia Korczakowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981
Sygnatura: 17452, 17340 ; 22873 (wyd. 2 z 1989 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 25014 ;  29212 (wyd. 2 z 1989 r.) Filia w Radomsku

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta: Lektury Kolumbów : rozważania o prozie dla młodzieży dwudziestolecia międzywojennego. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989. - S. 24-31 : Psychologia i moralistyka : (O twórczości Janusza Korczaka, Marii Dąbrowskiej, Zofii Żurakowskiej) Sygnatura: 67660
Sygnatura: 22627 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 25521 Filia w Opocznie
Sygnatura: 29119 Filia w Radomsku
Sygnatura:  34746 Filia w Tomaszowie Maz.

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AJK : W Internecie o. Januszu Korczaku // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2012, nr 2, s. 36

ATAROW NIKOAJ : Refleksje nad twórczością Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 1967, nr 5, s. 45-47

BARTNICKA Józefa : Kim był, kim jest dzisiaj ?// Nowe Ksiązki. - 1999, nr 10, s. 17-18

BARTNICKA Józefa : Polscy uczeni o Korczaku pisarzu i wychowawcy // Przegląd Humanistyczny. - 1999, nr 4, s. 104-110

BARTNICKA Józefa : Źródła inspiracji powieści Korczaka "Bankructwo małego Dżeka" i "Kiedy znów będę mały" // Przegląd Humanistyczny. - 1989, nr 8/9, s. 143-153

BIŃCZYCJKA Jadwiga : Czym jest Polski Komitet Korczakowski? // Rocznik Pedagogiczny. - T. 18 (1995), s. 195-201

BIŃCZYCKA Jadwiga : Korczakowski witraż dziecięcy // Chowanna. - 2010, t. 1, s. 27-38
Krzywdzenie dzieci w przeszłości i teraźniejszości. Dzieciństwo widziane oczami J. Korczaka.

CHYMUK Maria : Korczak w drużynie harcerskiej // Wychowawca. - 2000, nr 5, s. 16-17

CIEŚLA Joanna : Henryk zwany Januszem // Polityka. - 2012, nr 1, s. 76-79
Rys biograficzny J. Korczaka.

CZEKANOWSKI Jakub : Jaki był Stary Doktor? // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 10

FILIPCZAK Katarzyna : Janusz Korczak jako współczesny Sokrates // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 9 (2001) , s. 395-400

HARTWIG-SOSNOWSKA Jolanta : Janusz Korczak broni się sam // Nowe Ksiązki. - 1980, nr 24, s. 41-43
Dotyczy utworu "Dziecko salonu".

HELJAK S.: Janusz Korczak nam bliski // Oświata i Wychowanie. - 1978, nr 16, s. 9 - 10 (wersja C)
Obchody 100. rocznicy urodzin J. Korczaka w II LO w Zawierciu.

JAKUBOWSKI Marian : Próba polemiki z krytykami Janusza Korczaka // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1962, nr 4, s.43-77

JAKUBOWSKI Marian : Współpracownicy Janusza Korczaka // Przyjaciel Dziecka. - 1978, nr 10, s. 15
Maria Falska - pedagog, współpracowniczka J. Korczaka. Zajmowała się sierotami i dziećmi opuszczonymi. Kierowała wzorcowym sierocińcem Nasz Dom, który funkcjonował zgodnie z założeniami systemu wychowania internatowego J. Korczaka.

JAKUBOWSKI Marian, SARNOWSKA Ewa : Afirmacja dzieciństwa w postawie Janusza Korczaka - odkrywcy, badacza i artysty // Przyjaciel dziecka. - 1979, nr 5, s. 9-11

JANIGA Marian : Rok Korczakowski na Sądecczyźnie trwa // Oświata i Wychowanie. - 1978, nr 16, s. 12 (wersja C)

JANUSZ Korczak : życiorys, wybór pism / oprac. Lucyna Bagrowiska // Kultura i Ty. Biblioteczka Repertuarowa. - 1978, nr 3, s. 1-35

JANUSZ Korczak (1878[9]-1942) // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2012, nr 2, s. 38
Kalendarium oraz wykaz wybranych utworów.

JANUSZ Korczak - prekursor polskiej auksologii // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1990, nr 4,5, s. 101-102

JASIŃSKI Andrzej : Moje wspomnienia o Januszu Korczaku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1962, nr 8, s. 27-29

KAPUSTKA Agnieszka : Korczakiada // Guliwer. - 2008, nr 2, s. 107-109
Relacja z obchodów 130. rocznicy urodzin J. Korczaka w Bibliotece Śląskiej.

KASPRZYCKA Alicja : Międzynarodowa sesja naukowa "Janusz Korczak - życie i dzieło." // Wychowanie w Przedszkolu. - 1979, nr 1, s. 43-45

KIRCHNER Hanna : Miejsce Korczaka w literaturze // Literatura. - 1978, nr 46, s. 14-15

KOŁAKOWSKI Andrzej : Kultura i ... dziecko. ["Dziecko salonu" i "Senat szaleńców" Janusza Korczaka] // Społeczeństwo Otwarte. - 1994, nr 10, s. 443-447

KOPCZYŃSKA Marta : Pracownia Korczakowska [Pracownia Badań nad Spuścizną Pedagogiczną Janusza Korczaka] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 234-237
Zadania Pracowni realizowane m.in. przez Archiwum Korczakowskie, Centrum Informacyjne, seminaria Zespołu Korczakowskiego. Działalność wydawnicza.

KOPCZYŃSKA Marta : Życie i dzieło Janusza Korczaka // Nauczyciel i Wychowanie. - 1979, nr 2, s. 101-104

KOTWICKA Irena : Janusz Korczak o etosie człowieka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 60-62

KOŹNIEWSKI Kazimierz : Ethos Starego Doktora // Nowa Szkoła. - 1972, nr 7/8, s. 50-54
Refleksje filozoficzne nad naturą człowieka i istotą życia.

LESZCZYŃSKI Grzegorz : "Król Maciuś." Janusza Korczaka - spór narratorów, metafora, mit // Polonistyka. - 1983, nr 5, s. 323-332
Głos narratora dziecięcego. Głos narratora dorosłego.

LEWIN Aleksander : Możliwości twórczego wykorzystania spuścizny pedagogicznej Janusza Korczaka // Nowa Szkoła. - 1978, nr 9, s. 17-21

ŁYSIAK T. : Fabularyzacja historii - Korczak Wajdy i Lista Schindlera Spielberga// Polonistyka. - 2004, nr 4, s. 37
Omówienie filmów "Korczak" i " Lista Schindlera".

MAGNUSZEWSKA Ilona : Janusz Korczak - wielki przyjaciel dzieci : scenariusz wystawy // Poradnik Bibliotekarza. - 1978, nr 4, s. 76-82

MALANOWSKA Irena : Do końca z dziećmi : krótka biografia Janusza Korczaka // Opieka Wychowanie Terapia. - 1996, nr 1, wkładka Nasz Animator s. 4

MARCINIAK Janusz : Sprawa z Korczakiem // Czas Kultury. - 1997, nr 4, s. 50-52
Wizerunek J. Korczaka.

MERŻAN Ida : Janusz Korczak - zagadki rozszyfrowane // Rodzina i Szkoła. - 1987, nr 6, s. 7
Wspomnienia Autorki o J. Korczaku.

MERŻAN Ida : Janusz Korczak odpiera zarzuty : (ze sprawozdania Domu Sierot) // Nowa Szkoła. - 1967, nr 7/8, s. 26-29

MERŻAN Ida : Kolonia doktora Janusza Korczaka w Gocławiu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1979, nr 7/8, s. 362-363

MERŻAN Ida : Korczak - lekarz - pedagog - psycholog : (fakty i wspomnienia) // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1977, nr 1, s. 17-25

MERŻAN Ida : Marzenia Starego Doktora // Rodzina i Szkoła. - 1978, nr 1, s. 3

MITZNER P.: Zaciemniony pokój // Teksty Drugie. - 2007, nr 5, s. 149-164
O twórczości J. Korczaka.

MŁODKOWSKA Marta : Gettowe trajektorie : o zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego (Abraham Lewin, Rachela Aerbach, Janusz Korczak) // Teksty Drugie. - 2001, nr 1, s. 135-155

NAROŻNIK Małgorzata : Konferencja korczakowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 57-59
Relacja z konferencji"Dzieło Janusza Korczaka jako podstawa idei bezpieczeństwa w Europie" zorganizowanej 13 września 2007 r. przez Wszechnicę Polskiej Szkoły Wyższej TWP w Warszawie.

NEWERLY Igor : O Korczaku // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1979, nr 1, s. 3-22
Referat wygłoszony na Sesji Naukowej w październiku 1978 r.

NEWERLY Igor : To pan był z doktorem Korczakiem? // Życie Literackie. - 1978, nr 25, s. 1, 8

NYC Iga : Obsesje i lęki bohatera // Wprost. - 2011, nr 15, s. 80-81
O książce "Korczak. Próba biografii"

OBCHODY stulecia urodzin Janusza Korczaka. Program Książki Janusza Korczaka // Rodzina i Szkoła. - 1978, nr 1, s. 15

OLECKA I.: Życiorys słowem i sercem pisany // Nowa Szkoła. - 1978, nr 9, s. 9-13

PAPUZIŃSKA Janina : Poetyka podwójnego adresata w utworach dla dzieci // Guliwer. - 2003, nr 4, s. 48-54
M. in. o twórczości Korczaka.

PISARZ - wychowawca - myśliciel // Guliwer. - 2000, nr 4, s. 83-84

PIWIŃSKA Marta : "Senat szaleńców" - dramat Janusza Korczaka // Dialog. - 1979, nr 3, s. 114-124

RADZIEWICZ Julian : Korczak pedagog ludzkich wartości // Edukacja i Dialog. - 1990, nr 4, s. 41-51

RAWA D.: Jubileusz pod znakiem pamięci patrona // Oświata i Wychowanie. - 1978, nr 16, s. 10 - 11 (wersja c)

REZLER Małgorzata : Janusz Korczak : rys biograficzny // Rodzina i Szkoła. - 1988, nr 1, s. 8, portr.

RING Maria : "Janusz Korczak - życie i dzieło" Międzynarodowa Sesja Naukowa w Warszawie // Szkoła Specjalna. - 1979, nr 1, s. 57-59

ROK Korczakowski // Rodzina i Szkoła. - 1978, nr 2, s. 16

RUSIECKI Józef : Obchody korczakowskie w woj. olsztyńskim// Życie Szkoły. - 1979, nr 7/8, s. 66-68
Obchody stulecia urodzin J. Korczaka.

SALAŃSKI Witold : Jaki był Stary Doktor? // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 10-11

SALAŃSKI Witold : Stary Doktor, skuteczny idealista // Glos Nauczycielski. - 2012, nr 8, s. 11
Spotkanie w Żydowskim Instytucie Historycznym dot. J. Korczaka.

SARNOWSKA Ewa : "Król Maciuś Pierwszy" w oczach dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 230-234

SENDLEROWA Irena : Ostatnia droga Doktora / Irena Sendlerowa "Jolanta" ; rozm. przepr. Tomasz Szarota // Polityka. - 1997, nr 21, s. 94

SOBKOWIAK Urszula : Janusz Korczak w harcerskim kręgu // Harcerstwo. - 1997, nr 7/8, s. 25-28
Ukazanie splatających się wątków osoby i dzieła Starego doktora oraz harcerstwa.

SPOTKANIA z Korczakiem : ze wspomnień Natalii Han-Iglewicz / zanotowała Elżbieta Umińska // Rodzina i Szkoła. - 1980, nr 11, s. 10

STANEK Elżbieta : Król Maciuś jako traktat pedagogiczny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 228-230

SZCZEŚNIAK Jolanta: Szkolne doświadczenia bohaterów prozy Janusza Korczaka // Guliwer. - 2006, nr 1, s. 37-42
Obraz szkoły w utworach" "Feralny tydzień", "Kiedy znów będę mały", "Król Maciuś Pierwszy", "Bankructwo małego Dżeka"

SZCZEŚNIAK Jolanta : Tradycje korczakowskie w dziecięcej twórczości Joanny Papuzińskiej // Guliwer. - 2005, nr 3, s. 12-17

SZCZEŚNIAK Jolanta : Wakacje według doktora Korczaka // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 10-16
Motyw wakacji w utworach J. Korczaka.

SZLĄZAKOWA Alicja : Humanistyczne wartości książek Janusza Korczaka // Polonistyka. - 1979, nr 3, s. 173-181

SZLĄZAKOWA Alicja : Janusz Korczak - w setną rocznicę urodzin // Szkoła Specjalna. - 1978, nr 1, s. 6 - 16

SZLĄZAKOWA Alicja : Na miarę moralitetów // Rodzina i Szkoła. - 1978, nr 2, s. 12-13
Twórczość literacka J. Korczaka dla dzieci.

SZLĄZAKOWA Alicja : O człowieku, co zaprzedał duszę dziecku // Polonistyka. - 1978, nr 4, s. 219-227
Działalność oraz twórczość literacka Janusza Korczaka.

SZLĄZAKOWA Alicja : O życiu trudnym i pięknym // Przyjaciel Dziecka. - 1978, nr 5, s. 1-5

TARNOWSKA Łucja : Doktor Janusz Korczak : pogadanka dla dzieci // Poradnik Bibliotekarza. - 1978, nr 4, s. 74-76

TROJAN Elżbieta  : Janusz Korczak(1878-1942) // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 2, s. 38-40

TWARDOWSKI Jan : Trzy zbliżenia /oprac. Jadwiga Bińczycka // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 106-110

W HOŁDZIE Korczakowi i jego dziełu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1978, nr 7, s. 319-321

W SETNĄ ROCZNICĘ urodzin Janusza Korczaka // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. - 1978, nr 6, s. 179

W SETNĄ ROCZNICĘ urodzin Janusza Korczaka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1978, nr 7/8, s. 350-354

WASITA Ryszard : Od Japonii po Brazylię: (Janusz Korczak - człowiek i dzieło: próba opisu recepcji światowej) // Więź. - 2000, nr 4, s. 216-221

WASITA Ryszard : Janusz Korczak - człowiek i dzieło : próba opisu recepcji światowej // Literatura na Świecie. - 1997, nr 4/5, s. 364-368

WITAŃSKA Irena : Wiersze o Nim / // Przyjaciel Dziecka. - 1992 , nr 7/8, s. 10-11
Artykuł zawiera krótki rys biograficzny oraz dwa wiersze z książki "Janusz Korczak w legendzie poetyckiej".

WITKOWSKA Agnieszka : Janusz Korczak sam o sobie // Biblioteka : szkolne centrum informacji . - 2012, nr 2, s. 4-11
O ostatnim znanym zachowanym tekście Janusza Korczaka pt. "Pamiętnik"

WOJNOWSKA Bożena : Zło jeszcze nie dotarło do nas... : nieznane listy Janusza Korczaka do Józefa Arnona // Więź. - 2000, nr 2, s. 107-126

WSPOMNIENIA o Januszu Korczaku [rozmowa redakcyjna] // Nowa Szkoła. - 1978, nr 9, s. 13-16
Wspomnienia osób współpracujących z J. Korczakiem w dwóch sierocińcach na terenie Warszawy - Domu Sierot przy ul. Krochmalnej 92 i Naszym Domu na Bielanach.

ZABAWA Krystyna : "Kajtuś czarodziej" Janusza Korczaka - baśń dla dzieci czy dla dorosłych? // Guliwer. - 2009 nr 3 s. 41-50
Kot w twórczości Janusza Korczaka.

ZBROJOWA Danuta : W stulecie urodzin Janusza Korczaka : wystawa jako forma pracy dydaktycznej bibliotekarza // Poradnik Bibliotekarza. - 1978, nr 4, s. 82-86

 

 

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna