Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

PRACA Z UCZNIEM SŁABYM I TRUDNYM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GROCHULSKA Joanna : Reedukacja dzieci agresywnych. - Warszawa : WSiP, 1982

GRUSZCZYK Edyta, KOŁODZIEJ Danuta : Praca korekcyjno-wyrównawcza z dziećmi w młodszym wieku szkolnym : (skrypt dla studentów III i IV roku psychologii oraz III roku nauczania początkowego studiów stacjonarnych i zaocznych. - Katowice : Uniw. Śląski, 1980

FILIPCZUK Halina : Są takie dzieci. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1961

HAN-ILGIEWICZ Natalia : Pisma : szkice, artykuły, rozprawy. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1995

HAN-ILGIEWICZ Natalia : Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1961

ŁOPATKOWA Maria : Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : WSiP, 1980

ŁUCZAK Bogumiła : Niepowodzenia szkole : przyczyny - skutki - zapobieganie. - Poznań : Oficyna Wydawnicza G & P, 2000

PRTMANN Rosiemarie : Gry i zabawy przeciwko agresji. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 1999

TYSZKOWA Maria : Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka : studium psychologiczne. - Warszawa : PWN, 1964

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Ewa : Czy poniosłam porażkę pedagogiczną? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 47-48

ALTERNATYWA 2001 : program pomocy dzieciom ulicy // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 4, dod. , s. 4-6

BAŁON Anna Wiesława, LESIUK Elżbieta : Metoda 18 struktur // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 14, s. 14

BARCZAK Wioletta : Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc? // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 206-210

BIELEŃ Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 44-46

BIERNAT Tomasz : Kontrakt jako technika rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 10-12

BIERNAT Tomasz : Zanim będzie za późno // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 35-37

BŁANIK Renata : Przyczyny niepowodzeń szkolnych // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 11-12

BRODACKA-ADAMOWICZ Ewa : Porażkę zamienić w sukces // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s. 37-41

CZECH Joanna : Dać szansę nieśmiałemu // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 4, dod., s. IX

DOMON Monika : Egzamin równych szans // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s. 86-90

DOSTOSOWANIE sprawdzianu dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 4, dod. , s. II

DZIEWIECKI Marek : Problematyczne zachowania uczniów // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 7

FALKOWSKA-WINDER Lidia : Spójrzmy przyjaźnie na trudnego ucznia // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 51-56

FLORKIEWICZ Violetta : Metoda Glena Domana w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu - pozytywne konsekwencje jej zastosowania // Szkolne Wieści. - 1997, nr 27, s. 2-4

GORLEWSKA Anna : Reforma a problemy wychowawcze // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 8, s. 7-8

GÓRECKA Alicja : Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 4, s. 50-60

GRABOWSKA Zofia : Drugoroczność - problem czy wyzwanie? // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2001, nr 2, s. 35-39

HANDKE Krystyna : Przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 14-15

JANKOWSKA Mariola : Co zrobić, aby moje dziecko nie miało trudności w szkole? // Życie Szkoły. - 1999, nr 4, s. 259-263

JANKOWSKA Mariola : Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 19-23

JAURKIEWICZ Ewa : Jak pracowałam z trudnymi dziećmi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 37-38

KARASOWSKA Aleksandra : Nauka szkolna - problem dziecka czy rodzica? // Remedium. - 2002, nr 2, dod., s. VI-VII

KARBOWNICZEK Jolanta : Komputer w pracy z dzieckiem z niepowodzeniami w nauce // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 3, s. 14-18

KILIAŃSKA-PRZYBYŁO Grażyna : Uczeń słaby - studium przypadku // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 1, s. 40-45

KOCUR-KALDER Elżbieta : Dobry czy trudny uczeń // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 24, s. 17

KOPTAŚ-GÓRZAŃSKA Grażyna : Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w krajach OECD // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 49-53

KORZON Aniela : Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w nowej reformie szkolnej // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 1999, nr 2, s. 59-63

KOSOWSKA-STĘPNIAK Emilia : Dominacja prawej półkuli mózgowej a problemy szkolne // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 38-42

KOWALEWSKA Maria : Dysfunkcje w szkole // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 8

KOŹLAK Małgorzata : Praca wychowawcza w klasie trudnej // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, s. 17, 18, 19, 20

KRAWCZONEK Magdalena : Trudny uczeń // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 8-9

KRAWCZONEK Magdalena : Uczeń niedostosowany // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 10-14

KUKUŁKA Danuta : Trudności z nauką czytania i pisania // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 556-561

KURCZ Agata : Jak motywować uczniów do różnych form aktywności? // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 12-13

KWIATKOWSKA Henryka : Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 57-66

LIGOCKA Magdalena : Trudności w nauce dzieci znerwicowanych // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 33-37

LISIECKA Zofia : Czy uczeń mierny to miernota? // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 46-49

ŁOZOWSKA Hanna : Dziecko bez szans? // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 13-15

MALINOWSKI Ludwik : Polska - Niemcy - trudności w wychowaniu są podobne // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 53-55

MAZUR Danuta : Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu : leniwe, niezdolne czy ... dyslektyczne? // Życie Szkoły. - 1999, nr 4, s. 257-259

MĄCZYŃSKA-DILIS Agnieszka : Uczeń zawieszony // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 19, s. 16

MICIURA Henryk : Miejsce słabego ucznia w klasie // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 77-83

MOLSKA Agnieszka : W jaki sposób dobierać zadania edukacyjne zbieżne z potrzebami i możliwościami ucznia? // Życie Szkoły. - 1999, nr 4, s. 253-256

NERŁO Mirosława : Zachowania antyspołeczne w okresie dorastania // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 54-61

NIEMIEC Marta : Praca z uczniem słabym // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 66-69

NOWICKA Ewa : Niepowodzenia szkolne w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. 138-140

OLECHOWSKA Agnieszka : Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 28-30

OSTROWSKA Małgorzata : Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s. 19

PIENIEK Małgorzata : Trudny uczeń, czyli czego jeszcze nie zrobiłam, by zniknął przymiotnik na początku tego zdania // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 4-5

PIENIEK Małgorzata : Trudny uczeń // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 37, s. 13

PIŁAT Zbigniew : Powodzenia i niepowodzenia w nauce // Życie Szkoły. - 1998, nr 10, s. 610-612

PISARSKI Marek : Jak pomóc dzieciom w nauce? // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 41-43

POSTEK Halina : O niektórych przyczynach osiągania przez polskich uczniów słabych wyników w badaniach umiejętności poznawczych // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6, s. 3-5

PROGRAM "Nie uciekaj" Fundacja ITAKA // Gimnazjum. - 2001, nr 10, s. 38-41

RURKA Anna : "Twoje niepowodzenia mnie interesują" : o przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 10, s. 592-595

SACHARSKA Bożena, BERDYSZAK Ewa : Praca z uczniem słabym // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 8, s. 15

SAŁASIŃSKI Mirosław : Uczeń trudny // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 20, s. 15

SKUP Maria : Organizacja pracy umysłowej ucznia : trudności w nauce w szkole : konspekt zajęć bibliotecznych // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 6, s. 10

SOCZYŃSKA Teresa : Przyczyny trudności w nauce według uczniów // Nowe w Szkole. - 2002, nr 2, s. 12, 13, 14, 15, 16

STĘPIEŃ Zbigniew : Trudności wychowawcze na lekcjach wychowania fizycznego // Lider. - 2002, nr 10, s. 30

STRUŻYK Łucja : Diagnozowanie trudności w nauce // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s. 610-613

SZTROMAN Joanna : Młodzież trudna w szkole // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 4, dod., s. I-III

SZTURO Magdalena : Indywidualne lekcje języka angielskiego z uczniem trudnym // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 111-113

SZYMKOWIAK Rafał : Kolczyk w nosie ... i ci dalej? : jak pracować z młodzieżą trudną? // Katecheta. - 2002, nr 7/8, s. 31-32

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Trudny uczeń, każdy inaczej // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 2, s. 16

TATAROWICZ Jan : O kradzieżach wśród uczniów // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 33-37

TRZASKA Leszek : Jak można poradzić sobie z trudnym uczniem? // Remedium. - 1998, nr 11, s. 4-5

TRZECIAKOWSKA Diana : Psychologu pomyśl : trudne dziecko w szkole niepublicznej // Gazeta w Szkole. - 2001, nr 50, s. 16

TUROWSKI Stanisław : Nauka z utrudnieniami // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 5-6

URZĘDOWSKA Maja : Myśl o samobójstwie a osiągnięcia i niepowodzenia w nauce // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 2000, nr 1, s. 119-132

WALKIEWICZ Maria : Opis i analiza przypadku klasy z niską motywacją do nauki // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 45-48

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Kłopotliwy uczeń // Remedium. - 2003, nr 3, s. 4-5

WÓJTOWICZ Elżbieta : Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć? // Życie Szkoły. - 1998, nr 3, s. 183-187

ZAJDEL Krzysztof : Wnerwiłem się // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 18-20

ZALECENIA do konstruowania arkuszy egzaminacyjnych, przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów dla uczniów o specjalnych potrzeb edukacyjnych // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 5, dod., s. 1-4

ZARZYSCKA Elżbieta : Rozwiązywanie problemu wychowawczego // Edukacja. - 2001, nr 3, dod., s. 12-23

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.02.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna