Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

OBSZARY i OBIEKTY CHRONIONE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

  

PARKI KRAJOBRAZOWE (Bolimowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Załęczański Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Przedborski Park Krajobrazowy)

 

BOGACTWA natury województwa łódzkiego / [teksty Leszek Kucharski, Tomasz Janiszewski, Hieronim Andrzejewski ; zdjęcia Hieronim Andrzejewski i in.]. - Łódź : Urząd Marszałkowski, 2007. - S. 13-19 : Ochrona przyrody

KUROWSKI Józef Krzysztof : Sulejowski Park Krajobrazowy : informator przyrodniczo - krajoznawczy. - Piotrków Trybunalski : Zarząd Parków Krajobrazowych, 1995

NOWAKOWSKI Tadeusz : Przedbórz i okolice : przewodnik turystyczno-krajoznawczy. - Piotrków Trybunalski : Towarzystwo Przyjaciół Miasta Przedborza, 1991. - S. 46-48 : Przedborski Park Krajobrazowy

PARKI krajobrazowe Ziemi Piotrkowskiej / tekst Ireneusz Burzyński ; opracowanie graficzne Piotr Wypych ; zdjęcia Czesław Abratkiewicz [i in.]. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych : ALS Studio, 1999

PRZEDBORSKI Park Krajobrazowy / red. Zygmunt Wnuk. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 1998

RYBICKI Kondrad : Skarby przyrody i kultury Spalskiego Parku Krajobrazowego : przewodnik. - Łódź : Oficyna Wydawnicza K.R. - Konrad Rybicki, 2003
Filia w Tomaszowie Maz.

SPALSKI Park Krajobrazowy / Jacek Tabor [i in.] // W: Dolina Pilicy : województwo łódzkie : informator przyrodniczo-turystyczny / red. Józef K. Kurowski ; [fot. Piotr Wypych]. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 2003. - S. 83-109

SPALSKI Park Krajobrazowy : środowisko przyrodniczo-kulturowe : praca zbiorowa / red. Ireneusz Burzyński. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 1998

SULEJOWSKI Park Krajobrazowy : środowisko przyrodniczo-geograficzne : praca zbiorowa / red. Józef K. Kurowski. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 1998

SULEJOWSKI Park Krajobrazowy / Józef K. Kurowski [i in.] // W: Dolina Pilicy : województwo łódzkie : informator przyrodniczo-turystyczny / red. Józef K. Kurowski ; [fot. Piotr Wypych]. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 2003. - S. 43-82

WNUK Zygmunt, OLACZEK Romuald : Ochrona przyrody w województwie piotrkowskim. - Piotrków Trybunalski : Zarząd Parków Krajobrazowych : "Castor", [1999]

WNUK Zygmunt, WYPYCH Piotr, SOMMERFELD Dariusz : Przedborski Park Krajobrazowy // W: Dolina Pilicy : województwo łódzkie : informator przyrodniczo-turystyczny / red. Józef K. Kurowski ; [fot. Piotr Wypych]. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 2003. - S. 11-42

 

ARTYKUŁY Z ZCASOPISM

BIŃKOWSKA Dorota : Chronią park // Tydzień Trybunalski. - 2006, nr 33, s. 16
Sulejowski Park Krajobrazowy.

BROŻYŃSKA Jadwiga, KUCHARECZKO Danuta : Odkrywka geologiczna i rzeźba krasowa w Załęczańskim Parku Krajobrazowym - lekcja w terenie // Geografia w Szkole. - 2002, nr 1, s. 23-27

DWUDZIESTA rocznica powołania Przedborskiego Parku Krajobrazowego / oprac. Dariusz Sommerfeld // Forum Nauczycielskie. - 2008, nr 46, s. 22-23

DZIERŻANOWSKI Tomasz : Leśna ścieżka edukacyjna // Forum Nauczycielskie. - 2008, nr 45, s. 13
Opis ścieżki w Rezerwacie "Spała".

KIEDRZYŃSKI Marcin : Nowe stanowiska żywca dziewięciolistnego Dentaria enneaphyllos i wrońca widlastego Huperzia selago w Spalskim Parku Krajobrazowym // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2000, z. 6, s. 133-136

KLUSZCZYŃSKA Ilona : Wycieczka po Załęczańskim Parku Krajobrazowym // Szkolne Wieści. - 2007, nr 2, s. 23-24

KOWALCZYK Jan Krzysztof, KURZAC Tadeusz : Ginące, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w Załęczańskim Parku Krajobrazowym // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2000, z. 5, s. 123-131

KRAKOWSKA Katarzyna : Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich miejscem edukacji ekologicznej // Aura. - 2000, nr 5 Dodatek, s. 4-5

KUROWSKI Józef Krzysztof, KIEDRZYŃSKI Marcin : Walory szaty roślinnej i propozycje ochrony śródleśnych strumieni w Spalskim Parku Krajobrazowym // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2006, z. 4, s. 56-70

MIROŃCZUK Jacek : Przedborski Park Krajobrazowy. - 2004, nr 3, s. 22

NA szlaku parków krajobrazowych woj. łódzkiego : Przedborski Park Krajobrazowy / oprac. Maria Hubar // Forum Nauczycielskie. - 2005, nr 31, s. 26-27

POPKIEWICZ Piotr : Walory przyrodnicze północno-zachodniej części uroczyska Kluski w Załęczańskim Parku Krajobrazowym // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2002, z. 3, s. 88-94

RANOSZEK Elżbieta : Załęczański Park Krajobrazowy jako miejsce wycieczek dydaktycznych // Aura. - 2000, nr 10, dod. s. 1-3

SPALSKI Park Krajobrazowy // Tydzień Trybunalski. - 2002, nr 29/30, s. 16

SULEJOWSKI Park Krajobrazowy // Tydzień Trybunalski. - 2002, nr 27, s. 16

SZMIDT Zofia : Na szlaku parków krajobrazowych woj. łódzkiego : Sulejowski Park Krajobrazowy // Forum Nauczycielskie. - 2004, nr 28, s. 26-27

TABOR Jacek : Geologiczne bogactwo Spalskiego Parku Krajobrazowego // Forum Nauczycielskie. - 2006, nr 37, s. 26

TABOR Jacek : Walory przyrodnicze Spalskiego Parku Krajobrazowego. - 2004, nr 28, s. 25-26

WYPYCH Piotr : Przedborski Park Krajobrazowy // Ziemia Łódzka. - 2006, nr 8, s. 12-13

WYPYCH Piotr : Sulejowski Park Krajobrazowy // Ziemia Łódzka. - 2006, nr 10, s. 12-13

WYPYCH Piotr : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych // Ziemia Łódzka. - 2006, nr 6/7, s. 12-13

ZABYTKI kulturowe w Przedborskim Parku Krajobrazowym / oprac. Dariusz Sommerfeld // Forum Nauczycielskie. - 2006, nr 35, s. 25-26

ZIELIŃSKI Piotr, ŁABĘCKA Agnieszka : Płazy Żabiego Stawu w Załęczańskim Parku Krajobrazowym // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, z. 2, s. 43-52

 

Pomniki i rezerwaty przyrody

REZERWATY Ziemi Piotrkowskiej / [kom. red. Andrzej Adamowicz i in. ; tekst Ireneusz Burzyński ; oprac. graf. Piotr Wypych]. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

GILLNER Anna, GILLNER Medard : Rezerwat przyrody "Niebieskie źródła" // Forum Nauczycielskie. - 2003, nr 24, s. 30-31

NIEBIESKIE Źródła // Tydzień Trybunalski. - 2002, nr 34, s. 12

WYPYCH Piotr : Rezerwat Niebieskie Źródła // Ziemia Łódzka. - 2007, nr 1, s. 12-13

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna