Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANISIMOWICZ Agnieszka : Spójnościowe aspekty zapożyczeń angielskich we współczesnej prasie polskiej // W: Język w komunikacji. T. 3 / pod red. Grażyny Habrajskiej. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, cop. 2001. - S. 13-23

MIODEK Jan : Rozmyślajcie nad mową!. - Warszawa: "Prószyński i S-ka", 1998. - S.197-199: Kryzys łaciny - wpływ angielszczyzny

MOCH Włodzimierz : Zapożyczenia angielskie w języku polskiej subkultury hiphopowej // W : Język polski w rozwoju / red. Łucja Maria Szewczyk, Magdalena Czachorowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - S. 155-175

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTŁOMIEJCZYK Magdalena : Dragi po polsku : wpływ języka angielskiego na rozwój polskiego slangu narkotykowego  // Poradnik Językowy. - 2006, z. 7, s. 29-39

BOGUSŁAWSKA Elżbieta : Adaptacja fonetyczna i graficzna pożyczek angielskich w języku polskim i czeskim // Poradnik Językowy. - 1994, z. 8, s. 1-15

BUKOWSKA Edyta : Polska nowomowa czy polska "nowomoda" - rzecz o anglicyzmach : (propozycja metodyczna do klasy III) // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2001/2002, nr 3, s. 37-40
Konspekt

CZAMARA Agata : Made in Europe - leksykalne zapożyczenia z języka angielskiego w polskim polu wyrazowym handlu i usług // Poradnik Językowy. - 1996, z. 5-6, s. 23-30

GĄSIOREK Krystyna : Znów o zapożyczeniach // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 3, s. 59

GÓRNICZ Mariusz : Elementy anglojęzyczne w tekstach medycznych (na podstawie tekstów z dziedziny immunologii opublikowanych w miesięczniku "Problemy") // Poradnik Językowy. - 2000, z. 2, s. 17-26

KOMINEK Andrzej : Zapożyczenia angielskie we współczesnej polszczyźnie // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/93, z. 2, s. 111-121
Anglicyzmy w języku polskim. Scenariusz lekcji na poziomie szkoły średniej

KRAJEWSKI Tomasz : Hot-Dog w fast foodzie, czyli o Anglicy zmach w języku polskim // Polonistyka. - 2002, nr 5, s. 294-295
Propozycja lekcji w II klasie LO

KUPISZEWSKI Władysław : Funkcje stylistyczne zapożyczeń obcych w "Syzyfowych pracach" Stefana Żeromskiego // Poradnik Językowy. - 1988, z. 8, s. 598-601

LIBEREK Jarosław : Zagrożenia współczesnej polszczyzny i komunikacji językowej // Polonistyka. - 2008, nr 6, s. 17-23
Anglicyzmy we współczesnym języku polskim

LISIECKA Zofia : Hiperniestrawny ekstrakoktajl z lingwistycznego shakera, czyli czy i jak walczyć z zapożyczeniami i modą w języku // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 87-89

MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta : Czy rzeczywiście nadużywamy zapożyczeń angielskich w polszczyźnie pisanej? // Język Polski. - 1997, z. 4/5, s. 292-297

MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta : Dopełniacz niektórych zapożyczeń angielskich w języku polskim // Poradnik Językowy. - 1992, z. 9-10, s. 431-432

MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta : Fonetyka zapożyczeń angielskich w polszczyźnie XXI wieku // Poradnik Językowy - 2004, z. 3, s. 3-7

MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta : Jeszcze o najnowszych zapożyczeniach angielskich w języku polskim // Poradnik Językowy. - 2000, z. 2, s. 74-76

MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta : Najnowsze zapożyczenia angielskie w polskiej prasie // Poradnik Językowy. - 1997, z. 3, s. 84-86

MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta : Uwagi o wpływie języka angielskiego na polszczyznę końca XX w. // Język Polski. - 1993, z. 4-5, s. 279-281

MATKOWSKA Jolanta : Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie : scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych // Zeszyty Szkolne. - 2006, nr 1, s. 77-83

MIJAS Tatiana : Jest cool, czyli o zapożyczeniach angielskich we współczesnym języku polskim // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 64-69
Konspekt lekcji języka polskiego

MYCAWKA M.: Obczyzna i polszczyzna, czyli nowe zapożyczenia angielskie w języku polskim // Język Polski w Szkole Średniej.- 1992/93, z. 1, s. 92-98

OCIEPA Roman : O współczesnych anglicyzmach w nazewnictwie zawodów i stanowisk służbowych // Poradnik Językowy. - 2001, z. 6, s. 49-55

OCIEPA Roman : O wykorzystaniu anglicyzmów w nauczaniu języka angielskiego // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 5, s. 24-27

OTWINOWSKA-KASZTELANIC Agnieszka : Badania nad wpływem języka angielskiego na polszczyznę mówioną młodego pokolenia Polaków (19-35 lat) // Poradnik Językowy. - 2006, z. 5, s. 39-48

OTWINOWSKA-KASZTELANIC Agnieszka : Wpływ języka angielskiego na polszczyznę (Wyniki badań ankietowych świadomości językowej młodszego pokolenia Polaków) // Poradnik Językowy. - 1998, z. 1-2, s. 57-65
Zapożyczenia leksykalne, kalki językowe, neosemantyzmy. Anglicyzmy składniowe, frazeologiczne

PIOTROWSKA Anna : Angielski a komputer - kwestia słownictwa // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 2, s. 49-51

PODRACKI Jerzy : Mówimy po polsku czy po angielsku? // Życie Szkoły.- 1994, nr 9, s. 527-529
Zapożyczenia angielskie w języku polskim. Ćwiczenia ortograficzne na poziomie nauczania początkowego

PRZYBYLSKA Renata : O najnowszym słownictwie polskim // Polonistyka. - 2002, nr 9, s. 516-520
Obraz nowego słownictwa polskiego, powstałego w latach 1985-2002. Wpływ zapożyczeń z języka anglo-amerykańskiego

R.S.: Leasing, marketing, monitoring // Poradnik Językowy. - 1995, z. 1, s. 75-81:[Zapożyczenia z języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie]

RUSIECKI Jan : "Ja mówić po anglo-polski" - czyli o polszczyźnie przełomu tysiącleci // Polonistyka. - 2000, nr 6, s. 342-346

SĘKOWSKA Elżbieta : Funkcjonowanie nowszych zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie : wybrane zagadnienia // Poradnik Językowy. - 1993, z. 5, s. 242-248

SĘKOWSKA Elżbieta : Wpływ języka angielskiego na słownictwo polszczyzny ogólnej // Poradnik Językowy.- 2007, z. 5, s. [44]-53
Zapożyczenia z języka angielskiego w polszczyźnie począwszy od XVII w.

STRAMEK Elżbieta : Anglicyzmy w języku polskim // Polonistyka. - 2001, nr 6, s. 347-349

SKIBSKIKrzysztof : O notacjach anglicyzmów w nowych słownikach polskich// Polonistyka. - [R.] 61, nr 2 (2008), s. 54-59

WASZAKOWA Krystyn : Internacjonalizacja współczesnej polszczyzny - szansa czy zagrożenie? // Przegląd Humanistyczny.- 2007, nr 1, s. 219-228
Zapożyczenia angielskie w języku polskim

WITALISZ Alicja : Nowsze anglosemantyzmy w języku polityki // Język Polski. - 2004, z. 5, s. 340-346
Zapożyczenia z języka angielskiego w polskim języku polityki

WRÓBLEWSKI K. : Fan - moda czy językowa konieczność // Poradnik Językowy. - 1991, z. 3/4, s. 142-145
O funkcjonowaniu w języku polskim zapożyczeń z języka angielskiego fan, fan-club

ZABAWA Marcin : Jeszcze o nowych zapożyczeniach semantycznych w polszczyźnie // Poradnik Językowy. - 2008, z. 9, s. [28]-41
Przedstawienie najnowszych angielskich zapożyczeń semantycznych w języku polskim (sezon, konsola, cyfrowy, katalog, szansa, promocja, dokument, tapeta). Próba oceny tego procesu

ZABAWA Marcin : Nowe zapożyczenia semantyczne w polszczyźnie // Poradnik Językowy. - 2004, z. 9, s. [59]-68
Prezentacja najnowszych zapożyczeń semantycznych, których źródłem jest język angielski

ZABAWA Marcin : Shop, shopping, shopper.//Poradnik Językowy. - 2013, nr 4, s. 98-102

ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK Dorota : Spolszczony angielski czy zangielszczony polski? Wpływ języka angielskiego na język generacji gadu-gadu // Poradnik Językowy. - 2008, z. 3, s. 50-61

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna