Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

LĘKI I STRESY SZKOLNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BULLA Bernadeta : Lęki doświadczane przez uczniów - ich objawy i sposoby radzenia sobie z nimi // W: Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 119-158

BULLA Bernadeta : Przyczyny i treści lęku w percepcji uczniów // W: Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. - S. 89-118

DEREZIŃSKA Ida, GAJDZIK Monika : Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

GUZ Sabina : Nauka szkolna źródłem lęku dzieci // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 81-87

NIEMIERKO Bolesław : Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2007. - S. 330-345 : Uczeń ocenia swoje osiągnięcia
M. in. o lęku egzaminacyjnym, będącym barierą rozwojową dla ucznia w nabywaniu umiejętności oceniania własnej pracy.

PAJĄK Iwona, PAŁKA Joanna : Niechęć wobec szkoły jako proces narastających trudności w opinii uczniów i ekspertów // W: Zjawisko niechęci wobec szkoły : studium empiryczne szkolnej absencji / pod red. Bożeny Majerek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2007. - S. 44-56

SIUDEM Anna : Radzenie sobie ze stresem jako element profilaktyki w szkole // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S.. 287-300

SOROKOSZ Irena : Radzenie sobie ze stresem szkolnym a osobowość uczniów z dysleksją // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 191-198

SZTEJNBERG Aleksander : Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 2006. - S. 91-97 : Model Persp. Hermanna Astleitnera i jego zastosowanie w tworzeniu pozytywnego klimatu emocjonalnego w klasie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAWOŁ Joanna : Niwelowanie lęków u dzieci : propozycja zajęć w przedszkolu // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, wkł., s. VI-VIII

BISKUP Barbara : Spojrzenie w głąb tornistra. O emocjonalnym bagażu wynoszonym z pierwszej klasy // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2010, nr 4, s. 33-43

BORECKA-BIERNAT Danuta : Uczeń w potrzasku // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 5-12

BRYTEK Anna : Strategie radzenia sobie ze stresem a zasoby osobiste studentek w Polsce i we Francji // Chowanna. - 2007, t. 1, s. 135-147

CZERWIŃSKI Paweł : Stres : trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 33-35

DENST-SADURA Aleksandra : Egzaminy coraz bliżej - walczymy ze stresem // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 13, s. 12

DENST-SADURA Aleksandra : Egzaminy, sprawdziany, stres // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 15, s. 12

DENST-SADURA Aleksandra : Nie idę do szkoły... Boję się!!! // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 9, s. 12

DENST-SADURA Aleksandra : Nowa szkoła, silny stres // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 37, s. 16

DĘBICKA Izabela : Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych w stymulacji sfery emocjonalnej dziecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2010, nr 4, s. 56-65

GAJDA-RUMIAK Katarzyna : Lęk ma wielkie oczy // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 36-37

GUMOWSKA Iwona : Opór uczniów gimnazjum wobec szkoły jako instytucji // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 20-25

GUT Renata : Gdy chcieć to więcej niż móc... // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3 , s. 26-30

HOFFMAN Agnieszka : Lęk testowy na lekcjach języków obcych : wskazówki dla nauczycieli. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 71-77

ISKIERKA-KASPEREK Ewa : Bezstresowa matura // Charaktery. - 2009, nr 9, s. 90-92
Jak zapanować nad emocjami, zwalczyć stres, podwoić skuteczność uczenia się i zapamiętywania - poradnik maturzysty.

JACENNIK Barbara, SZCZEPAŃSKA Joanna : Aby stresu było mniej // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 89-96
Mechanizmy i źródła stresu szkolnego uczniów.

JAGIEŁA Jarosław : Interwencja kryzysowa w szkole (1) // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 38-45
Psychologiczne teorie kryzysów. Sytuacje kryzysowe w szkole. Fazy kryzysu. Pozytywne strony kryzysów.

JAGIEŁA Jarosław : Interwencja kryzysowa w szkole (2) // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 56-67
Sytuacje kryzysowe dziecka: przemoc wobec dziecka, nadużycia seksualne, dziecięca żałoba, samobójstwo.

JAGIEŁA Jarosław : Interwencja kryzysowa w szkole (3) // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 50-54
Sytuacje kryzysowe szkoły: katastrofy i wypadki, akty terroru.

JAGIEŁA Jarosław : Interwencja kryzysowa w szkole (4) // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 150-158
Elementy interwencji kryzysowej.

JAGIEŁA Jarosław : Lęk przed panią // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 151-154

JAGIEŁA Jarosław : Stres i kryzys w szkole // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 12-15

JANOWSKA Janina : Nauczyciel może pomóc // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 31-34
Źródła stresu oraz rola nauczycieli w niwelowaniu stresu młodzieży szkolnej.

JARMUŁA Anna : Wpływ stresu na rozwój fizyczny dziecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. -2010/2011, nr 1, s. 44-48
Stres szkolny i jego wpływ na rozwój fizyczny dziecka. Ćwiczenia uspakajające do wykorzystania na zajęciach w klasach początkowych.

KACZMAREK Mirosław. : Nie chcę chodzić na lekcje WF // Remedium. - 2008, nr 3, dod. "Pomarańczowe Forum", s. 18-19

KIEDROWSKA Małgorzata : Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 12-18
Funkcjonowanie szkoły. Niepowodzenia szkolne. Dzieci nieakceptowane w szkole. Wagary i fobia szkolna. Przemoc wobec dzieci. Konsekwencje zachowań opresyjnych.

KRAWCZONEK Magdalena : Mamo, dlaczego muszę chodzić do szkoły? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 39-42

KOWALCZYKOWSKA Bożena : Stres spowodowany maturą i sposoby radzenia sobie z nim // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, s. 38-39

KUŚPIT Małgorzata : Pokonać stres // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 44-45

LAMPARSKA-WARCHALSKA Aleksandra : Odmowa chodzenia do szkoły - problem wychowawczy czy zdrowotny //Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 13-22

MALIŃSKI Robert : Wysokie progi // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 125-131
Napięcia i stresy towarzyszące przekraczaniu kolejnych etapów edukacji: rozpoczęciu nauki w szkole, zakończeniu nauki w klasie III i przejściu do klasy IV, rozpoczęciu nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

MAZUR Agnieszka : Zaburzenia emocjonalne u 7-letniej dziewczynki w procesie adaptacji szkolnej. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2006/2007, nr 1, s. 55-61

PAPLIŃSKA Anna : Uczmy języka dobrze i nie (s)tresujmy uczniów // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 75-78

PARCHOMIUK Monika, BYRA Stanisława : Zasady radzenia sobie ze stresem studentek z niepełnosprawnością // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 7, nr 4 (2007), s. 3-20

PASZKIEWICZ Aneta : O wagarach i fobii szkolnej w literaturze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 36-41

PASZKIEWICZ Aneta : Spokojnie, to tylko stres // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 106-111
Przyczyny (w tym związane ze szkołą) i objawy nadmiernego stresu u dzieci. Strategie rozwiązywania sytuacji stresowych, a także nieefektywne sposoby radzenia sobie ze stresem.

PAWEŁKA Elżbieta : Rola biblioteki szkolnej w pokonywaniu "library anxiety" // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10, s. 3-5

PLEWIŃSKA Aleksandra : Konsekwencje lęku szkolnego // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 54-59

PLEWIŃSKA Aleksandra : Konsekwencje lęku szkolnego // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 44-49

PODPORA-POLIT Emilia : Lęk przed mówieniem w języku obcym - przyczyny, objawy, praktyczne wskazówki dydaktyczne // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 5, s. 67-70

SIKORA Renata : Stres uczniów klas integracyjnych : (raport z badania) // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 45-48

SIKORA Renata : Stres szkolny u dzieci rozpoczynających naukę w klasie czwartej // Forum Oświatowe. - 2010, [nr] 2, s. 37-48
Wyniki badań przeprowadzonych w jednej ze szkół miejskich w województwie mazowieckim wśród 69 dzieci rozpoczynających naukę w klasie czwartej.

SMYKAJ Joanna : Odmowa chodzenia do szkoły // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 10-11

SOFULAK Magdalena, POHORECKA Ina : Stres pod kontrolą // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 21-28
Stres w pracy nauczyciela.

SOKOŁOWSKA Ewa : Stres można ujarzmić. - Bibliogr. // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 31-40
Radzenie sobie dziecka ze stresem szkolnym.

STAŃCZAK Irena : Lęk szkolny dziecka na etapie wczesnej edukacji // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2010/2011, nr 1, s. 14-19

SUCHACKA Bożena : Etapy edukacyjne jako źródło kryzysu // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 109-116
Próg przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum jako źródło stresu.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna