Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


BIBLIOTERAPIA. POEZJOTERAPIA. BAJKOTERAPIA. BAŚNIOTERAPIA.  
PROGRAMY BIBLIOTERAPEUTCZNE, SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2013

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

WÓJTOWICZ Mirosława : Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum. - Gdańsk : "Harmonia", 2010

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOŃDOS Ewa : Terapeutyczna funkcja wierszy Danuty Wawiłow na przykładzie wybranych utworów // Biblioterapeuta. - 2012, nr 2, s. 6-28

BOROWSKA Anna : Przezorność i uczynność : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : na podstawie utworu "Konik polny i mrówka" Jeana de La Fontanie : dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej lub gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, s. 14

BUKOWSKA Iwona : Biblioterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : przykładowy scenariusz zajęć // Biblioterapeuta. -2012, nr 1, s. 20-23
Scenariusz zajęć przeznaczony dla dzieci nieśmiałych.

BUKOWSKA Iwona : Oswajać lęki. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 33-38
Scenariusze zajęć dla przedszkolaków.

BUKOWSKA Iwona : Śmierć i rozstania : program biblioterapeutyczny // Biblioterapeuta. - 2009, nr 1, s. 6-24
Założenia programu biblioterapeutycznego dla dzieci w wieku 7-10 lat, którego celem jest oswojenie dzieci z tematem śmierci oraz pomoc w nazywaniu i rozumieniu uczuć, jakie towarzyszą rozstaniu.
Scenariusze 7 spotkań.

DZIELAK Anna, BALAS Anita : "Wiosenna bajka" - warsztaty z elementami biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 41-43
Warsztaty dla nauczycieli-bibliotekarzy.

FRANASZCZUK-TRUSZKOWSKA Marta : Program "Jak dobrze być razem" - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. I-VI

GAJEK Grażyna : Haiku - słowa - motyle, słowa - kropelki rosy, słowa - szum strumyka : przykład poezjoterapii. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 4, s. 13-14
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, zaczerpnięty z programu ''Książka prostuje kręte ścieżki życia''. Przeznaczony dla uczniów potencjalnie twórczych, ale tez niechętnych do działania, przeżywających lęk przed publicznym wystąpieniem.

GAJEK Grażyna : Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10-12
Zastosowanie biblioterapii jako części terapii pedagogicznej. Program przewiduje zajecia dla dwóch grup uczestników : uczniów potencjalnie twórczych oraz uczniów używających przemocy słownej i fizycznej.

GAJEK Grażyna : Na niepowodzenia w szkole - magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem "Bajki o mróweczce" Marii Molickiej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15-16

GALLOS Sylwia : Biblioterapia - terapia i wychowanie przez czytanie // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 8-10
Cel, zadania i funkcje biblioterapii. Scenariusz zajęć świetlicowych dla klasy II z wykorzystaniem biblioterapii.
Zawiera scenariusz zajęć świetlicowych dla klasy III na temat: Uczymy się akceptować siebie w grupie.

GRIGORIEW Renata : Gwiazdy - radosne, ożywione duchy, wielkie przyjaciółki dziecka... : na przykładzie poezji Doroty Gellner/ // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 15-19
Przykład zajęć biblioterapeutycznych oswajających w dziecku lęk przed ciemnością.

GROMEK Renata : Rozmowa z innymi : scenariusz biblioterapeutyczny : [dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 7
Celem jest pokazanie dziecku znaczenia dobrej komunikacji z innymi ludźmi.
Wykorzystanie tekstu bajki o niemym olbrzymie (na podstawie tekstu Brunona Ferrera).

GROMEK Renata : Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny : [dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 6-7
Wykorzystanie tekstu bajki o niemym olbrzymie (na podstawie tekstu Brunona Ferrera).

HAJZAK Hanna : Biblioterapia w pracy wychowawczej z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 4, s. 1-18
Idea, cele i przedmiot biblioterapii, postępowanie biblioterapeutyczne, znaczenie bajek w rozwoju dziecka.
Przykładowe scenariusze zajęć biblioterapeutycznych dla przedszkolaków.

HOCKUBA Jadwiga A. : Sprawy ważne : akceptacja siebie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 56
Literatura jako pomoc w podnoszeniu u dziecka w wieku przedszkolnym poczucia wlasnej wartości - tekst J. A. Hockuby pt. "Bielinek kapustnik"

IPPOLDT Lidia : Bajka terapeutyczna w pracy z przedszkolakami // Biblioterapeuta. -2011, nr 4, s. 4-6
Dwa scenariusze zajęć terapeutycznych dla 5-6-latków dotyczących uzależnień od telewizji i komputera.

IPPOLDT Lidia, POSPUŁA Agnieszka : Program zajęć biblioterapeutycznych "Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą". - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2012, nr 1, s. 3-20

Program przeznaczony jest dla dzieci z klas drugich szkoły podstawowej, które nie radzą sobie z emocjami, często się złoszczą, a czasami są agresywne, co utrudnia im nawiązywanie kontaktów i przyjaźni z rówieśnikami.
Scenariusze zajęć.

JAMKA Magdalena : Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : scenariusz zajęć dla klasy V szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 26-28

JANECZKO-WITKOWSKA Krystyna : Ja tez coś potrafię. - (Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych) // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, [nr] 10, s. 41-42
Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 8-9 lat, których celem jest m.in. budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.

JOHN Katarzyna : Frant z Czubkiem : warsztaty baśnioterapii : zajęcia o poczuciu własnej wartości : na podstawie tekstu Charles'a Perraulta : [dla uczniów w wieku 5-6 lat] // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 18-19

JOHN Katarzyna : Igłą do cerowania : czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości : scenariusz baśnioterapii [dla uczniów w wieku 9-10 lat]. - (Czytelnik w bibliotece) // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 12, s. 14-15
Temat: Jak okazywać poczucie własnej wartości?.
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom granicy między poczuciem własnej wartości a próżnością, trening asertywności, odpowiedź na pytanie, co to jest poczucie własnej wartości.

JOHN Katarzyna : Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii : materiał na podstawie baśni "Brzydkie kaczątko" Hansa Christiana Andersena // Biblioteka w Szkole. -2008, nr 12, s. 16

JOHN Katarzyna : Księżniczka na ziarnku grochu, czyli o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii : [dla uczniów w wieku 9-10 lat] // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14-15
Temat: Definiujemy pojęcie prawdy.
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, że mówienie prawdy zawsze przynosi moralną korzyść i satysfakcję oraz poczucie "bycia w porządku".

JURKIEWICZ Joanna : "Przyjdź, usiądź, porozmawiaj i poczytaj ... a będziesz ostrożniejszy" : program zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2011, nr 1, s. 26-28
Założenia programu, którego głównym celem jest pokazanie uczniom, jakie zagrożenia niesie współczesny świat, z jakimi niebezpieczeństwami mogą się spotkać na swej drodze życiowej.
Scenariusze zajęć: Nie rań słowem.
Program opublikowany na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum animacji Kultury w Poznaniu - WWW.wbp.poznan.pl

KAJDAS Magdalena : [Scenariusz : Korczak dzieciom] // Biblioterapeuta. - 2012, nr 3, s. 31-32
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 1-3, których celem jest m.in. wzbudzanie pozytywnych przeżyć: radości, empatii, zrozumienia dla innych.

KAJL-JANKOWSKA Teresa : Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 17
Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

KAŻDY ma swojego stracha : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie Eriki Meyer-Glitza "Reportaż Marcina " - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 14-16
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych uświadamiających i pomagających zaakceptować lęki towarzyszące w życiu oraz podnoszących samoocenę.

KLIMOWICZ Katarzyna : Program edukacyjny on-line "Opowieści z Pacynkowa" - bawi i uczy / Katarzyna Klimowicz, Monika Staniszewska ; rozm. przepr. Ewa Przepiorzynska // Zycie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 14-15
Rozmowa z Katarzyną Klimowicz i Moniką Staniszewska, autorkami programu "Opowieści z Pacynkowa" przeznaczonego do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 8 lat, na temat znaczenia programu, pracy z nim, bajkoterapii oraz roli pacynki w pracy z dzieckiem.

KOWALSKA Marlena : Nie szata zdobi człowieka. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 11-14
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych uświadamiających zalety, wzmacniających samoocenę, obniżających poczucie lęku i niepewności - dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej.

KRUSZEWSKI Tomasz, PALKA Justyna : "Z Franklinem pod namiot" - zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2012, nr 6, dod. s. I-IV Scenariusz zajęć bibliotecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

KWIECIEŃ Maria : Klechda o żywej wodzie : scenariusz lekcji "żywego słowa" : z elementami biblioterapii : dla uczniów klasy III szkoły podstawowej// Biblioteka w Szkole. - 2012, [nr] 4, s. 20
Celem zajęć jest m.in. uświadomienie uczniom własnych wad oraz potrzeby pracy nad nimi.

KUJAWA Anna : Uzależnienia od komputera i Internetu. : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. s. I-IV
Scenariusze zajęć z wykorzystaniem elementów biblioterapii (dla klas IV-VI szkoły podstawowej).

LACH Monika : Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 16-17
Propozycja zajęć biblioterapeutycznych - wykorzystanie opowiadania "Lucynka po wakacjach szykuje się do szkoły".

LACHOWSKA Edyta : Jak ważny jest przyjaciel? : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla uczniów przedszkola i szkoły podstawowej // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7/8, s. 51-52

LACHOWSKA Edyta : "Każdy z nas jest inny". - (Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych) // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, [nr] 10, s. 39-41
Scenariusz do wykorzystania w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu lub w szkole podstawowej.

LISOWSKA-KOŻUCH Urszula : Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży : program zajęć biblioterapeutycznych. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2011, nr 3, s. 3-36
Głównym celem programu jest profilaktyka niedostosowania społecznego. Zajęcia mają ukazać przyczyny, objawy i skutki niedostosowania, pomóc w zmianie nastawienia do siebie i rodziny, dać podstawowe informacje o asertywności, anoreksji, wzmocnić motywację do dokonania pozytywnych zmian w swoim życiu. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz starszych klas gimnazjum.
Scenariusze zajęć.

ŁADA Małgorzata : Inteligencja emocjonalna // Wychowanie w przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 38-41
Scenariusze zajęć, których celem jest uświadomienie dzieciom, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma zalety i wady, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych emocji oraz sposobów radzenia sobie z gniewem. Wykorzystanie wierszy "Samochwała" i "Chrzan" Jana Brzechwy.
Scenariusze zaję.

MATLAKIEWICZ Violetta : Dobro i zło - odwieczna walka : propozycja zajęć dla sześciolatków. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 3, dod. s. V-VII

MATYS Jadwiga : Nie porzucaj nadzieje... // Biblioterapeuta. - 2008, nr 2. s. 3-5
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży szkolnej mało aktywnej, nieśmiałej, z obniżonym poczuciem własnej wartości.
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych pt.: "Patrz i słuchaj uważnie...".

MUŻYŁOWSKA Helena : Roksana Jędrzejewska - Wróbel "Gębolud" // Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 18-20
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej.
Temat zajęć: Marzenia spełniają się, jeśli tego bardzo pragniesz.

NIEWIERSKA Małgorzata : Nie jestem samotną wyspą. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 4, s. 18-32
Program biblioterapeutyczny, którego celem jest zmiana postawy uczniów nieśmiałych, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości oraz pozytywnej samooceny, a także uświadomienie uczniom, że każdy może dać coś od siebie innym.
Scenariusze zajęć.

NOWAK-SŁOMIANY Barbara : Program zajęć biblioterapeutycznych pt. "Nastolatek w strefie uczuć". - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2011, nr 1, s. 7-19

Cele ogólne i założenia programu przeznaczonego do realizacją z młodzieżą w wieku 15-16 lat. Struktura zajęć. Bibliografie.
Scenariusze zajęć.

PIETRZYKOWSKA Lidia : "Komputer nie jest realnym światem" : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 31-32

POGUDZ Alicja, GRELA Katarzyna : "My i inni" : program zajęć z elementami biblioterapii dla świetlicy pozaszkolnej // Biblioterapeuta. - 2008, nr 4, s. 7-22
Charakterystyka programu biblioterapeutycznego.
Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych.

POLASZCZYK Joanna : Dlaczego oni to zrobili? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie "Żółty balonik" Mariana Orłonia. - (Materiałyy metodyczne) // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, [nr] 3, s. 40-42

POLASZCZYK Joanna : "Poznajmy się bliżej" : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie "Potworek" Marty Tomaszewskiej. - (Materiały metodyczne) // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, [nr] 2, s. 42-44
Scenariusz przeznaczony jest dla grupy nowo powstałej, której członkowie słabo się znają i wykazują trudności w zakresie współdziałania.

PYTEL Jolanta : Anoreksja - wróg nr 1 nastolatek : zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 14-15

RUDNICKA Małgorzata : Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : "To nie chluba zgrywać samoluba!" : zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci na temat dzielenia się z innymi. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 12-13
Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 4-5 lat.

RZEPECKA-STENKA Renata : Otchłań złości : scenariusz spotkania : dla uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej : na podstawie wybranych fragmentów książki Both Sabine "Diablik Amelki"//Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 20
Celem spotkania jest wskazanie przyczyn powstawania złości, sposobów radzenia sobie z nią oraz skutków złości.

SCHEFFTS Krystyna : Moja rodzina - "szczęśliwe gniazdo" czy "wielka pustynia" ? : (scenariusz zajęć dla III klasy gimnazjum) // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 9

SIKORSKA-CELEJEWSKA Agnieszka : Walka z kompleksami : zajęcia biblioterapeutyczne : [dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej] // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 4, s. 14-16
Scenariusz nagrodzony w konkursie.

SITARZ Mariola, ROGALSKA-SARAMAK Anna, PIELAK Katarzyna : Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne : [dla uczniów w wieku 13-15 lat] // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 15-16
Celem spotkania jest pobudzanie zdolności akceptowania siebie innych, wyrabianie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów zwyczajnego życia, uświadomienie jak ważne w życiu jest uczucie radości.

SZOŁEK Selwana : Malinowa chwila // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 51-52
Przykład opowiadania refleksyjnego na temat zdrowia i choroby dziecka na konkretnym przykładzie. Utwór do wykorzystania w klasach I-III szkoły podstawowej.

TOMASZEWSKA Jovanka, KOŁYSZKO Wojciech : Wszyscy jesteśmy pępkami świata // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 4-15
Przykładowy przebieg procesu biblioterapeutycznego wzmacniający poczucie podmiotowości u dziecka a tym samym jego samooceny i szacunku dla innych ludzi (innych "podmiotów").

WIDEROWSKA Maria : Możliwości wykorzystania plastykoterapii w zajęciach biblioterapeutycznych. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 4-6
Scenariusz zajęć (adresowany do dzieci z nerwicami i zaburzeniami w zachowaniu): Razem z przyjaciółmi maluję to, co słyszę.

WIDZOWSKA-PASIAK Agata : Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. Cz. 1 // Poradnik Bibliotekarza. - 2009 , nr 1, s. 34-36
Program biblioterapeutyczny (założenia, cele, struktura zajęć, metody, formy) dla dzieci sześcioletnich, które mają problemy adaptacyjne, są zalęknione i wycofane.
Scenariusze zajęć.

WIDZOWSKA-PASIAK Agata : Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. [Cz. 2] / Agata Widzowska-Pasiak. - (Z warsztatu metodyka) // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, [nr] 2, s. 35-39
Scenariusze zajęć.

WILCZEWSKA-WOJCZYSZYN Maja : Każdy ma swojego stracha : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie Eriki Meyer-Glitza "Reportaż Marcina" : [dla uczniów klasy I szkoły podstawowej] // Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s.14-16.
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, że każdy czegoś się boi, zaakceptowanie własnych lęków, podniesienie samooceny, świadomości, że każdy z nas jest inny i nie zawsze jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby innych, podniesienie pewności siebie oraz nabycie umiejętności pracy w grupie.

WÓJTOWICZ Mirosława : Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją : scenariusze zajęć. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 19-26
Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć, których celem jest m.in. wzmacnianie samooceny i wiary we własne możliwości, eliminowanie poczucia osamotnienia i niezrozumienia przez otoczenie, pomoc w rozwiązywaniu trudnych życiowych problemów, minimalizowanie stresu, rozwijanie i usprawnianie funkcji intelektualnych i językowych, dostrzeganie u siebie i innych cech wartościowych, zachęcenie do kontaktu z rówieśnikami, rozwijanie twórczej aktywności.

WÓJTOWICZ Mirosława : Biblioterapeutyczne wspomaganie uczniów z dysleksją. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 9-17
Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów (szkoły podstawowej i gimnazjum) z dysleksją.
Literatura zalecana do pracy z dziećmi z dysleksją.

WÓJTOWICZ Mirosława : Zmartwienie Ewy // Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 7-11
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych niwelujących uczucie bezradności i lęku w trudnych sytuacjach życiowych oraz uwrażliwiających na potrzeby innych - dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.

WRÓBEL Małgorzata : Nie taki mrok straszny. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 48-49
Potrzeba kształtowania u dzieci sześcioletnich (które znalazły się w przedszkolu po raz pierwszy) takich cech jak: spontaniczność, otwartość, pewność siebie. Scenariusza zajęć bajkoterapii. Fragment bajki pt. "Mrok i jego przyjaciele"

ZYBURA Urszula : Warsztat biblioterapeuty // Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 10-12
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych: "W kałamarzu" - dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej mających specyficzne problemy w pisaniu.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna