Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


EDUKACJA DALTOŃSKA (PLAN DALTOŃSKI)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Koncepcja edukacyjna planu daltońskiego została stworzona przez Helen Parkhurst. Celem modelu Helen Parkhurst było osiągnięcie równowagi pomiędzy talentami każdego dziecka a potrzebami społeczeństwa. Trzy główne zasady, na których opiera się plan daltoński: uczenie się umiejętnego wykorzystania samodzielności, uczenie się pracy indywidualnej, uczenie się współpracy.

 

DOBROWOLSKI Stanisław : Plan daltoński // W:  Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1960: praca zbiorowa / red. Wincenty Okoń. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. - S. 119-133
Sygnatura: 38840, 59609
Sygnatura: 14545-14546 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 22282, 22224 Filia w Radomsku
Sygnatura: 22728-22729 Filia w Tomaszowie Maz.

KABZIŃSKA Łucja : Parkhurst Helen (1887-1957) // W: Historia wychowania : słownik biograficzny / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego. - Wyd. 2 uzup. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 125
Sygnatura: 90291, 90290 Czyt.

KARBOWNICZEK Jolanta, KWAŚNIEWSKA Małgorzata, SURMA Barbara : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2011
Sygnatura: 100879, 100880 W
Sygnatura: 30299 Filia w Opocznie
Sygnatura: 41914 Filia w Tomaszowie Maz.

KARBOWNICZEK Jolanta, KWAŚNIEWSKA Małgorzata, SURMA Barbara : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. - Wyd. wznowione. - Kraków : "Ignatianum", 2013
Sygnatura: 30832 Filia w Opocznie

KRASUSKI Józef : Historia wychowania : zarys syntetyczny. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. - S. 159-160 : Plan daltoński
Sygnatura: 95464, 74069, 74046-74047, 74048 W ; 100326 (wyd. z 1985 r.)
Sygnatura: 22972-22974, 22827-22828 ; 19700-19702 (wyd. z 1985 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29355 Filia w Radomsku
Sygnatura: 22311 (wyd. z 1985 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 34944 ; 31795, 40247 (wyd. z 1985 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

KUPISIEWICZ Czesław : Z dziejów teorii i praktyki wychowania : podręcznik akademicki. - Kraków : "Impuls", 2012. - (Pedagogika Nauce i Praktyce / red. nauk. serii Bogusław Śliwerski). - S. 221-222 : Helen Parkhurst (1887-1957)
Sygnatura: 1103305, 101621 W; 
Sygnatura: 31484 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 41915 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 30489 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35594 Filia w Radomsku

PARKHURST Helen : Wykształcenie według planu daltońskiego / przekł. Zofia Umińska, H. E. Kennedy ; wstęp do polskiego wydania T. P. Nunn ; uzup. sprawozdaniami Rosa Bassett [i in.] ; słowo wstępne Belle Rennie. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1928. - (Bibljoteka Przekładów Dzieł Pedagogicznych ; T. 5)
Sygnatura: 15401

ROWID Henryk : System daltoński w szkole powszechnej : z zagadnień współczesnej metodyki. - Wyd. 3. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1933]
Sygnatura: 68552 W

TAUBENSZLAG Rudolf : System daltoński : rekonstrukcja planu, zalety-wady, wskazania / Rudolf Taubenszlag. - Wyd. 2. - Warszawa : Skład Główny w Domu Książki Polskiej, 1930. - 31 cm ; 24 cm
Sygnatura: 2676 B

ŹRÓDŁA do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, Pedagogika i szkolnictwo w XX stuleciu / wyboru dokonał i oprac. Stefan Wołoszyn. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - S. 60-72 : Zasady daltońskiego planu laboratoryjnego
Sygnatura: 24044-24046, 72127, 51511-51512, 61890

ŹRÓDŁA do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, ks. 1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn. - Wyd. 2 zm. - Kielce : "Strzelec", cop. 1998. - S. 205-215 : Zasady daltońskiego planu laboratoryjnego
Fragmenty trzech pierwszych rozdziałów ksiązki Helen Parkhurst pt. "Wykształcenie według planu daltońskiego": powstanie daltońskiego planu laboratoryjnego, zasady planu, plan w praktyce.
Sygnatura: 84453-84455, 84452 W
Sygnatura: 37000 C Filia w Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BYKOWSKI L. J. : System daltoński - próba oceny // Nowa Szkoła. - 1991, nr 2, s. 107-112
Zalety i wady systemu. Rola nauczyciela.

DRYJAS Katarzyna, WRÓBEL Anna : Edukacja daltońska w Holandii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 14-15

DRYJAS Katarzyna, WRÓBEL Anna : Plan daltoński odpowiedzią na indywidualizację w nauczaniu // Meritum. - 2012, nr 1, s. 37-40
W koncepcji planu daltońskiego nauczyciel nie jest liderem procesu, lecz osobą wspierającą (tzw. coachem) i nie tylko on bierze odpowiedzialność za proces uczenia, lecz część tej odpowiedzialności powierza uczniom - opis planu daltońskiego.

FRANCZAK Natalia : Pomoce wspierające pracę i realizację koncepcji daltońskiej // Meritum. - 2012, nr 1, s. 44-45

FRANCZAK Natalia : Zaplanuj nowy rok z innowacyjnymi rozwiązaniami na skuteczną edukację: metoda Numicon, plan daltoński // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 20-21 
Metoda i narzędzia NUMICON. Koncepcja edukacji wg planu daltońskiego.

FUNDOWICZ Elżbieta : Koncepcja edukacji daltońskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 54-56.
Koncepcja edukacji daltońskiej. Wprowadzenie w problematykę edukacji daltońskiej. Prezentacja szkoły daltońskiej w Utrechcie. Podstawowe metody pracy systemu daltońskiego.

KURAK Joanna, DRYJAS Katarzyna : Pedagogika daltońska w polskich przedszkolach // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 64-66
Pionierskie wdrażanie i realizowanie pedagogiki daltońskiej (systemu wychowawczo-dydaktycznego) w Przedszkolu nr 31 im. Z. Witwickiego w Warszawie oraz Przedszkolu Publicznym nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rozwijanie wszechstronnego potencjału dziecka na przykładzie placówek w Holandii i Czechach. Bogata i owocna współpraca lokalna i zagraniczna.

LEWANDOWSKA Ewa : Pedagogika planu daltońskiego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 62-63

MISIAK Dawid : Plan daltoński i medytacja. - Bibliogr. // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 117-121
Zastosowanie w nauczaniu medytacji oraz systemu daltońskiego.

RÖHNER Roel : Edukacja daltońska w grupach przedszkolnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 4, s. 26-29

System edukacyjny w Holandii. Cele oraz zasady edukacji według planu daltońskiego, stworzonego w 1922 r. przez Helen Parkhurst. Charakterystyka planu daltońskiego na etapie przedszkolnym.

RÖHNER Roel : Jak dziś wygląda plan daltoński ? // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 27-29
Artykuł dostępny również w Internecie: http://www.dalton.org.pl/artykuly/jak-dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395.pdf

RÖHNER Roel : Plan daltoński wzorcowym narzędziem dla współczesnej edukacji. [Cz. 1] // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 30-31
W artykule przypomniano główne zasady oraz genezę rozwoju tego systemu w Holandii. Wychowanie przedszkolne.

SOWIŃSKA Anna : Koncepcja planu daltońskiego w praktyce // Meritum. - 2012, nr 1, s. 41-43
Plan daltoński podkreśla znaczenie samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy, a w szczególności umożliwia dzieciom swobodę w wykonywaniu działań, naukę odpowiedzialności za siebie i innych czy zapewnienie realizacji działań we własnym tempie i czasie.

SOWIŃSKA Anna : Tulipany, wiatraki i chodaki // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 16-17
Realizacja planu daltońskiego w holenderskiej szkole i przedszkolu - obserwacje po wizycie w Amersfoort.

SOWIŃSKI Robert : Laboratoryjny plan daltoński // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 26-27

SZUMILAS Ewa Małgorzata, LEWANDOWSKA Ewa : Koncepcja edukacji daltońskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 24-26
Edukacja przedszkolna według koncepcji daltońskiej - schemat przebiegu realizacji kształcenia. Praca nauczyciela z dziećmi o różnych możliwościach. 

TRZCIENIECKI J. : System daltoński w Liceum Krzemienieckim // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 1, s. 22-27
Historia oświaty i szkolnictwa w Polsce. Oświata w Drugiej Rzeczypospolitej. Opis eksperymentu dydaktycznego w Liceum Krzemienieckim przedrukowany z rocznika 1929 czasopisma ,,Muzeum''.

WENKE Hans : Zasady planu daltońskiego w kontekście współczesnym // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 64-66
Podstawy pedagogiczno-psychologiczne wg Helen Parkhurst: dzieci/uczniowie sami powinni dokonywać wyborów, zdobywanie wiedzy jest zawsze czynnością społeczną, a uczniowie muszą, w możliwie jak największym stopniu, samodzielnie pracować nad materiałem nauczania. Wychowanie przedszkolne.

WÓJCIK-ŁAGAN Hanna : Historia i laboratoryjny plan daltoński // Przegląd Humanistyczny. - 1987, nr 12, s. 125-142

WRÓBEL Anna : Organizacja przestrzeni edukacyjnej w planie daltońskim // Meritum. - 2013, nr 1, s. 36
Wpływ przestrzeni na samopoczucie i naukę dzieci w szkołach i przedszkolach. 

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna