Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

HANDEL LUDŹMI, DZIEĆMI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

IZDEBSKI, Zbigniew : Reakcja prawno-karna na handel ludźmi w Polsce // W: Człowiek w obliczu prawa / red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 267-289

BALICKI, Michał : Dramatyczna sytuacja dzieci we współczesnym świecie // W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa / red. Jadwiga Izdebska, Joanna Szymanowska. - Białystok : "Trans Humana", 2009. - S. 95-104

KRZAKLEWSKA Ewa, RATECKA Anna : Handel kobietami w Polsce // W: Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / pod red. Krystyny Slany. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. - S. 253-261

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : "LexisNexis", 2004. - S. 803-820 : Prostytutka jako ofiara przestępstwa

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 291-314 : Aktualne problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce ; S. 877-884 : Handel kobietami i dziećmi w świetle wiktymologii , S. 390-410 : Prostytutka jako ofiara przestępstwa w ujęciu socjologiczno-prawnym

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 56-68 : Wykrywalność sprawców handlu kobietami i dziećmi

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Wyd. 1 (3 dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 270-276 : Handel ludźmi. - (Resocjalizacja)

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Patologie cywilizacji współczesnej. - Toruń : "Adam Marszałek", 2001. - 146-152 : Zagrożenie bezpieczeństwa przez narastające przestępstwa. Prostytucja

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BONENBERG Krystyna : Czy niewolnictwo jest zamkniętą kartą?. - (Tajemnice zdrowia). - Bibliogr. // Aura. - 2007, [nr] 11, s. 34-35
Zarys historii niewolnictwa.

BRYK Janusz : Przestępstwa towarzyszące handlowi ludźmi. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2009, nr 4, s. 27-30
Uważa się, że handel ludźmi jest trzecim, po handlu narkotykami i bronią, źródłem dochodu dla międzynarodowych grup przestępczych.

ECPAT - End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking Children for Sexual Purposes / oprac. Agnieszka Morawska. - (Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci - prostytucja i pornografia dziecięca : Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci) // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 123-125
Międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz zwalczania dziecięcej prostytucji, pornografii i handlu dziećmi.

DAWID-OLCZYK Irena : Ofiara handlu ludźmi przed sądem // Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s. 6-8

DAWID-OLCZYK Irena : Praca z nieletnimi klientkami w praktyce Fundacji La Strada . - (Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci - prostytucja i pornografia dziecięca : Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci) // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 103-110
Fundacja, której podstawowym założeniem jest pomoc ofiarom handlu ludźmi i przymusowej prostytucji. Dlaczego nieletnie dziewczyny decydują się na prostytucję?

DAWID-OLCZYK Irena : Problem handlu dziećmi w praktyce Fundacji La Strada . - (Komercyjne wykorzystywanie dzieci). - Streszcz. Summ. // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 4, s. 145-151
Refleksje autorki (członkini Zarządu Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwa La Strada) dotyczące trudności w identyfikacji dzieci - ofiar handlu ludźmi w Polsce oraz pomocy im.

DENST-SADURA Aleksandra : "Nie przegraj" podczas Euro! // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 49, s. 16
Kampania "Nie przegraj" uświadamiająca zagrożenie handlem ludźmi i prostytucją

DOŚPIAŁ Anna : Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami " La Strada" // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 129-131

GIETKA Edyta : Na oczy czarne // Polityka. - 2008, nr 28, s. 14, 16-17
Zjawisko kupowania dzieci w celu żebrania na ulicach.

GRABOWSKI Krzysztof : Dziewczyny na sprzedaż : czy zalegalizowanie prostytucji może ograniczyć handel żywym towarem? // Wprost. - 1996, nr 8, s. 26-27

GROTECKA Monika, RŻANEK Katarzyna : Networking i streetworking w centrach handlowych - metody docierania do młodzieży i młodych dorosłych narażonych na komercyjne wykorzystywanie. - (Komercyjne wykorzystywanie dzieci). - Streszcz. Summ. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 4, s. 139-144
Omówienie dwóch metod pracy środowiskowej z młodzieżą w centrach handlowych, zagrożoną komercyjnym wykorzystywaniem (prostytucją, handlem dziećmi).

JABŁOŃSKA Agata : Ludzie na sprzedaż // Wprost. - 2007, nr 23, s. 94-[97]
Współczesne niewolnictwo. Duży odsetek kobiet i dzieci wśród dzisiejszych niewolników.

KOZUBAL Marek : Handel żywym towarem : adopcje zagraniczne // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 6, s. 5
Europa.

KOŁĄTAJ Monika, SADOWSKI Grzegorz : 27 [Dwadzieścia siedem] milionów niewolników : handel ludźmi jest jednym z najbardziej dochodowych interesów mafijnych // Wprost. - 2002, nr 25, s. 100-102

KOWALCZUK Piotr : Włoskie rolnictwo niewolnictwem stoi //Przekrój. - 2006, nr 41, s. 38-39
Korespondencja z Rzymu.

KSIENIEWICZ Monika : Społeczność międzynarodowa o przemocy i handlu ludźmi // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 13-15
Rada Europy w sprawie przemocy wobec kobiet. ONZ w sprawie przemocy wobec kobiet. Konwencja warszawska o handlu ludźmi.

KULA Marcin : Szczęście czeka w Interiorze? // Mówią Wieki. - 1996, nr 9, s.47-49
Historia czarnych niewolników w Brazylii.

KULA Marcin : Ani wolność, ani równość, a z braterstwem też marnie // Mówią Wieki. - 2005, nr 9, s. 22-25
Historia zakończenia handlu niewolnikami w Brazylii w XIX w. oraz zniesienia pańszczyzny w Boliwii w 1952 r. Sytuacja wyzwoleńców po zniesieniu niewolnictwa.

KUDZIA Piotr, PAWELCZYK Grzegorz : Hurtownia seksu // Wprost. - 2003, nr 37, s. 24-26
Handel kobietami. Prostytucja.

KUDZIA Piotr, PAWELCZYK Grzegorz : Seks, kłamstwo i kaseta wideo // Wprost. - 2003, nr 48, s. 28-32
Dziennikarze "Wprost" w walce z gangiem handlarzy kobiet. Prostytucja.

KUDZIA Piotr, PAWELCZYK Grzegorz : Sekscasting // Wprost. - 2003, nr 30, s. 28-29
Handel kobietami - praca w domach publicznych.

MISTRZAK Marlena : Dziecko kupię, dziecko sprzedam // Wprost. - 2010, nr 37, s. 42-45

MORAWSKA Agnieszka : Wykorzystywanie seksualnie dzieci dla celów komercyjnych - zarys problemu w perspektywie międzynarodowej. - (Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci - prostytucja i pornografia dziecięca : Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci). - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 5-18
Wyjaśnienie pojęć: prostytucja dziecięca, handel dziećmi, pornografia dziecięca. Uwarunkowania i przejawy problemu. Czynniki, które warunkują proces rozwoju zjawiska.

LEWANDOWSKA Karolina : Inicjatywy na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem komercyjnym podjęte w RPA w czasie przygotowań i trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2010 roku ("2010 ma być rokiem piłki nożnej, nie handlu dziećmi!"). - (Komercyjne wykorzystywanie dzieci). - Streszcz. Summ. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 4, s. 129-138
Problem handlu dziećmi w krajach Afryki południowej. Legislacja w RPA związana z walką z handlem dziećmi. Inicjatywy podjęte na rzecz przeciwdziałania i ochrony dzieci przed handlem. Kampanie społeczne.

LASOCIK Zbigniew : Handel ludźmi - aspekty społeczne i prawne. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 4, s. [31]-57
Opis form, zdefiniowanie zjawiska handlu ludźmi. Handel ludźmi a przemyt ludzi. Handel ludźmi w perspektywie praw człowieka i praw kobiet. Dokumenty międzynarodowe dotyczące handlu ludźmi.

MISTRZAK Marlena : Dziecko kupię, dziecko sprzedam // Wprost. - 2010, nr 37, s. 42-[45]
Nielegalne adopcje w Polsce.

MOSKAL Magdalena : Program przeciwdziałania przymuszonej prostytucji - działania Caritas Polska // Dziecko Krzywdzone. - Nr 7 (2004), s. 156-160

OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. // Dziennik Ustaw. - 2009, nr 20, poz. 108

OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 76, poz. 295

OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w sczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 18, poz. 161

POMARAŃSKA-BIELECKA Małgorzata, WIŚNIEWSKI Marcin : Analiza przepisów prawa definiujących i penalizujących handel dziećmi. - (Komercyjne wykorzystywanie dzieci). - Streszcz. Summ. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 4, s. 7-36

PROTOKÓŁ Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 76, poz. 494

PROTOKÓŁ fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka o handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii . - (Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci - prostytucja i pornografia dziecięca : Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci) // Dziecko Krzywdzone. - 2003, nr 2, s. 37-43
Treść Protokołu.

PROTOKÓŁ o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 18, poz. 160

ROSIŃSKA Anna Marta : Metody i przyczyny handlu ludźmi // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 3/4, s. [24]-28
Handel ludźmi we współczesnym świecie. Przyczyny zjawiska i metody handlu ludźmi. Identyfikacja i pomoc ofiarom procederu.

ROSZKOWSKA Gabriela : Handel dziećmi // Remedium. - 2007, nr 9, s. 8-9
Skala zjawiska oraz profil ofiary i sprawcy.

ROSZKOWSKA Gabriela : Handel dziećmi i sytuacja dzieci cudzoziemskich // Remedium. - 2008, nr 6, s. 6-7
Wyniki badań prezentujące opinie przedstawicieli policji i straży granicznej na temat zjawiska handlu dziećmi w Polsce oraz sytuacji dzieci cudzoziemskich przebywających bez opieki na terytorium Polski.

STACHOWIAK Jakub : Ludzie spółka z o.o. // Polityka. - 2008, nr 21, s. 24-26
Handel ludźmi w Polsce

STASZEWSKA Anna : La Strada // Niebieska Linia. - 2002, nr 5, s. 25-28
Fundacja La Strada - organizacja pozarządowa, zwalczająca międzynarodowy handel kobietami.

SUDA Aneta : Problematyka handlu dziećmi w Krajowym Planie Działań przeciwko Handlowi Ludźmi. - (Komercyjne wykorzystywanie dzieci). - Streszcz. Summ. // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 4, s. 119-128
Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi - dwuletni program rządowy nakładający na poszczególne instytucje administracji rządowej zadania z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi.

SZWEDA-LEWANDOWSKA Zofia : Przegląd globalnych problemów pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 6, s. [100]-112
Seniorzy i proces starzenia, niepełnosprawność i zdrowie psychiczne, praca socjalna w obliczu katastrof, problemy dzieci i młodzieży, światowy kryzys ekonomiczny, handel ludźmi i przemoc, ochrona socjalna, rola pracy socjalnej w walce z ubóstwem, organizacje zrzeszające beneficjentów pracy socjalnej.

ŚLUBOWSKI Grzegorz : Sierota na sprzedaż : 100 tysięcy rosyjskich dzieci wywieziono nielegalnie za granicę po rozpadzie ZSRR : korespondencja z Moskwy // Wprost. - 2002, nr 26, s. 64-67

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. // Dziennik Ustaw. - 2008, nr 97, poz. 626

USTAWA z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 238, poz. 2389

WILCZAK Jagienka : Siatka cioci Tani : kobiety na sprzedaż // Polityka. - 2004, nr 23, s. 84-87

WILCZAK Jagienka : Stana z La Strady // Polityka. - 2009, nr 49, s. 96-98
Rozmowa ze Staną Buchowską, która jest współzałożycielką i koordynatorką polskiego programu " La Strada" oraz członkinią Zarządu Fundacji Przeciwko Handlowi Kobietami.

WINNICKA Ewa : Reprodukcja prosta : Martynka na sprzedaż // Polityka. - 2005, nr 46, s. 102-104

ZAWADZKA Gabriela : Problem handlu dziećmi w Polsce - opinie i doświadczenia profesjonalistów. - (Komercyjne wykorzystywanie dzieci). - Streszcz. Summ. // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 4, s. 99-118
Prezentacja opinii i doświadczeń przedstawicieli różnych grup zawodowych, mogących mieć w swej pracy kontakt z dziećmi - ofiarami handlu ludźmi lub z dziećmi z grup ryzyka. Postawy społeczne Polaków wobec problemu handlu ludźmi.

ZINS Henryk : Skutki handlu niewolnikami dla Afryki // Mówią Wieki. - 1997, nr 6, s. 32-35
Wiek XVII i XVIII.

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna