Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

CZAS WOLNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012

  

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BĄCZEK Jakub B. : Animacja czasu wolnego : praktyczny podręcznik dla animatorów. - Wyd. 5 popr.. - Warszawa : "Stageman Polska", 2011
Filia w Opocznie

BEZPOŚREDNIE funkcje rekreacji / pod red. Marii Kwileckiej. - Warszawa, 2006

BIEDROŃ Małgorzata : Zajęcia podejmowane w czasie wolnym jako wyznacznik pozycji społecznej jednostki // W: Homo creator czy homo ludens? : nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego / red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski. - Toruń, 2008. - S. 250-258
Sygn. 98606

CAMPBELL Colin : Zakupy, spędzanie czasu wolnego i wojna płci // W: Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008. - S. 357-369

CUDNE manowce?" : kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń, 2008

"CZAS ukoi nas?" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

CZAS wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska. - Warszawa : "Difin", 2011 

CZERNECKA Julita : Imprezowicze czy pracoholicy? - weekendowe życie polskich singli// W: "Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 246-259

CZEREPANIAK- WALCZAK Maria : Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego // W: Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T.] 2, Debata / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2007. - S. 219-236

CZEREPANIAK- WALCZAK Maria : Wychowanie do czasu wolnego: poszukiwanie miejsca dla "Homo ludens" w świecie "Homo faber" // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - S. 303-324

JANKOWSKI Dzierżymir : Pedagogika kultury : studia i koncepcja. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 157-178 : Czas wolny istotnym czynnikiem jakości życia i wyzwania dla edukacji kulturalnej
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

JURAŚ- KRAWCZYK Barbara : Wpływ przemian społecznych w Polsce na czas wolny dorosłych // W: Wybrane obszary badawcze andragogiki / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk . - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej , 2007. - S. 121-128
Filia w Tomaszowie Maz.

KŁOSOWSKI Jan : Edukacja do czasu wolnego // W: Edukacja społeczeństwa w XXI wieku / pod red. Stanisława Kunikowskiego i Anny Krynieckiej-Piotrak . - Warszawa : "tCHu" , 2009. - S. 196-212
Filia w Radomsku

KORZENIECKA-BONDAR Alicja : Ekonomia daru i wymiany - zwielokrotniony czas kobiet // W: Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 137-145
Formy spędzania czasu wolnego dzieci na podwórku, placu zabaw oraz rola matki w opiece nad dziećmi.

LEWICKA-ŚLIWA Gabriela : Współczesne style życia Polaków - w "czasie" czy "przez czas" wolny? // W: "Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 228-235

MACKIEWICZ Agnieszka J. : Oswoić emeryturę : jak budować życie po pracy. - Warszawa : "Difin", 2009

"MAŁE tęsknoty"? : style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2009
Filia w Bełchatowie

MUSZYŃSKI Wojciech : Kultura czasu wolnego w epoce globalizacji // W: "Cudne manowce?" : kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń, 2008. - S. 7-13

MUSZYŃSKI Wojciech : Syndrom braku czasu we współczesnym społeczeństwie // W: "Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 7-19
M.in. formy aktywności w czasie wolnym.

NOWICKA Agnieszka, BŁAŻEWICZ Kamila : Preferowane formy wykorzystania czasu wolnego przez uczestników Klubu Seniora w Nowym Tomyślu // W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 253-273
Pojęcie, formy i funkcje czasu wolnego. Sposoby wykorzystania czasu wolnego przez osoby starsze.

ORŁOWSKA Małgorzata : Czas wolny jako kwestia społeczna // W: Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński . - Toruń : "Akapit" , 2003. - S. 135-144

ORŁOWSKA Małgorzata : Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych . - Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Filia w Tomaszowie Maz.

PILECKI Jan, PARYS Katarzyna: Preferowane formy spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka . - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 247-252
Filia w Radomsku

REKREACJA i czas wolny : studia humanistyczne / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : "Łośgraf", 2011

STĄPÓR Maria Jolanta : Czas wolny w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych // W: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Jerzego Rottermunda i Anny Klinik . - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 253-262

TIMOSZYK-TOMCZAK Celina : Planowanie własnej przyszłości sposoby spędzani wolnego czasu // W: Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 193-205

WĄŻ w raju : zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym / red. Ryszard Kantor, Tadeusz Paleczny, Magdalena Banaszkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

WILK Teresa : Czas wolny w starości a jakość życia // W: Wybrane obszary badawcze andragogiki / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk . - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 129-143
filia w Tomaszowie Maz.

ZIĘTKOWSKA Maria Magdalena : "Wesołe jest życie staruszka"? : współczesne możliwości i sposoby spędzania wolnego czasu przez osoby w zaawansowanym wieku // W: Homo creator czy homo ludens? : nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego / red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski. - Toruń, 2008. - S. 294-301

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BŁAŻEJCZYK Gabriela : Rekreacja fizyczna a czas wolny // Lider. - 2008, nr 2, s. 15-16

CHOMICZ Roman : Rodzina tradycyjna - w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009 , nr 1 , s. 21-25

CHRZAN Dorota : Czas wolny rodziców wychowujących osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębszym // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 22-24

DENEK Kazimierz : Ku pedagogice czasu i jego wartości // Lider. - 2010, nr 1, s. 4-6

DENEK Kazimierz : Pedagogiczne aspekty czasu wolnego // Lider. - 2006, nr 12, s. 8-14

DERBICH Jolanta : Budżet czasu wolnego studentów kierunku turystyka i rekreacja i ich udział w aktywnych formach wypoczynku // Kultura Fizyczna. - 2009, nr 7/10, s. 39-45

DOBROWOLSKA Martyna, LEBIODA Anna : Kształtowanie umiejętności gospodarowania czasem // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 46-47

DZIERZGOWSKA Irena : Odpoczywać z sensem : lekcja 11 rok szkolny 2005/2006 // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, dod. s. I-VIII

GOLKA Marian : Czy koniec "człowieka zabawy"? // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 1, s. 3-26

GUTKOWSKA Krystyna, MURAWSKA Anna : Zagospodarowanie czasu wolnego w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych // Polityka Społeczna. - 2011, nr 8, s. 22-29

GUTOWSKA Beata : Wolny czas w rodzinie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 51-54

GUTKOWSKA Krystyna, MURAWSKA Anna : Zagospodarowanie czasu wolnego w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2011, nr 8, s. 22-29
Sposoby spędzania czasu wolnego, możliwości finansowania zaspokajania potrzeb związanych z wypoczynkiem oraz poziom satysfakcji dotyczący wypoczynku w gospodarstwach wiejskich i miejskich.

JELENIEWSKA Marta : Czas wykorzystany, czas zmarnowany // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 47, s.16-17

KAMIEŃ Dorota : Nordic walking w środowisku akademickim // Lider. - 2010, nr 2, s. 24-26

KEMPA Grażyna : Społeczno-edukacyjne problemy czasu wolnego seniorek na tle własnego życia na Górnym Śląsku i współczesnych zmian cywilizacyjnych // Chowanna. - 2009, nr 2, s. 155-171

KOSIBA Grażyna : Aktywność ruchowa nauczycieli w czasie wolnym // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2006, nr 3, s. 151-156

KOSIBA Grażyna, KUKLA Marzena : Rekreacja rodzinna - przygotowanie do całożyciowej aktywności ruchowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 7, s.4-8

KRÓL Katarzyna, Maszorek-Szymala : Zarządzanie własnym czasem - umiejętność potrzebna w sporcie i życiu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 24-27

NOWAK Anna : Czas pracy zawodowej a czas dla rodziny - na podstawie badań budżetu czasu // Polityka Społeczna. - 2010, nr 3, s. 14-19

NOWAK Małgorzata : A ja mam ferie //Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 57-61

PANEK Anna, SZAROTA Zofia : Czas wolny imperatywem rozwoju człowieka - kontekst edukacji całożyciowej // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 97-109

PARNICKA Urszula : Małżeństwo - determinatą aktywności ruchowej kobiet czynnych zawodowo // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2005, nr 3, s. 187-190

PIWOŃSKI Zdzisław : Refleksja o czasie (wolnym...) // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 11-15

SMUŁKOWSKA Katarzyna : Mądre leniuchowanie // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 4, s. 1

WACHOWIAK Anna : Rola edukacji humanistycznej w kształtowaniu kultury czasu wolnego w społeczeństwie ponowoczesnym // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2005, nr 1/2, s. 45-56

WINIARSKI Ryszard : Wakacje ze zwidami // Charaktery. - 2010, nr 8, s. 82-84

ZARZYCKA Jolanta, SZELĄG Bogdan : Wypoczynek czynny i bierny // Lider. - 2005, nr 3, s. 6-7

ZIEJEWSKI Tadeusz : Czas jako kategoria społeczno-ekonomiczna // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2008, nr 1, s. 122-132

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna