Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

NIEPŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2012

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KAZUBOWSKA Urszula : Porównanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych emocjonalnie i ruchowo w rolach rodzinnych // W: Człowiek niepełnosprawny : rodzina i praca / red. Małgorzata Kościelska, Aouil Balsam . - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza wielkiego, 2004. - S. 80-84

KIRENKO Janusz : Psychospołeczne korelaty funkcjonowania seksualnego osób niepełnosprawnych ruchowo // W: Człowiek niepełnosprawny : rodzina i praca / red. Małgorzata Kościelska, Aouil Balsam. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza wielkiego, 2004. - S. 122-134

KIRENKO Janusz, LESIEWICZ Jolanta : Wykorzystanie Kwestionariusza Wsparcia Społecznego w badaniu osób niepełnosprawnych // W: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / red. Andrzej Pielecki. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - S. 75-88
Celem badań była analiza wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych ruchowo w porównaniu z osobami zdrowymi.

KOKOT Katarzyna : Niepełnosprawni ruchowo a architektura, czyli szkic o upośledzeniu w przestrzeni // W: Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / pod red. Kamili Kamińskiej . - Wrocław : "Atut", 2010. - S. 39-56

KOKOT Katarzyna : Niepełnosprawni ruchowo w społeczeństwie obywatelskim // W: Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. nauk. Alicji Szeląg . - Kraków : "Impuls" , 2008. - S. 377-389
Filia Tomaszowie Maz.

OLSZAK- KRZYŻANOWSKA Bożena : Problemy zmiany ról społecznych osób z nabytą niepełnosprawnością narządu ruchu // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej . - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 185-198

SMITH Deborah Deutsch : Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. [T.] 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Wydaw. APS , 2008. - S. 11-70 : Niepełnosprawności fizyczno-ruchowe oraz specjalne potrzeby zdrowotne

SOWA Józef, WOJCIECHOWSKI Franciszek : Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001. - S. 269-279 : Rehabilitacja osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
Wpływ choroby na organizm człowieka. Sytuacja osób z uszkodzonym narządem ruchu. Usprawnianie osób kalekich i przewlekle chorych. Cele rehabilitacji psychicznej. Przygotowanie do pracy zawodowej osób z dysfunkcją narządu ruchu i przewlekle chorych.

SZCZUPAŁ Bernadeta : Twórczość osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową jako forma autokreacji i autorewalidacji // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja / [red. Monika Bielska-Łach] . ­- Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 200-216

SZYCHOWIAK Barbara : Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową // W: Pedagogika specjalna / red. Władysław Dykcik. - Wyd. 2 poszerz. i uaktual. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001. - S. 201-218

WAWARZYNIAK Małgorzata : Prowincjonalne poglądy na życie małżeńskie osób niepełnosprawnych ruchowo - analiza badan własnych // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - S. 295-299

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BUDZYŃSKI Mirosław : Skala do badania sprawności motorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 36-54

BUDZYŃSKI Mirosław : Skala do badania sprawności motorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną : (zastosowanie praktyczne) // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 63-78

HINTZE Beata : Wzory picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową // Alkoholizm i Narkomania.- 2011, nr 2, s. 99-115

KRÓLAK Adam : Tenis na wózkach - serwis // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 52-57

KUSTRA Czesław : Problematyka samooceny osób niepełnosprawnych ruchowo // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 3-13

ŁASSA Dominika : Adaptacja do życia osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 4, s. 105-114

MIGAS Agata : Aspiracje życiowe i bariery osób z niepełnosprawnością motoryczną : raport z badań // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 3, s. 52-75

MIGAS Agata : Badania jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 2, s. 50-70

MIGAS Agata : Seksualność i życie rodzinne osób z ograniczoną sprawnością fizyczną // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 4, s. 54-66

MOKOSA Dariusz Konstanty : Eksperyment rewalidacyjny - Akademia Niezależnego Życia // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 58-70

SKRZYDŁOWSKA-KALUKIN Katarzyna : Opowieść o duszy, która poruszyła ciałem // Znak. - 2011, nr 7/8, s. 6-13
Rozmowa z Rafałem Urbackim - moverem, performerem, humanistą chorującym na zanik mięśni na temat problemu nieakceptacji, stygmatyzacji niepełnosprawnego ciała, znaczenia świadomości swojego ciała.

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna