Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

FOBIE SZKOLNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Fobie szkolne - rodzaj silnego lęku przeżywanego przez dzieci w związku z ich edukacją szkolną. Objawia się znerwicowaniem, biegunką lub wymiotami, niechęcią czy wręcz odmową pójścia do szkoły, a także wagarowaniem. Przyczyny fobii szkolnej tkwią zarówno w szkole (np. chorobliwa rywalizacja o stopnie, wypalenie zawodowe nauczycieli, ich autokratyzm pedagogiczny, naruszanie godności dziecka), jak i w rodzinie (np. lęk dziecka przed reakcją rodziców na wyniki jego uczenia się czy zachowania) [na podst.: Pedagogika. Pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 67]

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DĄBKOWSKA Małgorzata : Strategie postępowania z dzieckiem odmawiającym uczęszczania do szkoły z powodu fobii szkolnej // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 159-165
Podłoże i kryteria fobii szkolnej. Czynniki sprzyjające i przebieg fobii szkolnej. Strategie terapeutyczne.

DUMA Magdalena, RADZIWANOWSKA Aurelia : Niechęć wobec szkoły - analiza podstawowych pojęć i zjawisk // W: Zjawisko niechęci wobec szkoły : studium empiryczne szkolnej absencji / pod red. Bożeny Majerek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 9-25
W artykule m.in. o fobii szkolnej jako jednej z przyczyn niechęci wobec szkoły.

ELLIOTT Julian, PLACE Marice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. - S. 40-63 : Odmowa chodzenia do szkoły

JAROSZ Ewa, WYSOCKA Ewa : Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania - Warszawa : "Żak" , 2006. - S. 281-292 : Odmowa chodzenia do szkoły jako zaburzenie funkcjonowania dziecka w sytuacji szkolnej

KRASZEWSKI Konrad : Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku wczesnoszkolnym i ich leczenie // W: Kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Ryszarda Więckowskiego ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001. - S. 77-84
Fobia szkolna jako jedna z przyczyn trudności adaptacyjnych i zaburzeń emocjonalnych.

ŁYSEK Jan : Zaburzenia emocjonalne, trudności i niepowodzenia szkolne a fobia szkolna // W: Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa / pod red. Jana Łyska. - Kraków : "Impuls", 1998. - S. 65-83
Wpływ zaburzeń emocjonalnych, trudności i niepowodzeń szkolnych na powstawanie fobii szkolnej - prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej w latach 1990-1997.

MRÓZ Justyna : Wybrane problemy emocjonalne w młodszym wieku szkolnym : na czym polegają i jak sobie z nimi radzić // W: Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania : praca zbiorowa / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010. - S. 9-33

OSZWA Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 59-64 : Fobia szkolna
Fobia, lęk, strach - definicja różnicowa. Objawy i rodzaje fobii szkolnej. Etiologia: przyczyny tkwiące w środowisku rodzinnym i szkolnym, predyspozycje psychofizyczne. Kierunki pomocy.

SELIGMAN Martin E. P., WALKER Elaine F., ROSENHAN David L. : Psychopatologia / przekł. Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2003. - S. 337-338 : Fobie szkolne

TATAROWICZ Jan : Fobia szkolna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Zak" Teresa i Józef Śmiecińscy, cop. 2003. - S. 1151-1153

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANTKOWIAK Rafał, BLEJA Agnieszka : Strach na szkołę : (o fobii szkolnej) // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 13-20

BARTOSZAK Magdalena : Wagary, czyli ucieczka... ale dokąd? // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 71-75

BRONISZ Anna : Szkoła pełna fobii // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 48-49

GUMOWSKA Iwona : Opór uczniów gimnazjum wobec szkoły jako instytucji // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 20-25

JABŁOŃSKI Sławomir : Co to jest fobia szkolna? // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 44-50

JACENNIK Barbara, SZCZEPAŃSKA Joanna : Aby stresu było mniej // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 89-96

KIEDROWSKA Małgorzata : Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 12-18

KOCHELAK Julia : Fobia szkolna // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 12-13

KOZAK Ewa : Wagarowicze, czyli ofiary fobii szkolnej? // Remedium. - 2004, nr 10, s. 8-9

KRAWCZONEK Magdalena : Fobia szkolna // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 22-23

KRAWCZONEK Magdalena : Fobia szkolna : jak pomóc dziecku przezwyciężyć lęk // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 22-23

KRZYWDA Beata : Przedszkole - geneza i rodzaje lęków dziecięcych // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 8-9

LAMPARSKA-WARCHALSKA Aleksandra : Odmowa chodzenia do szkoły - problem wychowawczy czy zdrowotny? // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 13-22

OLESZKOWICZ Anna : Wagary ponad miarę // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 3-12

PASZKIEWICZ Aneta : O wagarach i fobii szkolnej w literaturze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 36-41

PITALA Magdalena, SREBRO Ewa: Fobia szkolna : co robić, kiedy dziecko boi się iść do szkoły? // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2006/2007, nr 1, s. 43-54

SIKORA Renata : Stres szkolny u dzieci rozpoczynających naukę w klasie czwartej. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2010, nr 2, s. 37-48

ZAJDEL Krzysztof : Syndrom zeszytu w kratkę // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 21-23

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna