Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

WYCHOWANIE DO TOLERANCJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GULDA Mieczysław : Postawy młodzieży wobec niektórych wartości życiowych. - Gdańsk : Instytut Badań Problemów Młodzieży; Uniwersytet Gdański, 1988

GULDA Helena : Zmiany postaw młodzieży wobec niektórych wartości życiowych. - Gdańsk : [ b. w.], 1990

HAMER Hanna : Demon nietolerancji : nie musisz stać się prześladowcą ani ofiarą. - Warszawa : WSiP, 1994

KUŹNIAR Roman : O prawach człowieka : idee, instytucje, praktyka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992

MŁODZIEŻ a wartości : praca zbiorowa / pod red. Hanny Swidy. - Warszawa : WSiP, 1979

NIKITOROWICZ Jerzy : Pogranicze; Tożsamość; Edukacja międzykulturowa. - Wyd. 2. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001

PRAWA człowieka : poradnik nauczyciela / pod redakcją Katarzyny Koszewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2002

SIEMASZKO Andrzej : Granice tolerancji : o teoriach zachowań dewiacyjnych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993

TOLERANCJA jako wartość i problem edukacyjny / red. Andrzej Tchorzewski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo "Vers", 2000

WYSOCKA Ewa : Religijność a tolerancja : obszary zależności. - Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2000

ZROZUMIEĆ innych, czyli jak uczyć o uchodźcach / pod redakcją Katarzyny Koszewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AMBROSEWICZ-JACOBS Jolanta, MAŁECKI Marian : "Narysuj siebie, Żyda, Cygana ..." // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 6, s. 97-107

BAUMAN Zygmunt : Żyjąc razem w przepełnionym świecie // Z Obcej Ziemi. - 2003, nr 19, s. 16-18

CIASTKO Łukasz : Tolerancja jako podstawa dzisiejszego społeczeństwa // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 1, dod., s. X
Konspekt zajęć opracowany przez ucznia na temat tolerancji ludzi żyjących z HIV/AIDS

DREWNIAK Mariola : Rozwijanie postaw tolerancji u dzieci // Kwartalnik Edukacyjny. 1998, nr 1, s. 3-13

DZYGA Krystyna : Uczę się ciebie, człowieku : rzecz o tolerancji // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 4, s. 23-29

GOŁASZEWSKA M., GOŁASZEWSKI T. : O ideałach moralnych // Oświata i Wychowanie. -1988, nr 29, s. 23-25
Cykl: Edukacja moralna.

GÓRNIEWICZ Józef : Idea tolerancji w edukacji międzykulturowej : (na przykładzie międzynarodowego Centrum Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, s.16-17

GÓRNIEWICZ Józef : Postawy młodzieży szkolnej wobec zjawiska nietolerancji kulturowej // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 3-6

IGIELSKA Beata : Krętymi ścieżkami integracji // Nowa Szkoła. - 2002, nr 1, s. 16-19

JANUS Danuta : Tolerancja - tak czy nie? // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 7/8, s. 10-14

KAMIŃSKA Krystyna : Zjawisko wielokulturowości w wychowaniu przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 5, s. 259-266

KOZŁOWSKI Jarosław : Tolerancja - wprowadzenie w problematykę // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7/8, s. 31-34

KOZŁOWSKI Jarosław : Wolność i tolerancja - konsekwencje pedagogiczne // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 24-26

KRASIEJKO Izabela : Tolerancja wobec niepełnosprawnych // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 31-34

LEMPA Florian : Zgodnie z nakazem gościnności / rozmowę przeprowadziła Iwona Kurz // Z Obcej Ziemi. - 2003, nr 18, s. 8-9

ŁOBOCKI Mieczysław : O wychowaniu moralnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 7, s. 5-6

ŁOBOCKI Mieczysław : W sprawie wychowania moralnego w szkole // Edukacja. - 1995, nr 2, s. 28-55

MACIEJKO Anna : Pomoc misyjna // Z obcej Ziemi. - 2003, nr 18, s. 17-18

MŁODZI uchodźcy - problemy i wyzwania // Z Obcej Ziemi. - 2003, nr 19, s. 4-11

MUSZYŃSKA Jolanta : Inni, a jednak tacy sami // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 62-65

NAPIÓRKOWSKA Małgorzata : Tolerancja - co to takiego? // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 3, s. 7-9

NIKITOROWICZ Jerzy : Tolerancja jako wartość w pracy nauczyciela w społeczeństwie wielokulturowym // Chowanna. - 2000, t. 2, s. 62-74

ORĘDZIE Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2003 // Z Obcej Ziemi. - 2003, nr 18, s. 3-4
Przeciw przejawom rasizmu, ksenofobii i skrajnego nacjonalizmu.

PASAMONIK Barbara : O tolerancji i nietolerancji // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 18-24

PRZEŚLADOWANIE z powodu religii // Z obcej Ziemi. - 2003, nr 18, s. 24-28

PYRZYK Ireneusz : Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 3, s. 10-12

RACZKOWSKA Jadwiga : Uczenie tolerancji pilnym zadaniem wychowawczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 25-30

RADWIŁOWICZ Maria, RADWIŁOWICZ Ryszard : O kształtowaniu tolerancji // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 145-155

SŁUPEK Kazimierz : Wartości w wychowaniu // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 12-17

SZULC Wita : Edukacja wielokulturowa w Izraelu // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 21-25

ŚWIERCZYŃSKI Mariusz : Czy jesteśmy ludźmi tolerancyjnymi // Tydzień Trybunalski. - 2004, nr 3, s. 12

TREPKA Waldemar : O tolerancji w szkole i poza nią // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 25, s. 10-11

URBAŃSKA Jolanta, WAGNER Iwona : Tolerancja w szkołach publicznych i niepublicznych // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 3-8

WYSZYŃSKA Natalia : Otwarcie się na odmienność // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 17-20

ŻWIRBLIŃSKA Alina : Kształtowanie postaw tolerancji poprzez wychowanie integracyjne w programie "Odkrywcy Nieznanego Świata" // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 132-134

ŻYWICKA Beata : Czy Polacy są tolerancyjni? // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 85-96

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.02.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna