Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO (GERMANIZMY)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

D.B. : Zapożyczenia niemieckie jako problem normatywny // Poradnik Językowy. - 1987, z. 5, s. 399-403 

KOBUS Justyna, GLISZCZYŃSKA Anna : Funkcjonowanie germanizmów w języku mieszkańców wsi centralnej Wielkopolski : (na przykładzie Baranówka i Sowinek, powiat Poznań) // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - T. 13 (2006), s. 71-82

NOWOWIEJSKI Bogusław : Wpływy języka niemieckiego na polszczyznę w zakresie słownictwa // Poradnik Językowy. - 2007, z. 5, s. [14]-24
Wpływy języka niemieckiego na polszczyznę od najdawniejszych wieków do współczesności

NOWOWIEJSKI Bogusław : "Osobliwe" zapożyczenia ze źródła niemieckiego w polszczyźnie ogólnej I poł. XIX w. (ma materiale czasopism) // Poradnik Językowy. -1990, z. 7, s. 530-540

NOWOWIEJSKI Bogusław : Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę w zakresie słownictwa // Poradnik Językowy. - 2007, z. 5, s. 14-24

RENZ Martin : Słownik zapożyczeń niemieckich w języku polskim : prezentacja projektu i perspektywy rozwoju // Język Polski. - R. 90, z. 2 (2010), s. 116-124

TYSZKA Sylwia : Zapożyczenia z języka niemieckiego w terminologii z zakresu architektury i budownictwa //Poradnik Językowy. - 2012, z. 3, s. 77-85

ZAJDA Aleksander : Kilka dawnych zapożyczeń z języka niemieckiego : kosmal, aswisz, haszfisz, kreptuch // Język Polski. - 1995, z. 4/5, s. 380-382

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna