Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
- NIKOTYNIZM
Zestawienie bibliograficzne za lata 1998-2003

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CEKIERA Czesław : Palenie tytoniu : wolność czy zniewolenie? - Lublin : Wydaw. Tow. Nauk. KUL, 2001

CEKIERA Czesław : Psychologiczno-etyczne aspekty nikotynizmu wśród młodzieży // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 4, s. 12-15

CEKIERA Czesław : Ryzyko uzależnień. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001

DUDEK Zenon Waldemar : Biohipnoterapia : jak pomóc uzależnionym od alkoholu i nikotyny. - Warszawa : Wydaw. ENETEIA, 2000

PAWŁOWSKA Róża : Poradnictwo pedagogiczne. - Warszawa : WSiP, 1986
Zapobieganie nałogom i ich zwalczanie.

PSTRĄG Dorota : Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień. - Rzeszów : Wydaw. WSP w Rzeszowie, 2000

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Bożena : Scenariusz zajęć wychowawczych dla uczniów kl. VII // Lider. - 1999, nr 9, s. 10

ALABA Jacek, PAŁYSKA Maciej, RADUJ Joanna : System profilaktyki i terapii uzależnień utworzony z wykorzystaniem wspinaczki skałkowej // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 1999, nr 4, s. 55-57

BIEŃKOWSKI Przemysław : Jak truje palenie? // Świat Problemów. - 2002, nr 12, s. 9-13

BIEŃKOWSKI Przemysław : Losy nikotyny w organizmie // Świat Problemów. - 2001, nr 1, s. 40-43

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata : Uzależnienia wśród młodzieży // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 58-63

BOŻKO-LEWCZUK Halina : O szkodliwości palenia papierosów // Biologia w Szkole. - 2001, nr 3, s. 168-170
Konspekt lekcji w liceum.

CEKIERA Czesław : Psychologiczno-etyczne aspekty nikotynizmu wśród młodzieży // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 4, s. 12-15

CHMURA Mirosława, STANKIEWICZ Justyna : Projekt edukacyjny "Mądry i silny nie pali" // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 14

DROZDOWSKA Józefa : Szkodliwość palenia tytoniu : zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 11, s. 30-32

DUDZIAK Urszula : Potrzeba przeciwdziałania paleniu tytoniu i jego skutkom // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, dod., s. IV

DURKA Grażyna, CZARNIAK Walentyna : Papierosy w tornistrach : ile palą słupscy uczniowie? // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, dod., s. I-III

FALGOWSKA Ewa, NOWAKOWSKA Sylwia : "Śnieżna kula" // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10-11, s. 30
Program profilaktyczny

GÓRSKI Tomasz : Z papierosem czy przeciw? // Świat Problemów. - 2001, nr 5, s. 40-42

HEŁMINIAK Danuta : Jak przygotowano w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie kompanię [!] profilaktyczno-wychowawczą dotyczącą zapobiegania uzależnieniom? // Problemy Narkomanii. - 2001, nr 1, s. 65-66
Kampania pod hasłem "Życie bez nałogów"

JABŁOŃSKA Bożena : "Nie daj się wciągnąć" - zajęcia antynikotynowe dla młodszych uczniów // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 11-13

JAK palą nastolatki? // Świat Problemów. - 2002, nr 12, s. 25

JAWORSKA Renata : Dzień bez papierosa : scenariusz imprezy dla gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 16

KAMIŃSKO-BUŚKO Bożenna : Zapobieganie uzależnieniom uczniów // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 6, s. 12-14

KAPLER Leszek : Taki sam nałóg jak każdy? // Świat Problemów. - 1998, nr 4, s. 4-8

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Dzieci i tytoń : zagrożenia i następstwa zdrowotne biernego palenia // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 577-579

KRAJEWSKA Beata : Profilaktyka uzależnień w szkole // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7/8, s. 38-40

KUPIEC Krystyna : Sąd nad papierosem // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 11/12, s. 19-21

PSYCHOTERAPIA uzależnienia od palenia - ocena skuteczności // Świat Problemów. - 2002, nr 12, s. 30-32

RUSZEWSKI Tomasz : Problematyka uzależnień - poradnik bibliograficzny // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 44-45

LITKOWSKA Małgorzata : Ruch Czystych Serc - "Daj siebie innym!" // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 4-6
RCS - program profilaktyczny

MALINOWSKA Janina : Toruńskie październikowe "Nie" uzależnieniom // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 50

MASZLOCH Juliusz : Badanie problemów uzależnień wśród uczniów liceum // Problemy Narkomanii. - 2001, nr 3, s. 59-62

MĄDROSZKIEWICZ Danuta : Stop paleniu tytoniu // Aura. - 2000, nr 10, dod., s. 7-8

MOSZCZYŃSKI Paulin : Choroby tytoniowozależne // Lider. - 2003, nr 1, s. 3-7

OSTASZEWSKI Krzysztof : Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. Implikacje dla profilaktyki i wychowania // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 5-9

OWIERCZUK Grażyna : "Czyste powietrze wokół nas" - program edukacji antynikotynowej dla uczniów klasy III wraz z przykładowym scenariuszem zajęć // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, dod., s. VIII-XI

OWIERCZUK Grażyna : Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klasy III i przykłady jego realizacji // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 46-55

PACYNA Helena : Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych "Życie bez nałogów" // Lider. - 2001, nr 6, s. 6-7

PIŚ Olga : Wpływ tytoniu na organizm człowieka : lekcja biologii w bibliotece szkolnej : konspekt lekcji w kl. VIII szkoły podstawowej // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 1, s. 26-27

PRZYGODA Barbara : Nikotynizm wśród dzieci i młodzieży : (przyczyny, skutki i profilaktyka) // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 4, s. 199-203

RACHOWSKA Elżbieta : W poszukiwaniu pomysłów na profilaktykę // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, dod. s. X-XII
Wszystkie poziomy kształcenia

RAJWA Elżbieta : Profilaktyka uzależnień w szkole // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 22-23

SIEROŃ Teodozja : Dlaczego nie dla palenia papierosów // Lider. - 1999, nr 9, s. 9

SOCHOCKI Marcin J. : Zdrowie od przedszkola // Remedium. - 2001, nr 9, s. 18-19

SOŃTA Elżbieta : Odetchnij pełną piersią // Świat Problemów. - 1998, nr 4, s. 12-17

SOŃTA Elżbieta : W pracy nad uzależnieniem nikotynowym // Świat Problemów. - 2000, nr 4, s. 42-45

SZCZEPANIEC Halina : Dlaczego palenie papierosów szkodzi zdrowiu? : konspekt lekcji wychowawczej chemii w klasie I gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 22-23

SZCZEPANIEC Halina : Dzień bez papierosa, czyli jak skutecznie przekonać młodzież o szkodliwości palenia tytoniu // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 22
Przykład działań w gimnazjum

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Inicjacja uzależnień świętokrzyskiej młodzieży : badania - wyniki - wnioski // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 2, s. 12-17

TALARCZYK-RUMIŃSKA Beata : Nikotyna - najczęstsze uzależnienie młodego człowieka : jak temu zapobiegać? // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, dod., s. III-VII

WIĘCH Walerian : "Palenie tytoniu, zdrowie albo życie - wybór należy do ciebie" : program zajęć profilaktyczno-wychowawczych // Lider. - 2000, nr 7/8, s. 15-16

WILCZYŃSKA Bronisława : Profilaktyka antynikotynowa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 1/2, s. 40-41

WILCZYŃSKA Irena : Dobra profilaktyka to wczesna profilaktyka // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 18-20
Profilaktyka w szkole podstawowej

WILCZYŃSKA Irena : Dobra - to wczesna profilaktyka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 47-49

WOYNAROWSKA Barbara, MAZUR Joanna : Palenie tytoniu w szkole - opinie uczniów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s. 10-14

WOYNAROWSKA Barbara : Szkoła a przeciwdziałanie paleniu tytoniu // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 1-4

ZATOŃSKI Witold : Najlepiej nie zaczynać palić // Świat Problemów. - 2002, nr 12, s. 4-7

ŻAK Franciszka G. : Uzależnieniom - nie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 51
Program profilaktyczny

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.01.2004


© Biblioteka Pedagogiczna