Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


MOTYW MATKI. MACIERZYŃSTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Literatura podmiotu:
Ale kto zobaczy - T. Różewicz,
Anna Karenina - L. N. Tołstoj,
Antek - B. Prus,
Ballada - Czesław Miłosz,
Balladyna - Juliusz Słowacki,
Banasiowa - M. Konopnicka,
Barbara Radziwiłłówna - Alojzy Feliński,
Biblia,
Bogurodzica,
Chłopi - Władysław S. Reymont,
Cudzoziemka - M. Kuncewiczowa,
Czy to powieść - Nacyza Żmichowska,
Dziady. Cz. III - Adam Mickiewicz,
Do matki - Juliusz Słowacki,
Do matki Polki - A. Mickiewicz,
Dym - Maria Konopnicka,
Dżuma - A. Camus,
Elegia o (chłopcu polskim) - Krzysztof Kamil Baczyński,
Fantazy - J. Słowacki,
Ferdydurke - Witold Gombrowicz,
Granica - Zofia Nałkowska,
Hamlet - Wiliam Szekspir,
Inny świat - G. Herling-Grudziński,
Janko Muzykant - H. Sienkiewicz,
Kazania sejmowe - Piotr Skarga,
Kolumbowie. Rocznik 20 - R. Bratny,
Lalka - B. Prus,
Lament świętokrzyski,
Ludzie bezdomni - S. Żeromski,
Matce ks. Jerzego Popiełuszki - A. Kamieńska,
Matka Courage i jej dzieci - Bertold Brecht,
Matka królów - Kazimierz Brandys,
Matka Obywatelka - Franciszek Dionizy Kniaźnin,
Matka odchodzi - Tadeusz Różewicz,
Mit rodzinny - Rafał Wojaczek,
Miłość kobiety - Narcyza Żmichowska,
Moralność pani Dulskiej - Gabriela Zapolska,
Mitologia,
Na wschód od Edenu - J. Steibeck,
Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa,
Nana - Emil Zola,
Niemcy - Leon Kruczkowski,
Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński,
Noce i dnie - Maria Dąbrowska,
Przedwiośnie - S. Żeromski,
Pani Bovary - G. Flaubert,
Rozłączenie - Juliusz Słowacki,
O miłości ku ojczyźnie,
Opowiadania (Proszę państwa do gazu) - T. Borowski,
Ósmy dzień tygodnia - M. Hłasko,
Poganka - Narcyza Żmichowska,
Polka - Manuela Gretkowska,
Powrót posła _ Julian Ursyn Niemcewicz,
Przedwiośnie - Stefan Żeromski,
Przymierze z dzieckiem - Maria Kuncewiczowa,
Ręce mojej matki - Z. Flis,
Rozłączenie - Juliusz Słowacki,
Rybka - A. Mickiewicz,
Sklepy cynamonowe - B. Schulz
Spotkanie z matką - K. I. Gałczyński,
Sto lat samotności - G. Garcia Marquez,
Suszone gruszki - K. Wierzyński,
Syzyfowe prace - Stefan Żeromski,
Poezja Anny Świrszczyńskiej (wiersze: Mówi czarna kobieta ; Zwykły poród ; Macierzyństwo ; Jak padlina ; Kobieta rozmawia ze swoim udem),
Tadeusz - E. Orzeszkowa,
Tango - S. Mrożek,
Tren - Zbigniew Herbert,
Tren XV - Jan Kochanowski,
Układ - E. Kazan,
W poszukiwaniu straconego czasu - M. Proust,
Wichrowe wzgórza - E. Bronte,
Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela - H. Sienkiewicz,
Zaproszenie - C. Dziewanowski
Zbrodnia i kara - F.M. Dostojewski,
Zdążyć przed Panem Bogiem - H. Krall,
Zgaśnij księżycu - A. Bursa,
Życiorys wiejskiej baby - A. Świrszczyńska,
" Wysokie obcasy" - Pedro Almodovar" - film
"Madonna del Parto (obraz) - Piero della Francesco
Maria z Dzieciątkiem (obraz) - Jeana Fouqueta
Matka Boska Włodzimierska (obraz) - Anonim
Opłakiwanie (Pieta) (obraz) - Giovanni Bellini

Literatura przedmiotu:

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIAŁA Alina : Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk. - Warszawa ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2009. - S. 129-160 : Matka
Zawiera : "Madonna brzemienna" : Madonna del Parto (obraz), Piero della Francesco, Piero della Francesco - Zbigniew Herbert ; Madonna karmiąca : Maria z Dzieciątkiem (obraz) - Jeana Fouqueta, Domino. Traktat o narodzinach - Anna Nasiłowska ; Madonna z ruskiej ikony : Matka Boska Włodzimierska (obraz), Jej twarz - Tadeusz Kubiak ; "Pieta - Matka opłakująca : Opłakiwanie (Pieta) (obraz) - Giovanni Bellini , Bellini "Pieta" - Stanisław Grochowiak

BOGUSZ Ewa : LITERATURA : niezbędnik licealisty. Cz. 2, Pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność. - Rzeszów : "Fosze", 2007

BORKOWSKA Grażyna : Cudzoziemki : studia o polskiej prozie kobiecej . - Warszawa : IBL, Wydaw. 1996. - S. 116-126 : Krąg rodzinny (dotyczy "Poganki", "Czy to powieść?" Nacyzy Żmichowskiej ; S. 128-130 : Matka "romantyczna" ; S. 172-176 : Obrazy matki (dotyczy "Nad Niemnem", "Rodzina Brochwiczów", "Jędza" Elizy Orzeszkowej

BUDROWSKA Kamila : Kobieta i stereotypy : obraz kobiety w prozie polskiej po 1989. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2000. - S. 52-71 : Macierzyństwo [stabilizacja stereotypów kobiety] ; S. 145-165 : Macierzyństwo [ deszyfryzacja strtereotypów kobiety]
Macierzyństwo w twórczości T. Tryzny [Pana Nikt] , Andrzeja Stasiuka [Opowieści galicyjskie, Babka], Dariusza Bitnera [Trzy razy, Bulgulula], Anny Nasiłowskiej [Domino], Izabeli Filipiak [Rosyjska księżniczka, Ska, Absolutna amnezja], Goerke [Celtycki krzyż]

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : Wydaw. Skrypt, cop. 2003. - S. 159-162 : Matka
Zawiera informacje nt. : Mitologia, Biblia, Lament świętokrzyski, Tren XV - Jan Kochanowski, Kazania sejmowe - Piotr Skarga, Hamlet - Wiliam Szekspir, Matka Obywatelka - Franciszek Dionizy Kniaźnin, Barbara Radziwiłłówna - Alojzy Feliński, Miłość kobiety - Narcyza Żmichowska, Dziady. Cz. III - Adam Mickiewicz, Do matki Polki - Adam Mickiewicz, Balladyna - Juliusz Słowacki, Do matki - Juliusz Słowacki, Rozłączenie - Juliusz Słowacki, Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński, Nana - Emil Zola, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela - Henryk Sienkiewicz, Dym - Maria Konopnicka, Przedwiośnie - Stefan Żeromski, Noce i dnie - Maria Dąbrowska, Matka Courage i jej dzieci - Bertold Brecht, Ferdydurke - Witold Gombrowicz, Elegia o (chłopcu polskim.) Krzysztof K. Baczyński, Niemcy - Leon Kruczkowski, Matka królów - Kazimierz Brandys, Życiorys wiejskiej baby - Anna Świrszczyńska, Balladyna - Czesław Miłosz, Mit rodzinny - Rafał wojaczek, Matka odchodzi - Tadeusz Różewicz

DRABAREK BARBARA, FALKOWSKI Jacek, STACHOWICZ Aleksandra : Język polski : 100 bohaterów lektur. - Warszawa : Wydaw. 'Kram", 2003. - (Poradnik Licealisty)
Dotyczy : Elżbieta Biecka ("Granica" Z. Nalkowskiej, Anieli Dulskiej "Moralnośc pani Dulskiej" G. Zapolskiej, Cecylii Kolichowskiej "Granica" Z. Nakowskiej, Barbary Niechcic "Noce i dnie" M. Dąbrowskiej

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabella : Szkolny słownik motywów literackich. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Kram, com 1998. - S. 189-196 : Matka
Zawiera informacje nt. : Biblia (ST), Biblia (NT), Mitologia, Dzieje Tristana i Izoldy - J. Bedier, Lament świętokrzyski, Treny - Jan Kochanowski, Bogurodzica, Hamlet - W. Szekspir, Powrót posła - J. U. Niemcewicz, Rybka - A. Mickiewicz, Do matki Polki - A. Mickiewicz, Dziady. Cz. III - A. Mickiewicz, Do matki - J. Słowacki, Rozłączenie - J. Słowacki, Balladyna - J. Słowacki, Fantazy - J. Słowacki, Nie-Boska komedia - Z. Krasiński, Wichrowe wzgórza - E. Bronte, Zbrodnia i kara - F. M. Dostojewski, Anna Karenina - L. N. Tołstoj, Pani Bovary - G. Flaubert, Nana - E. Zola, Antek - B. Prus, Lalka - B. Prus, Tadeusz - E. Orzeszkowa, Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa, Janko Muzykant - H. Sienkiewicz, Banasiowa - M. Konopnicka, Dym - M. Konopnicka, Moralność pani Dulskiej - G. Zapolska, Ludzie bezdomni - S. Żeromski, Chłopi - W. Reymont, W poszukiwaniu straconego czasu - M. Proust, Przedwiośnie - S. Żeromski, Granica - Z. Nałkowska, Cudzoziemka - M. Kuncewiczowa, Noce i dnie - M. Dąbrowska, Ferdydurke - W. Gombrowicz, Sklepy cynamonowe - B. Schulz, Elegia o chłopcu polskim - K. K. Baczyński, Kolumbowie. Rocznik 20 - R. Bratny, Opowiadania (Proszę państwa do gazu) - T. Borowski, Niemcy - L. Kruczkowski, Dżuma - A. Camus, Inny świat - G. Herling-Grudziński, Zdążyć przed Panem Bogiem - H. Krall, Tango - S. Mrożek, Ósmy dzień tygodnia - M. Hłasko, Na wschód od Edenu - J. Steibeck, Układ - E. Kazan, Sto lat samotności - G. Garcia Marquez, Spotkanie z matką - K. I. Gałczyński, Suszone gruszki - K. Wierzyński, Ale kto zobaczy - T. Różewicz, Zgaśnij księżycu - A. Bursa, Matce ks. Jerzego Popiełuszki - A. Kamieńska, Ręce mojej matki - Z. Flis

DREWNOWSKI Tadeusz : "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1965

GOIK Magdalena : Kobiety w literaturze. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo PWN : Bielsko-Biała : Wydawnictwo PARK, cop. 2011. - S. 196-215 : Rozdz. 10, Bez matki nie ma poety - matki
Matka - symbol. Postać matki w: Biblii, wierszu A. Mickiewicza pt. "Do Matki Polki", książce pt. "Miłość. Reaktywacja" Hanny Samson, "O mojej matce" Alberta Cohena, "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza, wierszach K. K. Baczyńskiego, twórczości Narcyzy Żmichowskiej, Marii Komornickiej.

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 2. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002. - S. 47-60 : Motyw matki
Lament świętokrzyski, Bogurodzica, Powrót posła - Julian Ursyn Niemcewicz,
Dziady. Cz. III - Adam Mickiewicz, Do matki - Juliusz Słowacki, Rozłączenie - Juliusz Słowacki, Moralność pani Dulskiej - Gabriela Zapolska, Chłopi - Władysław S. Reymont, Przedwiośnie - Stefan Żeromski, Granica - Zofia Nałkowska, Elegia o (chłopcu polskim) - Krzysztof Kamil Baczyński, O miłości ku ojczyźnie

KOMENDANT Tadeusz : Rafał Wojaczek "Mit rodzinny" // W: Poezja współczesna w szkole : interpretacje / red. Alina Kowalczykowa. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, 1998. - (Szkolna Biblioteka Humanisty). - S. 151-157

MACIOS Tomasz : Leksykon lektur szkolnych : liceum. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2007

NOSOWSKA Dorota : Słownik motywów literackich. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydaw. "Park", 2004. - S. 266-278 : Matka, macierzyństwo
Zawiera: matka cierpiąca, Matka Polka, idealizowana, Zaradna, Tyranka, Histeryczna, Toksyczna, skrzywdzona, chora, umierająca, grzeszna, wyzwolona, pozornie wyzwolona, postępowa, o macierzyństwie drastycznie i naturalistycznie, macierzyństwo jako wybór, wielka metafora macierzyństwa. Zawiera informacje również o filmach i obrazach

NOWACKA Irena : "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2001

PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum, [technikum]. - Kraków : "Greg", [2007]

POLAŃCZYK Danuta : III [Trzecia] część Dziadów Adama Mickiewicza. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008

RĘBACZ Marcin : Między matką a gwałtem // W: Psychologia literatury : zaproszenie do interpretacji / [red. Joanna Karpowicz]. - Warszawa : "Eneteia", cop. 1999. - (Psychologia Literatury). - S. 177-188

SIVERT Tadeusz : "Niemcy" Leona Kruczkowskiego. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. - S . 32 - 34

STACHÓWNA Grażyna : "Jedynie serce matki. Melodramat macierzyński według Pedra Almodovara" // W: Niedyskretny urok kiczu : problemy filmowej kultury popularnej / red. Grażyna Stachówna. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997. - S. 37-50

STAPKIEWICZ Agnieszka : Zwykły poród. Niezwykła starość : o poezji Anny Świrszczyńskiej // W: Gender : wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze / red. Elżbieta Durys, Elżbieta Ostrowska. - Kraków : "Rabid", 2005. - S. 113-128

TABORSKI Roman : "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

WEISS Tomasz : Gabriela Zapolska - "Moralność pani Dulskiej" // W: Lektury polonistyczne. T. 1, Pozytywizm - Młoda Polska / red. Stanisław Grzeszczuk. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998

WILCZYCKA Danuta : "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2000

ZDZIECHIEWICZ Alicja : O czym nie mówią nam poloniści. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo PWN : Bielsko-Biała : Wydawnictwo PARK, cop. 2011. - S. 90-96 : Czy Maria Konopnicka była wzorem Matki Polki? ; S. 208-215 : Czy kobiety muszą być urodzonymi matkami?

Motyw matki w twórczości, m.in. w twórczości Marii Kuncewiczowej, Anny Nasiłowskiej, Manueli Gretkowskiej

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DZIWISZEK Joanna : Musimy jeść i rodzić czyli fizjologiczny aspekt macierzyństwa // Dialog. - 2002, nr 3, s. 146-155
Macierzyństwo w literaturze polskiej

GAJDA Kinga Anna : Matka w twórczości Wyspiańskiego. Młoda w "Klątwie" //  Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 4, s. 18-24

GALANT Arleta : Skradziony profil : matka w "Dziennikach" Zofii Nałkowskiej // Ruch Literacki. - 2001, z. 5, s. 555-567

GIŻEWSKA-SZWARBUŁA Agnieszka : Macierzyństwo w poezji Anny Świrczyńskiej // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 96-100
Interpretacja wierszy z cyklu "Matka i córka" z tomu "Wiatr" (1970) Anny Świrczyńskiej

JASIŃSKA Katarzyna : Od pani matki do mamiszona // Guliwer. - 2000, nr 4, s.10-15
Obraz matki we współczesnej literaturze dziecięcej.

KISIELIŃSKI Jarosław : "Matka" Witkacego i mity tragiczne. Cz. 1 // Teatr. - 1997, nr 11, s. 34-37
Mit o Edypie i Orestesie

KISIELIŃSKI Jarosław : "Matka" Witkacego i mity tragiczne. Cz. 2 // Teatr. - 1997, nr 12, s. 64-68
Anty-physis Witkacego

KISIELIŃSKI Jarosław : "Matka" Witkacego i mity tragiczne. Cz. 3 // Teatr. - 1998, nr 1, s. 46-50
Triumf śmierci

KOWALCZYK Małgorzata Jadwiga : Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki : ("Lament świętokrzyski, Giovanni Bellini "Pieta", Stanisław Grochowiak "Bellini 'Pieta'') // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 1, s. 39-48

KRUP Monika : Rodzicielska miłość i rozpacz - na podstawie mitu "Demeter i Kora" // Drama. - 2000, nr 35, s. 20-22

KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Pieta - pogańska macocha? // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 457-461

MAGNIONE Lena : Córki Konopnickiej: strategia mimikry i jej symptom // Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 2, s. 49-73

MASUMBUKU Jeanette : Macierzyństwo w kleszczach stylu // Polonistyka. - 2004, nr 8, s. 30-33
Dotyczy "Przymierza z dzieckiem"

MATKA // Cogito. - 2005, nr 17, Dod. Ucz się z Cogito s. 115-119
Pakiet do prezentacji z języka polskiego. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce

MIKOŁAJCZYK Małgorzata : Postać matki w "Trenie" Zbigniewa Herberta // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 157-162

OSTASZ Maria : Matki i córki w baśniach. Wprowadzenie do lektury postaci // Guliwer. - 2009, nr 4, s. 59-70

SŁABY Jeanette : Stereotypy macierzyństwa w prozie Anny Nasiłowskiej i Manueli Gretkowskiej // Teksty Drugie. - 2008, nr 1/2, s. 117-137

Słownik prezentacji // Cogito. - 2005, nr 4, wkł. s. 3-6
*Matka.

SKOTNICKA Gertruda : Rodzina we współczesnej beletrystyce dla dzieci. Cz. 2, Rekonesans tematyczno - problemowy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 1, s. 6-10

ŚWIĘCICKA Małgorzata : Obraz matki w prozie obyczajowej dla młodzieży // Język Polski. - 2005, nr 2, s. 103-115

TOMASIK Tomasik : Spotkanie z Wielką Matką. Sztuka paleolityczna w twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta //  Pamiętnik Literacki. - 2012, z. 1, s. 129-145

TOMASZEWSKI  Feliks : Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej (Lament świętokrzyski, J. Witlin Sabat Mater, T. Gajcy Żegnając się z matką // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 3, s. 56-67

TOMASZEWSKI Feliks :  Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej. Pieta Polska. K. K. Baczyński Elegia...o chłopcu polskim. Cz. Miłosz Ballada // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 4, s. 62-77

WIJAS Jędrzej : Matka Kordiana // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 3, s. 107-133

ZABROTOWICZ Alina : Dom - rodzina - matka : tematyka lekcji języka polskiego // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 23-34

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna