Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


BIBLIOTERAPIA, POEZJOTERAPIA, BAJKOTERAPIA I BAŚNIOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2013

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKIMJAK Amantius : Bajka w wychowaniu i terapii // W: Baśń w terapii i wychowaniu / red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : "Trio", 2012. - (Słowa. Obrazy. Dźwięki). - S. 159-164
Sygnatura: 101472

BAJKOTERAPIA czyli Dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / Krzysztof Ibisz [i in.] ; il. Marcin Piwowarski ; [wstęp, komentarze Katarzyna Klimowicz]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2009
Bajki terapeutyczne dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, w których ukazane są następujące problemy: nikt mnie nie lubi; nie wierzę w siebie; wszyscy muszą robić tylko to, co ja chcę; wszystkiego się boję; moi rodzice się kłócą; jestem inny; czy moi zapracowani rodzice mnie kochają?; dlaczego prąd nie nadaję się do zabawy?; dlaczego, kiedy mamy nie ma, w ciemności mieszka tyle potworów?; kłócę się i rywalizuję z moim rodzeństwem; ja na pewno dziś nie sprzątam; nie potrafię powiedzieć NIE; moi rodzice są uzależnieni.
Ksiązka zawiera również uwagi przed bajkami (krótkie refleksje psychologa) oraz komentarze biblioterapeutyczne po bajkach, a także propozycje rozmów lub działań związanych z danym tematem.
Sygnatura: 101628-101629
Sygnatura: 30964 Filia w Bełchatowie 
Sygnatura: Filia w Tomaszowie
Sygnatura: 29821 Filia w Opocznie

BAJKOTERAPIA czyli Jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. Razem z Guziolkiem piszemy bajki, 2007/2008 / red. Katarzyna Szeliga ; Przedszkole nr 80 ; Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2010
Sygnatura: Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 30236 Filia w Opocznie
Sygnatura: 41276 + CD Filia w Tomaszowie Maz.

BALSAM dla duszy dziecka czyli Opowiadania o odwadze, nadziei i radości / zebrali i spisali Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty Hansen, Irene Dunlap ; przeł. Magdalena Hermanowska, Piotr Hermanowski. - Wyd. 2. - Poznań : "Rebis", 2010
Terapeutyczne opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym, poruszające ważne sprawy (problemy i decyzje), z którymi muszą niejednokrotnie zmierzyć się współcześnie dzieci i młodzież. Opowiadania zostały pogrupowane tematycznie: o rodzinie, o poglądach i punktach widzenia, o śmierci i umieraniu, o spełnianiu marzeń, o pokonywaniu przeszkód, o dokonywaniu wyborów, o trudnych sprawach, o mądrości.
Sygnatura: 99067

BEZPIECZNA bajka / [aut. bajek] Roksana Jędrzejewska-Wróbel [i in.] ; il. Marcin Piwowarski  Warszawa : "Nasza Księgarnia", cop. 2011
Sygnatura: 31157 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 41737 Filia w Tomaszowie Maz .

BIBLIOTEKA w szkole. Cz. 2, Biblioterapia, webquesty, przedstawienia / Jolanta Smuniewska, Jolanta Milczuk-Walczewska, Renata Otolińska, Teresa Prokowska, Anna Urbaniak. - Warszawa : "Dr Josef Raabe", cop. 2012. - (Zajrzyj i Znajdź)
Sygnatura: 42161 Filia w Tomaszowie Maz.

BIBLIOTERAPIA w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / red. Ewelina J. Konieczna. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Sygnatura: 29926, 30235 Filia w Opocznie

CICHOŃ-PIASECKA Małgorzata : Baśń w kulturze, terapii i wychowaniu // W: BAŚŃ w terapii i wychowaniu / red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : "Trio", 2012. - (Słowa. Obrazy. Dźwięki). - S. 137-151
Sygnatura: 101472

CZERNIANIN Wiktor : Teoretyczne podstawy biblioterapii. - Wrocław : "Atut", 2008
Sygnatura: 97328
Sygnatura: 34826 Filia w Radomsku

CZERNIANIN Wiktor : Użytkownicy biblioterapii - psychologiczna charakterystyka typów i metod leczenia // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. - S. 81-88
Sygnatura: 90012
Sygnatura: 28447 Filia w Bełchatowie

EICHELBERGER Wojciech, SUCHOWIERSKA Agnieszka : Bajka to życie albo Z jakiej jesteś bajki : historie zmyślone opatrzone pomocnym komentarzem. - Warszawa : Jacek Santorski & CO, 2008
Sygnatura: 40760 Filia w Tomaszowie Maz.

FALKOWSKA Marta : Bajkoterapia - motywacją do nauki czytania i pisania // W : Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 120-135
Sygnatura: 35219 Filia w Radomsku

GRIGORIEW Renata : Oniryczny most porozumienia z dzieckiem, które boi się ciemności : na przykładzie poezji Danuty Wawiłow // W : Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; przy współpr. Sylwii Gajownik. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2012. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2910). - S. 203-220
Sygnatura: 101100 W

HANDFORD Olga, KAROLAK Wiesław : Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009
Ksiązka składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera rozważania teoretyczne na temat bajki, myślenia twórczego i sposobów zapisu procesu myślowego w postaci książki. W drugiej części zostały zamieszczone scenariusze warsztatów biblioterapeutycznych, przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pozycja ta adresowana jest do nauczycieli, metodyków, arteterapeutów oraz wszystkich, którzy prowadząc grupy, poszukują ciekawych metod pracy.
Sygnatura: 97901 + CD-ROM

KOMPETENCJE diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : "Impuls", 2011
Zawiera artykuł: Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą / Marzena Okrasa
Sygnatura : 41687 Filia w Tomaszowie Maz.

KOTWICA Agnieszka : Biblioterapeutyczna działalność śląskich bibliotek na przykładzie Biblioteki Śląskiej w Katowicach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu // W : Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; przy współpr. Sylwii Gajownik. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2012. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2910). - S. 221-231
Sygnatura: 101100 W

KRASOŃ Katarzyna : Biblioterapia // W : Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 106). - S. 255-283
Sygnatura: 98505

KSIĄŻKA w terapii dziecka : zestawienie bibliograficzne w wyborze : [broszura] / oprac. meryt. Ewa Bińkiewicz ; oprac. tech. Dagmara Roszkowska. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2008. - (Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Prezentuje)
Sygnatura: 99004-99005

KUŚPIT Małgorzata : Arteterapia w pracy z dzieckiem // W : Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 403-413
Sygnatura: 98337

ŁABA Agnieszka : Bajki rymowane w biblioterapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",2008
Bajki można wykorzystać w pracy biblioterapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi w wieku 8-14 lat - uczniami specjalnej szkoły podstawowej. Publikacja zawiera również przykładowe scenariusze zajęć, definicje bajki, rolę bajek, rodzaje bajek, definicję biblioterapii, rola biblioterapii jako metody terapeutycznej.
Sygnatura: 97256

ŁABA Agnieszka : Bajki rymowane w biblioterapii. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Sygnatura: 31250 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29927 Filia w Opocznie

ŁUPIŃSKA Katarzyna : Biblioterapia szansą współczesnej polonistyki // W: Dydaktyka XXI wieku - szanse i zagrożenia / red. Jolanta Bujak-Lechowicz ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2008. - S. 61-69
Definiowanie biblioterapii. Etapy procesu biblioterapii. Powieści dla dziewcząt Kornela Makuszyńskiego jak przykład tekstów wspierających rozwój emocjonalny dziecka. Wykorzystanie przez nauczyciela utworu pt. "Panna z mokrą głową" do zajęć biblioterapeutycznych w klasie piątej.
Sygnatura: 97840

ŁUPIŃSKA Katarzyna : Możliwości wykorzystania TI w biblioterapii // W : E-polonistyka / pod red. Aleksandry Dziak, Sławomira Jacka Żurka. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 123-131
Materiały z konferencji "E-polonistyka" zorganizowanej przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej KUL, poświęconej zastosowaniu technologii informacyjnej w metodologii badań naukowych i dydaktyce, Lublin, listopad 2007 r.
Sygnatura: 97345

MAŁKIEWICZ Elżbieta : Możliwości wykorzystania bajek relaksacyjno-wyobrażeniowych w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w rozwoju // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001
Sygnatura: 89901 W
Sygnatura: 28253 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28000 Filia w Opocznie
Sygnatura: 33479 Filia w Radomsku

MAUER-GÓRSKA Barbara : Biblioterapia a edukacja informacyjna z zakresu wiedzy o zdrowiu // W : Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; przy współpr. Sylwii Gajownik. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2012. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2910). - S. 233-242
Korelacje znaczeniowe zachodzące między pojęciami "biblioterapia", 'edukacja zdrowotna" i "edukacja informacyjna". Międzynarodowe programy edukacji prozdrowotnej i informacyjnej. Modele organizacyjne biblioterapii i edukacji prozdrowotnej.
Sygnatura: 101100 W

MEYER-GLITZA Erika : Zaczarowany róg Kamila : terapeutyczne opowieści na dobranoc / Erika Meyer-Glitza, tł. [z niem.] Magdalena Jałowiec. - Kielce : "Jedność", 2003
Sygnatura: 39399 Filia w Tomaszowie Maz.

MIKITA Anna : Opowiadania terapeutyczne / il. Agata Półtorak. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
Krótkie historyjki skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Opowiadania terapeutyczne mogą pomóc przedszkolakom w rozwiązywaniu ich problemów, m in. radzeniu sobie ze złością, tęsknotą, poczuciem krzywdy i odrzucenia, lękiem przed ciemnością, uczeniu się odpowiedzialności. życzliwości
Sygnatura: 96633; 99069
Sygnatura: 40763 Filia w Tomaszowie Maz.

MOLICKA Maria : Bajki terapeutyczne. Cz. 1. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : "Media Rodzina", [2010]
Sygnatura: 30238 Filia w Opocznie

MOLICKA Maria : Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2011
Sygnatura: 100295, 101613
Sygnatura: 31158 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 30395; 30209 Filia w Opocznie
Sygnatura: 42114, 41702 Filia w Tomaszowie Maz.

MOLICKA Maria : Uwarunkowania lęku u dzieci oraz bajki terapeutyczne jako metoda redukcji niepokoju // W: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / Barbara red. Kaja. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - S. 202-212
Sygnatura: 88252

MOMOT Bogusława : Terapeutyczna funkcja baśni wobec dzieci sześcioletnich // W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / red. nauk. Danuta Waloszek. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005. - S. 219-224
Sygnatura: 96783

PERTLER Cordula, PERTLER Reinhold : Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi/ przeł. z niem. Joanna Procek. - Kielce : "Jedność", 2012
Sygnatura: 101490
Sygnatura: 31679 Filia w Bełchatowie
Sygnatura:30669 Filia w Opocznie
Sygnatura: 42154 Filia w Tomaszowie Maz.

RAMERA Giovanni : Mamo, boję się szkoły /  il. Christiana Pietta ; wprowadzenie Maria Teresa Zattoni ; tł. [z wł.] Ryszard Zajączkowski ; konsultacja merytoryczna Maria Molicka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2007. - (Wielkie Problemy Naszych Dzieci : historyjki terapeutyczne)
Sygnatura: 29966 Filia w Bełchatowie

REDLARSKA Zofia : Bajkoterapia i jej funkcje adaptacyjne i rozwojowe w życiu każdego dziecka - terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci // W : Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. -S. 413-429
Sygnatura: 98288
Sygnatura: 30200 Filia w Opocznie

SKWARK Dorota : Instynkt agresji : opowiadania terapeutyczne o dojrzewaniu dla młodzieży, rodziców, nauczycieli. - Toruń : "Bea", 2007
Sygnatura: 41363 Filia w Tomaszowie Maz,.

SOŁBUT Agnieszka : Bajki i książki w terapii pedagogicznej // W : Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce / red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk. - Białystok : Wydawnictwo "Logopeda Radzi", 2006. - S. 227-233
Sygnatura: 40894 Filia w Tomaszowie Maz.

SZCZUPAŁ Bernadeta : Rola i miejsce książki w promowaniu rozwoju dziecka we współczesnym systemie edukacyjnym // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 154-157
Sygnatura: 93850

SZCZUPAŁ Bernadeta : Terapeutyczna funkcja biblioterapii w resocjalizacji i profilaktyce społecznej // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2009. - S. 227-249
Założenia biblioterapii. Doświadczenie czytelnicze. Założenia terapii książką. Warunki udanej biblioterapii. Modele postępowania terapeutycznego. Dołączona bibliografia.
Sygnatura: 97864
Sygnatura: 35506 Filia w Radomsku

SZULC Wita : Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. - Warszawa : "Difin", 2011. - S. 129-151 : Biblioterapia. Odmiana arteterapii czy forma doradztwa? ; S. 152-165 : Poezjoterapia. Słowa między muzyką a obrazem
Sygnatura: 100512

SZULC Wita, WOLFRAM Ilse : Terapeutyczne walory bajiki "Muzykanci z Bremy" w interpretacji niemieckiej i polskiej // W: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / red. nauk. Alicja Szerląg. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 567-576
Sygnatura: 93837

TOMASZEWSKA Jovanka, KOŁYSZKO Wojciech : Opowieści z planety Holo : opowiadania terapeutyczne. - Warszawa : Fundacja Drabina Rozwoju, [2011]
Sygnatura: 30318-30319 Filia w Opocznie

TYCHMANOWICZ Anna : Baśnie w wychowaniu i terapii dziecka // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 422-429
Sygnatura: 98337

UNGEHEUER-GOŁĄB Alicja : Lektura literatury dziecięcej jako sposób na egzystencjalne niepokoje // W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / red. Zofia Frączek, Beata Szluz 
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 217-223
Sygnatura: 95665 W
Sygnatura: 29775 Filia w Bełchatowie

ZELENAY Ewa : Bajkowe mosty, czyli całkiem inne bajki rodzinne. Terapeutyczne opowiadania. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2007
"Bajkowe mosty" to utwór szczególny nie tylko dla dzieci, ale i rodziców. W bajkach nie ma baśniowego świata, lecz jest realna rzeczywistość, bliska ludziom współczesnym. Teksty uczą, jak pokonać niesprawiedliwość i zło, w jaki sposób odnaleźć się w sytuacjach trudnych dla dziecka. Bohaterowie są powszechnie znani, to pory roku, dynia, fasolki, strumień czy cebulka. Mają oni takie same problemy, jak ludzie. Wniosek z opowieści napawa optymizmem: życie trzeba zaakceptować i pokochać, co nie oznacza, że należy godzić się ze złem. A najważniejsze w tym wszystkim, najbardziej wymowne i skuteczne, jest pogodzenie w tych bajkach słowa rozumu ze słowem serca stworzenie zatem tego cudownego eliksiru, które, chociaż tak proste i zwyczajne, z takim oporem nam na co dzień przychodzi
Sygnatura: 40344 Filia w Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AMIDI Bahareh : Przestrzenie poezjoterapii // Biblioterapeuta. - 2013, nr 1, s. 1-2

APPEL Barbara : Książki, które pomagają żyć : zestawienie bibliograficzne. Część XI // Biblioterapeuta. - 2008, nr 4, s. 22-27
Prezentacja i krótkie omówienie literatury popularnonaukowej i pięknej do wykorzystania w pracy biblioterapeutycznej, m.in. z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, boleśnie doświadczonymi przez los, zniewolonymi przez nałogi.

APPEL Barbara : Książki, które pomagają żyć : zestawienie bibliograficzne. Część XII // Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 18-23
Prezentacja i krótkie omówienie literatury popularnonaukowej i pięknej do wykorzystania w pracy biblioterapeutycznej, m.in. z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, boleśnie doświadczonymi przez los, zniewolonymi przez nałogi.

BAUTSZ-SONTAG Anna : Rozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych : praca w formule ekspresyjnych działań biblioterapeutycznych. - (Twórczość - ekspresja - aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży / red. Katarzyna Krasoń). - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2011), s. 245-260
Kompilacja doświadczeń w zakresie efektywności pracy z wykorzystaniem formuły ekspresyjnych działań biblioterapeutycznych oraz doświadczeń zebranych w badaniach eksperymentalnych zamkniętych jak i aktualnie prowadzonych.

BIBLIOGRAFIA prac [Wandy Kozakiewicz i Ireny Boreckiej] / oprac. Elżbieta Hajnisz, Dorota Szczęśniak // Biblioterapeuta. - 2008, nr 2, s. 21-27

BIBRZYCKA Jadwiga : Bajkoterapia // Świetlica w Szkole. - 2009, [nr] 1, s. 16
Zalety wykorzystywania bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi. Cele oraz metody pracy z bajkami relaksacyjnymi, psychoedukacyjnymi i psychoterapeutycznymi.

BIELSKA Beata : Dziecko w świecie baśni, bajek i bajeczek // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 67-71

BISZ Agnieszka : Gdy potwor się śni : jak pomoc dzieciom w zasypianiu?. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 42-46
Przyczyny trudności w zasypianiu u dzieci w wieku przedszkolnym. Leki spowodowane nadmiarem wrażeń i emocji. Terapeutyczne sposoby oswajania dziecięcej grozy - wykorzystanie wierszy: "Dom" Jerzego Ficowskiego, "Nocna straszaki" Marcina Przewoźnika, "potwór" Doroty Gellner, "Czarny lew" Danuty Wawiłow.

BOLIŃSKA Marta : Od starej baśni do współczesnej bajki terapeutycznej // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 1, s. 18-32

BOŃDOS Ewa : Protokół z zebrania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą we Wrocławiu w dniu 19.03.2011r // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 24-25
Aktywność biblioterapeutyczna Kół Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

BOŃDOS Ewa : Terapeutyczna funkcja wierszy Danuty Wawiłow na przykładzie wybranych utworów // Biblioterapeuta. - 2012, nr 2, s. 6-28
Rola czytania w życiu człowieka. Terapeutyczna rola ksiązki. Rola poezji dla dzieci. Poezjoterapia. Danuta Wawiłow - analiza twórczości. Terapeutyczna Funkcja wybranych wierszy D. wawiłow. "Rozmyślanki, czyli na wszystko jest sposób" - program biblioterapeutyczny dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej opracowany w oparciu o wiersze Danuty Wawiłow.

BOROWSKA Monika : Alan i zaczarowana z jeziora // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 47-50
Przykład bajki terapeutycznej wykorzystywanej w klasach I-III szkoły podstawowej.

BUCHOWSKA Monika : Bez rutyny! // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, s. 17
Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów klasy I - uwagi o realizacji.

BUKOWSKA Iwona : Oswajać lęki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 33-38

BZYMEK Agnieszka : Tożsamość lokalna i literatura : terapeutyczne funkcje prozy Stefana Chwina i Pawla Helle. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 3, s. 204-213

CZERNIANIN Wiktor : Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojecie biblioterapii na przykładzie poglądów Romana Ingardena. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2008, nr 1, s. 3-8

CZESIUŁ-PRZYBYŁ Iwona : Czym jest bajkoterapia. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 12-16
Rodzaje i cechy bajek terapeutycznych. Główne cechy bajki relaksacyjnej. Cechy odróżniające opowieści terapeutyczne od tradycyjnych baśni. Budowa bajki terapeutycznej, schemat. Jak wykorzystać bajkoterapię do pracy z dziećmi.

CZESIUŁ-PRZYBYŁ Iwona : Książki wybrane // Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 17-20
Wykaz książek przydatnych w biblioterapii dzieci.

DRZEWIECKA Anna : Co to jest bajkoterapia? // Przegląd Edukacyjny. - 2012, [nr] 2, s. 7-9
Ogólna wiedza psychologiczna na temat lęku i strachu. Przyczyny lęków dziecięcych. Patologiczne strategie radzenia sobie z lękiem. Charakterystyka bajki terapeutycznej oraz cechy bajkoterapeuty.

DZIAŁALNOŚĆ w zakresie szkoleń biblioterapeutycznych w latach 2008-2009 // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 7-8
Wykaz sposobu działalności biblioterapeutki Lidii Ippoldt (np. szkolenia, warsztaty, kursy, studia podyplomowe, konferencje).

GAJDA Kinga Anna : Metoda Radlińskiej i biblio(bajko)terapia w szkole // Język Polski w Szkole IV-VI. - R.13, nr 2 (2011/2012), s. 7-19
Teorie Heleny Radlińskiej. Wychowanie w oparciu o biblioterapię i bajkoterapię .

GAJDA Kinga Anna : Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla dzieci // Język Polski w Szkole IV-VI. - R.13, nr 2 (2011/2012), s. 102-109
Funkcje pedagogicznego dramatu terapeutycznego. Metoda pracy z pedagogicznym dramatem terapeutycznym. Dramaty Agnieszki Kuszy jako pedagogiczny dramat terapeutyczny dla dzieci.

GAJDA Kinga Anna : Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla młodzieży // Język Polski w Gimnazjum. - R. 13, nr 3 (2011/2012), s. 100-106
Pedagogiczny dramat terapeutyczny - próba definicji i metoda pracy.

GAJDA Kinga Anna : Przypadek Brzydkiego kaczątka // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 12, nr 1 (2010/2011), s. 20-27
Cele baśnioterapii. Aktywny dialog w bajkoterapii. "Brzydkie kaczątko" o poszukiwaniu identyfikacji - baśń terapeutyczna, którą można wykorzystać w pracy z dziećmi w wieku 4-9 lat, w celu pokonania lęku, wyobcowania i samoakceptacji u dzieci.

GRABOWSKA Tatiana : Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna. - (Warto przeczytać) // Życie Szkoły. - 2011, nr 3, s. 60-62
Problematyka biblioterapii w pracy z trudnymi dziećmi i młodzieżą. Propozycje tekstów przeciwdziałających przemocy i agresji wśród młodych.

GRACZYK Agnieszka : Biblioterapia (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 23-24

GRIGORIEW Renata : Gwiazdy - radosne, ożywione duchy, wielkie przyjaciółki dziecka. (na przykładzie poezji Doroty Gellner) // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 15-19
Oswajanie dziecięcego lęku przed mrokiem - o terapeutycznej wartości wierszy D. Gellner.

GRIGORIEW Renata : Muzyczność w nocnej scenerii wierszy Wandy Chotomskiej // Biblioterapeuta. - 2012, nr 1, s. 1-3

GRIGORIEW Renata : Poezjoterapia : Joanny Kulmowej pomysły na zasypianie. Cz. 1 // Biblioterapeuta. - 2011, nr 1, s. 4-7
Oswajanie w dziecku lęku przed ciemnością wg Joanny Kulmowej.

GRIGORIEW Renata : Poezjoterapia : Joanny Kulmowej pomysły na zasypianie. Cz. 2. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 1-3
Oswajanie w dziecku lęku przed ciemnością wg Joanny Kulmowej. Aktywne postrzeganie przyrody sposobem na spokojne zasypianie.

GRIGORIEW Renata : Przyjazna kreacja księżyca w poezji Doroty Gellner jako próba oswojenia dziecięcego strachu przed mrokiem. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 4-9
Twórczość Doroty Gellner jako przykład literatury terapeutycznej służącej przezwyciężaniu lęku przed ciemnością u dzieci (motyw przyjaznego księżyca).

GROMEK Renata : Bajkoterapia w szkole podstawowej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 5-6
Praktyczne porady dla nauczycieli bibliotekarzy.

HAJZAK Hanna : Biblioterapia w pracy wychowawczej z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 4, s. 1-18
Idea, cele i przedmiot biblioterapii, postępowanie biblioterapeutyczne, znaczenie bajek w rozwoju dziecka. Przykładowe scenariusze zajęć biblioterapeutycznych dla przedszkolaków.

HOFFMAN Joanna : Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 24-28
Lecznicze zastosowanie literatury w psychoterapii.

HOFFMAN Joanna : Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 9

IPPOLDT Lidia : Miejsce Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w tworzeniu polskiej biblioterapii. - (Problemy doświadczenia opinie) // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, [nr] 1, s. 10-12
Biblioterapia to użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiatrii, ale także poradnictwo w rozwiązywaniu problemów osobistych przez ukierunkowane czytanie. Działalność PTB.

IPPOLDT Lidia : Potrzeba biblioterapii w środowisku bibliotekarzy i nauczycieli - analiza badań ankietowych // Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 24-28
Dane dotyczące zainteresowania tematyką oraz chęci dokształcania się z zakresu biblioterapii wśród bibliotekarzy i nauczycieli.

IWAN Bożena : Biblioterapia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 29-30

JAKUTAJĆ-ZALEWSKA Agnieszka : Lecznicza moc lektury : słowo o biblioterapii // Guliwer. - 2008, nr 2, s. 118-122

JANINA Kosciów honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 5-6

JOHN Katarzyna : Zajęcia kółka czytelniczego a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s. 17
Wybór treści dzieła literackiego (propozycja na podstawie "Anielki" B. Prusa) wynikający z jego dostosowania do potrzeb zajęć kółka czytelniczego i biblioterapii oraz z odmiennego charakteru tych zajęć.

JURCZYK Marcin : Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 1/2, s. 33-35

KANIA Sylwia : Bajkoterapia na etapie edukacji elementarnej // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2011, nr 2, s. 201-205
Bajkoterapia pozwala na rozwiązanie wielu problemów emocjonalnych, które małe dzieci napotykają na etapie rozwoju, oraz zaspokajają potrzebę bezpieczeństwa, która jest niezmiernie ważna. Znajomość metody bajkoterapii i jej stosowanie przez nauczycieli w pracy z dziećmi.

KARWAT Robert : Spotkania biblioterapeutyczne HABIBI : terapia miłością // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 20-23
Terapeutyczna rola baśni. 3 krótkie teksty biblioterapeutyczne: Opowieść o kolorach, Miasteczko dwóch snów, Pancerz.

KLEIN Aldona : Książka-zabawka w biblioterapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 27-28
Podział biblioterapii za względu na odbiorców. Cele biblioterapii. Rodzaje wykorzystywanych tekstów terapeutycznych. Dobór odpowiednich książek dla dzieci pod kątem niepełnosprawności (dzieci niewidome, niesłyszące, z problemami emocjonalnymi, nadpobudliwe oraz niepełnosprawne intelektualnie). Książka jako zabawka (elementy dźwiękowe, dotykowe). Książka jako zabawka ("twór" literacki).

KMIEĆ Joanna : Z baśnią współczesną w przedszkolu. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 20-24
Potrzeba kontaktu dziecka w wieku przedszkolnym z baśnią. Rola i funkcje baśni. Różnice między baśnią klasyczną a baśnią współczesną. Przykład zajęć z wykorzystaniem baśni współczesnej "Pokój do wynajęcia" Anny Onichimowskiej.

KOŚCIÓW Janina : Anna Jaworska (5.04.1923-13.09.2007) : prekursorka biblioterapii w Polsce // Biblioterapeuta. - 2008, nr 4, s. 27-28

KOWALSKA Małgorzata : Zastosowanie biblioterapii dla dzieci i młodzieży // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 14-17
Biblioterapia w zapobieganiu agresji u dzieci. Wykaz literatury popularnonaukowej dla rodziców, wychowawców, bibliotekarzy, biblioterapeutów. Wykaz kilku utworów literatury pięknej dla młodzieży.
Biblioterapia dla dorastającej młodzieży. Wykaz literatury popularnonaukowej dla dorosłych. Wykaz literatury popularnonaukowej oraz pięknej dla młodzieży.

KRAJEWSKA Anna : Bajkowy, dziecięcy świat... - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 74-75
Znaczenie bajki w życiu i rozwoju dziecka.

KRASOWSKA Aleksandra, KRASOWSKA Joanna : Bajka terapeutyczna. Cz. 2 // Remedium. - 2012, nr 10, s. 24-25
Zalety bajek terapeutycznych. Komentarz do bajki "O Tygrysku, który nie panował nad swoją siłą" - cele bajki, dynamika zdarzeń, bohaterowie bajki.

KRASOWSKA Joanna, KRASOWSKA Aleksandra : Bajka o chłopcu, który myślał, że jest zły ... // Remedium. - 2012, nr 11, s. 10-12
Bajka terapeutyczna może pomóc dziecku w rozumieniu jego sytuacji i przeżyć, zachęcić do podjęcia wysiłków pracy nad sobą i współpracy z otoczeniem.

KRASOWSKA Joanna, KARASOWSKA Aleksandra : O Tygrysku, który nie panował nad swoją siłą. Cz. 1 // Remedium. - 2012, nr 9, s. 24-25
Bajka terapeutyczna, którą można wykorzystać do nawiązania kontaktu i współpracy z dzieckiem.

KRUSZEWSKI Tomasz : Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6

KRZEMIENIECKI Leon : "Lalka" Bolesława Prusa jako dyskurs socjologiczny : (tezy rekonesansu). - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 1-4
Bogactwo poruszanych zagadnień w powieści (m.in. romans, awans społeczny, historia, rozczarowanie) jako ciekawy i relaksujący środek biblioterapeutyczny skierowany do subtelnego i tolerancyjnego czytelnika.

KRZEMIENIECKI Leon : Literacki agon w świetle teorii walki : E. Hemingway "Stary człowiek i morze" (interdyscyplinarny rekonesans). - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 1-[6]
Bohaterowie nowel i powieści Hemingwaya jako przykłady ludzi obowiązku i czynu, męstwa i dzielności, walczących z własnymi słabościami - wzorce biblioterapeutyczne.

KRZEMIENIECKI Leon : Literatura, sprawność fizyczna, sport : (klasyczne etosy) // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 1-4
Wartość aktywności, kultury fizycznej i sportu w życiu człowieka na przykładzie wybranych tekstów psychoedukacyjnych.

LASKOWSKA Małgorzata : Wokół słowa // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 16-18
Wychowanie do "słowa". Kształcenie własnej logosfery. Terapeutyczna funkcja słowa i literatury.

LUBOWIECKA Jadwiga : Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 12-17
Przyczyny, rodzaje i sposoby łagodzenia lęku u dzieci w wieku przedszkolnym. Bajki terapeutyczne jako narzędzie wspomagające prawidłowy rozwój emocjonalno-moralny dzieci.

ŁUPICKA-SZCZĘŚNIK Dagmara : Piśmiennictwo alpinistyczne i podróżnicze w oddziaływaniach psychoedukacyjnych // Biblioterapeuta. - 2012, nr 2, s. 3-5

MARKOWICZ Lucyna : Bajka w pracy z dziećmi // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 3, s. 21

MATRAS-MASTALERZ Wanda : Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39

MORAWIECKA Jaśmina : Bajka o Księżycowej Księżniczce // Biblioterapeuta. - 2012, nr 3, s. 24-28
Tekst bajki do wykorzystania w pracy biblioterapeutycznej z dziećmi, której celem jest oswajanie strachu.

MOLICKA Maria : Bajki nie dla dzieci? // Charaktery. - 2012, nr 8, s. 36-39
Baśnie Braci Grimm - czy są zbyt okrutne, by czytać je dzieciom?

NOGIEĆ Katarzyna : Współczesny polonista jako (nie)świadomy terapeuta // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 13, nr 1 (2011/2012), s. 7-12
Przykłady korzyści, wynikających z obcowania ze sztuką na lekcjach języka polskiego. Biblioterapia, poezjoterapia, teatroterapia, choreoterapia, muzykoterapia na lekcjach języka polskiego.

NOWEL Ewa : Nie do śmiechu // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 11, nr 3 (2009/2010), s. 94-110
Rola baśni. Baśnioterapia na lekcjach języka polskiego.

OATLEY Keith : Umysłowy stymulator życia // Charaktery. - 2008, nr 12, s. 42-43

PROJEKT Międzynarodowej Konferencji z okazji 15-lecia działalności PTB // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 27
Aktywność biblioterapeutyczna Kół PTB - Wrocław.

PYREK Edi : Gdzie jest Elf, Smok i Księżniczka? // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 34-35
Wspomagająca rola baśni i bajek w rozwoju dziecka.

ROZWALKA Aleksandra : Baśń o księżycu i kocich oczach // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 46
Przykład baśni terapeutycznej dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej.

RZEPECKA-STENKA Renata : Biblioterapia w pracy gdyńskiej biblioteki // Bibliotekarz. - 2010, nr 5, s. 14-16
Biblioterapia w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni .

SADOWSKA Anna, SOBIESKA-SZOSTAKIEWICZ Grażyna : Książki leczą / // Meritum. - 2008, nr 2, s. 55-58
Biblioterapia jest metoda psychoterapeutyczna.

SALAPATA Marta Anna : "Ostatnia perła" w dziecięcych paciorkach - śmierć w oczach najmłodszych. - Bibliogr. // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 108-113
Percepcja śmierci u dzieci .

SKWARKA Ewa : Oswoić emocje. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 30-34
Przyczyny dziecięcych wybuchów złości. Uczenie dzieci wyrażania zł `ości (poziom edukacji przedszkolnej). Skutki niewłaściwej reakcji dorosłych na ataki złości i gniew dziecka. Edukacja emocjonalna w przedszkolu - terapia zabawą, biblioterapia.

SREBRO Ewa, WÓJCIK Katarzyna ; Świat baśni i wyobraźni dziecięcej w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 7-11
Znaczenie baśni dla rozwoju poznawczego i moralnego. Wpływ baśni na psychikę i emocje dzieci.

SURNIAK Genowefa : Gabinet biblioterapeutyczny im. Ireny Boreckiej // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 4-6
Relacja z przebiegu uroczystości otwarcia "Gabinetu biblioterapeutycznego im. Ireny Boreckiej" w Polskim Towarzystwie Biblioterapeutycznym we Wrocławiu (wystawa wszystkich dziel, prac oraz pomocy naukowych i dydaktycznych zmarłej wybitnej biblioterapeutki - Prezes Polskiego Związku Biblioterapeutów).

SURNIAK Genowefa : Działalność własna w zakresie szkoleń biblioterapeutycznych w latach 2008-2009 // Biblioterapeuta. - 2009, s. 4, s. 6-7
Działalność biblioterapeutki Genowefy Surniak.

SURNIAK Genowefa : Warsztat biblioterapeuty. Część 3 // Biblioterapeuta. - 2008, nr 3, s. 19-27
Prezentacja i krótkie omówienie wybranych utworów literatury pięknej, które warto wykorzystać w pracy biblioterapeutycznej, m.in. w pracy z niepełnosprawnymi, chorymi, ofiarami przemocy, osobami przeżywającymi śmierć bliskiej osoby.

SURNIAK Genowefa : Warsztat biblioterapeuty. Część 4 // Biblioterapeuta. - 2011, nr 3, s. 36-44
Prezentacja i krótkie omówienie wybranych utworów literatury pięknej, które można wykorzystać w pracy biblioterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą bądź dorosłymi, którzy zmagają się m.in. z chorobą przewlekła, niepełnosprawnością, stratą bliskiej osoby, problemami wieku dojrzewania.

SZCZEPANIAK Paweł : Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej // Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 3-4, s. 26-33
Związki biblioterapii z pedagogika specjalną. Funkcja resocjalizacyjna biblioterapii. Terapia za pomocą książki w zakładach penitencjarnych. Kryteria udziału w terapii. Programy resocjalizacji w polskim systemie penitencjarnym.

SZCZĘŚNIAK Dorota : Bibliografia adnotowana scenariuszy i programów biblioterapeutycznych zamieszczonych na łamach Biuletynu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego "Biblioterapeuta" za lata 1998-2011 // Biblioterapeuta. - 2012, nr 4, s. 6-45
Zawiera również wykaz tekstów literackich terapeutycznych, opublikowanych na lamach "Biblioterapeuty".

SZEFLER Elżbieta : Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-47
Zapobieganie przemocy wśród dzieci poprzez oddziaływania terapeutyczne z wykorzystaniem książki.

SZEFLER Elżbieta : O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 8, s. 21-29

ŚWIERCZYŃSKA Mariola : Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 13-15

URBAŃSKA Agnieszka : Pan Niezadowolony : opowiadanie edukacyjne // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 23-28
Propozycje opowiadań edukacyjnych i terapeutycznych do wykorzystania w praktyce.

WIDEROWSKA Maria : Możliwości wykorzystania plastykoterapii w zajęciach biblioterapeutycznych. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 4-6

WLAZŁO Marcin : O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 24-28
Geneza i istota biblioterapii. Bajkoterapia a terapeutyczne właściwości baśni. Baśnie i bajki wobec "pułapek izonomii rozwojowej".

WYGLĘDOWSKA Emilia : Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10
Zajęcia biblioterapeutyczne połączone z treningiem umiejętności społecznej, wzmacniające poczucie własnej wartości - opis i analiza przypadku edukacyjnego.

ZIAJA Grażyna : Przeciw wykluczeniu : przykład pracy metodą projektu z wykorzystaniem biblioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, s. 18
Relacja z realizacji projektu - gimnazjalnego wolontariatu Klubu Ośmiu na zajęciach biblioterapeutycznych wśród osób z upośledzeniem umysłowym.

ZWIERZYŃSKA Bożena : Propozycja literatury biblioterapeutycznej. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 17-20
Autorka prezentuje zbiór literatury biblioterapeutycznej przeznaczonej dla dzieci i dorosłych. Ich podstawowym zadaniem jest pomoc pacjentom w rozwoju emocjonalnym i społecznym. Literatura biblioterapeutyczna uczy rozpoznawania uczuć oraz radzenia sobie z konkretnymi problemami. Walory terapeutyczne tych książek można wykorzystać w pracy z dziećmi i dorosłymi cierpiącymi na wiele różnych schorzeń.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna