Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

  KLASA SZKOLNA
Zestawienie bibliograficzne wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARENDS Richard : Uczymy się nauczać . - Wyd. 1 (dodruk). -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - S. 121-143 : Otoczenie ucznia i motywacja ; S. 182-212 : Ład klasowy

BADZIUKIEWICZ Beata, SAŁASIŃSKI Mirosław : Vademecum wychowawcy. - Warszawa : "Żak", 2005. - S. 161-180: Sytuacje trudne i problemy wychowawcze w klasie

BIELECKA Elżbieta : Dziecko w grupie rówieśniczej - interakcje między dziećmi // W: Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej / pod red. Jadwigi Izdebskiej . - Białystok : "Trans Humana", 2003. - S. 248-283

CHODKOWSKA Maria : Problemy pedagogicznego wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie społecznego funkcjonowania w klasie szkolnej // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 63-72
Wyniki badań dotyczą wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

CICHOCKI Andrzej : Nauczyciele jako twórcy edukacyjnego klimatu klasy szkolnej // W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej . - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. - S. 351-367

DOŁĘGA Zofia : Poczucie samotności wśród uczniów w kontekście spójności klasy szkolnej // W: Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły / pod red. Marii John-Borys i Zofii Dołęgi. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2006. - S. 69-88

GAJDZICA Anna : Relacje w klasie szkolnej w systemie kształcenia zintegrowanego - styl komunikowania się nauczycieli z uczniami i implikacje dydaktyczne // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło . - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 72-83

HART Sura, HODSON Viktoria Kindle : Empatyczna klasa ; relacje, które pomagają w nauce. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006
Filia w Tomaszowie Maz.

JAGLARZ Ewa, SIKORSKI Jacek: Pozycja socjometryczna uczniów w gimnazjalnej klasie integracyjnej // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy . - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 113-119

JANOWSKI Andrzej : Uczeń w teatrze życia szkolnego. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

JANOWSKI Andrzej : Pedagogika praktyczna : zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2002. - S. 55-66 : Klasa szkolna jako grupa społeczna

KAWECKI Ireneusz : Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. - Kraków : "Impuls", 2003. - S. 37-59 : W klasie szkolnej - przyglądamy się nauczaniu ; S. 61-90 : Efektywność nauczania w klasie szkolnej

KLIMOWICZ Grażyna : Po dzwonku na lekcję : interakcyjne spojrzenie na klasę szkolną. -Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1995

KOZIOŁ Edward : Klasa szkolna jako specyficzna mała grupa społeczna // W: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka . - Zielona Góra , 2000. - S. 51-59
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

LUBOWIECKA Jadwiga : Więzi i rola społeczna ucznia w klasie szkolnej // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 59-71

ŁOBOCKI Mieczysław : Wychowanie w klasie szkolnej : z zagadnień dynamiki grupowej. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

MIESZALSKI Stefan : O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne, 1997

MODRZEJEWSKA Daria : Nauczyciel wobec zjawiska przemocy psychicznej w klasie szkolnej // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 159-164

MUSIALSKA Kinga : Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej. - Kraków : "Impuls", 2011
Filia w Tomaszowie Maz.

NAKAMURA Raymond : Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2011

NOGA Henryk : Analiza wybranych aspektów komunikacji nauczyciel-uczeń // W: Komunikacja społeczna w świecie realnym / pod red. Marzeny Baryluk i Mirosławy Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : [Wrocław] : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2008. - S. 281-288
Komunikacja w klasie szkolnej: funkcje i style komunikacyjne w klasie, oddziaływanie komunikacji na klimat społeczny w klasie, prezentacja wyników badań.

PAWIAK Anna : Klasa szkolna miejscem oddziaływań niewerbalnych komunikatów nauczyciela w pracy z uczniami - komunikat z badań // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło . - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 84-90

PIETRZAK Henryk, HAŁAJ Joanna Barbara : Psychologia społeczna w praktyce. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2000. - S. 157-165: Techniki socjometryczne w badaniach klasy szkolnej jako grupy społecznej

RIDLEY Dale Scott, WALTHER Bill : Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

ROGERS Bill : Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006

RUDEK Iwona, SOROKA-FEDORCZUK Anetta : Szkolne warunki integracji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi // W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły / red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 151-160
M.in. klasa szkolna jako grupa społeczna w procesie kształtowania postaw wobec osób niepełnosprawnych.

SZTEJNBERG Aleksander : Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 2006. - S. 312-327 : Mikroklimat klasy szkolnej ; S. 309-311 : Klasa szkolna jako miejsce świadczenia usługi edukacyjnej; S. 85-88 : Kreowanie pozytywnego klimatu emocjonalnego klas szkolnych ; S. 328-331 : Wykorzystanie przestrzeni klasy szkolnej w uczeniu się

WITKOWSKA Elżbieta Izabela : Organizacja środowiska materialnego w klasie - rzecz istotna czy banalna? // W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły : szkice z teorii i praktyki kształcenia / pod red. Marzenny Nowickiej. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 185-191

WOŹNIAK Robert B. : Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych . -Koszalin : "Miscellanea" : Wydawnictwa Uczelniane BWSH, 1998. - S. 267-292 : Nauczyciel i klasa szkolna

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARDZIEJEWSKA Mariola : Zarządzanie klasą szkolną // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 75-86

BARTCZAK Mariusz : Klasa gimnazjalna // Psychologia w Szkole. - 2004 , nr 3 , s. 59-66

BĄK Ewa : W grupie, z grupą i dla grupy // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 53-57

BŁAŻ Anna : Tętniąca życiem klasa // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 57-60

BOCHNO Ewa : Relacje rówieśnicze w doświadczeniach uczniów szkół różnych szczebli // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 77-84

BOGUSKA Aneta : Zapewnienie ładu i dyscypliny w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 29-31

BRUZIK Aniela : Mam problem z dyscypliną w klasie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 40-46

BUSS Renata : Kompetencje wychowawcy klasowego w przezwyciężaniu negatywnych zachowań wśród uczniów // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 3, s. 27-32

CHABER- DĄDELA Anna : Jak integrować klasę szkolną? : (propozycje dla nauczycieli liceum) // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 20-24

CHORAB Monika : Dręczyciel i ofiara - dwie strony świata przemocy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 5-7

CHORAB Monika : Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 40-42

CZECHOWSKI Marcin : Poziom postaw uczniów gimnazjum wobec zdrowia a ich miejsce w strukturze klasy szkolnej // Kultura Fizyczna. - 2009, nr 1/2, s. 16-20

CZEMIEROWSKA Ewa : Przemoc sama się nie skończy //Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 152-154

CZEMIEROWSKI Hubert : Sposoby na nową klasę // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 21-25

DEMBIŃSKI Mariusz : Obrzędowy charakter lekcji //Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 41-43

DEMBIŃSKI Mariusz : O tożsamościach w klasie szkolnej // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 45-51

DENST-SADURA Aleksandra : Budowanie autorytetu w grupie //Głos Nauczycielski. - 2012, nr 36, s. 16

DENST-SADURA Aleksandra : Nowa szkoła, silny stres // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 37, s. 16

DENST-SADURA Aleksandra : Wykluczenie, izolacja, odtrącenie //Głos Nauczycielski. - 2012, nr 10, s. 16

DEPTUŁA Maria : Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych // Edukacja. - 2009, nr 4, s. 66-75

DĘBSKA Ewa : Dystans władzy jako kusząca perspektywa oglądu oczekiwań uczniowskich // Ruch Pedagogiczny. - 2007, nr 1/2, s. 37-53

DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna :Jak poznać uczniów i siebie? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 34-36

DRAGON Dorota : Tworzenie programu wychowawczego dla klasy // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 1-5

DUCZAK Teresa : Badanie statusu społecznego uczniów w klasie // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 1-5

GAJDZICA Anna : Relacje w klasie // Życie Szkoły. - 2005, nr 7, s. 4-10

GARSTKA Tomasz : "Dobra praktyka" w szkole ? // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 47, s. 12

GARSTKA Tomasz : Nastolatek w grupie //Głos Nauczycielski. - 2011, nr 42, s. 20

GAWRYŚ Maria : Rozwiązywanie konfliktów w klasie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 35-39

GÓRALCZYK Ewa : Szkolne umowy i porozumienia // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 14-22

GRABOWSKA Tatiana : Indywidualny plan dyscypliny i kierowania klasą - wymóg czy konieczność we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej ? // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV- VIII

GRALA Magdalena : "Gorsze" klasy // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 8, s. 14

GRYNIUK-TORUŃ Iwona K. : Zrozumieć opór czyli Jak skutecznie pomóc klasie // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 136-145

GUMIENNY Beata : Wychowankowie domu dziecka w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 31-33

GUMOWSKA Iwona : Opór uczniów gimnazjum wobec szkoły jako instytucji //Edukacja. - 2008, nr 4, s. 20-25

GUZ Sabina : Pozycja społeczna dzieci w oddziałach jednorodnych i zróżnicowanych pod względem wieku w przedszkolu i szkole // Wychowanie Na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 3-8

GWIZDEK Dorota, SOŁTYS Elżbieta : Integracja klasy // Remedium. - 2005 , nr 5 , s. 10-11

HANULIAKOVÁ Jana, HOLLÁ Katarína : Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 7-8

JAGIEŁA Jarosław : Nowy uczeń w klasie // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 23-30

JEŻOWSKI Antoni : Dyskusyjna liczebność oddziału szkolnego // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 9-11

KAMIŃSKA-DOLATA Katarzyna : Trzy ideologie oświatowe - trzy środowiska klasowe // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 4, s. 135-160

KOŁODZIEJCZYK Jakub : Dyscypliny trzeba uczyć // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 49-59

KOŹLAK Małgorzata : Praca wychowawcza w klasie trudnej // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, s.17-18

KRAWCZONEK Magdalena : Jak zachować dyscyplinę w klasie? // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 42-43

KUŁAKOWSKA Joanna : Przystosowanie społeczne dzieci // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 48, s. 13

LEMAŃSKA-LEWANDOWSKA Ewa : (Nie)ujawniane przekonania i "osobiste teorie edukacyjne" nauczycieli odnoszące się do dyscypliny i kierowania klasą szkolną // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 21-28

LEMEŠOVÁ Miroslava : Nasza klasa nie jest grupą // Nowa Szkoła. - 2009, nr 10, s. 35-42

LISOWSKA Elżbieta : Dobór uczniów do oddziałów klasy pierwszej w szkołach podstawowych // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 37-42

ŁASZCZEWSKA Ksawera : Nie ma wychowania bez dyscypliny // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 5-7

ŁĘCKA Beata, SZCZĘSNA-WITKOWSKA Krystyna : Specjalista od przyjaźni potrzebny od zaraz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 43-49

ŁYSEK Jan : Od konfliktu w klasie szkolnej do porozumienia bez przemocy //Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, s. 63-75

MAREK Inocenty : Dyscyplinowanie trudnej klasy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 43-49

MARZEC Helena : Pozycja dziecka z rodziny o wysokim statusie ekonomicznym w klasie szkolnej // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 203-211

MASNA Danuta :Czynniki warunkujące integrację stosunków społecznych w niższych klasach szkół podstawowych // Ruch Pedagogiczny. -1990, nr 3/4, s. 102-112

MATUSZCZAK Magdalena : Trening interpersonalny w klasie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 56-57

MICHALAK Dominika : Pozycja w grupie rówieśniczej: sympatia pod kontrolą // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 38-41

MŁYNARCZYK Michał : Kto rządzi w klasie? // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 36-39

NOGA Henryk : Komunikacja w procesie edukacyjnym // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 5-7

OTERMAN Marzena : Lepszy uczeń. bardziej lubiany? // Ż ycie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 371-37

PALUS Katarzyna : Klasa szkolna w świetle zjawisk i procesów grupowych // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 10-11

PALUS Katarzyna : Klasa szkolna w świetle zjawisk i procesów grupowych // Remedium. - 2005, nr 7/8, s.10-11

PARKITA Monika : Jak pomogłam Ali // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 31-34

PASZENDA Iwona : Ukryte zalety klasy szkolnej // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 26-29

PAWŁOWSKA Halina : Rola klasy w stymulowaniu rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 25-29

PETLÁK Erich : Atmosfera klasy // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 10-11

PIECHAL Anna : Skuteczna komunikacja, czyli miej oczy i uszy // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 48-50

PIEKARCZYK Jolanta : Jak integrować zespół klasowy? // Nowe w Szkole. - 2003, nr 10, s. 17-19

POKROPEK Artur : Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 36-39

PREUSS-KUCHTA Lucyna : Selekcje wewnątrzszkolne w aspekcie społecznym. Uwarunkowania podziałów i doborów w klasach i do klas // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 18-31

PREUSS-KUCHTA Lucyna : Ukryta selekcja - atrybut edukacji. Uczniowie wobec podziałów i doborów w klasach szkolnych // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 43-50

PREUSS-KUCHTA Lucyna : Podziały, dobory uczniów w klasie i szkole. Działania selekcyjne // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 20-32

PUFAL- STRUZIK Irena : Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008 , nr 3 , s. 7-13

PYŻALSKI Jacek : Kto i kiedy radzi sobie z dyscypliną w klasie //Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 69-76

RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Gdy uczeń jest odrzucany przez grupę // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 3-5

RECHNIO Beata : Czy znasz swoich uczniów // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 7-8

RYBARCZYK Romana : Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą // Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 49-52

SAKOWICZ-BOBORYKO Agnieszka : Segregacja w integracji edukacyjnej // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 109-114

SAWIŃSKI Julian Piotr : Komu służą oszklone klasy? // Nowa Szkoła. - 2010 , nr 7 , s. 29-32

SENDYK Marzena : Jak się czujesz w klasie? // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 48-53

SENDYK Marzena : Klasa szkolna jako miejsce doświadczeń społecznych uczniów // Edukacja. - 2001 , nr 2 , s. 56-67

SIKORSKI Wiesław : Aktywne zakamarki w klasie szkolnej // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 93-99
Wpływ aranżacji miejsc zajmowanych przez uczniów w klasie na ich zachowanie.

SŁOWIKOWSKA Teresa : Szczególna klasa // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 8-9

SMYKOWSKI Błażej : Integracja w grupie edukacyjnej // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 60-71

STRUGAŁA Agnieszka : Moja klasa, moja przestrzeń : twórczość w szkole // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 40-42

STRYCHARSKA-GAĆ Berta : Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów //Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 45-49

SUPIŃSKA Małgorzata : Dzieci izolowane i odrzucone // Życie Szkoły. - 2003, nr 2, s. 87-89

SZACHNIUK Paulina : Dyscyplina w klasie - jak ją utrzymać? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 51-53

ŚLIWA Beata : Style kierowania klasą a dyscyplina // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 39-42

TARASZKIEWICZ Zuzanna : Sposób na trudnego Alcybiadesa" : czyli kilka słów o roli inteligencji emocjonalnej w klasie // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-14

TRUSZ Sławomir : Samospełniające się proroctwo w klasie szkolnej // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 21-27

ULIKOWSKA Anetta Katarzyna : Integrowanie klasy gimnazjalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s. 42-44

WASILEWSKA Katarzyna : Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64

WITKOWSKA Katarzyna : Dobra atmosfera w klasie // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 48-50

WOJCIECHOWSKA Anna : Lepiej zapobiegać niż leczyć // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 4-13

WOJCIECHOWSKA Anna : Od orientacji do współpracy - życie klasy w fazach // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 40-48

WOYNAROWSKA- SOŁDAN Magdalena : Badanie klimatu społecznego klasy techniką wypracowania // Remedium. - 2008, nr 1, s. 8-9

WRÓBEL Janusz : Wycieczki integracyjne //Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 47-48

ZAGÓRSKA Ewa : Atmosfera w klasie // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 18-20

ZAGÓRSKA Ewa : Atmosfera w klasie - czynnik ważny czy też nie? // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 52-54

ZARZYCKA Elżbieta : Rozwiązywanie problemu zaburzonych relacji między uczniami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 23-28

ZBRÓG Zuzanna : Potrzeba kontaktu z rówieśnikami wśród uczniów klas I-III - wyniki badań własnych // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 37-41

ZBRÓG Zuzanna : Wpływ liczebności klas na sytuację szkolną uczniów klas I-III szkoły podstawowej //Forum Oświatowe. - 2006, t. 1, s. 105-122

ZBRÓG Zuzanna : Zalety i wady mało licznych klas // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 63-67

ZDROJEWSKA- BIELAWSKA Urszula : Integrowanie zespołu klasowego : (opis działań wychowawczych) // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 29-32

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna