Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


STREETWORKING (PEDAGOGIKA ULICY)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIELECKA Elżbieta, WINIARSKA Joanna, SZEWERA Aleksandra : Program streetworkerski adresowany do zabłąkanej młodzieży // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne : diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 2007. - S. 429-434 

HOBOT Łukasz : Praca socjalna w środowisku ulicznym z osobami bezdomnymi oraz młodzieżą zagrożoną wykluczeniem i niedostosowaniem, społecznym na przykładzie projektu: Streetwork - skuteczny kontakt z klientem" // W: Streetworking : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Małgorzata Michel. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 97-107
Cele i struktura projektu.Wybór grupy docelowej.Etapy budowania sieci współpracy opartej na metodzie streetworku. Podsumowanie podejmowanych działań w ramach realizacji projektu w okresie od 2.10.2006 r. do 31.07.2007 r..

KALETA Izabela, KĘDZIERSKA Katarzyna : Streeetworking w profilaktyce i resocjalizacji // W: Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak 
Warszawa : "Pedagogium", 2010. - S. 219-229
Cechy streetworkera. Etapy wdrażania do pracy na ulicy. Formy streetwprkingu. Kodeks streetworkera - zasady pracy pedagoga ulicznego. Środowiskowe programy pedagogiczne.

KURZEJA Anna : Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
Rozdział II zawiera:
Definicja pracy profilaktyczno-wychowawczej prowadzonej na ulicy (
Pedagogika wyjścia do młodzieży - św. Jan Bosko
Antoni Makarenko i bezprizorni
Praca z młodzieżą na ulicach Paryżą - Guy Gilbert
Pat Nixon z Calgary
Wkład Kazimie