Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

ROLA BAJKI I BAŚNI W EDUKACJI DZIECI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAŚŃ i dziecko / wstęp, wybór, oprac. wypowiedzi Halina Skrobiszewska. - Warszawa : Lud. Spółdz. Wydaw., 1978

BĄK Jolanta, WIEWIÓRA-PYKA Elżbieta : Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej . - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003

BRETT Doris : Bajki, które leczą . Cz. 1 i 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

CIEŚLIKOWSKI Jerzy : Bajka dziecięca : próba określenia gatunku // W : Kim jesteś Kopciuszku czyli o problemach współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży/ pod red. Stanisława Aleksandrzaka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1968

GŁODKOWSKA Joanna : Zabawa i nauka w kręgu baśni : metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej dziecka lekko upośledzonego umysłowo w wieku wczesnoszkolnym. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001

KULMOWA Joanna : Bajki skrzydlate . - Szczecin : Wydaw. GLOB, 1991

MOLICKA Maria : Bajki terapeutyczne dla dzieci . - Wyd. 2 popr. - Poznań : Media Rodzina, cop. 1999

MOLICKA Maria : Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii . - Poznań : Media Rodzina, cop. 2002

OLECHNOWICZ Hanna : Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku : praca terapeutyczna z małymi dziećmi. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

RATYŃSKA Hanna : Literatura dziecięca w pracy przedszkola . - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1973

UNGEHEUER-GOŁĄB Alicja : Poezja dzieciństwa czyli droga ku wrażliwości . - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1999

WORTMAN Stefania : Baśń w literaturze i w życiu dziecka : co i jak opowiadać ?. - Warszawa : Stow. Bibl. Pols., 1958

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ZAGADNIENIA OGÓLNE :

BALUCH Alicja : Kiedy książka staje się księgą (jeszcze o Krasnoludkach i Marysi ) // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 1, s. 4-8

BARAN Zbigniew : Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 4, s. 195-198

CAPIŃSKA Ewa : Bajka stymuluje rozwój moralny dziecka // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 65-71

CHOJNOWSKA-CZACHÓR Anna : Wpływ baśni na rozwój moralny dziecka // Wychowanie
w Przedszkolu. - 1991, nr 1, s. 26-28

DUDZIŃSKA Irena : Dzieci lubią bajki // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 4, s. 223-230

DYKA Franciszka : Bajki w edukacji początkowej // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 62-65

DYKA Franciszek : Wartości moralne bajek i ich miejsce w edukacji wczesnoszkolnej // Biblioteka
w Szkole. - 1999, nr 3, s. 1-2

HAJNICZ Wanda : Komunikat edukacyjny w baśniach : przekaz doświadczenia życiowego i nakazów społecznych // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 1/2, s. 84-98

HUSZCZ Mirosław, CICHOŃ-PIASECKA Małgorzata : " A potem żyli długo i szczęśliwie..." Jak baśnie pomagają w wychowaniu seksualnym dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 323-326

HUSZCZ Mirosław, CICHOŃ-PIASECKA Małgorzata : Baśnie uczą życiowych ról // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s. 580-585

KLIŚ Maria : Rozumienie bajek przez dzieci sześcioletnie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 5, s. 268-273

KONIECZNA Ewelina : Baśń filmowa jako pomost pomiędzy tradycją kultury a współczesną kulturą medialną // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 22-28

KRASOŃ Katarzyna : Baśniowa terapia // Guliwer. - 1998, nr 3, s. 37-39

KULBACKA Anna : Podaruj dzieciom baśń // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 190-192

KWIEK Jadwiga : Baśń w rozwoju dziecka a sposób wykorzystania jej w reklamie // Edukacja Medialna. - 1999, nr 4, s. 20-23

MAJEWSKA-TWOREK Anna, OLECHNOWICZ-PUCHAŁA Agnieszka : Bajki w pracy logopedy. Cz. 1-2 // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 92-95; nr 4, s. 266-271

MARCHWICKA Maria : Bajki - jako elementy treningu autogennego dla dzieci // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 5, s. 265-268

MOLICKA Maria : Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44

MOLICKA Maria : Bajka terapeutyczna // Remedium. - 2002, nr 7-8, s. 18-19

MOLICKA Maria : Bajki terapeutyczne dla dzieci // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 2, s. 13-17

MOLICKA Maria : Bajki na lęki // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 31-32

OCH Katarzyna: Rola bajki w edukacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s. 594-597

PĘSKA Ludmiła : Dziecko, lęk, literatura // Guliwer. 1992, nr 4, s. 42-45

PYTKA Marta : Bajka, biblioterapia, wychowanie ... // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 4, s. 38-42

SIKUCIŃSKA Dorota : Klucz do dziecięcych serc // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 39-42

SOBOLEWICZ Małgorzata : Powróćmy do baśni // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 428-430

SUŁEK Jacek : Odszukać siebie ... // Guliwer. - 1998, nr 1, s. 4-6

ŚLUSAREK Bernadetta : Wartości edukacyjne baśni // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 19-21

TARTAS Teresa : Dlaczego baśń? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 2, s. 94-96

WALCZEWSKA-KLIMCZAK Grażyna : Co baśnie mogą dać współczesnemu dziecku ? // Grupa
i Zabawa. - 1999, nr 2, s. 2-6

WOLNY Irena : Przyroda i baśnie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 38-40

WUJEK Monika : Atmosfera cudowności... : o baśni w wychowaniu i terapii // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 42-43

SCENARIUSZE ZAJĘĆ :

BANASZCZYK Alicja : Czerwony Kapturek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 633-634

BILSKA Grażyna : Spotkanie z bajkami : scenariusz imprezy dla dzieci w wieku przedszkolnym (najstarsza grupa) // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 31

CHLEBICKA Alina : Wioska wśród gór : bajka terapeutyczna // Aura. - 2001, nr 8, dod., s.9-10

ĆWIERTNIA-BERNAŚ Weronika : Baśń o współczesnej Śpiącej Królewnie (w trzech częściach) // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 29-31

DOŁŻYCKA Urszula, TRYBUS Magdalena : Baśnie, baśnie, baśnie... Konspekt zajęć wprowadzający uczniów w świat baśni // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 9

DOŁŻYCKA Urszula, TRYBUS Magdalena : Baśnie, baśnie, baśnie : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 5

GANCEWSKA Maria : Była sobie bajka : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 8

GĘBKA Irena : "Bajkowa" przygoda z komputerami // Wychowanie w Przedszkolu. - !996, nr 5, s. 293-294

HORNOWSKA Elżbieta : Baśniolandia w III d // Guliwer. - 1998, nr 4, s. 42-46

KANIA Aleksandra : W krainie bajek : scenariusz zajęć otwartych przeprowadzonych w klasie I dla grupy "0" z przedszkola // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 16

KOWALSKA Marzena : Czerwony kapturek : bajka matematyczna // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 420-421

MAŚLOCH Lidia : Bajki pana Perraulta : konkurs czytelniczy dla klasy II // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 12

MICHALAK Urszula : Zaczarowany świat bajek : scenariusz przedstawienia z konkursem // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 23-25

MOLICKA Maria : Wesoły Pufcio // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 2, s. 30-34

PIECZĄTKIEWICZ Elżbieta, FRANKOWSKA Izabela : Najpiękniejsze bajki świata : konspekt zajęć dla klasy II (III) szkoły podstawowej do przeprowadzenia w trakcie nieoczekiwanego zastępstwa // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 11, s. 23

PIERZCHANOWSKA Bogumiła : Czy znasz tę baśń? : konkurs // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 26

PRĄŻYŃSKA Dorota : Jakie cechy ma baśń? : scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 9-10

RUSIECKA Danuta : Rozmawiamy o baśniach : scenariusz zajęć w klasie I // Życie Szkoły. - 2003, nr 10, s. 616-618

SAGUN Bernadeta, BRZÓSKO Agata : Festiwal bajek : scenariusz imprezy dla klas I-III nauczania zintegrowanego // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 30-31

ŚLADOWSKA Lucyna : Scenariusz zabawy sportowej "w krainie baśni" // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 344-346

ŚWIERCZEWSKA Beata : Bajka o rozbitym serduszku // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 53-58

TROCHIMOWICZ Hanna, SZCZĘSNA Mirosława : Baśniowe prawdy życia : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 11-12

TRYSIŃSKA Magdalena : Bajki robotów Stanisława Lema // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2001/2002, nr 2, s. 21-25
(Propozycja metodyczna do klasy VI)

WALCZEWSKA-KLIMCZAK Grażyna : Wyprawa do Krainy Baśni // Guliwer. - 1998, nr 4, s. 38-42
(Zabawa fabularyzowana)

WAWRYKÓW Maria : Baśniowy świat Pana Kleksa // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 24-25

WIŚNIEWSKA Grażyna : Bajka w sześciu odsłonach, czyli... i co było dalej? : dwugodzinna lekcja języka polskiego w klasie czwartej // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 2, s. 23-26

WRÓBAL Leszek : Przydatność bajek na lekcjach języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 6, s. 106-113

WRÓBLEWSKA Violetta : Baśń jako zabawa konwencją // Polonistyka. - 1999, nr 6, s. 35

WYŁUPEK Grażyna : Baśnie nie tylko Andersena : konkurs czytelniczy dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 16-18

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA M.: Chcecie bajki? Oto bajka ... // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 5, s. 263-268

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA M.: Smerfy, Muminki, Wodniaczki // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993, nr 1, s. 4-8

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.02.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna