Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DENEK Kazimierz : Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. - Poznań : Wydaw. Naukowe WSPiA , 2009. - S. 87-116: W stronę czasu wolnego
Filia w Tomaszowie Maz.

DENEK Kazimierz : Ku dobrej edukacji. - Toruń : "Akapit" Leszno : WSH, 2005. - S. 109-119 : Czas wolny i związana z nim edukacja

FĄK Tadeusz : Szkolne wychowanie do czasu wolnego na przykładzie gimnazjum w Opolu i we Wrocławiu // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera . - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 41-45

FRANASZCZUK-TRUSZKOWSKA Marta : Biblioterapia dla klas 4-6 szkoły podstawowej. - Gdańsk, 2006. - S. 88-93 : Jak spędzać wolny czas?

HANYGA- JANCZAK Patrycja : Rola rodziny w procesie wychowania do czasu wolnego // W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber . - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 51-57

HANYGA- JANCZAK Patrycja : Rola szkoły w procesie wychowania do czasu wolnego// W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej , 2007. - S. 97-105

HANYGA- JANCZAK Patrycja : Rola rodziny w procesie wychowania do czasu wolnego // O pieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber . - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. - 51-57

KŁOSOWSKI Jan : Edukacja do czasu wolnego // W: Edukacja społeczeństwa w XXI wieku / pod red. Stanisława Kunikowskiego i Anny Krynieckiej-Piotrak . - Warszawa : "tCHu", 2009. - S. 196-212

KOZACZUK Franciszek : Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 47-61 : Zainteresowania nieletnich i sposób spędzania wolnego czasu

NAWARA Henryk : Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży na koloniach i obozach letnich // W: Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim / pod red. Ryszarda Błachy i Wojciecha Bigiela. - Wrocław, 2005. - S. 140-169
Filia w Tomaszowie Maz.

NOWAK Joanna : Pozaszkolne zajęcia plastyczne jako forma organizacji czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym // W: "Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński . - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , 2009. - S. 272-278

PALACZ Justyna : Organizacja czasu wolnego uczniów klasy III szkoły podstawowej w środowisku rodzinnym // W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej . - Białystok : "Trans Humana", 2009. - S. 301-313

PIĘTA Jan : Pedagogika czasu wolnego. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 234-259: Harcerskie wzory spędzania wolnego czasu
Filia w Radomsku, Filia w Tomaszowie Maz.

SOKOŁOWSKA- DZIOBA Teresa : Formy aktywności młodzieży w czasie wolnym // W: Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP , 2008. - S. 187-194
Filia w Bełchatowie

TRUSKOLASKA Justyna : Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice. - Tychy : "Maternus Media", cop. 2007. - S. 8-23 : Czas wolny czyli czytelnictwo i co jeszcze?

WOLAN-NOWAKOWSKA Mariola : Aktywny wypoczynek jako działanie profilaktyczne // W: Wokół wychowania : rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka / red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski. - Łódź, cop. 2006. - S. 62-66

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMIN Grażyna : Sprawność fizyczna oraz sposoby spędzania czasu wolnego i podejmowane formy aktywności ruchowej przez uczniów gimnazjum w Piotrowie // Lider. - 2006, nr 4, s. 18-19

BIELECKA Elżbieta : "Galerianki" - badania i refleksje // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 116-132

BIELSKI Janusz : Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym // Lider. - 2010, nr 1, s. 7-10
Badania mające na celu uzyskanie informacji o zagospodarowaniu czasu wolnego przez młodzież ze szkół gimnazjalnych.

BOBROWSKI Krzysztof : Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 267-287

BOBROWSKI Krzysztof : Sport i inne alternatywy w profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży // Świat Problemów. - 2007, nr 6, s. 12-15

BOJARSKA Lucyna : W czasie deszczu dzieci się nudzą - w szkole też // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 52-54, 56-59

CHOMICZ Roman : Etos czasu wolnego uczelni a preferencje stylu życia studentów // Lider - 2010, nr 1, s. 29-30

CHOMICZ Roman : Młodzież a aktywne postawy w czasie wolnym - studium z badań o przyczynowości zachowań // Lider. - 2007, nr 6, s. 21-22

CHOMICZ Roman : Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasu wolnego studentów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6/7 , s. 39-41

CHORAB Monika : Dziecko w galerii handlowej : (problem dla ochrony - wyzwanie dla pedagoga) - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 4-5

CZAS wolny dzieci i młodzieży : wybór bibliografii z lat 2000-2011 / oprac. Elżbieta Trojan. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 61-64
Wybór literatury dotyczący organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

DĄBROWSKA Maria : Odpoczywaj w ruchu / rozm. przepr. Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 3, s. 5
Rozmowa na temat spędzania czasu wolnego przez młodzież podczas ferii.

DENST-SADURA Aleksandra : O jak odpoczynek // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 31, s. 1

DERBICH Jolanta : Budżet czasu wolnego studentów kierunku turystyka i rekreacja i ich udział w aktywnych formach wypoczynku // Kultura Fizyczna. - 2009, nr 7/10, s. 39-45

DRACHAL Halina : Byle nie w galerii handlowej... // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 3, s. 8
Sposoby spędzania ferii zimowych przez dzieci i młodzież.

DRACHAL Halina : Galeria wygrała z boiskiem // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 22, s. 8-9

DROST Małgorzata : Czas wolny, czas stracony // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-9
Badania nad spędzaniem czasu wolnego przez uczniów klas I-III.

DUNAJSKA Anna : Czas wolny dzieci i młodzieży a zaniedbania wychowawcze // Pracownik Socjalny. - 2011, nr 8, s. 4-5
Sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież z rodzin dobrze i źle funkcjonujących.

GACEK Maria : Aktywność fizyczna w stylu życia dziecka w wieku 10-13 lat w środowisku małomiejskim // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 3/4 , s. 16-18

GACEK Maria : Formy spędzania czasu wolnego w zależności od cech osobowości młodzieży akademickiej //Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3/4, s. 31-32

GĘSIKOWSKA Beata : O animowaniu czasu wolnego // Przegląd Edukacyjny. - 2009, nr 5, s. 6-7
Kształtowanie u uczniów pożądanych nawyków spędzania czasu po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

GIELECIAK Urszula : Ferie z Pippi : program zimowego wypoczynku // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 23-25

GOETZ Magdalena : Czas ładowania akumulatorów // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 26, s. 17
O wakacyjnym wypoczynku uczniów i nauczycieli. Potrzeba odpoczynku z punktu widzenia psychologów.

GROENWALD Maria : Przerwa międzylekcyjna - czas odpoczynku ucznia? // Wychowanie na co Dzień. - 2010 , nr 9 , s. 17-22

GRUNWALD Wiesława, LISOWSKA Alicja : Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2 , dod. s. VI-VII

GRYSKO Iwona : O czasie wolnym młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 50-56

HARASIMIK Agnieszka : Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 101-109

JATULEWICZ Elżbieta : Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży // Dyrektor Szkoły. -2008, nr 4, s. 20-22

JURCZAK Adam : Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym : preferencje - bariery - uwarunkowania // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 12, s. 25-30

JURCZAK Adam : Aktywność ruchowa młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, s. 12-19

JURCZAK Adam : Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w świetle wywiadów i analizy dokumentów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, s. 19-25

JUREWICZ Monika : Czas wolny uczniów szkół podstawowych // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 44-48

KALICIŃSKA Agnieszka : Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? : doniesienie z badań // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 40-41

KARCZEWSKA Joanna : Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka // Nauczanie Początkowe. -2008/2009, nr 1, s. 7-14

KARKOSZKA Gabriela, KOZIK Violetta, PALICA Danuta : Aktywność ruchowa dziewcząt w czasie wolnym - kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 30-33

KOŁOSIŃSKI Leszek : Czas wolny // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 14
Sport jako sposób na wykorzystanie czasu wolnego.

KOMPENDIUM wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego // Bożena Dziurla [et al.] // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7/8, dod. s. I-XII

KONIECZNA Katarzyna P. : Galeria wygrała z boiskiem // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 22, s. 8-9
Spędzanie czasu wolnego w galeriach handlowych przez dzieci i młodzież.

KORNAS Agnieszka : Jak wybrać wakacyjny obóz dla dziecka // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 20-23

KRAWCZONEK Magdalena : Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 42-43

KRÓL Katarzyna MASZOREK-SZYMALA : Zarządzanie własnym czasem - umiejętność potrzebna w sporcie i życiu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 24-27

KRÓLICA Maria : Zabawy miłe i pożyteczne // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s.22-27

KRUSZKO Krzysztof : Bezpieczne wakacje // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 8-12

LISOWSKA Alicja, GRUNWALD Wiesława : Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 17-18

MATILAINEN Małgorzata : Lasten kesä, czyli lato dzieci // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 32, s. 8-9
Przerwa wakacyjna w Finlandii.

MASZOREK- SZYMALA Anna, SŁAWEK Monika : Rola rekreacji ruchowej w rozwoju - dzieci w wieku 10-12 lat w małym mieście // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9, s. 25-30

MĘDRALA- KUDER Ewa : Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w czasie wolnym od nauki // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 3/4, s. 19-20

MIŁOSZEWSKA Ewa : Ferie... i co z tego ? // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 2, s. 10-11

MIŁOSZEWSKA Ewa : Na szczęście jest Jordanek // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 31, s. 9

MUDRAK- NOWAK Joanna, NOWAK Wojciech : Jak zorganizować czas wolny uczniów // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 52-55

MUSIALSKA Kinga : Aspiracje wolnoczasowe młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1/2 , s. 64-65

NIDECKAIwona : Znów są wakacje// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s. 5-8

NOWOSAD Inetta : Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów : opinie i oczekiwania uczniów klas IV-VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły // Wychowanie na co Dzień. -2010, nr 9, s. 3-7

ORŁOWSKA Małgorzata : Stracone szanse - czas wolny dzieci z rodzin wykluczonych społecznie // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 3, s. 89-100

OŚWIĘCIMSKA Marzena : Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów gimnazjum - wyniki badań // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 221-227

PAŁYSKA Maciej, RADUJ Joanna, OSTASZEWSKI Krzysztof : Korzystanie z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną // Remedium. - 2006, nr 12, s. 28-29

PAWLIKOWSKA Anna : "Szkoła po lekcjach" // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 5/6, s. 4-5

PIĄTKOWSKA Monika PEC Katarzyna SMOLEŃ-JAJEŚNICA Zofia : Uczestnictwo młodzieży ponadgimnazjalnej w różnych obszarach aktywności ruchowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 6, s. 32-41

PINDERA Agata : Czas wolny dzieci i młodzieży // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 137-143

PINDERA Agata : Zajęcia pozalekcyjne uczniów szkół gimnazjalnych // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 215-220

PŁONKA Monika : Pegaz w blasku księżyca : nocne spotkanie w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 18
Nocna impreza w bibliotece szkolnej zorganizowana w ramach promocji czytelnictwa i jako przykładowa forma spędzania wolnego czasu.

P. S. : Ferie przed telewizorem // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 3, s. 5

RAMSKA Grażyna, GRYSZUN Maciej : W co się bawić? : poradnik wychowawcy // Lider. - 2006, nr 7/8 s. 3-30
Cały numer poświęcony propozycjom spędzania wolnego czasu na placówkach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

RECHNIO Beata : Czas wolny : radość i problemy // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 6-10

ROCHOWICZ Feliks : Czas wolny uczniów - w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych
// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 16-20

ROCHOWICZ Feliks : Czas wolny w świetle aktywności ruchowej i zajęć sendenteryjnych (z badań w Zespole Szkół im Konstytucji 3-maja w Iławie) // Lider. - 2008, nr 7/8, s. 22-24

RÓŻEWSKA Julia : Przyjemne wakacje w szkolnych ławkach??? // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2 , s. 171-173
Dot. kursów językowych.

RYBUS Justyna : "Dzieci dzieciom" : klasy VI organizują imprezę sportowo-rekreacyjną dla klas III //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s.15-20

SIEROSŁAWSKI Janusz : Ciemna strona wakacji // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 79-82

SKURA Piotr : Śnieg lubi bogatych // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 3, s. 6
Autor artykułu porusza problematykę spędzania ferii zimowych przez uczniów w domu w związku z niskimi dochodami rodziny.

SKURA Piotr : Lato pod trzepakiem // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 46, s. 12

SKURA Piotr : Pogoda dla bogaczy // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 13, s. 4

SŁUPIK Sylwia : Czas wolny dzieci i młodzieży // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 62-68

SMUŁKOWSKA Katarzyna : Mądre leniuchowanie // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 4, s. 12
Artykuł dotyczy pożytecznego wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

STOLAŚ Zofia : Stosunek do lekcji wychowania fizycznego a aktywność fizyczna w czasie wolnym gimnazjalistów w Rawiczu // Lider. - 2009, nr 11, s. 24-26

SZCZECHOWICZ- KASZA Izabela : Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 29-33

SZOŁEK Selwana : Podwórko musi być! - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 55-56
Wartości i walory zabaw na podwórku przedszkolnym i domowym. Potrzeba dziecka w wieku przedszkolnym do przebywania na świeżym powietrzu, doświadczania kontaktu z przyrodą (np. kamyki, listki, kałuże, piasek). Podwórko jako miejsce wyzwalania energii, podnoszenia odporności i nabywania wielozmysłowych doświadczeń przez dzieci.

SZPERLICH Ewa : Spod skrzydeł pod namiot // Charaktery. - 2007, nr 7, s. 36-39

SZULIRZ Alina : "Nigdy nie miałem takich urodzin" // Remedium. - 2010, nr 11, s. 10-11
Wakacyjny wyjazd dla dzieci - podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej - spostrzeżenia i uwagi.

SZYMAŃSKI Mirosław : Aktywność młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości // Nowa Szkoła. -2007, nr 5, s. 12-18

ŚWIDZIŃSKA Mirosława : Ferie zimowe - czas bezpiecznego wypoczynku // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 1, s. 2

TOCZEK-WERNER Sylwia : Czas wolny ucznia - nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 6-12

WALCZUK Artur : Wypoczynek nad wodą a świadomość prawna // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 9-11

WRÓBLEWSKA Alina : Dom jako miejsce życia towarzyskiego // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 12-13

ZDZIECH Julita : Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku 10-12 lat. - Bibliogr. // Lider. - 2011, nr 6, s. 29-30
Badania nad wykorzystaniem czasu wolnego przez dzieci na wsi i w mieście.

ZIMOLZAK Piotr : Zarządzanie czasem a agresja w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 37-39

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna