Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


BIBLIOTERAPIA W PRACY Z DOROSŁYMI
(NIEPEŁNOSPRAWNYMI, CHORYMI, SENIORAMI, WIĘŹNIAMI)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORECKA Irena : Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym : wstęp do biblioterapii . - Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1991
Zawiera m.in. następujące rozdziały:
Biblioterapia jako metoda psychoterapeutyczna i forma rehabilitacji;
Zainteresowania i potrzeby czytelnicze osób chorych i niepełnosprawnych;
Terapeutyczno-wychowawczy wpływ literatury;
Dobór materiałów bibliotecznych ze względu na efekt biblioterapeutyczny (kryteria doboru literatury, literatura dla niewidomych, ociemniałych i niedowidzących, lektury dla niesłyszących);
Postępowanie biblioterapeutyczne w stosunku do pacjentów nowo przyjętych;
Inspirowanie aktywności kulturalnej osób poszkodowanych na zdrowiu;
Rehabilitacja przez twórczość;
Warunki działalności terapeutycznej w zakładach leczniczych i domu chorego.

CZERWIŃSKA Małgorzata : Książka w rehabilitacji niewidzących seniorów : uwagi o biblioterapii reminiscencyjnej // W : Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 239-251

KOWALCZUK-WAŁĘGA Dorota : Znaczenie muzykoterapii i poezjoterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 207-211

SAGANOWSKA Ewa, SZCZEPANIAK Paweł : Biblioterapia w resocjalizacji więźniów - wybrane problemy // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2009. - S. 275-300

SZCZEPANIK RENATA : Elementy pedagogiki specjalnej. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 176-182 : Wykorzystanie biblioterapii w pedagogice specjalnej
Definicja i rodzaje biblioterapii. Etapy procesu biblioterapeutycznego. Najważniejsze kryterium doboru materiału biblioterapeutycznego - podobieństwo psychologiczne sytuacji. Biblioterapia reminiscencyjna (wspomnieniowa).

SZCZUPAŁ Bernadeta : Twórczość osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową jako forma autokreacji i autorewalidacji // W : Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja / [red. Monika Bielska-Łach]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 200-216
O biblioterapii osób niepełnosprawnych oraz o roli twórczości literackiej tej grupy. Przykłady pozycji literatury faktu opisującej zmagania z chorobą i niepełnosprawnością.

SZCZUPAŁ Bernadeta : Zajęcia biblioterapeutyczne normalizacją kontaktów społecznych osób niepełnosprawnych ruchowo // W; Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 4). - S. 471-476

SZULC Wita : Terapia narracyjna : powrót do przeszłości // W: Książki, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z Ogólnopolskiego Seminarium w Ustroniu-Zawodziu. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2000. - S. 71-75

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKA Agnieszka : Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych[dorosłych] // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 29-31

BERKE Gabriela : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu : z warsztatu biblioterapeuty. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 17-20
Omówienie 3 nw. utworów, które można wykorzystać w pracy biblioterapeutycznej z więźniami:
Fesch Jacques - Za pięć godzin zobaczę Jezusa;
Dostojewski Fiodor - Zbrodnia i kara;
Ange Daniel - Zraniony pasterz .

BORECKA Irena : Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 41-42

BORECKA Irena : Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29-32

CHACKO Magdalena : Opowieści zamknięte w ... : rozważania na temat literatury i tekstów kultury przydatnych w biblioterapii. Cz. 1. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2012, nr 3, s. 1-6
Propozycje literatury pięknej pomocnej w pracy biblioterapeutycznej z osobami starszymi.

DUDZIKOWSKA Małgorzata, TOMASIK Ewa : O biblioterapii reminiscencyjnej // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 279-284

MARTYNIUK Monika : Miłość ponad niepełnosprawność : refleksje na podstawie filmu "Moja lewa stopa" // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 27
Historia miłosna człowieka niepełnosprawnego oraz jego zmagania z chorobą.

MARTYNIUK Monika : Refleksja na temat książki "Kraj znów się śmieje" autorstwa Hartmuta Gagelmann'a (Warszawa 1988, wyd. Iskry) // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 26-27
Propozycja tekstu biblioterapeutycznego mówiącego o problemie niepełnosprawności

SZEWCZYK Beata : Lecznicza moc słowa - program biblioterapeutyczny dla pacjentek oddziału onkologicznego // Biblioterapeuta. - 2013, nr 1, s. 13-34
Cele i założenia programu. Struktura zajęć. Scenariusze 7 spotkań.

SZCZEPANIAK Paweł : Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 26-33
Związki biblioterapii z pedagogika specjalną. Funkcja resocjalizacyjna biblioterapii. Terapia za pomocą książki w zakładach penitencjarnych. Kryteria udziału w terapii. Programy resocjalizacji w polskim systemie penitencjarnym.

WIDZOWSKA-PASIAK Agata : Życie jest sztuką, kobieta jest dziełem sztuki // Biblioterapeuta. - 2008, nr 1, s. 17-24
Program biblioterapeutyczny dla dorosłych kobiet, które czują się samotne, zagubione lub chciałyby czerpać radość i inspirację poprzez kontakty z innymi kobietami.
Scenariusze 5 spotkań : Dzieciństwo, Kobiecość niejedno ma imię, Bogactwo i sława, Piękny i bestia, Kobieta idzie spać.

WOLKO-STEMPNIEWICZ Natalia : Program zajęć biblioterapeutycznych "Dodajemy sobie skrzydeł" // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 6-17
Celem programu jest pomoc ludziom w akceptacji zmian w życiu w związku z chorobą, pomoc w otwarciu się na innych ludzi, obniżenie uczucia lęku, znalezienie swoich mocnych stron, uświadomienie, ze pomimo choroby można nadal realizować marzenia i życiowe cele Zajęcia skierowane są do ludzi dorosłych, przewlekle chorych.
Scenariusze zajęć:
Integracja grupy;
Mosty zamiast murów;
Cała prawda o emocjach - szczęście;
Cała prawda o emocjach - smutek;
Życiowe cele i mapa marzeń.
Aneks: "Bajka o nadziei" Agnieszki Kozak; "Bajka o zasmuconym smutku" Bruna Ferraro; aforyzmy o szczęściu; "Ballada o szczęściu" S. Magdaleny Nazaretanki; "Na dłoni" i "Przepis na szczęście" Anny Marii Jopek i Marcina Kydryńskiego.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna