Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI, ROZDZIAŁY KSIĄŻEK, FRAGMENTY KSIĄŻEK)

CHMAJ Ludwik : Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. - S. 167-169 : Celestyn Freinet (ur. 1896)
Pedagogika C. Freineta. Dzieła oraz opracowania.
Sygnatura: 41604, 41605, 49092, 15798 W, 16081-16084 ; 55941 (wyd. z 1963 r.)
Sygnatura: 10541 P, 2797 Filia w Bełchatowie (wyd. z 1963 r.)
Sygnatura: 6173-CZT Filia w Radomsku
Sygnatura: 38886 C ; 38887 (wyd. z 1963 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

DRAUS Jan, TERLECKI Ryszard : Historia wychowania. T. 2, Wiek XIX i XX. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo WAM : WSFP "IGNATIANUM", 2010. - S. 231-236 : Szkoły alternatywne
M. in. o szkole Celestyna Freineta
Sygnatura: 100681 ; 100436 (wyd. z 2009 r.) ; 100511 (wyd. z 2005 r.)
Sygnatura: 31266, 31212 ; 30631 (wyd. z 2009 r.) ; 29277 P (wyd. z 2005 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28809, 30353 (wyd. z 2006 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 34074 (wyd. z 2005 r.) ; 34400 (wyd. z 2006 r.) Filia w Radomsku
Sygnatura: 41467, 41468, 41705 ; 40149 C, 40867 (wyd. z 2005 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

FILIPIAK Ewa, SMOLIŃSKA-RĘBAS Halina : Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej : w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli o tym jak organizować sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność własną dziecka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo WSP, 2000
Sygnatura: 88450
Sygnatura: 28455 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27671 Filia w Opocznie

KĘDRA Marzena : Klasa autorska miejscem wyzwalania poetyckiej twórczości w oparciu o techniki Celestyna Freineta // W : Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 1995. - S. 273-279
Sygnatura: 80826W ; 87256 (wyd. z 2000 r.)
Sygnatura: 25103, 25027 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32566 (wyd. z 2001 r.) ; 32320 (wyd. z 2000 r.) Filia w Radomsku
Sygnatura: 38470 (wyd. z 2000 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

Kłosińska Tatiana : Droga do twórczości : wdrażanie technik Celestyna Freineta. - Kraków : "Impuls", 2000. - (Idee, Metody, Inspiracje)
Sygnatura: 86674
Sygnatura: 27423 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27863 Filia w Opocznie
Sygnatura: 37643 Filia w Tomaszowie Maz.

KOLLEK Bogumiła : 20 lat z pedagogiką Celestyna Freineta : (z doświadczeń wrocławskich nauczycieli).- Warszawa : Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakład Systemów Wychowawczych, 1989
Sygnatura: 97797

KOSSAK-GŁÓWCZEWSKI Kazimierz : Edukacja regionalna : w poszukiwaniu źródeł realizacji na przykładzie pedagogiki C. Freineta - zarys koncepcji // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 1995. - S.161­-166
Sygnatura: 80825W ; 87255 (wyd. z 2000 r.)
Sygnatura: 25131 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32321, 32567 Filia w Radomsku
Sygnatura: 28113 (wyd.. z 2000 r.) Filia w Opocznie

KULPIŃSKI Franciszek : Zagraniczni przedstawiciele pedagogiki opiekuńczej. Celestyn Freinet (1896-1966) // W: Dąbrowski Zdzisław, Kulpiński Franciszek : Pedagogika opiekuńcza : historia, teoria, terminologia. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. - S. 59-60
Sygnatura: 88005, 88004W
Sygnatura: 27526 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32891 Filia w Radomsku

LEGRAND Louis : Celestyn Freinet (1896-1966) // W: Myśliciele o wychowaniu : Alain, Arystoteles, Avicenna [...], Konfucjusz / red. nauk. Czesław Kupisiewicz, Irena Wojnar. - Warszawa : "BGW", 1996. - S. 417-435
Sygnatura: 84117 W
Sygnatura: 27524 Filia w Opocznie
Sygnatura: 37901 C Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 32846-CZT. Filia w Radomsku

LEWIN Aleksander : Tryptyk pedagogiczny : Korczak, Makarenko, Freinet. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986. - S.99-141 : Celestyn Freinet, czyli Nowoczesna Szkoła Francuska
S. 101-108: Życie, działalność, twórczość
S. 109-116 : Źródła i podstawy pedagogiki ludowej (swoista filozofia życiowa, psychologia wrażliwości na świat, Freinet a Nowe Wychowanie)
S. 116-126 : Najważniejsze elementy koncepcji pedagogicznej (prymat swobodnej ekspresji, pełny rozwój samorządności)
S. 126-133 : Dorobek ruchu freinetowskiego (źródła żywotności ruchu freinetowskiego, zasięg oddziaływania, doświadczenia kongresowe, FIMEM i RIDEF)
S. 133-141 : Freinet w Polsce (przenikanie idei freinetowskich do Polski, stan aktualny, Ftreinet a pedagogika socjalistyczna, inspiracje freinetowskie)
Sygnatura: 61472, 61473, 61471 W
Sygnatura: 21246, 21247 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 33644, 33645 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 28016, 28017, 28018 Filia w Radomsku

ŁOBOCKI Mieczysław : ABC wychowania. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. - S. 66-70 : Koncepcja Celestyna
Sygnatura: 87203, 89648 ; 94076 (wyd. z 2003 r.)
Sygnatura: 27582 Filia w Opocznie
Sygnatura: 32293, 32294 ; 34572-CZt (wyd. z 2003 r.) Filia w Radomsku

ŁUCZAK Bogumiła : Nauczanie integralne w klasach I-III z wykorzystaniem technik Freineta. - Warszawa : G&P, 2000
Sygnatura: 86349, 97759
Sygnatura: 26647 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32571 Filia w Radomsku
Sygnatura: 37621 Filia w Tomaszowie Maz.

MAGDA-ADAMOWICZ Marzenna : Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów edukacji wczesnoszkolnej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. - S. 42-64 : Technika swobodnych tekstów C. Freineta ; S. 65-91 : Metodyka badań własnych kształtowania wrażliwości moralnej uczniów kl. I-III techniką swobodnych testów C. Freineta ; S. 92-178 : Analiza i interpretacja jakościowa i statystyczna wyników badań procesu kształtowania wrażliwości moralnej uczniów klas początkowych techniką swobodnych tekstów C. Freineta
Zawiera również aneksy: Struktura lekcji z techniką swobodnych tekstów ; Klucz oceny wrażliwości moralnej ; Kwestionariusz do wywiadu z rodzicami ; Kwestionariusz do wywiadu z nauczycielem
Sygnatura: 86666
Sygnatura: 26935 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27977 Filia w Opocznie

MALESZYK Zofia : Aktywność językowa dziecka w koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta // W : Problemy edukacji lingwistycznej : teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie. T. 1, Kształcenie języka ojczystego dziecka / pod red. Marii Teresy Michalewskiej i Mirosława Kisiela. - Kraków : "Impuls", 2001. - S. 227-235
Sygnatura: 89672

MALESZYK Zofia : Koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta jako droga wychowania dziecka twórczego // W: Literatura i sztuka a wychowanie / pod red. Jana Kidy. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - S. 41-46
Sygnatura: 88932

MIKRUT Adam : Ruch współczesnej szkoły C. Freineta // W : Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 332). - S. 19-25
Sygnatura: 92641, 89716, 94974
Sygnatura: 28037 Filia w Opocznie
Sygnatura: 34453 Filia w Radomsku

NAPIÓRKOWSKA Zofia : Samorządna organizacja życia klasy : (z doświadczeń klas freinetowskich). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
Sygnatura: 93962 ; 100906 (wyd. z 2002 r.)
Sygnatura: 31454 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29259 ; 28117 (wyd. z 2002 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 41834 (wyd. z 2002 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

NAPIÓRKOWSKA, Zofia : Z doświadczeń ruchu freinetowskiego w Polsce // W: Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1993. - S. 308-312
Sygnatura: 76238, 76239, 79115 W
Sygnatura: 24034 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 26691 Filia w Opocznie
Sygnatura: 30277 Filia w Radomsku
Sygnatura: 35859 Filia w Tomaszowie Maz.

OELSZLAEGER Beata : Dziecko jako twórca w koncepcji Celestyna Freineta // W : Dziecko w świecie sztuki / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. - S. 109-118
Sygnatura: 83142, 82585 W
Sygnatura: 26986 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 37024 Filia w Tomaszowie Maz.

OELSZLAEGER Beata : Porozumiewanie się nauczyciela i uczniów w klasie freinetowskiej // W: Procesy komunikacyjne w szkole : wyznaczniki, tendencje, problemy / pod red. Wojciecha Kojsa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. - S. 153-161
Sygnatura: 89218
Sygnatura: 33010 Filia w Radomsku

OKOŃ Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 81-102 : École moderne Celestyna Freineta
Życie i działalność C. Freineta. Podstawy metody freinetowskiej. Dzień pracy w szkole Freineta. Organizacja pracy w szkole Freineta. Rozprzestrzenianie się ruchu freinetowskiego.
Sygnatura: 86033, 86034 W
Sygnatura: 25816 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27440 Filia w Opocznie
Sygnatura: 31187 Filia w Radomsku
Sygnatura: 37029 C Filia w Tomaszowie Maz.

OKOŃ Wincenty : Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 78-79 : Freinet Celestyn
Sygnatura: 82491 Czyt [Ek 11], 82492
Sygnatura: 25781 P, 25386 P Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 31040-CZT Filia w Radomsku
Sygnatura: 36765, 41152 P Filia w Tomaszowie Maz.

ORCZYK Adam : Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2008. - S. 280-282 : Celestyn Freinet - "szkoła nowoczesna" dla proletariatu
Sygnatura: 96691 W
Sygnatura: 30318 W Filia w Bełchatowie

PETLAK Erich : Rola nauczyciela we współczesnej szkole. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2008. - S. 139-146 : Szkoła Freineta
Sygnatura: 97205

RADZIEWICZ Julian : Edukacja alternatywna : o innowacjach mikrosystemowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 81-88 : Celestyn Freinet - owocowanie idei. Dwa przykłady
Sygnatura: 75304, 75305, 75306 W
Sygnatura: 23824 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 30337, 30338 Filia w Radomsku
Sygnatura: 35808 Filia w Tomaszowie Maz.

SAJDAK Anna : Edukacja kreatywna. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - S. 107-111 : Tworzenie warunków rozwojowych w rozważanych koncepcjach szkolnych. Celestyn Freinet ; S. 154-157 : Urzeczywistnianie idei wolności w wybranych koncepcjach szkolnych. Celestyn Freinet ; S. 197-201 : Program szkolny w wybranych koncepcjach. Celestyn Freinet ; S. 223-226 : Sposoby wyznaczania edukacyjnego standardu oraz ewaluacji osiągnięć ucznia w rozważanych koncepcjach. Celestyn Freinet ; S. 243-246 : Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej. Celestyn Freinet ; S. 268-271 : Zadania stawiane nauczycielowi przez twórców rozważanych koncepcji szkolnych. Celestyn Freinet
Sygnatura: 97041
Sygnatura: 40890 Filia w Tomaszowie Maz.

SAWICKA Antonina : Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - S. 266-272 : Próba zastosowania technik Celestyna Freineta w pracy z dziećmi sześcioletnimi
Sygnatura: 55794, 55795 W ; 65536 (wyd. 2 z 1988 r.)
Sygnatura: 31710-31711 Filia w Tomaszowie Maz. 

SEMENOWICZ Halina : Freinet w Polsce : próby realizacji koncepcji pedagogicznej C. Freineta w szkole podstawowej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
Sygnatura: 46653, 46654, 43621, 4391243926, 43620,
Sygnatura: 24537 Filia w Radomsku
Sygnatura: 26890, 26891 Filia w Tomaszowie Maz.

SEMENOWICZ Halina : Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1966
Sygnatura: 84259, 20066, 56062 W
Sygnatura: 101114, 10115 Filia w Radomsku
Sygnatura: 8982 Filia w Tomaszowie Maz.

SMOLIŃSKA-RĘBAS Halina, FILIPIAK Ewa, CHORM Regina : Technika swobodnego tekstu z cyklu Moje "Ja" wobec pedagogiki Celestyna Freineta. - Otwock ; Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, 1995
Sygnatura: 80056

SZTOBRYN Sławomir : Pedagogika Celestyna Freineta // W: Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Wyd 1, pierwszy dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 356-362
Życie C. Freineta. Poglądy pedagogiczne C. Freineta. Recepcja i krytyka stanowiska C. Freineta. Formy instytucjonalne ruchu Nowoczesnej Szkoły Francuskiej.
Sygnatura: 91131W, 92323 ; 90906 (wyd. z 2003 r.) ; 93160 (wyd. z 2005 r.) ; 93622, 93158 (wyd. z 2006 r.) ; 98358 (wyd. z 2009 r.)
Sygnatura: 28707 P, 28759-28761, 29040 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28458 Filia w Opocznie
Sygnatura: 33644, 33645 ; 33955-33957 (wyd. z 2005 r.) ; 34388-34389, 34135-CZT (wyd. z 2006 r.) Filia w Radomsku
Sygnatura: 39035-39036 ; 39023 C (wyd. z 2003 r.) ; 39599 (wyd. z 2005 r.) ; 41033 (wyd. z 2008 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

SZUKSTA Magdalena, MENDEL Maria : Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta i R. Steinera : na przykładzie jednej ze szkół społecznych w Gdańsku. - Płock : Zakład Wydawnictw i Reklamy "Iwanowski", 1995
Sygnatura:. 25019 Filia w Bełchatowie

WOŁOSZYN Stefan  : Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - S. 422-424 : [Technika Freineta]
Sygnatura: 52125 W,17615, 542294, 52126
Sygnatura: 3221, 3397 P, 7847, 21006 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 4702, 4703, 6691 Filia Opocznie
Sygnatura: 7106, 7107, 7009, 7010-CZt Filia w Radomsku
Sygnatura: 38888 C Filia w Tomaszowie Maz.

ZYCH Adam : Freinet Celestin // Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.   T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz i in.]. - Warszawa : "Żak", 2003. - S. 1187
Zawiera również wykaz prac C. Freineta oraz bibliografię.
Sygnatura: 90390 Czyt. (Ek 29)
Sygnatura: 28692 P Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 33356-CZT. Filia w Radomsku
Sygnatura: 39013 P Filia w Tomaszowie Maz.

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej.   T. 3 ks.1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn ; [red. t. Angelina Rutkowska]. - Wyd. 2 zm.- Kielce : "Strzelec", cop. 1998. - S. 285-310 : "Nowoczesna szkoła francuska" technik Celestyna Freineta "Niezmienne prawdy pedagogiczne" C. Freineta.
Sygnatura: 84452W, 84453-84455
Sygnatura: 26901 P filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27379, 28149 Filia w Opocznie
Sygnatura: 37000 C Filia w Tomaszowie Maz.

ŻMICHROWSKA Jolanta : Freinet Celestyn (1896-1966) // W: Historia wychowania :   słownik biograficzny / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego ; [aut. haseł Henryk Cirut i in.]. - Wyd. 2 uzup. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 44
Sygnatura: 90291, 90290 Czyt.
Sygnatura: 28433 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28655 Filia w Opocznie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANDURA Ludwik : O metodzie Freineta // Życie Szkoły. - 1957, nr 3, s.5-10

BARAŃSKA Ewa : Freinet i ekologia // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s. 106-108
Kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości na otaczający świat przez kontakt z przyrodą i wykorzystanie techniki Freineta.

BARGIELSKA Anna : "Swobodna twórczość językowa uczniów" - możliwości zastosowania w dramie. - Bibliogr. // Drama. - 2001, z. 37, s. 6-8
Propozycja włączenia techniki "swobodnego tekstu" C. Freineta do edukacji przez dramę.

BLACHOWICZ Władysław : Celestyn Freinet nie żyje // Ruch Pedagogiczny. - 1967, nr 2, s. 279-281

BOCHRA Ewa : Czytające przedszkolaki. - (Zielone światło dla sześciolatka) // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s. 41-43
Techniki C. Freineta do zastosowania na zajęciach przedszkolnych : naturalna metoda czytania, minidrukarnia, korespondencja dźwiękowa, ekspresja artystyczna, żywy teatr, fiszki autokorektywne.

BORAWSKA Katarzyna : Recepta na edukacyjny sukces, czyli Ecole Freinet w Vence // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 65-70
Swobodna twórczość dzieci i ekspresja w pedagogice Freineta. Ecole Freinet w Vence. Praca systemem pedagogicznym Celestyna Freineta we Francji

BORAWSKA Katarzyna : Recepta na edukacyjny sukces, czyli Ecole Freinet w Vence // Życie Szkoły. - 2000, nr 8, s. 522-526
Praca systemem pedagogicznym Celestyna Freineta we Francji.

BRZANA Mirosław : Czego nauczyłem się w Ecole Freinet w Vence // Życie Szkoły. - 1999, nr 10, s. 793-795
Szkola freinetowska we Francji.

BRZANA Mirosław : Czego uczą w Ecole Freinet w Vence // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 7, s. 65-70
Praca systemem pedagogicznym Celestyna Freineta we Francji.

BRZANA Mirosław : Dlaczego Freinet? // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 3, s. 62-66
Freinetowska koncepcja wychowania przez rozwijanie ekspansywności, ciekawości świata i potrzeby ekspresji u dzieci.

BRZANA Mirosław : Dlaczego Freinet? // Życie Szkoły. - 1997, nr 5, s. 265-268
Najciekawsze elementy freinetowskiej pedagogiki.

CHMURZYŃSKA Wanda : Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna // Życie Szkoły. - 1998, nr 4, s. 204-205

CHORN Regina : Freinet - może on? : XX RIDEF - Francja 1992 // Edukacja i Dialog. -1993, nr 2, s. 34-37
Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet (Międzynarodowe Spotkanie Nauczycieli-Wychowawców).

CHORN Regina : Z francuskiego atelier - RIDEF 2008 w Meksyku // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 30-33
Przebieg warsztatów dla nauczycieli, zainspirowanych pedagogika C. Freineta (technika doświadczeń poszukujących), zorganizowanych w ramach Międzynarodowego Seminarium Nauczycieli i Wychowawców Ruchu Freinetowskiego.

CIOMBOR Anna : Swobodne teksty jako jedna z technik Celestyna Freineta // Życie Szkoły. - 1996, nr 8, s. 464-465

DERESZYŃSKA Danuta : Techniki Freineta w szkole w XXI wieku // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 40, s. 16

DOBOSIEWICZ S., OSZCZEPALSKA M. : Celestyn Freinet i jego system nauczania i wychowania // Nowa Szkoła. - 1957, nr 1, s. 95-103

DRZEWIECKA Anna : Liczę na skrzydła... : (o technice tekstów swobodnych w nauczaniu początkowym) // Przegląd Edukacyjny. - 1999, nr 4, s. 13
Technika swobodnych tekstów Celestyna Freineta stymuluje rozwój twórczej aktywności dziecka.

FILIPIAK Ewa : Portret wychowawcy : Celestyn Freinet // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2,
s. 45-52
Filozofia Freineta, techniki pedagogiczne. Komunikacja i edukacja obywatelska w koncepcji pedagogicznej C. Freineta.

FILIPIAK Ewa, SMOLIŃSKA-RĘBAS Halina : Organizowanie sytuacji edukacyjnych inspirowanych freinetowską techniką doświadczeń poszukujących // Życie Szkoły. - 1997, nr 6, s. 330-334
Istota techniki doświadczeń poszukujących i edukacja środowiskowa w nauczaniu początkowym.

FRANICA Katarzyna : Nowe trendy w wychowaniu - szansa czy zagrożenie?. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2004, nr 12, s. 10-11
Krótka charakterystyka nurtów pedagogiki proponujących wychowanie alternatywne - Celestyn Freinet, Alexander S. Neill, Rudolf Steiner. Wychowanie religijne jako przeciwwaga dla antypedagogiki.

FRENKEL J. : Doświadczenia nowatorów : (nauczycieli stosujących w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej techniki Freineta) // Oświata i Wychowanie. Wersja A. - 1982, nr 5, s. 24-25
Dotyczy Wrocławia.

GAJDA Kinga Anna : Ekspresja słowna dziecka w dialogu z otoczeniem, czyli o relacji pomiędzy arteterapią dzieci a teorią Freineta // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 3, s. 9-24
Omówienie na przykładzie przedstawienia, relacji pomiędzy arteterapią a metodą Celestyna Freineta - połączenie ekspresji teatralnej, edukacji estetycznej poprzez teatr z nowatorskim systemem dydaktycznym Freineta. Opis celów arteterapii, wykorzystania metody Freineta w dialogicznym procesie leczenia zaburzeń psychicznych.

GŁUCHOWSKA Teresa : Powrót do integracji w edukacji wczesnoszkolnej. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 9, s. 56-59
Nauczanie zintegrowane w klasie I-III. Twórcy nauczania zintegrowanego: Ovidiusz Decroly, Karol Linke, Celestyn Freinet, Jadwiga Walczyna

GNACIŃSKA Irena, SOBIESZCZYK Maria : Technika swobodnego tekstu na zajęciach w edukacji początkowej // Nauczanie Początkowe : edukacja zintegrowana. - 1998/99, z. 6, s. 78-81
Scenariusz zajęć dla klasy III. Układanie swobodnego tekstu na podstawie własnych przeżyć.

GNACIŃSKA Irena, SOBIESZCZYK Maria : Technika swobodnego tekstu na lekcjach w edukacji początkowej // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 12, dod. s. I-III
Konspekt lekcji z wykorzystaniem techniki swobodnego tekstu w klasie III.

GUZIKOWSKA Grażyna : Scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik Freineta // Życie Szkoły. - 1998, nr 3, s. 158-160
Dekoracja stołu wielkanocnego i jego symbolika na podstawie wiersza "Wielkanocny stół" Ewy Skarzyńskiej.

GRABOŚ Iwona : Korespondencja międzyszkolna // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 45-49
Włączanie w proces nauczania i wychowania elementów pedagogicznej koncepcji Celestyna Freineta.

JABŁOŃSKA Iwona : Koncepcje pedagogiczne Celestyna Freineta : scenariusz zajęć w klasie III // Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s. 31-33
Blok tematyczny: w królestwie słów, obrazów i myśli. Temat dnia: Świat znaków, kolorów, symboli i gestów.

JAWORSKA-SĘK Elżbieta : Podróże po Europie : wyjeżdżamy do Francji : scenariusz zajęć z edukacji europejskiej dla klasy III // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 3-4

JÓŹWIAK Krystyna : Techniki Celestyna Freineta w szkole szpitalnej // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 5, s. 302-306

KĘDRA Marzena : Moim laboratorium jest dziecko // Życie Szkoły. - 2010, nr 11, s. 20-26
Prezentacja podstawowych założeń pedagogiki C. Freineta. Zastosowanie idei oraz technik Freineta w organizowaniu pracy z uczniami (na przykładzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance).

KŁECZEK Dorota : Swobodna ekspresja plastyczna // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 34-39
Przykładowe scenariusze zajęć dla klasy III szkoły podstawowej, z wykorzystaniem technik Freineta w zakresie swobodnej ekspresji plastycznej.

KŁOSIŃSKA Tatiana : Nauczyciele kreatywni : animatorzy pedagogiki Celestyna Freineta // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 5-8
Poszukiwanie idealnego wizerunku nauczyciela. Powiązania kreatywnych nauczycieli z ruchem freinetowskim w Polsce. Funkcje nauczyciela według koncepcji pedagogicznych Freineta.

KŁOSIŃSKA Tatiana : Pionierzy i animatorzy ruchu freinetowskiego w Polsce // Życie Szkoły. - 2010, nr 11, s. 12-18
Prezentacja zasług oraz dokonań osób propagujących idee szkoły i techniki C. Freineta na gruncie polskim (m.in. Halina Semenowicz, Bogumila Kollek, Regina Chorn, Grażyna Moszczyńska-Góra).

KŁOSIŃSKA Tatiana : Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 442-446

KŁOSIŃSKA Tatiana : W kolebce ruchu freinetowskiego // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 40-48
Przebieg wizyty we Francuskiej Szkole Celestyna Freineta w Vence. Zasady i organizacja Ecole Freinet (szkoly publicznej). Nauka oraz oceny w szkole freinetowskiej.

KOLLEK Bogumiła : Celestyn Freinet i jego koncepcja pedagogiczna // Wszystko dla Szkoły. - 1996, nr 12, s. 1-3

KOLOWCA Krystyna : I ty możesz zostać poetą. : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II // Życie Szkoły. - 2010, nr 11, s. 36-38, 40-46
Praca przygotowana na konkurs - scenariusz zajęć pod hasłem "Realizacja koncepcji Celestyna Freineta w kształceniu zintegrowanym". Zajęcia mające na celu rozwijanie inwencji twórczej oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego układania wierszy i rymowanek (załączniki).

KOŁODZIEJSKA Dorota : Freinet a współczesna pedagogika // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 4-7
Swobodna ekspresja dziecka w pedagogice C. Freineta.

KOŁODZIEJSKA Dorota : Terapeutyczne walory metod freinetowskich // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 67-70

KOŁODZIEJSKA Dorota : Uczniowie Celestyna Freineta // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 33/34, s. 32

KONOPNICKA Iwona : Rola edukacji środowiskowej w kształceniu zintegrowanym w kontekście pedagogiki Celestyna Freineta // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 25-29
Prezentacja scenariusza zajęć z edukacji środowiskowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej pt. "Las źródłem energii życiowej człowieka".

KOPERNY Bożena : Poznawanie świata - bez lekcji // Życie szkoły. - 2000, nr 1, s. 23-25

KOPERNY Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 30-31

KORCZYŃSKA M. : Pamięci Celestyna Freineta // Glos Nauczycielski. -1967, nr 9, s. 10

KOŚCIUSZKO Maria : O walorach techniki swobodnego tekstu // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 5, s. 16-17

KOŚCIUSZKO Maria : Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej im. C. Freineta w Otwocku // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 1, s. 53-55

KOŚCIUSZKO Maria : O technice swobodnego tekstu //Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8 , s. 25-28 

KOŚCIUSZKO Maria : Swobodny tekst - techniką wychowania // Forum Humanistów. - 2001, nr 2, s. 18-23

KOTYNIA Kazimiera : Techniki Freineta jako forma pobudzania dziecka chorego do twórczego działania // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 2/3, s. 113-122

KOWOLIK Piotr : Halina Semenowicz - inicjator i animator ruchu "Pedagogika Celestyna Freineta" w Polsce // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. 262-265

KRUK Jolanta : Pedagogika Celestyna Freineta - dzieło i inspiracje // Życie Szkoły. - 1989, nr 2, s. 122-125

KRZESIŃSKA Beata, OLEK-REDLARSKA Zofia : Pedagogika Celestyna Freineta - stosowanie, naśladowanie czy inspiracja // Życie Szkoły. - 1990, nr 9, s. 476-478

KUŹNIK Marta : Tropiciele przyrody. - Bibliogr. // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 1, s. 20-22
Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej z wykorzystaniem koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta.

KUŹNIK Marta : Wpływ technik Celestyna Freineta na rozwój twórczej aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym : na podstawie wyników badań własnych // Edukacja i Dialog. - 2010, [nr] 3/4, s. 44-47
Zadania dydaktyczno-wychowawcze w pracy z uczniami klas I-III.

KUŹNIK Marta : Zajęcia świetlicowe : wykorzystanie technik Celestyna Freineta // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 11-12 

KWASIBORSKA Maria : Elementy gimnastyki z wykorzystaniem technik pedagogicznych Freineta // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 10, dod. s. (15)-(16)
Temat: Naskok kuczny na skrzynie i zeskok w głąb z wyprostem.

LACHEWICZ Elżbieta : Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów // Życie Szkoły. - 2001, [nr] 10 , s. 596-598
Rozwijanie twórczości poprzez zabawę, wykorzystanie technik Freineta w edukacji wczesnoszkolnej.

LEPKA Maria, RUDZKA-KUPCZYŃSKA Marzena : Fiszki autokorektywne Freineta : na lekcjach matematyki w klasach III-IV // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 11, s. 19-20

LEWIN Aleksander : Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 16-20
Porównanie pedagogiki Janusza Korczaka i Celestyna Freineta - zagadnienia dyskutowane podczas konferencji. Międzynarodowe Spotkanie Wychowawców-Freinetowcow, Kraków 20-28 maja 1996 r.

LEWIN Aleksander Ł : Nowoczesny system wychowania a spuścizna pedagogów-nowatorów - J. Korczaka, A. Makarenki, C. Freineta // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1976, nr 4, s. 47-57

LEWIN Aleksander : Uniwersalne wartości dorobku pedagogów-nowatorów - ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny Janusza Korczaka // Ruch Pedagogiczny. - 2002 nr 5/6 s. 21-32
Idea pedagogiczna Janusza Korczaka, Antona Makarenki i Celestyna Freineta zwana "Nowym Wychowaniem".

LUBASZKA Dorota : Wykorzystanie technik Freineta oraz pedagogiki zabawy : scenariusz zajęć w klasie II // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 34-35
Temat: Pisanie swobodnego tekstu jako dalszego ciągu opowiadania "Zaczarowana zagroda". Wspólna korekta ortograficzna wybranej pracy .

ŁOJEK Joanna : Sposób na rutynę: praca technikami C. Freineta // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 2, s. 5

MAGDA Marzenna : Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 1/2, s. 29-32

MAGDA Marzenna : Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta // Życie Szkoły. - 1997, nr 9, s. 531-535

MAGDA Marzenna : Rozumienie problemów moralnych przez uczniów klas początkowych a edukacja humanistyczna Celestyna Freineta // Edukacja Humanistyczna. - 1998, nr 3, s. 63-68

MAGDA Marzenna : Wychowawcze założenia pedagogiki Celestyna Freineta. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 10, s. 1-3

MAGNOWSKA Anna, OLEJARCZYK Małgorzata : Próba zastosowania elementów technik Freineta w organizowaniu czasu wolnego dziecka upośledzonego umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 1, s. 41-43

MASZCZYŃSKA-GÓRA Grażyna : Dopuśćmy dziecko do głosu // Język Polski dla Klas IV-VIII. - 1992/1993, nr 3, s. 21-23

MASZCZYŃSKA-GÓRA Grażyna : Idea pedagogiki Celestyna Freineta // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1992/93, nr 1/2, s. 135-139

MASZCZYŃSKA-GÓRA Grażyna : Nowoczesna szkoła francuska technik C. Freineta podstawą innowacji we współczesnym modelu edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 35-37
Planowanie - jedna z technik C. Freineta.

MASZCZYŃSKA-GÓRA Grażyna : O szkołę twórczą. - Bibliogr. // Język Polski w Szkole : dla Klas IV-VIII. - 1992/1993, z. 3, s. 3-7
Z inspiracji pedagogiki C. Freineta.

MASZCZYŃSKA-GÓRA Grażyna : Twórca nowoczesnej szkoły francuskiej - Celestyn Freinet // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1995/1996, nr 6, s. 62-65

MATRZAK Aleksandra : Jak przygotowywałam dzieci do podjęcia nauki w szkole, stosując wybrane techniki Freineta // Wychowanie w Przedszkolu. - 1974, nr 9, s. 484-487

MATUSIAK Ewa : "Niezmienne prawdy pedagogiczne" Freineta wciąż aktualne // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 40, s. 13
Techniki Freineta stosowane w pracy z dziećmi w klasach I-III.

MATUSZEWSKA Mirosława : Zielona szkoła - wykorzystanie technik Freineta // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 27-30
Blok tematyczny, harmonogram dnia, regulamin zielonej szkoły, techniki Freineta.

MAKRZYSZEWSKA Danuta: Twórczość dziecka // Życie Szkoły. - 1996, nr 10, s. 601-602
Wykorzystanie technik Freineta w pracy z dziećmi.

MIERNIK Magdalena : Pisanie jako rodzaj aktywności - kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2011/2012, nr 4, s. 64-75
Scenariusz zajęć z języka polskiego z zastosowaniem techniki swobodnego tekstu.

MUCHLEWICZ Małgorzata : Piątki z literaturą // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2002/2003, nr 2, s. 59-61
Stosowanie techniki Celestyna Freineta w zajęciach z literatury. Tworzenie swobodnych tekstów.

NAPIÓRKOWSKA Zofia : Edukacja do demokracji. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 9-14
Idea demokracji w koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta. Funkcjonowanie klasy freinetowskiej (narada klasowa, tygodniowy plan pracy, odpowiedzialności, reguły życia w klasie, gazetka wychowawcza).

OLEK-REDLARSKA Zofia, KRZRESIŃSKA Beata : Pedagogika Freineta a teraźniejszość // Życie Szkoły. - 1995, nr 6, s. 376-379
Warsztaty prowadzone metodą Freineta.

ORZECHOWSKI Henryk : By uczenie dawało radość // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 33, s. 22-23

PAWŁOWSKA-NIEDBAŁA Anna : Mali twórcy i magiczne kolo // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s. 22-[25]
Techniki Celestyna Freineta w przedszkolu. Zabawy dydaktyczne.

PEREK Bronisława : Nauczanie integralne z wykorzystaniem technik Freineta : scenariusz zajęć w klasie III // Życie Szkoły. - 2000, nr 10, s. 610-613

PIWKO Kazimiera : Miejsce dziecka w pedagogice Celestyna Freineta. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2010, nr 11, s. 5-11
Charakterystyka pedagogiki Freineta. Prezentacja narzędzii do opracowania profilu życiowego dziecka. Techniki C. Freineta.

PIWKO Kazimiera : O doświadczeniach poszukujących // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 19-24
Samodzielne działanie jako jeden z elementów w koncepcji pedagogicznej C. Freineta.
Przykład realizacji tematu: Poszukiwanie wiosny.

PREKIEL Barbara : Elementy koncepcji Freineta w rozwijaniu świadomego stosunku dzieci do własnego ciała // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 4, dod. s. (79)-(80)

ROMANOWSKA Alicja : Zastosowanie technik Freineta w intelektualizacji procesu wychowania fizycznego. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 2, dod. s. 2-8

RUSZKIEWICZ Bożena, WISZOWATA Marta : Spójrz na dziecko oczami dziecka // Życie Szkoły. - 2010, nr 11, s. 64-65
Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta na temat "Miejsce dziecka w pedagogice Celestyna Freineta".

SAWICKA Antonina : Poszerza się grono nauczycieli - zwolenników technik Freineta // Wychowanie w Przedszkolu. - 1972, nr 10, s. 512-515

SEMENOWICZ Halina : Celestyn Freinet : wspomnienie o zasłużonych pedagogach // Wychowanie w Przedszkolu. - 1967, nr 3, s. 106-107

SIEJKA Anna : Jest takie przedszkole "Milusie" // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 10, s. 16-[17]
Przedszkole nr 163 w Warszawie. Programy realizowane: Rozwijanie twórczej aktywności dziecka poprzez stosowanie technik C. Freineta, Zaczarowany świat komputerów, Bajki pomagają dzieciom i rodzicom, Biesiady rodzinne, czyli niemożliwe stało się możliwe. Gazetka przedszkola "Miluś" - dla dzieci i rodziców.

SIWEK Łucja : Przed zieloną szkołą // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s. 152-153
Wykorzystanie technik Freineta w ramach zajęć zielonej szkoły.

SKARZYŃSKA Krystyna : Listy pomagają w nauce // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 658-661
Badania mające na celu stwierdzenie, w jakim stopniu pisanie listów w/g metody C. Freineta ma wpływ na naukę czytania w wieku przedszkolnym.

SKÓRZYŃSKA M. : Zastosowanie technik Freineta w organizacji czasu wolnego dzieci przewlekle chorych // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 2/3, s. 123-128

SOLICH Kornelia : Komputer w nauce czytania i pisania // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 56-61

SOWA Dorota : Cudze chwalicie, swego nie znacie... : odkrywamy tajemnice wadowskiego parku // Zycie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 29-43
Ratowanie dworku znajdującego się obok starego parku w Wadowie k. Krakowa. Zapoznanie uczniów z tematem, celem i metodami, formami i zadaniami pracy, w jaka powinni sie zaangażować, realizując poszczególne zadania. Realizacja koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta w kształceniu zintegrowanym.

SPOSÓB na rutynę : praca technikami C. Freineta // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 2, s. 5
Odkrywanie w nauczaniu technik C. Freineta na nowo.

STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata : Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta w Lublinie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s. 60-62

STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata : Edukacja przez kulturę i sztukę : konferencja w Krakowie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 59-60
Przebieg Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej "Edukacja przez kulturę i sztukę" zorganizowanej z okazji Jubileuszu XX-lecia Grupy Krakowskiej Polskiego Stowarzyszenia Animator ów Pedagogiki Celestyna Freineta.

STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata : Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Animatorow Pedagogiki Celestyna Freineta w Lublinie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s. 60-62
Organizacja non profit. Obejmuje swoim zasięgiem nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli akademickich uczelni kształcących nauczycieli. Główny cel organizacji i dzialalność. Ruch freinetowski w Polsce.

STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata : Miejsce dziecka w pedagogice C. Freineta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 54-55
Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji "Miejsce dziecka w pedagogice Celestyna Freineta", która odbyła się we wrześniu 2010 roku.

STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata : Szkoła Celestyna Freineta w Vence // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 29-30
Ogólna prezentacja zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy w szkole założonej przez C. Freineta w Vence (Francja).

STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata : Życie i praca Haliny Semenowicz. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. 22-24
Życie i działalność pedagogiczna Haliny Semenowicz - założycielki Stowarzyszenia i prekursorki pedagogiki Celestyna Freineta w Polsce. Olbrzymie zasługi dla polskiej pedagogiki oraz ruchu freinetowskiego. Przykład nauczyciela otwartego na potrzeby i możliwości dziecka.

STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata, KORZENIOWSKA Anna : Zajęcia z wykorzystaniem technik Celestyna Freineta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 35-40
Przykłady zajęć z wykorzystaniem technik Celestyna Freineta: ekspresja artystyczna, swobodne teksty, fiszki autokreatywne, fiszka inspirująca, korespondencja międzyprzedszkolna, gazetki przedszkolne, doświadczenia poszukujące, Księga Życia Grupy, technika zdobywania sprawności.

STĘPIEŃ Bogumiła : Dziecięce marzenia : tworzenie i pisanie swobodnych tekstów // Życie Szkoły. - 2010, nr 11, s. 31-34
Fragment pracy nadesłanej na konkurs pod hasłem "Realizacja koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta w kształceniu zintegrowanym" ogłoszony przez Redakcję "Życia Szkoły" Scenariusz zajęć w klasie III: "Tworzenie i pisanie swobodnych tekstów na temat marzeń dzieci".

STUCKA-BOGDAN Ewa : Technika "doświadczeń poszukujących" C. Freineta i jej zastosowanie w praktyce szkolnej // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 9, dod. s. I-VIII

STUCKA-BOGDAN Ewa : Tworzenie książeczek lekturowych // Nauczanie Początkowe : edukacja zintegrowana. - 1998/1999, z. 6, s. 81-86
Lekcje języka polskiego z klasą I-III związane z tworzeniem i opracowywaniem swobodnych tekstów inspirowanych lekturami (technika Freineta).

STYCZYŃSKA Marianna : Koncepcja Freineta w katechezie - tworzenie przyjaznego obrazu Boga // Katecheta. - 2001, nr 10, s. 39-45
Scenariusz lekcji katechezy - przeznaczony dla młodszych dzieci.

SULISZ Seweryn : Elementy koncepcji pedagogicznej Freineta w wychowaniu fizycznym // Życie Szkoły. - 1996, nr 8, s. 460-463

SZUCHNIK Grażyna : Techniki Freineta w pracy z dziećmi klasy III : swobodny tekst // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 175-178
Tok pracy ze swobodnym tekstem: przygotowanie do opracowania tekstu, praktyczne działanie, korekta tekstu, podsumowanie pracy. Scenariusz przedstawienia ortograficznego dla klas I-III.

ŚLIWERSKI Bogusław : Pedagogika niedyrektywna // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 18-25
Pedagogika oparta na poglądach Carla Rogersa, Marii Montessori, Celestyna Freineta i Owidiusza Decroly'ego.

ŚLIWIŃSKA Teresa : Korespondencja międzyszkolna - źródłem radości : techniki Freineta //
Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 13-18
Jak we własnej pracy pedagogicznej wykorzystać techniki pracy Freineta.

ŚWINIARSKI Stanisław : System Celestyna Freineta - moje doświadczenia // Nowa Szkoła. - 1982, nr 1, s. 29-30

ŚWINIARSKI Stanisław : Spółdzielczość w pedagogicznej koncepcji C. Freineta // Nowa Szkoła. - 1980, nr 4, s. 165-168

TEML Hubert : Pedagogika Freineta "Oddać głos dzieciom" // Grupa i Zabawa. - 1997, nr 2, s. 5-6

WASILEWSKA Hanna : Wizyta polskich freinetowców we francuskiej szkole Freineta w Vence // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 717-718

WIERLOCHA Antonia : Rola swobodnego tekstu i gazetki w nauczaniu języka polskiego w klasach I-III //Życie Szkoły. - 1996, nr 8, s. 466-469
Technika Celestyna Freineta.

WIĘCKOWSKI Ryszard : Techniki Freineta we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 1998, nr 1, s. 3-6
Swobodny tekst, swobodna ekspresja plastyczna.

WIĘCZKOWSKA Małgorzata : Technika Celestyna Freineta w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 1, s. 46-50
Krótkie omówienie technik freinetowskich: korespondencji międzyszkolnej, swobodnych tekstów, galerii twórczości dziecięcej, kącika teatralnego, gazetki przedszkolnej.

WIĘCZKOWSKA Małgorzata : Tworzenie swobodnych tekstów // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 10, s. 611-613

WIĘCZKOWSKA Małgorzata : Znaczenie logosfery w edukacji językowej - wykorzystanie technik Celestyna Freineta. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 6, s. 1-4
Kształtowanie osobowości dziecka poprzez swobodna ekspresję językową.

WINCENCIAK Witold : O możliwościach wykorzystania niektórych elementów pedagogiki Celestyna Freineta w realizacji treści edukacji regionalnej // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 14-17

WIŚNIEWSKA Krystyna : Moje doświadczenia z pedagogiką Freineta // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s. 159-161

WITT Lesława, WILK Justyna : Celestyn Freinet w przedszkolu // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 10, s. 60-61
Ogólna charakterystyka koncepcji pedagogicznej C. Freineta. Przykładowe techniki wykorzystywane w pracy przedszkola (gazetka przedszkolna, korespondencja międzyprzedszkolna, różnorodne formy ekspresji).

ZAWORSKA Małgorzata : Inspirowana pedagogiką Freineta // Życie Szkoły. - 2011, nr 3, s. 12-15
Wyzwalanie aktywności twórczej. Techniki pracy: planowanie pracy, swobodny tekst, fiszki autokorektywne, doświadczenia poszukujące, gazetka wychowawcza, reguły życia klasy.

ZAWORSKA Małgorzata : Inspirowana pedagogika Freineta // Życie Szkoły. - 2011, nr 3, s. 12-15

ZELLMA Anna L. : Doświadczenia poszukujące jako technika wspierania aktywności edukacyjnej katechizowanej młodzieży klas gimnazjalnych. - Bibliogr. // Katecheta. - 2003, [nr] 3, s. 7-13
Wykorzystanie technik Freineta w katechizacji dzieci i młodzieży.

ZELLMA Anna L. : Wykorzystanie technik Freineta w katechizacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Katecheta. - 2001, nr 6, s. 3-6

ZIENIUK Jan : O szacunek dla dziecka : z obrad konferencji o pedagogice C. Freineta // Życie Szkoły. - 1972, nr 10, s. 56-58

ZWIERZCHOWSKA Alicja, KOWALSKA Beata, DZIUGO Aneta : Freinetowskie metody nauczania - sesja szkoleniowa w Jastrzębiej Górze // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 6, s. 367-369

ZYZIK Elżbieta : Wykorzystanie techniki swobodnych tekstów Celestyna Freineta w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 28-34
Etapy organizacji zajęć ww. techniką. Scenariusz zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem technik Freineta w klasie III - Temat bloku: Opiekujemy się zwierzętami, Temat dnia: Pies jest naszym przyjacielem.

 

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna