Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


ZAPOŻYCZENA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO (GALICYZMY)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOCHNAKOWA Anna : O słowniku francuskich zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie // Język Polski. - 2011, nr 1, s. 36-40

DUDA Henryk : Bessa ihossa w języku polskim // Język Polski. - 2007, z. 4/5, s. 338-340
Popularne w ostatnich latach zapożyczenia znane w polszczyźnie już w pozytywizmie

PORAYSKI-POMSTA Józef : Język francuski w "Lalce" Bolesława Prusa // Poradnik Językowy. - 2013, z. 1, s. 93-101

PORAYSKI-POMSTA Józef : Zakresy (pola) tematyczne zapożyczeń leksykalnych z języka francuskiego w polszczyznie  // Poradnik Językowy. - 2011, z. 4, s. 5-25

PORAYSKI-POMSTA Józef : Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie : charakterystyka strukturalno-semantyczna // Poradnik Językowy. - 2007, z. 5, s. 54-65

 

Wydawnictwa innych Bibliotek dostępne na zamówienie czytelnika
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

RECZKOWA Barbara : Wyrazy pochodzenia francuskiego w gwarach polskich. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1982. - (Prace Instytutu Języka Polskiego ; 45)

Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim. - Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego cop. 2012

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BORYS Iwona : Aktualne zapożyczenia francuskie we współczesnym słownictwie polskim i rosyjskim (rzeczowniki) // Acta Polono-Ruthenica. - T. 5. - (2000), s. 209-217

DĄBROWSKA-KAMIŃSKAAnna : Rodzaj rzeczowników ukraińskich i polskich zapożyczonych z języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego //Prace Filologiczne. - T. 49 (2004), s. 41-60

PORAYSKI-POMSTA Józef : Kilka uwag o zapożyczeniach leksykalnych z języka francuskiego //Prace Filologiczne. - T. 53 (2007), s. 461-467

ZAWILSKA Katarzyna : Zapożyczenia francuskie w toruńskich gazetach rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku //Prace Językoznawcze (Olsztyn). - Z. 9 (2007), s. 157-162

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna