Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


ZAPOŻYCZENA Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO (LATYNIZMY)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DUBISZ Stanisław : Wpływy łaciny na język polski // Poradnik Językowy. - 2007, z. 5, s. [3]-13
Łacina jako język elitarny w przeszłości. Zapożyczenia z łaciny w polszczyźnie, latynizowanie i makaronizowanie

PELC A. : Podręczny słowniczek wyrazów łacińskich mylnie kojarzonych z zapożyczeniami w języku polskim // Języki Obce w Szkole. - 1990, nr 4, s. 267-271

 

Wydawnictwa innych Bibliotek dostępne na zamówienie czytelnika
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KURYŁOWICZ Marek : Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. - Kraków "Zakamycze" 2001

Łacina jako język elit / koncepcja i red. nauk. Jerzy Axer ; Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : OBTA : Wydawnictwo "DiG", 2004. - Bibliogr.
Zapożyczenia łacińskie w języku polskim

SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta : Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie XIX wieku. - Gorzów Wlkp. [Wielkopolski] Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2000

SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta : Dziewiętnastowieczne latynizmy progresywne w polszczyźnie XX wieku. - Gorzów Wielkopolski Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BŁAŻYŃSKA Beata : Indywidualizmy pochodzenia łacińskiego w "Listach" Adama Mickiewicza //Studia Językoznawcze. - T. 7 (2008), s. 39-50

SZEWCZYK Maria : Lingua latina semper viva, czyli dlaczego warto się uczyć języka łacińskiego? // Verbum. - 2005, nr 6, s. 61-64
Łacina w kulturze polskiej. Etymologia łacińska w terminologii naukowej, neologizmach, polskim słownictwie współczesnym. Łacina skarbnicą zwrotów i przysłów. Wzrost popularności łaciny w krajach europejskich

SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta : Progresywne zapożyczenia łacińskie w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. - Z. 57. - (2001), s. 155-169

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna