Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA TURECKIEGO I JĘZYKÓW WSCHODNICH
ISLAMIZMY, ARABIZMY, TURCYZMY (ORIENTALIZMY)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna : Historia islamizmów w języku polskim // Język Polski. - 2003, nr 2, s. 96-101
Rozwój polskiej terminologii islamskiej

TUREK Wacław Przemysław : Adaptacja zapożyczeń arabskich do języka polskiego // Język Polski. - 2001, z. 4, s. 267-272

TUREK Wacław Przemysław : Zmiany wyrazów arabskich zapożyczonych do polszczyzny za pośrednictwem innych języków // Język Polski.- 2002, z. 2, s. 96-99

 

Wydawnictwa innych Bibliotek dostępne na zamówienie czytelnika
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

STACHOWSKI Stanisław : Słownik historyczny turcyzmów w języku polskim. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007

TUREK Wacław Przemysław : Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego wpolszczyźnie. - Kraków: "Universitas", 2001

KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna : Orientalizmy doby staropolskiej - adaptacja do języka polskiego. Cz. 2 // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. - Z. 62 (2006), s. 93-126

 

ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO(ITALINIZMY)

BOREJSZO Maria : O zasobie i funkcji zapożyczeń włoskich w "Bruhlu" Józefa Ignacego Kraszewskiego // Poradnik Językowy. - 1986, z. 2, s. 98-100

LATKO Jowita : Zapożyczenia włoskie w "Słowniku języka polskiego" Erazma Rykaczewskiego : mikrostruktura słownika // Poradnik Językowy. - 2011, z. 2, s. 48-62

 

Wydawnictwa innych Bibliotek dostępne na zamówienie czytelnika
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

BOREJSZO Maria : Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie. - Poznań Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2007

BOREJSZO Maria : Zapożyczenia włoskie w dwóch najnowszych wydaniach "Słownika wyrazów obcych PWN" // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - T. 4. - (1997), s. 59-93

BOREJSZO Maria : O zapożyczeniach włoskich w leksykonach współczesnej polszczyzny // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - T. 7. -(2000), s. 7-30

ZAWILSKA Katarzyna : Zapożyczenia włoskie w toruńskich gazetach rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku //Prace Językoznawcze (Olsztyn). - Z. 8 (2006), s. 95-100  

 

ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA CZESKIEGO (BOHEMIZMY)  

Wydawnictwa innych Bibliotek dostępne na zamówienie czytelnika
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

BASAJ Mieczysław : Bohemizmy w języku polskim : słownik. - Warszawa Wydział Polonistyki. Uniwersytet Warszawski 2006

CZOGAŁA Joanna : Za pożyczenia z języka czeskiego w gwarze gminy Krzanowice // Bohemistyka. - R. 9, [nr] 4 (2009), s. 299-308

WALCZAK Bogdan : Swoistość zapożyczeń z języków blisko spokrewnionych : (na przykładzie zapożyczeń czeskich i wschodniosłowiańskich w języku polskim) // Linguistica Copernicana. - 2010, nr 2, s. 189-199

 

ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO (HUNGARYZMY)  

TOROK Katalin : Słownictwo pochodzenia węgierskiego we współczesnej polszczyźnie // Poradnik Językowy. - 2006, z. 2, s. 18-39

 

ZAPOŻYCZENIA Z NIDERLANDZKIEGO

 Wydawnictwa innych Bibliotek dostępne na zamówienie czytelnika
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

KOWALSKA-SZUBERT Agata : Niderlandzkie pożyczki leksykalne w języku polskim i ich miejsce w słownikach //Studia Germanica Gedanensia. - [Nr] 17, Sonderband 1 (2008), s. 246-254

  

ZAPOŻYCZENIA Z HISZPAŃSKIEGO  

Wydawnictwa innych Bibliotek dostępne na zamówienie czytelnika
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

BOCHNAKOWA Anna : Przez żołądek do serca, czyli o kilku nowszych hispanizmach kulinarnych w języku polskim //Studia Iberystyczne. - Nr 7 (2008), s. 235-246

 

ZAPOŻYCZENIA Z JIDYSZ  

Wydawnictwa innych Bibliotek dostępne na zamówienie czytelnika
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

OŻÓG Kazimierz : Ślady kultury żydowskiej w języku polskim // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 1, s. 3-11

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna