Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


SERGIUSZ HESSEN (1887-1950)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (książki, rozdziały z książek, fragmenty książek)

CHMAJ Ludwik : Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. - S. 391-398 : Sergiusz Essen (1887-1950)
Koncepcja wychowania wg S. Hessena. Dzieła S. Hessena.
Sygnatura: 41604

FILOZOFIA wychowania Sergiusza Hessena / red. Halina Rotkiewicz. - Warszawa : "Żak", 1997.
Zawiera:
Sergiusz Hessen w świetle autobiografii / Wincenty Okoń.
U podstaw twórczości Sergiusza Hessena / Tadeusz W. Nowacki.
Koncepcja kształcenia ogólnego w mysli Sergiusza Hessena Stanisław Ruciński.
Pedagogiczny personalizm Sergiusza Hessena Stanisław Ruciński.
Sergiusz Hessen - pedagog odpowiedzialny / Andrea Folkierska.
Sergiusz Hessen wobec wychowania swobodnego Jean Jacques,a Rousseau i Lwa Tołstoja / Stefan Wołoszyn.
Filozoficzno-kulturowy kontekst dydaktyki krytycznej Sergiusza Hessena inspiracją dla pedagogiki pogranicza / Andrzej Pluta.
Transcendentalny empiryzm jako postać Hessenowskiego / Dorota Sztobryn, SŁawomir Sztobryn
Próba przezwyciężenia scjentystycznego modelu uprawiania pedagogiki na przykładzie poglądów Sergiusza Hessena / Mariusz Cichosz.
Pedagogika i edukacja dorosłych w ujęciu Sergiusza Hessena / Józef Półturzycki.
Związki etyki i pedagogiki w myśli Platona i Sergiusza Hessena. Na marginesie tekstu Sergiusza Hessena "Cnoty starożytne a cnoty ewangeliczne" / Elżbieta Kukuła.
Filozoficzne podstawy edukacji - na marginesie pedagogiki Hessenowskiej / Józef Lipiec.
Bibliografia prac Sergiusza Hessena / Urszula Pawłowicz.
Sygnatura : 26214 Filia w Bełchatowie
Sygnatura : 27025 Filia w Opocznie
Sygnatura: 31058 Filia w Radomsku

GAJDA Janusz : Pedagogika kultury w zarysie. - Kraków : "Impuls" , 2006. -  S. 43-73 : Czołowi przedstawiciele pedagogiki kultury w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego 
Sygnatura: 93958

KABZIŃSKA Łucja : Hessen Sergiusz (1887-1950) // W: Historia wychowania:   słownik biograficzny / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego ; [aut. haseł Henryk Cirut et al.]. - Wyd. 2 uzup. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 60-61
Sygnatura: 90291

KUPISIEWICZ Czesław, KUPISIEWICZ Małgorzata : Poczet wybitnych nauczycieli. [Cz. 1]. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. - S. 59-65: Sergiusz Hessen 
Sygnatura: 95203 W

MALICKA Małgorzata : Sergiusza Hessena pedagogicznej doktryny aspekty personalistyczne // W: Wychowanie na rozdrożu : personalistyczna filozofia wychowania. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. - S. 245-251
Sygnatura: 89021
Sygnatura: 27233 Filia w Bełchatowie

OKOŃ Wincenty : Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 91-92 : Hessen Sergiusz
Sygnatura: 82491 Czyt [Ek 11]

OKOŃ Wincenty : Sergiusz Hesen jako człowiek i uczony // W: Hessen Sergiusz : Podstawy pedagogiki /  przekł. [z ros.] Adam Zieleńczyk ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", 1997. - (Dzieła Wybrane / Sergiusz Hessen ; t. 1). - S. 11-58
Sygnatura: 85327
Sygnatura: 26213 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27806 Filia w Opocznie

OKOŃ Wincenty : Wizerunki sławnych pedagogów polskich. - Warszawa : "Żak" , 2000. - S. 146-194 : Sergiusz Hessen - twórca pedagogiki humanistycznej 
Sygnatura: 86335

SZTOBRYN Sławomir : Hessen Sergiusz (1887-1950) // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", cop. 2003. - S. 192-196
Sygnatura: 91122 (czyt.) [Ek 29/2]

WOLNOŚĆ i przymus w poglądach Sergiusza Hessena i Bogdana Nawroczyńskiego / Barbara Wilgocka-Okoń // W: Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej / pod red. Joanny Danilewskiej. - Kraków, 2001. - S. 11-14
Sgnatura: 93522

WOŁOSZYN Stefan  : Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - S. 483-485 : [S. Hessen jako przedstawiciel pedagogiki kultury]
Sygnatura: 52125 W,17615, 542294, 52126
Sygnatura: 3221, 3397 P, 7847, 21006 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 4702, 4703, 6691 Filia Opocznie
Sygnatura: 7106, 7107, 7009, 7010-CZt Filia w Radomsku
Sygnatura: 38888 C Filia w Tomaszowie Maz.

 

DZIEŁA S. HESSENA

Filozofia, kultura, wychowanie / wstęp Tadeusz Nowacki ; wybór i oprac. Maria Hessenowa. -  
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. - (Źródła do Dziejów Myśli Pedagogicznej ; t. 12)
Sygnatura: 83889, 57858 W
Sygnatura: 9816 Filia w Opocznie

O sprzecznościach i jedności wychowania : zagadnienia pedagogiki personalistycznej /  wybór i oprac. Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", 1997. - (Dzieła Wybrane / Sergiusz Hessen ; T. 3)
Sygnatura: 85535

Podstawy pedagogiki / przekł. [z ros.] Adam Zieleńczyk ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", 1997. - (Dzieła Wybrane / Sergiusz Hessen ; t. 1)
Zawiera:
Rozdz. I, Ideał swobodnego wychowania, s. 78-99;
Rozdz. II, Karność, wolność, osobowość. Cel wychowania moralnego, s. 100-124;
Rozdz. III, Podstawowe zagadnienia wychowania przedszkolnego, s. 125-161;
Rozdz. IV, Szczebel heteronomii czyli teoria szkoły. Idea szkoły pracy, s. 162-194;
Rozdz. V, Autorytet i swoboda w szkole. Zagadnienia samorządu szkolnego, s. 195-218;
Rozdz. VI, Zagadnienie szkoły jednolitej, s. 219-248;
Rozdz. VII, Szczebel wolnego samokształcenia czyli teoria ośiaty pozaszkolnej, s. 249-
Rozdz. VIII, Cel wychowania naukowego, s. 280-302;
Rozdz. IX, Składniki wychowania naukowego, s. 303-339;
Rozdz. X, Podstawowe szczeble wychowania naukowego. Szczebel pierwszy: kurs epizodyczny, s. 340-358;
Rozdz. XI, Podstawowe szczeble wychowania naukowego. Szczebel pierwszy: kurs systematyczny, s. 359-376;
Rozdz. XII, Szczebel kursu naukowego czyli teoria uniwersytetu, s. 377-405;
Rozdz. XIII, Zagadnienie wychowania fizycznego. Teoria wychowania a technika psychofizjologiczna, s. 406-435.
Sygnatura: 85327
Sygnatura: 26213 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27806 Filia w Opocznie

Studia z filozofii kultury / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Walicki 
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968
Sygnatura: 81669, 23502

Struktura i treść szkoły współczesnej : zarys dydaktyki ogólnej /  wybór i oprac.Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", 1997. - (Dzieła Wybrane / Sergiusz Hessen ; T. 4)
Sygnatura: 85536

Struktura i treść szkoły współczesnej : zarys dydaktyki ogólnej . - Wyd. 2. -  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959
Sygnatura: 11818; 18682

Struktura i treść szkoły współczesnej : (zarys dydaktyki ogólnej). - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1947. - (Biblioteka Dzieł Pedagogicznych ; Nr 6)
Sygnatura: 17110

Szkoła i demokracja na przełomie /  przeł. Adam Zieleńczyk ; wybór i oprac.Wincenty Okoń 
Warszawa : "Żak", 1997. - (Dzieła Wybrane / Sergiusz Hessen ; T. 2)
Sygnatura: 85534

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CZYTANIE Hessena - w odpowiedzi Bogusławowi Śliwerskiemu // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 73-80

POLEM. z artykułem B. Śliwerskiego : O recepcji filozofii wychowania Sergiusza Hessena // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 61-72

Folkierska Andrea : Pytanie o podmiot : między Heideggerem i Hessenem // Forum Oświatowe. - 2008, Numer Specjalny, s. 141-152, bibliogr.

KAMIŃSKI A. : S. Hessen // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1975, nr 3

KUPISIEWICZ Czesław : Sergiusz Hessen // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 50, s. 8

LIEGLE Ludwig : Kosmopolita wbrew swej woli : w stulecie urodzin S. Hessena // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1988, nr 1

LIEGLE Ludwig : Kosmopolita wbrew swojej woli i jego prawie ze zapomniane przyczynki do pedagogiki ogólnej i porównawczej : w stulecie urodzin Sergiusza Hessena / Ludwig Liegle // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1989, nr 1, s. 87-95

ŁUKASIEWICZ- PALUS , Joanna TYTUŁ O egzaminach inaczej // Edukacja .-2007 , nr 2 , s. 78-86 
Zestawienie koncepcji zmian w dziedzinie egzaminowania w szkole z teorią kształcenia ogólnego Sergiusza Hessena. Cele edukacji w kontekście egzaminów.

MILERSKI Bogusław : Kształcenie humanistyczne jako pochwala wieloznaczności świata. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 5-6, s. 5-14

NOWACKI T. : Myśl Platona w pedagogice XX wieku : rzecz o twórczości Sergiusza Hessena // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1997, nr 1/2, s. 5-25

NOWACKI T. : Sergiusz Hessen // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1971, nr 2, s.

NOWACKI T. : S. Hessen (1887-1950) // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1971, nr 2,

OKOŃ Wincenty : Sergiusz Hessen o filozofii wychowania // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 3, s. 23-34

PLUTA Andrzej : Dydaktyka krytyczna S. Hessena aksjologicznym projektem nietradycyjnego kształcenia. - (O uprawianej "pedagogicznie" dydaktyce ; cz. 2) // Ruch Pedagogiczny. - 1991, nr 1/2, s. 63-71

PÓLTURZYCKI J. : Sergiusz Essen (1887-1950) : wybitni polscy andragodzy // Edukacja Dorosłych. - 1997, nr 2, s. 89-108

RODZIEWICZ Ewa : Powracanie do "historycznych dyskursów" w pedagogice - i co dalej? : (refleksje na marginesie książki Sławomira Sztobryna "Filozofia wychowania Sergiusza Hessena") / Ewa Rodziewicz // Forum Oświatowe. - 1999, nr 1/2, s. 177-185
Tradycjonalizm w pedagogice. Rosyjski pedagog i filozof ; od 1936 r. w Polsce. Stworzył własny system pedagogiki kultury.

ROTKIEWICZ H. : Życie jako zadanie : filozofia wychowania S. Hessena // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1986, nr 4, s.

SOSNOWSKA Paulina : Odpowiedzialność dziejowa w teorii Sergiusza Hessena // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 27-52
Koncepcje pedagogiczne Sergiusza Hessena 

STRZECKA, Magdalena : Pantagruel na wyspach XX wieku : (gra Czesława Miłosza, Aleksandra Wata i Hermana Hessego z nieznanym lądem) // Przegląd Humanistyczny - 2003, nr 3, s. 49-64

Sztobryn, Sławomir : Demokracja - patriotyzm - wychowanie dla pokoju w pedagogice kultury Sergiusza Hessena // Ruch Pedagogiczny - 2003, nr 3/4, s. 91-99

SZTOBRYN Sławomir : Dialektyka swobody i przymusu w pedagogice Sergiusza Hessena // Studia Filozoficzne. - 1983, nr 11/12, s.

SZTOBRYN, Sławomir : Pedagogika eksperymentalna według Sergiusza Hessena// Edukacja i Dialog. - 1996, nr 10, s. 65-69
Pedagogika eksperymentalna w Rosji.

SZTOBRYN, Sławomir : Pedagogika kultury. Cz. 1 / Sławomir Sztobryn // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 4, s. 62-67
Pedagogika kultury według Sergiusza Hessena.

SZTOBRYN Sławomir : Pedagogika kultury. Cz. 2 / Sławomir Sztobryn // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 5, s. 65-70
Pedagogika Sergiusza Hessena.

ŚLIWERSKI Bogusław : O recepcji filozofii wychowania Sergiusza Hessena // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 61-72
Polem.: Czytanie Hessena - w odpowiedzi Bogusławowi Śliwerskiemu / Andrea Falkierska. Ruch Pedagogiczny 2005, nr 3/4, s. 73-80.

ZACZYŃSKI Władysław Piotr : Dydaktyka krytyczna Sergiusza Hessena // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1989, nr 3, s. 51-59

ZACZYŃSKI Władysław : Hessenowska koncepcja rozwoju moralnego człowieka - rzecz o triadzie moralnego człowieka S. Hessena (we współczesnej pedagogice) // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 3, s. 35-44

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna