Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


MOTYW PODRÓŻY, WĘDRÓWKI, PIELGRZYMKI, DROGI W LITERATURZE

Wybrane utwory,
w których występuje motyw wędrówki (podróży, pielgrzymowania, drogi)

ANDRZEJEWSKI Jerzy : Bramy raju

BAUDELAIRE Ch. : Podróż

BERENT Wacław : Żywe kamienie

BYRON George : Giaur

BIBLIA NT

Biblia ST : "Księga Wyjścia"

CARROLL L. : Alicja w krainie czarów

Cervantes Migiel de: Don Kichot

CONRAD Józef : Lord Jim

DANTE : Boska komedia

DIDEROT Denis : Kubuś Fatalista i jego pan

FREDRO Aleksander : Trzy po trzy

GOETHE Johann Wolfgang : Faust

GOGOL Mikołaj : Martwe dusze

GOMBROWICZ Witold : Ferdydurke

HERBERT Zbigniew : Przesłanie pana Cogito

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw : Wieża

HOMER : Odyseja

IWASZKIEWICZ Jarosław : Panny z Wilka

JANICKI K. : O sobie samym do potomności

KAFKA Franz : Proces

KAFKA Franz : Zamek

KOCHANOWSKI Jan : Do snu [fraszka]

KOCHANOWSKI Jan : Pieśń świętojańska o Sobótce

KONWICKI Tadeusz : Mała Apokalipsa

KRASICKI Ignacy : Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki

Krasiński Zygmunt : Nie-Boska komedia

Legenda o świętym Aleksym

LEGENDY ARTURIAŃSKIE

LEŚMIAN Bolesław : Dusiołek [ballada]

MAKUSZYŃSKI Kornel : Przygody Koziołka Matołka

MALCZEWSKI Antoni : Maria Antonina

MANN Tomasz : Śmierć w Wenecji

MICKIEWICZ Adam : Dziady. Cz. II

MICKIEWICZ Adam : Dziady.Cz. III

MICKIEWICZ Adam : Dziady. Cz. IV

MICKIEWICZ Adam : Konrad Wallenrod

MICKIEWICZ Adam : Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego

MICKIEWICZ Adam : Pan Tadeusz

MICKIEWICZ Adam : Sonety krymskie

NORWID Cyprian Kamil : Bema pamięci żałobny rapsod

NORWID Cyprian Kamil : Pielgrzym

ORZESZKOWA Eliza : Nad Niemnem

POTOCKI Jan : Rękopis znaleziony w Saragossie

PROUST M. : W poszukiwaniu straconego czasu

PRUS Bolesław : Lalka

RABELAIS F. : Gargantua i Pantagruel

RIMBAUD Jean Artur : Statek pijany

SAINT-EXUPERY Antonie de : Mały Książę

SIENKIEWICZ Henryk : Latarnik

SIENKIEWICZ Henryk : Potop

SIENKIEWICZ Henryk : W pustyni i w puszczy

SŁOWACKI Juliusz : Anhelli

SŁOWACKI Juliusz : Beniowski

SŁOWACKI Juliusz : Grób Agamemnona

SŁOWACKI Juliusz : Hymn "Smutno mi, Boże"

SŁOWACKI Juliusz : Kordian

SŁOWACKI Juliusz : Podróż z Neapolu do Ziemi Świętej

SŁOWACKI Juliusz : W pamiętniku Zofii Bobrówny

STACHURA Edward : Przebyłem noc właśnie.

STAFF Leopold : Wędrówka wesołego pielgrzyma

STERNE Laurence : Podróż sentymentalna

SWIFT Jonatan : Podróże Guliwera

SZCZYPIORSKI Andrzej : Początek

SZEKSPIR William : Hamlet

SZEKSPIR William : Król Lear

Tristan i Izolda

VERNE Julusz : Niezwykłe podróże

VERNE Juliusz : W osiemdziesiąt dni dookoła świata

WERGILIUSZ : Eneida

WOLTER : Kandyd

ŻEROMSKI Stefan : Ludzie bezdomni

ŻEROMSKI Stefan : O żołnierzu tułaczu

ŻEROMSKI Stefan : Popioły

ŻEROMSKI Stefan : Przedwiośnie

 

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : "Skrypt", cop. 2003. - S. 276-282 : Podróż / wędrówka
Sygnatura:92353 Czyt. (Em 83)

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabella : Szkolny słownik motywów literackich. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Kram", 1998. - S. 298-309 : Podróż / wędrówka
Sygnatura: 85316 Czyt. (Em 71)

DZIUROWA Krystyna : Język polski : literatura w motywach. - Warszawa : Wydawnictwo KRAM", cop. 2003. - (Poradnik Licealisty). - S. 142-148 : Motyw pielgrzyma w romantyzmie [ Adam Mickiewicz: "Sonety krymskie ("Pielgrzym", "Stepy Akermańskie", "Burza"), "Pan Tadeusz" ; Juliusz Słowacki: "Hymn" ("Smutno mi, Boże"), "W pamiętniku Zofii Bobrówny" ; Cyprian Kamil Norwid: "Pielgrzym", "Moja piosenka"]
Sygnatura: 90934

GAŁĄZKA Mirosława, MIATKOWSKA Dorota : Język polski dla maturzystów. - Wyd. 2, rzut 10
Łódź : Piątek Trzynastego ; Wrocław : "Croma", 2006. - S. 73-74 : "Boska komedia" ; S. 115 : "Do snu" ; S. 139-140 : "Don Kichot", czyli historia o szalonym rycerzu ; S. 159-160 : "Kandyd, czyli optymizm" ; S. 164-165 : O twórczym wędrowaniu, czyli "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" ; S. 196-197 : Serce samotnego wędrowca, czyli "Sonety krymskie" ; S. 212-218 : "Kordian - Część pierwsza trylogii - Spisek koronacyjny" ; S. 218-219 : Hymn "Smutno mi, Boże" ; S. 222-223 : "Bema pamięci żałobny rapsod" ; S. 275 : "Statek pijany" : S. 309 : "Dusiołek"
Sygnatura: 93689

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1. - Łódź : Wydawnictwo Piątek Trzynastego, cop. 1998. - S. 163-175 : Motyw podróży i wędrowca [Utwory, w których m. in. odszukano motyw ; Wybrane utwory i wnioski ("Odyseja" Homera, "Boska komedia" Dantego, "Kandyd" Woltera, "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza, "Kordian" Juliusza Słowackiego, "Latarnik" Henryka Sienkiewicza, "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego) ; Cytaty i aforyzmy] ; S. 227-231 : Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia.Twoje przemyślenia na temat motywu wędrowca w wybranych utworach literackich [przykład pracy maturalnej]
Sygnatura: 93686

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 3. - Łódź : Wydawnictwo Piątek Trzynastego, cop. 2001. - S. 178-183 : ".większą mi rozkoszą podróż niż przybycie" (Leopold Staff). Motyw wędrówki w tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach [przykład pracy maturalnej]
Sygnatura: 93688

KIERKUŚ-IWANICKA K. : Dosłowne i przenośne znaczenie podróży-wędrówek w wybranych utworach literatury pięknej // W: Podróże jako projekt edukacyjny / red. O. Czerniawska, B.Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001, - S. 166-178
Sygnatura: 93436
Sygnatura: 28628 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 35063 Filia w Radomsku

KURSKA Anna : Polska romantyków. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1993
Sygnatura: 78450

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkól podstawowych i średnich. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1998. - S. 445 : Pasażerka ; S. 600 : Pielgrzym [motyw w literaturze] ; S. 602-603 : Podróż [motyw w literaturze] ;
Sygnatura: 84164 Czyt.

PIESZCZACHOWICZ Jan : Koniec wieku. Szkice o literaturze. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1994. - S. 103-110 : Czar podróży
Motyw podróży w literaturze XIX-XX w.
Sygnatura: 79157

PIOTROWSKI Wojciech : Studia o prozie / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2003. - S. 158-175 : Topos pielgrzymowania w utworach Władysława Stanisława Reymonta
O pielgrzymowaniu i wędrówce, jako toposie literackim i ludzkim sposobie bytowania. Sensy, rodzaje i cele pielgrzymowania. Pielgrzymki na Jasną Górę w twórczości Reymonta. "Pielgrzymka na Jasną Gorę" - konstrukcja reportażu; historycy literatury i kultury o tym utworze; sensy zawarte w utworze. Wykorzystanie motywu pielgrzymki w innych utworach.
Sygnatura: 92165

SAWINDA-DZIADECKA Katarzyna, SĘDZIAK Barbara : Język polski : m jak matura : motywy literackie. 2, Cierpienie, lekarz, przyjaźń, rodzina, taniec, totalitaryzm, wędrówka, wieś. - Warszawa : Wydawnictwo Langenscheidt Polska, [2008].
Sygnatura: 41527 Filia w Tomaszowie Maz.

TOMASZEWSKI Feliks : Skrzydła (nie) połamane : szkice o literaturze polskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. - S. 14-22 : Przypowieść o pielgrzymie. "Pielgrzym" Cypriana Norwida ; S. 33-45 : "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza ; S. 46-53 : Józef Czechowicz "Przez kresy"
Sygnatura: 94141,94142
Sygnatura: 38780 Filia w Tomaszowie Maz.

VADEMECUM maturzysty : język polski / [testy] Barbara Chojdyńska ; [sprawdziany] Małgorzata Nowakowska. - Warszawa : "Lynx-SFT", cop. 1998. - S. 218 : Wstęp do motywu wędrówka ; S. 219-224 : Homer "Odyseja" ; S. 224-226 : "Księga Wyjścia" (Biblia) ; S. 226-227 : "Legenda o świętym Aleksym" ; S. 227-230 : Dante "Boska komedia" ; S. 230-233 : Adam Mickiewicz "Sonety krymskie" ; S. 236-239 : Adam Mickiewicz "Księga narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" ; S. 239-241 : Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" ; S. 241-242 : Juliusz Słowacki "Kordian" ; S. 242-244 : Juliusz Słowacki "Hymn (Smutno mi, Boże!)" ; S. 244-248 : Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni" ; S. 248-250 : Stefan Żeromski "Przedwiośnie" ; S. 250-252 : Tadeusz Konwicki "Mała Apokalipsa" ; S. 361-363 : Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury polskiej i powszechnej
Sygnatura: 85298

ZAWORSKA HELENA  : Sztuka podróżowania : poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980 
Sygnatura: 43627, 47809
Sygnatura: 24632 Filia w Radomsku

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAJOREK Angela, GÓRBIEL Ewa : Podróże małe i duże : motyw podróży w wybranych utworach Janoscha // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 64-71

BARAŃSKA Bożena, WIATR Krzysztof : ,,Zderzanie tekstów'' : szkoła podstawowa i gimnazjum // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 1, s. 14-20
Motywy wędrówki, domu, drogi, powrotu. Świat jako teatr i człowiek jako aktor. Propozycje metodyczne tekstów kultury.

BAUER Zbigniew : "Podróż zimowa" Stanisława Barańczaka : kilka sugestii interpretacyjnych // Ruch Literacki. - 1999, z. 1, s. 51-71

BERNACKI Marek : Analiza wiersza "Podróż" Zbigniewa Herberta // Polonistyka. - 2004, nr 6, s. 42-45

BIAŁEK Józef Zbigniew : Dziecięce podróżowanie// Ojczyzna Polszczyzna, 1993 nr 2 s. 57-60
Motyw podróży w literaturze dziecięcej.

BISKUP Eugeniusz : "Grand Tour" Stanisława Dygata : ("Podróż", 1958) // "Ruch Literacki". - 2004, z . 3, s. 325-342

BOROWSKi Andrzej : Homo viator // Ojczyzna Polszczyzna. - 1993, nr 2, s. 7-9
Motyw podróży w literaturze powszechnej.

BUDREWICZ Tadeusz : Podróż z ..., podróż przez..., podróż do... // Ojczyzna Polszczyzna. - 1993, nr 2, s. 1-6.
Motyw podróży (różne ujęcia) w wybranych utworach literatury powszechnej, m.in.. w: Kubusiu Puchatku, Biblii, Odysei Boskiej Komedii.

CHOŁODY Mariusz : Żeglarz - refleksje, metafizyka, samotność // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 48-52 
Dotyczy utworu "Żeglarz" A. Mickiewicza.

DOŃCZYK-HNAT Zofia : Współczesny świat i człowiek z perspektywy literackiego doświadczenia podróży // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 47-58
O urokach "bycia w drodze". Podróż przemieniona w literaturę (motyw wędrowca, podróży w literaturze).

FAZAN Katarzyna : ,,Homo viator'' - doświadczenie podróży w listach Kazimierza Przerwy-Tetmajera // Ruch Literacki. - 1995, z. 5, s. 593-604
Motyw podróży w epistolografii Tetmajera.

GIEDROJĆ M. : Hasło: podróż // Cogito. - 1999, nr 6, s. 63-66
Motyw podróży w literaturze: podróże rzeczywiste, podróże literackie w przestrzeni, podróże literackie w czasie.

GORCZYŃSKA Anna, POPIELEWICZ Anna : Wędrowanie w świecie kultury : o poezji T. S. Eliota // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 3, s. 67-71

GRADKOWSKI Henryk : "Drogi" Mickiewicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 71-78
Motyw drogi w twórczości wieszcza: Droga nad przepaścią, Droga do Rosji, Droga do wieczności.

GRZEGORCZYK Anna : Ziarna sensu, czyli o różnych wędrówkach współczesnych ludzi // Polonistyka. - 1996, nr 1, s. 4-11
Transkulturowe wędrówki duchowe w poszukiwaniu prawdy. Współczesna filozofia chińska (John Chinghsiung Wu), hinduska (Anthony de Mello) i europejska (Emmanuel Levinas).

HARTWIG Julia : Podróżowanie z Herbertem : (Miejsce przy oknie) // Więź. - 2001, nr 1, s. 204-207

HEJMEJ Andrzej : Słuchać i czytać : dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej : "Podróż zimowa" Stanisława Barańczaka // Pamiętnik Literacki. - 1999, nr 2, s. 67-94

HOŁDA Marzanna : "Sonety krymskie" Adama Mickiewicza // Cogito. - 2002, nr 2, s. 57-60 

ILIADA i Odyseja : Homer // Cogito. - 2005, nr 17, dod. "Ucz się z Cogito", s. 78-83

INGLOT Mieczysław : "Kordian" : drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera : poetycka funkcja motywów "drogi", "podroży", "żeglugi" i "lotu" // Język Polski w Szkole Średniej. -1999/2000, nr 2, s. 62-70

JAGIEŁŁO Michał : Kultura i styl życia nieustraszonych // Twórczość. -- 2005, nr 10, s. 70-97
Tatrzańskie wędrówki w literaturze.

JANKIEWICZ Bożenna : Motywy podróżnicze w listach do matki Juliusza Słowackiego // Język Polski w Liceum. -  2010/2011, nr 3, s. 18-26

JANUSZKIEWICZ Michał : Edwarda Stachury mistyczna podróż na Wschód : w perspektywie prozy // Polonistyka. - 1996, nr 1, s. 20-24

KLIS Katarzyna : "Więc jeśli będzie podróż przez życie..." // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 102-104
Dotyczy powieści "Grek Zorba".

KOC Krzysztof : O potępieńcach, diabłach, pokutujących, pyszałkach i egzaminie, czyli dlaczego warto czytać Boską Komedię // Polonistyka. - 2009, nr 3, s. 23-28
Motyw wędrówki w "Boskiej komedii" Dantego.

KOTOWICZ Magdalena : Ku wartościom // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 21-24

Funkcjonowanie motywu drogi w powieści Wiesława Myśliwskiego "Kamień na kamieniu" oraz w wierszu Jana Twardowskiego "Zaufałem drodze".

KORZYCKA Grażyna : Podróż w poszukiwaniu prywatnej ojczyzny // Polonistyka. - 2001, nr 3, s. 159-165
Dotyczy opowiadania Pawła Huellego "Stół".

KOZICKA Dorota : Podróżny horyzont rozumienia // Teksty Drugie. - 2006, nr 1/2, s. 270-285

Motyw podróży (różne ujęcia) w literaturze, m.in. w twórczości Z. Herberta, R. Kapuścińskiego, A. Stasiuka.

KRÓL Zofia : Biały kot na traktorze //Zeszyty Literackie. - R. 24 (2006), nr 1, s. 66-67

KUBIAK Zygmunt : Zapiski o podróżowaniu // Więź. - 2000, nr 8, s. 20-24
Motyw podróży w sonecie Joachima du Bellay'a (poety francuskiego), w tekstach Horacego, w wierszu Konstandinosa Kawafisa "Itaka".

KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Dyliżansem (ze Słowackim, Szymborską i innymi pasażerami) // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 22-26
Motyw podróży dyliżansem w literaturze.

KULA Edward : Wędrować do upadłego - Olga Tokarczuk, "Bieguni" // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 91-94

MARZEC ANNA  : Podróż w literaturę przemieniona : bohaterowie - podróżnicy // Miesięcznik Literacki. - 1986, nr 6, s. 86-96
Rożne ujęcia motywu podróży w literaturze polskiej i powszechnej.

MAZAN Bogdan : Ahaswerus polski według "Nocy bezsennych" Józefa Ignacego Kraszewskiego // Pamiętnik Literacki. - 2000, z. 2, s. 45-73
M. in. etapy i cechy ahaswerusowskiej włóczęgi.

MICHAŁOWSKI Piotr : Podziemna przemiana // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 24-28
Motyw podróży koleją w wierszu Anny Piwkowskiej "Kolejka elektryczna".

MIELHORSKI Robert : Ewy Lipskiej podróże (w poszukiwaniu wartości) // Teksty Drugie. - 2003, nr 2/3, s. 72-92
Motyw podróży w poezji Ewy Lipskiej.

MILCZAREK Zbigniew : "Aż po kres bezdomności..." // Akcent. - 1999 nr 3/4 s. 106-113
Motyw wędrówki w literaturze .

MISIAK Iwona : Na północ od N.Y. // Twórczość. - 2002, nr 11/12, s. 230-234
Motyw podróży w literaturze.

NAPIERAŁA Aleksandra : Podróżnicy, pielgrzymi. // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 480-485
Motyw podróży w Odysei, Biblii (pielgrzymowanie Mojżesza do ziemi obiecanej), Małym Księciu.

OPACKA-WALASEK Danuta : Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 79-91

PIELAK Katarzyna : Droga, wędrówka, przygoda // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 9-11
Motyw podróży (wędrówki) w twórczości Adama Bahdaja, m. in. w utworach: "Podróż za jeden uśmiech", "Piraci z wysp śpiewających", "W drodze przez góry", "Gdzie twój dom Telemachu", "Telemach w dżinsach".

PŁASZCZEWSKA Olga : Sprawozdanie z konferencji "Dziedzictwo Odyseusza: podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń" : (Kraków, Wydział Polonistyki UJ, listopad 2005) // Ruch Literacki. - R. 47 (2006), z. 2, s. 294-298

PODRÓŻ // Cogito. - 2005, nr 19, dod. "Ucz się z "Cogito", s. 82-83

PRZYMUSZAŁA Beata : Droga - o bardzo krótkim wierszu Ryszarda Kapuścińskiego // Polonistyka. - 2007, nr 6, s. 30-35
Motyw drogi w wierszu R. Kapuścińskiego.

RITZ German : Podróżnik w przestrzeni europejskiej // Twórczość. - 1998, nr 2, s. 85-89
Motyw podroży w twórczości J. Iwaszkiewicza.

RUSZAŁA J., : Bohaterowie morza w polskiej beletrystyce biograficznej dla dzieci i młodzieży po 1945 roku : (portret zbiorowy) // Guliwer. - 2009, nr 4, s. 24-33.

RZOŃCA Wiesław : Pielgrzym wieczny Cypriana Norwida // Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 5/6, s. 91-101
Motyw pielgrzymowania w twórczości C. K. Norwida.

SIWIEC Magdalena : Od podmiotu żeglującego do podmiotowości płynącej w lirykach Mickiewicza // Teksty Drugie. - 2006, nr 5, s. 69-90

SŁOMIŃSKA Natalia : Rozważania podkarpackie, czyli o wędrówkach bohatera "Dukli" i "Dziennika Okrętowego" Andrzeja Stasiuka // Pamiętnik Literacki . - 2006, z. 4, s. 159-189
Motyw podróży w prozie Andrzeja Stasiuka.

STOPERA S. : "Podróż do Ziemi Świętej" Juliusza Słowackiego - podróż i opis podróży w kulturze epoki // Ojczyzna Polszczyzna. - 1997, nr 2, s. 38-42

SUKIENNIK Magdalena : Między "papierowym" a rzeczywistym światem (Jeszcze jeden głos o "Podróży zimowej" Stanisława Barańczaka // Teksty Drugie. - 1997, nr 3, s. 131-155

ŚWIĘCH Jerzy : "Homo exul", parę uwag o topice nowoczesności // Teksty Drugie . - 2004, [nr] 1/2, s. 22-42
Wygnanie, tułaczka, emigracja, pielgrzymowanie, wyobcowanie, alienacja - konotacje historyczne i kulturowe.

TEMAT 10: Topos wędrowca, tułacza, pielgrzyma w literaturze polskiego romantyzmu / Katarzyna Droga [i in.] // Cogito. - 2001, nr 19, s. 68-69

TYLICKA Barbara : Wokół "Podróży Guliwera" // Guliwer. - 1995, nr 4, s. 13-17

UGNIEWSKA Joanna : Podróż wzdłuż rzeki, wędrówka po mieście : o podróżopisarstwie Claudia Magrisa // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 1 (2006), s. 186-191

WIECZORKIEWICZ Anna : Drogi życia i drogi poznania : alegoryczne wizje wędrówki w literaturze dawnej // Pamiętnik Literacki. - 1993, z. 2, s. 3-28

WIECZORKIEWICZ Anna : Pogoń - ucieczka - poszukiwanie : o wędrówce w powieści pikardyjskiej // Kultura i Społeczeństwo. - 1993, nr 2, s. 67-88

WIŚNIEWSKI Mateusz : Poetycka podróż Juliusza Słowackiego // Przegląd Edukacyjny. - 2010, [nr] 2, s. 18-19
Poetycki obraz podróży Słowackiego ujęty w twórczości poety.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna