Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

EDUKACJA EKONOMICZNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

JAKUBOWSKI Wojciech J., MAJ Tadeusz, ZAŁĘSKI Piotr : Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik do liceów i techników : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2003

JAKUBOWSKI Wojciech J., MAJ Tadeusz, ZAŁĘSKI Piotr : Podstawy przedsiębiorczości : program nauczania : w liceach i technikach : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2002

LEJMAN Witold, MIKOSIK Stanisław, SZPAKOWSKI Jerzy : Ekonomia : przewodnik dla studiujących. - Łódź : Wydaw. Edukacyjne RES POLONA, cop. 2000

MEN o edukacji dla rynku pracy. Przykładowe programy nauczania podstaw przedsiębiorczości. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2001

MIERZEJEWSKA-MAJCHEREK Janina : Przedsiębiorczość na co dzień : podręcznik z ćwiczeniami do podstaw przedsiębiorczości dla zasadniczej szkoły zawodowej. - Warszawa : Wydaw. REA, cop. 2002

MIERZEJEWSKA-MAJCHEREK Janina : Przedsiębiorczość na co dzień : poradnik metodyczny dla nauczyciela podstaw przedsiębiorczości w zasadniczej szkole zawodowej. - Warszawa : Wydaw. REA, cop. 2002

MIERZEJEWSKA-MAJCHEREK Janina : Przedsiębiorczość na co dzień : program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla zasadniczej szkoły zawodowej. - Warszawa : Wydaw. REA, cop. 2002

MIKINA Agnieszka, ZAJĄC Bożena : Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. - Kraków : Impuls, 2001

MIKINA Agnieszka, SIENNA Małgorzata : Przedsiębiorczość dla szkół zasadniczych : poradnik dla nauczyciela i program nauczania do podstaw przedsiębiorczości dla zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły zasadniczej. - Warszawa : WSiP, 2002

MIKINA Agnieszka, SIENNA Małgorzata : Przedsiębiorczość dla szkół zasadniczych : program nauczania podstaw przedsiębiorczości : na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej - kształcenie ogólne - na podbudowie programowej gimnazjum; szkoły zasadniczej - kształcenie ogólne - na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej. - Warszawa : WSiP, 2002

MIKINA Agnieszka, SIENNA Małgorzata : Przedsiębiorczość dla szkół zasadniczych : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły zasadniczej. - Warszawa : WSiP, 2002

MIKINA Agnieszka, SIENNA Małgorzata : Przedsiębiorczość - klucz do sukcesu : program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Warszawa : Wydaw. REA, 2002

MIKINA Agnieszka, SIENNA Małgorzata : Przedsiębiorczość - klucz do sukcesu : podstawy przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : poradnik metodyczny dla nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. REA, 2002

MIKINA Agnieszka, SEPKOWSKA Zofia : Zanim staniesz się przedsiębiorczy : wiedza o społeczeństwie : moduł : wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. - Warszawa : Wydaw. REA, 2001

SOBIECKI Roman : Edukacja ekonomiczna w gimnazjum : propozycje metod i środków dydaktycznych : wiedza o społeczeństwie : moduł : wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : klasy I-III. - Kraków : Rubikon, 2002

STAŃDA Barbara, WIERZBOWSKA Barbara : Przedsiębiorczość : szkoły ponadgimnazjalne : program nauczania : zakres podstawowy. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

STAŃDA Barbara, WIERZBOWSKA Barbara : Przedsiębiorczość : [szkoły ponadgimnazjalne] : podręcznik : zakres podstawowy . - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

STAŃDA Barbara, WIERZBOWSKA Barbara : Przedsiębiorczość : szkoły ponadgimnazjalne : przewodnik metodyczny : zakres podstawowy . - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

ŻURAKOWSKI Filip : Przedsiębiorczość i poszukiwanie pomysłu na firmę i jej uruchomienie : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

CHLUDZIŃSKA Grażyna : Potrzeba kształcenia przedsiębiorczości // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 6, s. 11-15

DENEK Kazimierz : Ogląd kształcenia z perspektywy rynkowej // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 4-10

DWORAK Janusz : Metody nauczania marketingu // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 8, s. 38-39

DWORAK Janusz : Propozycje metodyczne prowadzenia przedmiotów ekonomicznych // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 7, s. 26-27

JASIŃSKA Elżbieta : Dydaktyczne problemy edukacji ekonomicznej na lekcjach techniki // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999, nr 6, s. 11-13

JAMIOŁKOWSKI Mieczysław : Przedsiębiorcza szkoła // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s. 15-16

KROGULEC-SWOBODZIEC Maria : I ty możesz zostać przedsiębiorcą // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s. 20-23

MATEJ Irena : ABC ekonomii // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 47-50

OKRASZEWSKI Kazimierz, RAKOWIECKA Barbara : Potrzeba kształcenia u uczniów postaw przedsiębiorczości, mobilności i zaradności życiowej // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 4, s. 50-52

OKRASZEWSKI Kazimierz, RAKOWIECKA Barbara : Przedsiębiorczość, mobilność, zaradność - postawy pilnie potrzebne // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 1, s. 10-13

PASZKOWSKA-ROGACZ Anna, KRAWIEC Marek : Szkolny system kształtowania postaw przedsiębiorczości // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 9, s. 47-51

PODSTAWY edukacji finansowej // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 7, s. 16

SADOWSKI Jan, PŁOTYCZYK Barbara : Nowe podręczniki do przedmiotów ekonomicznych dla nauczycieli szkół rolniczych // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 5, s. 60-62

SKURA Małgorzata : Kształcąca rola sklepiku szkolnego // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 39-44

STEMPSKA Elżbieta : Kształcenia cech przedsiębiorczości // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 36-38

ŚLIWA Barbara : Metoda tekstu przewodniego na lekcji przedsiębiorczości // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 3, s. 34-36

WILCZYŃSKA Karolina : Lekcje przedsiębiorczości nie mogą być nudne // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 6, dod., s. VIII

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.02.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna